Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Brak promocji w klasie III
strony: [ 1 ][ 2 ]
Krzysztof Pom16-06-2010 22:42:38   [#51]

Jeżeli w opinii ppp nie wzmiankuje się w żaden sposób o konieczności powtarzania kl. III albo o tym, ze sobie nie poradzi w klasie IV - nalezy promowac.

JGdy wejdzie w zycie projekt rozporzadzenia o ocenianiu (jeszcze w konsultacjach), zniknie problem opinii poradni. Oby jak najszybciej

Bożena290816-06-2010 22:46:47   [#52]

Krzysztofie, nie ma o tym mowy, bo to są orzeczenia, o których zresztą oficjalnie nie wiem.

Jeszcze muszę skonsultować to z PPP. 

rzewa16-06-2010 22:51:54   [#53]

 Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania:

§ 3 ust. 7.  Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną.

czyli źle pamiętałam -> możesz przedłużyć mu okres nauki na I etapie edukacyjnym - on jest w klasie III sp czyli ma więcej niż półtora roku do zakończenia nauki w szkole

Krzysztof Pom16-06-2010 22:51:54   [#54]

orzeczenia to orzeczenia, a opinie to opinie.

Rozporządzenie mówi o opinii ppp

Bożena290816-06-2010 22:56:44   [#55]

Dzięki rzewo.

Jak to zrobić teraz. Podjąć uchwałę RP o przedłużeniu okresu nauki na podstawie tego rozporządzenia?

rzewa16-06-2010 22:59:24   [#56]

rp powinna zanalizować szczegółowo osiągnięcia edukacyjne tego ucznia i w konkluzji zaproponować dyrektorowi takie rozwiązanie - oczywiście w drodze uchwały

o przedłużeniu etapu edukacyjnego decyduje dyrektor

makry16-06-2010 23:00:57   [#57]
Nie masz opinii z PPP o pozostawieniu ucznia, matka do szkoły  nie dostarczyła orzeczeń (wiesz, że je ma, ale  Ty szkoła ich nie ma), to nic nie możesz zrobić.
Bożena290816-06-2010 23:02:49   [#58]
Orzeczenie o niepełnosprawności mam, gdyż jest to dziecko z porażaniem mózgowym
Bożena290816-06-2010 23:31:33   [#59]

Rzewo, przeczytałam sobie rozporządzenie. I teraz (już ostatni raz) - mam wydać decyzję w oparciu o to rozporządzenie oraz uchwałę RP?

Dzięki Ci serdecznie (uratowałaś mnie....)

ulabbr17-06-2010 18:20:10   [#60]

Co w sytuacji, gdy mam opinę z marca (matka dopiero po 6 miesiącach pojechała do ppp), uczeń kl.3 nie rozumie czytanego tekstu, odpowiada pojedyńczymi słowami na zadane pytanie, pisze ze wszystkimi możliwymi błędami (ort., zamiana liter itp itd), pada stwierdzenie o "na granicy upośledzenia lekkiego" , - badania były juz w kl.1 i w maju ppp odmówiła badania w kierunku promocji , matka nie chce się zgodzić na pozostawienie w kl. ??

Wychowawca jest za pozostawieniem.

Jak postąpić??

jaris-117-06-2010 18:43:45   [#61]
Promować, albo wydłużyć etap...
ulabbr17-06-2010 20:20:35   [#62]
No właśnie, tylko chciałam się dowiedzieć czy poradnia ma prawo odmówić takich badań??
jedrek518-06-2010 09:37:24   [#63]
poradnia nie odmawia badań, rodzic zgłasza dziecko i we wniosku pisze po co. Jeśli rodzic nie zgadza się na pozostawienie nie wolno nam talkiej opinii wydać, ale my zawsze wpisujemy to na opinii - że wskazane pozostawienie ale rodzice w pp-p nie wyrazili zgody. Jeszcze się nie zdażyło abyśmy odmówili badania.
jaris-118-06-2010 09:39:57   [#64]
Potwierdzam, że w takich przypadkach poradnie raczej nie odmawiają badania. Zatem, być może mama mija się z prawdą...
ulabbr18-06-2010 11:45:25   [#65]

To nie mama podała tę informację ale pani z sekretariatu ppp (po telefonie wychowawczyni).

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]