Forum OSKKO - wątek

TEMAT: PILNE - Odprawa
strony: [ 1 ]
zara20-08-2010 08:35:08   [#01]

Nauczyciel dyplomowany w rok szk. 2008/2009 zatrudniony na podstawie mianowania w wymiarze 18/18, w roku szkolnym 2009/2010 po wyrażeniu zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia, miał 11/18.

Jednak  maju 2010 roku otrzymał wypowiedzenie (art. 20 ust.1 pkt. 2 KN) , poniewaz w rok. szk. 2010/2011 nie ma dla niego godzin.

Chodzi teraz o odprawę: Wg. mnie powinien otrzymać 6- miesięczna odprawę (art 20 ust.2 KN), tylko teraz jakiej  wysokości czy bierzemy wynagrodzenie zasadnicze przed ograniczeniem zatrudnienia, czy tez to z okresu ograniczenia zatrudnienia.?

  

Ala20-08-2010 09:23:51   [#02]
sprzed ograniczenia czyli z całego etatu
zara20-08-2010 11:38:11   [#03]
Dziękuję, ostatnio uslyszalam nawet poglad, że się nie należy  6 miesięczna, ponieważ nie jest pelnozatrudniony  i ma takk jak przy umowie o pracę
jolko120-08-2010 11:43:15   [#04]
A jaka odprawa należy sie nauczycielowi kontraktowemu, zatrudnionemu na niepełny etat ? CZy tez 6 miesięczna?
zara20-08-2010 12:42:20   [#05]
Na pewno nie 6- m, tylko wysokość zależy od okresu zatrudnienia zgodnie z kp o ile dobrze pamiętam
Jacek20-08-2010 16:09:25   [#06]

Odprawa pieniężna w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.).
W świetle przywołanych przepisów nauczycielowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1.jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2.dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

rzewa20-08-2010 18:47:35   [#07]

odprawa o jakiej napisał Jacek w #06 należ się nauczycielowi niepełnozatrudnionemu TYLKO w przypadku całkowitej likwidacji szkoły - bo tylko w takiej sytuacji n-la niepełnozatrudnionego zwalnia się z art 20 KN

nauczyciel mający ograniczenie etatu na podstawie art 22 ust 2 KN jest nadal n-lem zatrudnionym na podstawie mianowania zatem należy mu się odprawa tak jak każdemu pełnozatrudnionemu i o tym jest napisane w art 20 explicite

agata38109-12-2010 23:17:30   [#08]
Mam 3 nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreslony w niepełnym wymiarze godzin - na 3 i 4 godziny. Są to nauczyciele mianowani i  jeden kontraktowy. Niestety od września 2011 nie będę miała dla nich godzin. Czy należy im się odprawa? Nauczyciele Ci mają pełne etaty w innych szkołach.
rzewa10-12-2010 05:51:22   [#09]
zwalniasz ich na podstawie art 27 ust 1 KN, pisząc jako powód brak godzin - żadna odprawa się nie należy, bo KN nie mówi o tym, że się należy
agata38110-12-2010 23:48:05   [#10]
Dziękuję bardzo!!!
Power414-04-2011 16:50:06   [#11]
podniosłam dla kogoś:-)
Bas14-04-2011 21:49:57   [#12]

To chyba dla mnie, dzięki:-) Kontraktowy (oczywiście nieokreślony, 3 rok) musi być zwolniony- brak godzin. Wiem, że mogę go zatrudnić za kolegę na "planowanym" upz we wrześniu. Potwierdźcie:

- muszę go zwolnić, prawda?

- mogę go zatrudnić od września na czas określony (chociaż wiem, że za rok będą godziny),

- lepiej mu w stan nieczynny, prawda? (dwie pensje przez 6 m-cy)

- jaka odprawa?

Dzięki, jak zwykle.

gimnazjum15-04-2011 10:46:43   [#13]
n-l kontraktowy zatrudniony na 14/18 nauczanie zintegrowane i 7/20 pedagog ( etat łączony) planujemy likwidacje stanowiska pedagoga -czy odprawa mu sie należy czy nie ?
Bas15-04-2011 13:08:42   [#14]
Podnoszę we wspólnym interesie :-)
rzewa17-04-2011 08:24:21   [#15]

należy się, o ile nie przyjmie zmiany warunków pracy z art 42 k.p. i nie złoży wniosku o stan nieczynny

będąc w stanie nieczynnym może zostać zatrudniony na NZ w wymiarze 14/18

Bas17-04-2011 20:35:52   [#16]
rzewo, a ja #12 ? Rzucisz oczkiem?
rzewa19-04-2011 23:45:27   [#17]

do #12

1. tak

2. tak

3. tak

4. jak stan nieczynny, to żadnej odprawy

ddorota09-05-2011 18:43:46   [#18]

Muszę zwolnić wychowawcę świetlicy zatrudniona na 0,5 etatu (redukcja etatów przez OP).

Czy podaję w wypowiedzeniu art. 20 KN, czy art 27?

Czytając forum dowiedziałam się że niepełnozatrudnionych zwalniam z art. 27 i nie wypłacam odprawy.

Prawnik OP uważa że się należy, powołując się na

USTAWĘ z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Art. 8. 1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Art. 10. 1. Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.


stoner09-05-2011 19:13:48   [#19]

Dla niepełnozatrudnionych art. 27 KN.

Odprawa się nie należy,  ponieważ tryb zwalniania i odpraw został dostatecznie uregulowany w KN.

Nie można się nawet powołać na art. 91c KN ponieważ dotycz on tylko kodeksu pracy.


Art. 91c.
1. W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.


ddorota09-05-2011 19:18:32   [#20]
KN opisuje odprawy dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, w art 27 nic nie ma o odprawach, więc chyba niezbyt dostatecznie ta kwestia uregulowana jest w KN
rzewa09-05-2011 23:11:38   [#21]

niezbyt dostatecznie, bo nie ma odpraw?

a gdzie jest napisane, że odprawy muszą być?

KN wyklucza stosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych do nauczycieli poprzez przywołanie jej w art 20, co oznacza, że tylko w przypadku zwalniania z art 20 KN należy tę ustawę zastosować w celu określenia odprawy -> zatem zwalnianie na podstawie innego art KN nie powoduje konieczności stosowania tej ustawy

sally16-08-2011 16:46:35   [#22]

Mam taki problem, nauczyciel kontraktowy dostał wypowiedzenie( od poprzedniego dyrektora),  od września miał być w stanie nieczynnym. Mogę zatrudnić go od września na rok, ale czy jest możliwe, żeby jeszcze teraz zrezygnował  ze stanu nieczynnego (OP nie chce płacić podwójnej pensji, zaleca rozdzielenie godzin pomiędzy nauczycieli, jednak nauczyciel zakończyłby staż ) Czy gdy zrezygnuje należy się odprawa? Czy podpisać umowę na zastępstwo czy na czas określony do 31 VIII, to korzystniejsze dla nauczyciela. Bardzo proszę o pomoc :)


rzewa17-08-2011 10:57:42   [#23]

a dlaczego to zatrudnienie byłoby na rok? czyżby zastępstwo?

jeśli tak, to raczej możliwości zatrudnienia na czas określony i nie płacenia stanu nieczynnego nie ma, chyba że odwołasz n-la ze stanu nieczynnego i cała zabawa (ze zwolnieniem i z odprawą lub stanem nieczynnym) będzie znowu za rok (oczywiście warto uprzedzić OP o tym myku ;-))

sally17-08-2011 15:38:58   [#24]
Godziny będę miała tylko na rok, myślę więc, że lepiej będzie zatrudnić nauczyciela na zastępstwo nieobecnej nauczycielki (zwolnienie lekarskie w ciąży i potem macierzyński) Warunkiem organu prowadzącego jest rezygnacja ze stanu nieczynnego (żeby nie płacić podwójnych świadczeń) jeżeli nauczyciel nie zechce zrezygnować to podzielę godziny między nauczycieli, lecz szkoda, żeby ten nauczyciel na zastępstwo nie dokończył stażu. Tylko czy wtedy gdy zrezygnuje ze stanu nieczynnego nie powinien dostać odprawy? Organ bardzo oszczędny :)
barkuk17-08-2011 21:02:55   [#25]
Nauczyciel otrzymał art.20. Od 1.09. mogę mu dać zastępstwo za innego nauczyciela,który wybiera się na urlop dla poratowania zdrowia. Czy należny się odprawa? i nowa umowa na czas określony na czas zastępstwa?
Bas17-08-2011 21:26:38   [#26]
Zobacz #12 i odpowiedź rzewy. To chyba tak, jak mój przypadek. I ja mojego zatrudniam w identycznej sytuacji, na czas określony (upz) i z odprawą.
Ania Sz25-01-2012 14:22:30   [#27]

Nauczyciel do 29.02 przebywa w stanie nieczynnym, dodatkowo pracuje u nas na 12/18 na zastępstwo, umowa zakończy się 12.02. W listopadzie nabył uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego. Jednym z warunków jest rozwiązanie umowy na wniosek nauczyciela. Jak to zrobić żeby jemu pomóc w otrzymaniu tego świadczenia? I drugie pytanie, czy należy mu się odprawa z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne? Czytałam że tak ale wolę się upewnić. I jeszcze jedno, czy wystawiam 2 świadectwa pracy czy 1?

rzewa26-01-2012 05:47:48   [#28]

nie jest ważne jak rozwiąże się umowa na zastępstwo - do świadczenia kompensacyjnego będzie miał prawo z tytułu wygaśnięcia pierwszej umowy po stanie nieczynnym - takie wygaśnięcie umowy rodzi takie same skutki odnośnie emerytury czy świadczenia kompensacyjnego jak zwolnienie z art 20 KN (trzeba w świadectwie pracy art 20 KN przywołać jako podstawę wygaśnięcia)

jak ma prawo do świadczenia kompensacyjnego, to ma również prawo do odprawy

wystawiasz 2 świadectwa bo były 2 stosunki pracy

Ania Sz26-01-2012 09:17:27   [#29]
Dzięki Ewuś :)
Ania Sz31-01-2012 08:10:35   [#30]
Odprawę liczymy uwzględniając zasadniczą + stażowy, prawda? Mimo, że w nieczynnym otrzymuje tylko zasadniczą.
rzewa31-01-2012 09:01:57   [#31]
nie, tylko zasadnicza zgodnie z treścią art 20 ust 2 KN
Ania Sz31-01-2012 12:51:51   [#32]
Ewo, mi chodzi o odprawę emerytalną. 29.02 kończy nieczynny i przechodzi na świadczenie kompensacyjne (#27)
rzewa31-01-2012 19:44:49   [#33]
odprawę emerytalna obliczamy stosując zasady takie jak przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego
Ania Sz01-02-2012 11:24:11   [#34]
Tak, jak za urlop, czyli jeśli w stanie nieczynnym ma tylko zasadniczą wypłacaną to do odprawy będzie zasadnicza + stażowy, prawda?
Marion18-04-2012 18:32:37   [#35]
rzewo, muszę dopytać: nauczyciel - pedagog, kontraktowy, zatrudniony na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu; organ prowadzący zmniejsza liczbę etatów nauczycieli pedagogów, tym samym ten nauczyciel dostaje wypowiedzenie umowy o pracę. Dyrektor zwalnia go z art. 20, ust. 1, pkt 2 czy art. 27 ? przyznaje odprawę z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania... czy nie przyznaje odprawy?
post został zmieniony: 18-04-2012 18:33:47
Jacek18-04-2012 18:34:24   [#36]

ja nie rzewa ale odpowiem.. zwalnia go z art. 27 i bez odprawy

odprawa by przysługiwała gdyby miał cały etat i wtedy art. 20

Marion18-04-2012 22:43:30   [#37]
nawet wówczas gdy dzieje się to z przyczyn redukcji zatrudnienia? 
Jacek19-04-2012 00:50:06   [#38]
nawet wówczas
Florentyna15-06-2018 10:15:52   [#39]

Czy odprawa z art. 20 dla dyplomowanego należy się nadal z pełnego etatu jeśli ten n-l miał ograniczenia od trzech lat?

Florentyna15-06-2018 10:35:11   [#40]

pomóżcie proszę pilna sprawa

MKJ15-06-2018 11:10:35   [#41]

Tak - art. 22 ust. 2a KN:

"W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, lub przeniesienia go w stan nieczynny, po uprzednim zastosowaniu ust. 2, podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust. 2, lub wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 6, jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ust. 2."

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]