Forum OSKKO - wątek

TEMAT: orzeczenie, opinia, informacja z ppp
strony: [ 1 ]
Wioleta D23-03-2010 19:05:38   [#01]
Moi drodzy, znalazłam sobie ostatnie rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z 2008 roku, ale nic tam nie znalazłam na temat ważności tychże dokumentów. Gdzie szukać , bo od rodziców dostajemy czasem orzeczenie , opinię ale też informacje. Pomożecie???
maod23-03-2010 19:36:33   [#02]

W orzeczeniach z PPP jest napisane na jaki okres są wydawane, np na dany etap szkolny, bądź na rok szkolny, itp. Opinie PPP wydawane są z reguły również na dany etap szkolny, ale te o dysleksji, dysgrafii,dysortografii jeśli w danym roku szkolnym jest sprawdzian szóstoklasisty lub egzamin gimnazjalny nie mogą być wydane później niż do 30 września roku szkolnego, w którym ten egzamin/ sprawdzian ma się odbyć.  

Wioleta D23-03-2010 20:17:39   [#03]
To wiem i o tym też jest mowa w rozporządzeniu, ale chodzi mi o tak zwaną ważność. Orzeczenie szkoła musi respektować , z opinią się musi zapoznać ale czy ma obowiązek wprowadzać w życie , a co z informacją? I przepraszam za te 2 wątki. Po prostu fiksuje mi dzisiaj komputer - nie wiem dlaczego.

post został zmieniony: 23-03-2010 20:18:22
jedrek524-03-2010 10:28:57   [#04]

 Stosowanie opinii nie ma ograniczeń czasowych - chyba że zalecenia w niej zawarte stanowią takie ograniczenia, np. zalecenie o przeprowadzeniu badań kontrolnych, o dostosowaniu wymagań na czas terapii z uczniem.

Orzeczenie zawsze wydawane jest na czas ograniczony - wskazany w orzeczeniu.

Informacje wydajemy rodzicom z wynikami diagnozy, np. do lekarza, sądu itp.

Dla szkoły wiążące są opinie i orzeczenia wydane przez poradnie p-p, więc opinia nie jest tylko do zapoznania przez szkołę -  mówi o tym m.in. rozporządzenie z 2008 r. w/s warunków i sposobu ocenniania ... (z późniejszymi zmianami) $ 6.1: n-l jest obowiązany na podstawie opinii (...) dostosować wymagania ...

Barla01-04-2010 11:28:54   [#05]

Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych są ważne zawsze. Nawet jeśli poradnia p-p wyda kolejną opinię to i tak można nadal czytać obie, aby pomóc dziecku.

Natomiast czas ważności opinii o dostosowaniu warunków sprawdziany egzaminów zewnętrznych jest określony w przepisach prawa (rozporządzenie o ocenianiu)

Pozdrawiam świątecznie.

malmar1501-04-2010 12:43:36   [#06]

"Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu/egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty. Opinia poradni powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian/egzamin, w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej, w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu – nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej"

To z procedur dotyczących sprawdzianu i egzaminu. może się przyda.

Pozdrawiam.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]