Forum OSKKO - wątek

TEMAT: n-l kńczy 65 lat
strony: [ 1 ][ 2 ]
DYREK16-05-2010 16:59:21   [#51]
jeżeli OP zakazuje, to mamy dyskryminację ze względu na wiek;-)
post został zmieniony: 16-05-2010 17:00:05
Zośka16-05-2010 19:48:25   [#52]
Bardzo proszę o potwierdzenie. Z nauczycielem pobierającym emeryturę i kończącym 65 lat (placówka nieferyjna) z dniem urodzin należy rozwiąza umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Czy z tego tytułu należy mu się jakakolwiek odprawa?
dyrlo16-05-2010 19:50:27   [#53]
Jesli jeszcze odprawy nie otrzymał to z chwilą rozwiązania umowy z powodu przejścia na emeryturę należy się odprawa emerytalna.
rzewa16-05-2010 20:00:01   [#54]

Zośka, nie z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego a z końcem roku szkolnego (31.08) w którym n-l osiągnął ten wiek, po uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniu

to co wyżej dotyczy wszystkich szkół i placówek bez względu na ich feryjność lub nieferyjność

Zośka16-05-2010 20:10:43   [#55]
Art. 23.2 1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu: 4) w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia;Art. 23.3. Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego w wypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i 4 nie dotyczy nauczyciela szkoły, w której w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych. Dalej podnosze sprawę odprawy.
rzewa16-05-2010 20:14:38   [#56]

rzeczywiście, masz rację

ale nie ma zakazu rozstać się z n-lem z końcem roku szkolnego :-))

a co do odprawy dyrlo już odpowiedziała - odprawa należy się, o ile n-l nie otrzymał już takiej odprawy wcześniej

Zośka16-05-2010 20:31:14   [#57]
Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiam
Ania Sz16-05-2010 22:57:26   [#58]
Ewo, kiedyś Cię pytałam czy n-lowi odchodzącemu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 KN należy się odprawa, pisałaś że nie. Czy to się zmieniło? Mój n-l nie pobiera emerytury.
rzewa16-05-2010 23:48:24   [#59]
zwykle rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art 23 ust 1 pkt 4 jest związane z przejściem n-la na emeryturę (wyjątek to sytuacja gdy pomimo osiągnięcia 67 roku życia n-l nie uzyskał prawa do emerytury, a także wtedy gdy ten n-l jest już jest emerytem), zatem przysługuje takiemu n-lowi odprawa emerytalna na podstawie art 87 KN
Ania Sz17-05-2010 10:22:21   [#60]
OK, mój n-l akurat przechodzi też na emeryturę. Czy w świadectwie pracy wpisuję tylko art. 23 ust 1 pkt czy dodaję "w związku z art. 88"?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]