Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 21 ][ 22 ]
Leszek25-10-2019 10:44:17   [#1051]

wykonanie ustawowego zapisu

pozdrawiam

Leszek25-10-2019 10:44:39   [#1052]

23 października 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2013 rozporządzenie MEN z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników - wchodzi w życie 7 listopada 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2013/1

pozdrawiam

Leszek10-11-2019 15:55:18   [#1053]

1. 8 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2172 rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - wchodzi w życie 29 listopada 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2172/1

pozdrawiam

MKJ14-11-2019 14:52:31   [#1054]

13 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2197 Ustawę z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich – wchodzi w życie (w większości) 15 listopada 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2197/1

Art. 65 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 22a ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 68 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 54 ust. 3, art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 136 ust. 1, art. 150 ust. 2 pkt 4 oraz w art. 172 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dotyczy szkół prowadzących kształcenie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa.

MKJ15-11-2019 16:51:14   [#1055]

15 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2215 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2215/1

Leszek18-11-2019 16:55:22   [#1056]

18 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie (w większości) 3 grudnia 2019 r.:

- zmiana ustawy – Prawo oświatowe – art. 1,

- zmiana ustawy  z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – art. 3,

- zmiana ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – art. 4.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2248/1

pozdrawiam

Leszek28-11-2019 17:17:20   [#1057]

28 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2324 rozporządzenie RM z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych- wchodzi w życie 29 listopada 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2324/1

pozdrawiam

Leszek28-11-2019 17:18:27   [#1058]

28 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2328 rozporządzenie MKiDN z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych - wchodzi w życie 29 listopada 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2328/1

pozdrawiam

Leszek04-12-2019 14:16:41   [#1059]

3 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2345 rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe - weszło w życie 18 grudnia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2345/1

pozdrawiam

Leszek12-12-2019 17:03:06   [#1060]

11 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2387 rozporządzenie MEN z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - wchodzi w życie 26 grudnia 2019 r. ,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2387/1

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 21 ][ 22 ]