Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja - zmiana rozp.w sprawie organizacji roku szkolnego
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
Ala20-08-2010 16:30:10   [#01]

projekt z dnia 17 sierpnia

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=862%3Aprojekt-rozporzdzenia-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajcego-rozporzdzenie-w-sprawie-organizacji-roku-szkolnego&catid=27%3Aprojekty-aktow-prawnych&Itemid=52

dyrlo20-08-2010 19:49:05   [#02]
Mnie się podoba.
Ala20-08-2010 19:49:38   [#03]
mi też :-)
dyrlo20-08-2010 19:50:27   [#04]
Szczególnie "do 10 dni" - matury - ach podoba mi się :-)))
Ala20-08-2010 19:53:04   [#05]
ja niematuralna więc musi mi wystarczyć 6 w SP i 8 w Gim, ale uważam, że to dobre rozwiązanie
dyrlo20-08-2010 19:54:19   [#06]
Tak sobie pomyślałam, że pierwszy raz władza posłuchała maluczkich.
Zwojka20-08-2010 20:12:03   [#07]
Mnie się też podoba;-) 6 dni w SP - dużo , 5.04., 2.05...a reszta?:-)
Ala20-08-2010 20:20:17   [#08]

piątek po Bożym Ciele jeszcze

i przecież nie trzeba wykorzystać wszystkiego ;-)

ale w razie konieczności jest możliwość

dyrlo20-08-2010 20:28:23   [#09]
A u mnie to chyba 2.05 będzie normalna praca. Potem spokojnie do matury 4.05 będzie można przejść.
Jacek20-08-2010 20:34:54   [#10]

a w 2012 r. zajęcia dydakt. zakończą się 29 czerwca, w 2013 - 28 czerwca, w 2014 - 27 czerwca, itp. :-)

luccy20-08-2010 20:36:24   [#11]

„§ 5. 1. Dyrektor szkoły................może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych... "


„§ 6a. W dniach, o których mowa w § 5, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.”

Nie ma tu sprzeczności?

Czy dobrze rozumiem, że w dniach, gdy odbywają się pisemne egzaminy maturalne z j.polskiego, matematyki i j.angielski (dla większości szkół) należy zorganizować zajęcia   wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów klas I i II?! Tylko, jak się wywiązać z obowiązku, skoro wszyscy nauczyciele nadzorują przebieg egzaminów?

A 2 maja, wolne-zajęte, czyli organizujemy dla młodzieży wyjścia, wycieczki, opiekę w pracowni komputerowej, a może uroczystość szkolną...post został zmieniony: 20-08-2010 20:39:51
Jacek20-08-2010 20:43:32   [#12]
sprzeczności nie ma a 2 maja to mogą być normalne lekcje i już tak samo jak po Bożym Ciele, to już se dyrektor ustali jak rozpozna sytuację na swoim poletku :-)
camelot20-08-2010 21:43:50   [#13]
Minister Giertych to chyba super minister w porównaniu co Hallowa wyprawia. W swojej ponad 30 letniej karierze zawodowej "przeżyłem" już wielu ministrów ale takiego jak obecna to jeszcze nie było. Skąd ja Tusk wytrzasnął?

post został zmieniony: 20-08-2010 21:44:16
Dorotka N20-08-2010 22:10:27   [#14]
a ja napiszę BRAWO! odważny ruch - w końcu!
ola 1320-08-2010 22:16:57   [#15]

Też uważam, że jest OK. Nie miałabym dylematów podczas powodzi ...

Ama20-08-2010 22:36:14   [#16]
No to kiedy w końcu to zakończenie zajęć (czyli rozdanie świadectw) będzie? W piątek po Bożym Ciele? Hmm... chyba czegoś nie doczytałam 
Ania Sz20-08-2010 22:49:56   [#17]
§ 4. W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu 22 czerwca 2011 r.  
Ama20-08-2010 23:04:38   [#18]
Dziękuję bardzo :)
asiawar20-08-2010 23:14:02   [#19]
A dlaczego w spisie nie ma dnia, w którym przeprowadzany jest etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe? Ten etap trwa dłużej niż etap pisemny.
wiksyd23-08-2010 01:41:45   [#20]
Żeby nam się czkawką ta radość nie skończyła!
edithael23-08-2010 08:09:22   [#21]

Czy dobrze rozumiem, że co do ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydakt-wych mam swobodę, bo niby mają to być w szczególności dni, o których mowa w par.5, pkt.2, ale równie dobrze mogą być inne?

Pasowałoby mi - zamiast dni sprawdzianu i egzaminów - np. piatek po 11 listopada, 20-22 grudnia, piatek po Bożym Ciele... Mogę tak? Za zgodą wszystkich wymienionych organów oczywiście.

rzewa23-08-2010 08:44:02   [#22]
nie możesz zamiast, możesz oprócz
Caro23-08-2010 14:58:10   [#23]

Mam zespół SP i G

Czy mogę dać w gimnazjum wolne, gdy pisze podstawówka ?

A w podstawówce, gdy pisze gimnazjum?

W rozporządzeniu nic nie jest napisane o tym ,że musi to być w danej szkole egzamin/sprawdzian.

razem spr/egzamin - 4 dni

12 listopada + 2 maja= 2 dni

razem to jest 6 dni , czyli to co maksymalnie w SP

12 listopada - to chyba trzeba odpracować -?
post został zmieniony: 23-08-2010 15:02:43
rzepek23-08-2010 16:22:24   [#24]
Nie ma się z czego cieszyć -te dodatkowe 6 dni wolnego sa dla nauczycieli normalnymi dniami pracy, czyli żadne tam wyjazdy rodzinne  na 1-2-3 maja;)
AnJa23-08-2010 16:27:43   [#25]
nauczyciel ma wolne kiedy ma urlop - czyli  ok. 50  dni w placówce feryjnej i 35 nieferyjnej
hania123-08-2010 16:45:51   [#26]
Mamy problem. 22 czerwca odbywa się etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nie bardzo mamy jak zrobić rozdanie świadectw, skoro wszyscy nauczyciele przez 4 godziny siedzą w komisjach i sala gimnastyczna zastawiona ławkami. Nie wspomnę o zapraszaniu władz i wręczaniu nagród. Po  południu odpada - młodzież nie ma dojazdu.
AnJa23-08-2010 16:52:21   [#27]

w tym roku w niektórych szkołach był remont powodziowy

gaba i bez powodzi wyprowadziła uroczystości inauguracyjne do sąsiadów

i dlaczego akurat 22 egzamin musi być?

hania123-08-2010 17:04:20   [#28]
21-22 - egzamin praktyczny - CKE. U mnie jest dwudniowy, bo się nie mieścimy. Przed 12.30 nie ma mowy o zakończeniu. 
rzewa23-08-2010 17:11:13   [#29]

Nie martw się! :-)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny

13 czerwca 2011 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny

od 14 do 17 czerwca 2011 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 2 kwietnia 2011 r.)

od 21 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 26 sierpnia 2011 r.

(–) Krzysztof Konarzewski

Caro23-08-2010 18:17:33   [#30]

Jeszce raz pozwolę sobie zdać pytanie :

(Mam zespół SP i G)

Czy mogę dać w gimnazjum wolne, gdy pisze podstawówka ?

A w podstawówce, gdy pisze gimnazjum?

W rozporządzeniu nic nie jest napisane o tym ,że musi to być w danej szkole egzamin/sprawdzian.

rzewa23-08-2010 18:40:46   [#31]

możesz (oczywiście jak wejdzie rozp. w tej formie - na razie to projekt), ale musisz zmieścić się w limicie i w jednej i w drugiej szkole a także w sp musi być wolne w sprawdzian a w gim na egzamin

w czasie rekolekcji jest wolne dodatkowo (o ile będą spełnione warunki rozp. o nauce religii) - ponad limit z tego rozp.


post został zmieniony: 23-08-2010 18:41:35
darek720523-08-2010 19:11:18   [#32]

Niestety, tabelki nie chcą wchodzić. Miałem przykładowy kalendarz dla SP


post został zmieniony: 23-08-2010 19:20:43
dyrlo23-08-2010 19:28:24   [#33]

#31 - rzewa też myślałam, że rekolekcje to ponad ten plan (do 10 dni w ponadgimn.) Bo nijak mi rekolekcje świętem kościelnym się nie wydawały.

mam nadzieję, że dobrze myślimy obie :-)

rzewa23-08-2010 20:16:06   [#34]
po prostu wolne w rekolekcje wynika z innego rozporządzenia, które niezależnie obowiązuje więc...
bogna23-08-2010 23:27:21   [#35]

dziwna wydaje mi się propozycja skrócenia o 1 tydzień roku szkolnego 2010/2011

w klasach/semestrach programowo najwyższych ZSZ i szk. policealnych;

to pociąga za sobą zmiany w przydziale czynności (zmniejsza średnioroczną liczbę godzin dla nauczyciela);

trochę późno na takie manewry w przydziale czynności


post został zmieniony: 23-08-2010 23:28:14
dyrlo24-08-2010 06:22:23   [#36]

 (.)


post został zmieniony: 24-08-2010 06:22:43
Marek Pleśniar24-08-2010 14:59:59   [#37]

wątek ten staje się konsultacyjnym:-) Prosimy nadal o głosy

http://oskko.edu.pl/oskko/organizacja_roku_szkolnego/Nassssy25-08-2010 12:14:42   [#38]

Podoba mi się konsekwencja zmian wprowadzanych przez MEN. Wzrost autonomii dyrektora przy równoczesnym zwiększaniu odpowiedzialności. 

Paragraf 2 wydaje się być niepoprawnie sformułowany.

"W roku szkolnym 2011/2012 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - ogłosi do dnia 31 grudnia 2010 roku terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw."

proponuję:

"Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw w roku szkolnym 2011/2012 ogłosi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - do dnia 31 grudnia 2010 roku.

dorwie25-08-2010 12:40:58   [#39]
Zgadzam się z #19. Przydałyby się dni na przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe w technikum.
gona25-08-2010 18:53:26   [#40]
Nadal 14 października jest również dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ponad te, o których mowa w rozporządzeniu, gwarantuje je Karta Nauczczyciela- czy dobrze rozumuję???
rzewa25-08-2010 18:55:10   [#41]
tak
dyrlo25-08-2010 19:22:18   [#42]„§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady
szkoły lub placówki, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę
warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym
roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych,
w wymiarze dla, odpowiednio: itd

(...)

3. Dyrektor szkoły lub placówki powiadamia, w terminie do dnia 30 września danego
roku szkolnego, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym
dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno– wychowawczych, o których
mowa w ust. 1.

Mnie by bardziej pasowało np 2-4 października - bo do 30.09 uczniowie klas III składają deklaracje maturalne, z doświadczenia wiemy, ze składają w ostatnim dniu bo myślą i myślą (nawiasem mówiąc i tak potem wielu zmienia). Zanim podliczę ilu czego chce zdawać to potrzebuje przynajmniej 1 nockę (żeby to wpisać w programik) i może się okazać, że język niemiecki to lepiej żeby był dzień wolny, albo popołudniu zdaje tylu chemię, a rano z historii też mnogo to może lepiej gdy to właśnie ten dzień zrobić dodatkowo wolny? A może nie będzie potrzeby ogłaszać dodatkowych dni wolnych bo rok inny niż ubiegłe.

Policzone, ustalam i muszę skonsultować z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim no to kiedy to zrobić?


post został zmieniony: 25-08-2010 19:24:02
AnO26-08-2010 08:35:35   [#43]

zgodnie z art. 64 ust. 1 K.N. nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

1.Ferie letnie będą skrócone o jeden tydzień tym samym urop dla nauczyciela i dyrektora będzie mniejszy o jeden tydzień.-rozwiązanie dobre czy złe?


2.Dni które były obligatoryjnie  były wolne np. 2 maja ,teraz bedą dniami w  których trzeba będzie

zorganizować opiekę dla uczniów.-rozwiązanie dobre czy złe?

Reasumując -  będziemy pracować w dni dotychczas wolne,jednocześnie odpacowując je  w dniach

dotychczasowego uropu czyli wakacje, czyli dodatkowo  ok. 10 dni pracy-rozwiązanie dobre czy złe?

Pozdrowienia AnO

sonia126-08-2010 10:09:27   [#44]
No właśnie, każdy z forumowiczów jest raczej zadowolony z projektu, ale tak naprawdę wydłuża się czas nauki i co za tym idzie czas pracy nauczyciela. Dni "wolne" które ma ustalić dyrektor nie są dniami wolnymi ponieważ należy zapewnić opiekę dla uczniów.To co to za dni wolne? 
rzewa26-08-2010 10:28:35   [#45]

do trj pory wszystkie "dni wolne" też nie były wolne dla n-li

i czyżby n-lom brakowało wolnego? Przecież i tak maja najdłuższy urlop ze wszystkich

mnie odpowiadałoby bardziej by był krótszy urlop a za to wyższa pensja... ;-)

AnO26-08-2010 11:31:51   [#46]

Jak na razie to będzie   krótrzy urlop za ta samą pensję ,i jest to zmiana zdecydowanie na gorsze (chyba żę ktoś twierdzi ze to jest dla niego korzystne}.

1.Po odebraniu wcześniejszych emerytur (taka sama sytuacja -służby mundurowe -proponuje  się ewentualnie dla nowo zatrudnianych),

2.Zwiększenie pensum (tzw.godziny  karciane),

3.Teraz zmniejszenie urlopu o tydzień.

Przy okazji powinna być uregulowana sprawa Dnia  Edukacji Narodowej - zapis dzień wolny od pracy.

AnO

krystyna26-08-2010 13:27:24   [#47]

no i ten obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo wychowawczych...

może w młodszych klasach SP się sprawdza - nie wiem,

ale w gimnazjach i ponadgimnazjalnych - to fikcja !

to po co ona ?

;-( 


AnJa26-08-2010 14:01:39   [#48]

a jakby tak z sensem wówczas zorganizować godziny karciane albo prezentacje projektów gimnazjalnych?

w kwestii mniej czy bardziej wirtualnych przywilejów nie wypowiadam sie, gdyż za bardzo nigdy z nich nie korzystałem.

Agasko26-08-2010 17:53:12   [#49]
14 października - dzień wolny w ogóle. To nasze święto. Urlop skrócony (albo jak kto woli - czas pracy wydłużony do praktycznie końca czerwca)- może być. Tak na nas jadą na wszystkich forach, że mamy 6 miesięcy urlopu, a tylko 6 miesięcy pracy po 3 godziny dziennie- że niech się cieszą, że nam dołożono. Mnie to rozporządzenie pasuje. Brakuje mi tylko informacji o rekolekcjach- niech będzie, jak ma być, ale nienapisanie o nich, to udawanie, że ich nie ma. I nie jest to sprawa kościoła, i nie chodzi o dogadanie się jakieś tam kogoś z kimś, ale wyartukułowanie, czym są w organizacji roku szkolnego (bo przecież o tym to rozporządzenie).   
AnO26-08-2010 18:43:56   [#50]

Jeszcze kilka aspektów praktycznych na nie.

1.W tym czasie jest początek lata ,zaczynają sie wysokie temperatury, w jaki sposób zapewnić

odpowiednie warunik nauki i pracy ? Montować klimatyzację , zapewniać napoje chłodzace ?

Efektywnośc nauki i pracy jest bardzo niska w tym okresie.

2.W tym okresie są jeszcze niższe ceny nad morzem ,w górach itp.W sierpniu zaczyna się szczyt urlopowy

i bardzo wysokie ceny.

AnJa jak wygląda organizacja w dniu 14 października w twojej szkole.

AnO

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]