Forum OSKKO - wątek

TEMAT: rozp. - org. kształcenia w szk. specjalnych - KONSULTACJA OSKKO
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
malchow19-05-2010 23:02:24   [#101]

a zapomniała odnieść się do "pedagoga specjalnego" - cieszę się, że nim jestem i gdybym miała dokonać wyboru jeszcze raz podjęłabym taką samą decyzję

:)

Annax19-05-2010 23:02:46   [#102]
 "typowe zachowanie nauczyciela specjalnego, jedynego sprawiedliwego" - no cóż, Karolino... Ty przeciez wiesz... :-(((
anmar19-05-2010 23:06:10   [#103]

Karolina- nie jestem dyrektorem tylko zwykłym szarym nauczycielem  i matką niepełnosprawnego dziecka. Pracuję w masowej i specjalnej. Widzę ogromną różnicę w funkcjonowaniu tych placówek. Rozporządzenia i inna papierologia nic nie zmieni. Trzeba zmienić mentalność nauczycieli, a na to potrzeba lat. Jeżeli szkoły bedą oceniane poprzez ranking egzaminów zewnętrznych to siłą rzeczy wielu nauczycieli nic nie będzie robiło dla dzieci specjalnej troski, bo będą przygotowywać tych w normie do egzaminów. Nowa postawa programowa narzuciła konieczność realizacji programów. Dyrektor rozlicza czy zaplanowane treści zostały zrealizowAne. Sama wiesz doskonale, że dziecko niepełnosprawne rozwija się we własnym tempie i trudno jest naprawdę zaplanować dokładnie, które treści zrealizujesz, a które nie. Trzeba wielokrotnie wracać do początków. 

Inną sprawą jest przystosowanie szkół masowych. Za zmianami nie idą praktycznie żadne pieniądze. Skąd brać pieniądze na sprzęt, mapy wypukłe, klawiatury dostosowane do niedowidzących itp?  OP nie da, bo niejednokrotnie nie ma. Jeżeli chcemy myśleć poważnie o integracji, to musimy zacząć od doposażenia szkół, zmiany programów na studiach poprzez wprowadzenie treści z pedagogiki specjalnej i metodyki pracy z uczniami o SPE. Takich kwiatków jest więcej. Dla mnie te wszystkie zmiany mają na celu oszczędności finansowe, a nie dobro dziecka

Karolina19-05-2010 23:09:47   [#104]

No skończyło się.... nadstawiałam się kilka godzin to mam.

Próbowałam wam pokazac, że może być inaczej - natrafiłam na mur, na który natrafia się za każdym razem w tego typu dyskusjach. Na taki natrafiłam na konferencji o której malchow wspomniałaś pierwsza - dlatego o tym przypomniałam.

Od początku zaznaczałam, iż to nie ma być dyskusja personalna a taka stała się.

Niestety. Potraktowałyście mnie jak zagrożenie, jakbym chciała wam zabrać coś co wasze.

Przykro mi.

Nic więcej nie mam do dodania.

malchow19-05-2010 23:12:36   [#105]

anmar

niestety to prawda SZARA prawda. Pieniądze nie idą za uczniem, ale trafiają do wspólnego worka op i to oni dokonują podziału, w imię prawa. To jest interes i niewielu jest takich, którzy pochylą się nad problemem.

malchow19-05-2010 23:18:04   [#106]

Nie Karolino, to wszystko jest realne. tylko nie da się tego załatwić od d**** strony - przepraszam za tak mocne sformułowanie. Tak jak było w kilku postach, praktyków,ludzi którzy się borykają z codziennością..., to nie jest tak że dyrektor tupnie nogą i ma.

Niech za tym idą REALNE pieniądze, a nie nie sformułowania oferowane w rozporządzeniu - to jest tworzenie kolejnej fikcji, a efekty tego odczuje dziecko i tyle.

Tu nie ma się co obrażać.

:)

Karolina19-05-2010 23:19:07   [#107]

anmar - nie wiem ile lat trzeba jeszcze czekać bo ja pierwsze dyskusje zaczynałam jak mój syn edukację zaczynał, obecnie ją kończy a rozmowy są te same....i ciągle należy czekać... na finanse to ja jeszcze pojmę ale kto ma tę mentalność zmieniać to już nijak nie rozgryzę...

Szarą prawdę znam i mnie uwiera.

Miłej nocy!

edit: malchow ja sie nie obraziłam, jeno jak rozumiem cię rozczarowałam to juz zatem uznałam, że czas kończyć ;)


post został zmieniony: 19-05-2010 23:20:06
malchow19-05-2010 23:26:10   [#108]

do Karoliny

a dlaczego niby miałbyś mnie rozczarować.

Nie widzę powodu! to jest forum i wolny kraj.

Każdy może swoje racje upublicznić - jeżeli ma tylko chęć

:)

pozdrawiam

 

anmar19-05-2010 23:29:45   [#109]
Mój  syn tez niedługo kończy edukację i największy błąd jaki uczyniłam, to ten że n ie dałam go do szkoły dla dzieci z niedosłuchem. Ile to razy został wyzwany od  głucholi, ile uwag przyniósł za to, że rozmawia na lekcji, a on pytał kolegi co ma zapisać, bo nie dosłyszał. Teraz w liceum to praktycznie mam edukację domową. Bardzo mało z lekcji wynosi, muszę z nim wiele partii materiału przerabiać sama. Dostosowanie wymagań? Wielkie marzenie. Sprawdziany ze słuchu, niedokończone polecenia= to normalka. Indywidualny program- nigdy nie miał. Taka jest rzeczywistość. Mam naprawdę wielki dylemat: czy w klasie maturalnej nie zmienić mu szkoły. Młody nie chce, musiałby być w internacie. A ja już nie mam na to wszystko sił. 
malchow19-05-2010 23:36:02   [#110]

anmar

Młody da radę:)

a Ty jeszcze trochę (...)

Trzymam kciuki.

anmar19-05-2010 23:41:50   [#111]
malachow- dziękuję. Wiem, że muszę dać radę. Żeby Młodemu pomóc sama skończyłam surdo. Miał 8 lat- po śwince stracił. Ponoć jestem twarda
malchow19-05-2010 23:54:25   [#112]

Cholender,

otarłam się o to -moja córka po śwince (VI sp) wylądowała z oponami.

Miała szczęście.

U mnie w szkole jest dziewczynka, która w trzecim roku życia, że względu na wysokie temperatur podczas zapalenia górnych dróg oddechowych

i odległość (karetka nie dojeżdżała na czas)!!!!

doznała wstrząsu i obecnie funkcjonuje na poziomie dziecka ze znaczym upośledzeniem.

Ty zamiast się załamywać i rwać włosy z głowy, to szukaj studiów dla syna.

:)

tomek5620-05-2010 16:08:22   [#113]

Zgodnie z art. 73 UPN-u wykonanie postanowienia sądu o umieszczeniu w MOS i MOW ustaje z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego lat 18- tu. Projekt rozporządzenia zakłada naukę w gim. do 21- go a w szkole ponad gim. do 24- go roku życia. Jak się w tym połapać ???

maeljas25-05-2010 20:46:41   [#114]
www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1277%3Azmiana-w-projekcie-rozporzdzenia-regulujcego-min-funkcjonowanie-specjalnych-orodkow-szkolno-wychowawczych&catid=60%3Aksztacenie-specjalne&Itemid=85
Karolina25-05-2010 21:27:29   [#115]
AMEN i po krzyku .. ;)
Marek Pleśniar25-05-2010 22:24:39   [#116]
po dosłownie krzyku
malchow25-05-2010 22:56:35   [#117]
Baby z gór tak mają:)
poziombka26-05-2010 10:30:58   [#118]

Jedna sprawa załatwiona :))))

Zostało jeszcze parę.....czy jest nadzieja, że to też ktoś weźmie pod uwagę? Panie przewodniczący - czy już poszły dalej nasze projekty zmian w  rozporządzeniu o organizacji kształcenia w szkołach specjalnych? Czy mamy jeszcze działać?

Marek Pleśniar26-05-2010 11:30:03   [#119]

nie skończyliśmy tego - a deklarowano tu pomoc:-)

Potrzebuję żeby ktoś to skończył sklejać.

poziombka26-05-2010 11:41:48   [#120]

ok, ja mogę :)

starczy po południu?

Marek Pleśniar26-05-2010 12:24:58   [#121]

bardzo byłoby ok dziś nawet do nocy

bo rano jestem w MEN to złożę szybciej

poziombka26-05-2010 13:19:08   [#122]

Czy ktoś ma jeszcze jakieś życzenie? Póki co, wygląda to tak:

wagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do projektu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach


UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Zapis projektu

Uwagi OSKKO

§ 2.

1. Przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych:
1) niesłyszących;
2) słabo słyszących;
3) niewidomych;
4) słabo widzących;
5) z niepełnosprawnością ruchową;
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
8) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
9) z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi
- z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3.
3. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla młodzieŜy, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i 9

 § 2.

1. Przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych:
1) niesłyszących;
2) słabo słyszących;
3) niewidomych;
4) słabo widzących;
5) z niepełnosprawnością ruchową;
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
8) z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a w tym: z autyzmem, autyzmem atypowym, zespołem Retta, zespołem Aspergera, całościowym zaburzeniem rozwojowym nieokreślonym, dziecięcym zaburzeniem dezintegracyjnym oraz innymi zaburzeniami pokrewnymi"  ;
9) z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi
- z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3.

3.  Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla młodzieŜy z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz dla młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie jednym ze sprzężeń jest upośledzenie umiarkowane lub znaczne.

§ 4.

1. Kształcenie dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, którym przedłuŜono okres nauki, na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w szkołach i oddziałach, o których mowa w § 1, oraz dzieci i młodzieŜy niedostosowanych społecznie i zagroŜonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach specjalnych, moŜe być prowadzone nie dłuŜej niŜ do ukończenia przez ucznia:
1) 15. roku Ŝycia - w przypadku szkoły podstawowej;
2) 19. roku Ŝycia - w przypadku gimnazjum;
3) 23. roku Ŝycia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej

§ 4.

1. Kształcenie dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, którym przedłuŜono okres nauki, na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w szkołach i oddziałach, o których mowa w § 1, oraz dzieci i młodzieŜy niedostosowanych społecznie i zagroŜonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach specjalnych, moŜe być prowadzone nie dłuŜej niŜ do ukończenia przez ucznia:
1) 18. roku Ŝycia - w przypadku szkoły podstawowej;
2) 21. roku Ŝycia - w przypadku gimnazjum;
3) 24. roku Ŝycia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej

 § 11.

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2010 r., z wyjątkiem
§ 3 ust. 1, który wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2012 r.

 § 11.

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2010 r., z wyjątkiem
§ 4 ust. 1, który wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2012 r.

§ 3.

2. W klasach V-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej, dla uczniów, o których mowa w ust. 1, moŜna zatrudnić pomoc nauczyciela. Dyrektor szkoły ustala zajęcia, w których ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych uczestniczy pomoc nauczyciela.

§ 3.

2. W klasach V-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, zatrudnia się pomoc nauczyciela, jeśli jest to niezbędne ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. 



Uwagi dodatkowe

§ 4. Znakomitym pomysłem jest skrócenie czasu pobytu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu i ograniczenie możliwości odraczania od obowiązku szkolnego do ukończenia 8 roku życia. W żaden sposób jednak nie powinno to wpływać na czas uczęszczania ucznia do poszczególnych szkół. Nie ma powodu, aby uczeń musiał już w wieku 15 lat opuścić szkołę podstawową. Skoro tak wielkie obowiązki nakłada się na zespoły nauczycielskie do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, to może właśnie te zespoły powinny decydować, kiedy uczeń kończy szkołę podst. , gimn., czy szkołę ponadgimn. ? Na pewno jednak stare zapisy, które mają przestać obowiązywać były lepsze, bardziej elastyczne i dawały większą szansę dzieciom

§ 3. Do szkół specjalnych kierowane są dzieci i młodzież z coraz większą ilością problemów zdrowotnych. Poza upośledzeniem umysłowym uczniowie przewlekle chorują, mają zaburzenia zachowania, dodatkowe sprzężenia (niedowidzenie, niedosłyszenie, niepełnosprawność ruchową). Aby zapewnić im pełne bezpieczeństwo oraz w pełni realizować indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, w wielu przypadkach konieczne jest zatrudnienie pomocy nauczyciela, nawet gdy mówimy o dorosłych uczniach w szkołach przysposabiających do pracy. Wprowadzenie określenia "można zatrudnić" może w konsekwencji spowodować ograniczenie inicjatywy szkół w tym zakresie przez organy prowadzące. 

 Nic więcej na tym wątku nie znalazłam, oczywiście odnośnie projektu tego właśnie rozporządzenia.

Czy mam to wysłać na jakiś adres, czy wystarczy tutaj?

Marek Pleśniar26-05-2010 14:46:38   [#123]

tu jest ok, ale marnie przechodzą tabele

czy masz to w wordzie?

to bym potrzebował na marek.plesniar@oskko.edu.pl

poziombka26-05-2010 15:01:19   [#124]

Nie mam, ale zaraz zrobię :))


poziombka26-05-2010 15:11:56   [#125]
No i poszło:)
Marek Pleśniar26-05-2010 21:47:02   [#126]

i jak już wiesz, doszło:-)


malchow28-05-2010 23:44:41   [#127]

Witam Państwa,

w dniu 28-05-2010 MEN przesłał dla wybrańców (bo niestety nie do wszystkich, chociaż jest sio) pismo następującej treści:

 

"Państwo Dyrektorzy

Specjalnych Ośrodków Szkolno -Wychowawczych

dla dzieci i młodzieży

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

W zwiąku z licznymi pytaniami w sprawie funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkkim, zapraszam na spotkanie z udziałem Pani Katarzyny Hall, Minister Edukacji Narodowej, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2010 r. o godz. 11.00 w gmachu Mnisterstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, al. J.Ch.Szucha 25.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z uwagi na możliwości organizacyjne MEN w spotkaniu, może wziąć udział tylko jeden przedstawiciel danego ośrodka.

Wszelkie pytania dotyczące udziału w ww. spotkaniu proszę kierować do Pani Joanny Wrony, naczelnika Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, pod nt tel. 0 22 34 74 480.

Potwierdzenie udziału w ww. spotkaniu proszę przesłć na adres e-mail: Joanna.Wrona@men.gov.pl do dnia 31 maja br."

Podpisał Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Jacek Krawczyk.

PISMO 28 MAJA, ZGŁOSZENIE DO 31 MAJA, A SPOTKANIE 2 CZERWCA- Jak to pięknie utkane!!!!

Oczywiście brak informacji na stronach MEN, żeby była jasność!!!!

malchow29-05-2010 00:48:17   [#128]

List otwarty do Pani Minister

Warszawa, 19 IV 2010

List otwarty do Pani Minister Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister,

Zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych został powołany przez Panią do stworzenia koncepcji zmian systemu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracowaliśmy społecznie przez rok, a efektem pracy był zestaw raportów opisujący koncepcję systemowych zmian wsparcia, edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od wykrycia nieprawidłowości rozwojowych do zakończenia edukacji ponadgimnazjalnej. Opieraliśmy się na międzynarodowych aktach prawnych ratyfikowanych przez Polskę. Koncepcja uwzględniała trzy ścieżki edukacyjne – w nurcie włączającym, integracyjnym oraz w szkolnictwie specjalnym. Raporty przełożyliśmy na język zwartych rekomendacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na stronach internetowych oraz w serii broszur własny materiał przybliżający zmiany proponowane do wdrożenia w postaci rozporządzeń, który przedstawiało również na konferencjach regionalnych. Jak nam wiadomo – ich uczestnicy sceptycznie lub negatywnie oceniają zaprezentowany materiał i wiążą go z pracą naszego Zespołu, ponieważ pracownicy Ministerstwa powołują się na Zespół, jako autora zmian.

Z przykrością stwierdzamy, że przedstawiona propozycja nie jest stanowiskiem Zespołu, takich zmian Zespół nie rekomendował. Nasze raporty zostały potraktowane selektywnie, przez co wypaczono sens wypracowanych przez nas koncepcji, m. in. zespołu ds. SPE na terenie szkoły ogólnodostępnej czy Karty Potrzeb i Świadczeń.

W propozycjach pominięto także tak znaczące elementy systemu, jak na przykład: wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie ponadgimnazjalne, edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym, niedostosowanych społecznie.

Jesteśmy przekonani, że Pani Minister – tak samo jak powołanemu przez Panią Zespołowi – zależy na poprawie sytuacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niestety, nie znalazło to odbicia w prezentowanym materiale.

Z poważaniem –

1. Witold Cyroń

2. Marzena Czarnocka

3. Ewa Czech

4. Małgorzata Dońska-Olszko

5. Elżbieta Fałek

6. Anna Florek

7. Monika Gołubiew-Konieczna

8. Małgorzata Gorący

9. Beata Jachimczak

10. Lidia Klaro-Celej

11. Maria Król

12. Łukasz Ługowski

13. Grażyna Michalczuk

14. Sławomir Moczydłowski

15. Urszula Moszczyńska

16. Magdalena Politańska

17. Izabela Rodak

18. Małgorzata Rybicka

19. Alina Smyczek

20. Barbara Szostak

21. Anna Tomaszewska

22. Paweł Wdówik

23. Jolanta Wojciechowska

24. Andrzej Wolski

Aneta Garncarz01-06-2010 13:46:08   [#129]

Dlaczego w proponowanych zmianach w §2. 1. 8) jest 2 razy wymieniony autyzm? ten pierwszy jest chyba niepotrzebny? autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, jak jest dalej poprawnie w tekście

Jeśli chcemy zmienić zapis:

§2. 1. 8) z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a w tym: z autyzmem, autyzmem atypowym, zespołem Retta, zespołem Aspergera, całościowym zaburzeniem rozwojowym nieokreślonym, dziecięcym zaburzeniem dezintegracyjnym oraz innymi zaburzeniami pokrewnymi"

to może warto konsekwentnie postulowć za zmianą w rozp o ramowych statutach - zał. 2 §4. 4. 1) - i tam, gdzie jest wymieniony sam "autyzm" wstawić również "całościowe zaburzenia rozwojowe" , inne załączniki wymieniające liczebność w oddziałach z autyzmem - j.w.

Podobnie - zmiana powinna być także w UOSO - art. 3 ust.18: 

 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o  niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

- tu też jest wymieniany tylko autyzm, zamiast "calościowych zaburzeń rozwoju", czyli np. upośledzenie umysłowe i zespół Retta to już nie sprzężenie.

Aneta Garncarz01-06-2010 13:55:38   [#130]

§ 3.

1. W klasach V-VI szkoły podstawowej i w oddziale specjalnym zorganizowanym w szkole ogólnodostępnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi, zatrudnia się pomoc nauczyciela. 

§ 3.

1. W klasach V-VI szkoły podstawowej i w oddziale specjalnym zorganizowanym w szkole ogólnodostępnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z całościowymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami sprzężonymi, zatrudnia się pomoc nauczyciela.

malchow02-06-2010 23:34:46   [#131]

Byliśmy i mam nadzieję, że załatwiliśmy

http://www.tvp.info/panorama/wideo/02062010-1800/1788175

 

malchow24-06-2010 20:26:52   [#132]

:)

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1326%3Aspecjalne-orodki-szkolno-wychowawcze-otwarte-dla-uczniow-z-upoledzeniem-w-stopniu-lekkim-&catid=60%3Aksztacenie-specjalne&Itemid=85


post został zmieniony: 24-06-2010 20:28:03

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]