Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rozporządzenie dotyczące podziału na grupy na info i języku
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
sońka05-03-2010 16:03:55   [#01]

czy ktoś ma pod ręką rozporządzenie dotyczące podziału na grupy na informatyce i językach?

jaki to dziennik? gdzieś zapodziało mi się

bogna05-03-2010 16:07:01   [#02]
rozp. MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm.)

 

sońka05-03-2010 16:25:55   [#03]

dzieki za szybką odpowiedź

nie widzę jednak zmiany dotyczacej podzialu na grupy na info i na języku - teraz jest powyżej 25 uczniów, czy tak jak w rozporządzeniu powyżej 24 

Ala05-03-2010 16:46:44   [#04]

rozporządzenie jak wyżej i zmiany z 2009r.:

§ 6. 1. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku podział na grupy jest obowiązkowy:

 

1)        na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,
z zastrzeżeniem ust. 4,

 

2)        na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

 

3)        na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
z zastrzeżeniem ust. 4,

 

4)        na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub
w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

 

5)        w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu,

 

6)        na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu,

 

7)        na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2.      W gimnazjum, w trzyletnim liceum ogólnokształcącym i dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach,
w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. (29) W szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.

 

sońka05-03-2010 16:58:31   [#05]

bardzo slicznie dziękuję

szkoda, że miałam rację

zespół09-03-2010 20:47:39   [#06]

rozumiem, że jak mam w klasie 20 uczniów to z jezyka angielskiego dziele na 2 grupy czyli podtawowoy i np zaawansowany??tak?

 

beera09-03-2010 21:45:32   [#07]

raczej nie


Ala09-03-2010 22:04:47   [#08]
no chyba, że OP da zgodę i kasę ;-)
beera09-03-2010 22:06:25   [#09]

tym bardziej "raczej nie"

;)))

Luńka09-03-2010 23:36:35   [#10]
a na lekcjach wf w SP i G dzielimy, gdy liczba uczniów jest większa od 26- czy dobrze myślę?
Ala09-03-2010 23:37:44   [#11]
tak
Luńka09-03-2010 23:43:32   [#12]
dzięki! Jaka jest minimalna liczba uczniów w grupie na wf?
Ala09-03-2010 23:47:51   [#13]

12

.................

5.         Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

 


post został zmieniony: 09-03-2010 23:50:48
bosia09-03-2010 23:58:02   [#14]

ten zapis od 12 jest absurdalny

mam w klasie 10 dziewczyn i 20 chłopców

i żadnej innej klasy z dziewczynami na tym poziomie

łączenie I z III jest bez sensu, a i technicznie zbyt skomplikowane (mam klasy dwuzawodowe)

wystarczyłaby górna granica (tak chyba było wcześniej)

OLGIE10-03-2010 04:51:56   [#15]
chodzi Ci o zapis "nie więcej niż..."? Prawda?
beera10-03-2010 07:48:36   [#16]

mam w klasie 10 dziewczyn i 20 chłopców
i żadnej innej klasy z dziewczynami na tym poziomie
łączenie I z III jest bez sensu, a i technicznie zbyt skomplikowane (mam klasy dwuzawodowe)
wystarczyłaby górna granica (tak chyba było wcześniej)

co by zmienił w tej konkretnej sytuacji zapis:

zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących  26 i więcej uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

na moje oko - nic


post został zmieniony: 10-03-2010 07:49:45
rzewa10-03-2010 08:03:20   [#17]

hmm... taki zapis zmieniłby baaardzo dużo... ;-)

bosi chodziło o to by zapis brzmiał:

zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

zmienia, bo wg obecnego zapisu nie można (bez zgody OP) prowadzić zajęć w grupie 10-cio osobowej, ale to wg mnie dobrze :-)


post został zmieniony: 10-03-2010 08:03:49
beera10-03-2010 08:08:15   [#18]

Rzewa, tłumaczy Cię tylko to zmruzone oczko na koncu pierwszego zdania :))

(no i dopisek zmieniajacy post;))

====

Pomysłodawcom zaś gratuluję pomysłowości

tak samo proponuję zmienić tez podział na grupy z języków i informatyki

Zeby mozna było prowadzić zajęcia z tych przedmiotów w grupach np 5 osobowych bez zgody OP ;)
post został zmieniony: 10-03-2010 08:09:26
AnJa10-03-2010 08:19:36   [#19]

nie wiem dlaczego, ale wydaje mi sie, ze nawet w grupie 12 osobowej nie da sie bez zgody OP prowadzić tego jezyka

albowiem, nie wiedzieć czemu, one chcą zatwierdzać arkusz organizacji- czyli na wszystko zgodę wyrażac

no, przynajmniej u nas, na wschodzie, tak nam samodzielnosc, psiajuchy ograniczają;-)

beera10-03-2010 08:26:41   [#20]

w tej chwli przy tych zapisach, oczywiście, ze tak

w zapisie z propozycji Ewy - też

i w mojej zresza też - tymbardziej;)

tylko zapis w ramówkach Dyrektorzy rulez! dałby nam lekkie szanse;))

====

czemu mi się zaczęło pisać tak ~ą

zamast zwykłego bez tej cholernej falki z przodu?

rzewa10-03-2010 08:58:44   [#21]
ależ ja żadnej propozycji nie dałam - uważam, że jest dobrze tak jak jest :-))
bosia10-03-2010 10:07:04   [#22]

tak Rzewa, dokładnie o to mi chodzi co napisałaś w #17

o logikę i precyzję zapisu

a czy dobrze, że op ma decydować o wszystkim?

o tym czy w grupie jest 10 czy 11 osób? jest tu jakaś różnica?

przy specyfice niektórych szkół i specyfice niektórych op, zapis pozwalający dyrektorowi na wiekszą swobodę jest konieczny

najlepiej o tym wiedzą praktycy, dyrektorzy szkół, którym może to utrudniać funkcjonowanie

 

beera10-03-2010 11:32:26   [#23]

wystarczyłaby górna granica (tak chyba było wcześniej)

jak było wczesniej?

KAMA1210-03-2010 21:18:50   [#24]
Prosze o sensowne porady.Mam 3 klasy gimnazjalne,kazda liczy  20 uczniow i w kazdej jest  10 dziewczyn i 10 chlopcow.Jak zorganizowac w-f skoro 10 osob to za malo aby podzielic klasę na grupy dziewcząt i chłopcow.Czy moge planowac w-f dla calej klasy bez podzialu na grupy?
zespół10-03-2010 21:20:33   [#25]

pozwole się z Wami nie zgodzic, bo czytając literalnie zapis Rozporzadzenia :

 na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

warunkiem pierwswzym do spełnienia jest podział ze względu na stopień zaawansowania znajomości języka dopiero pózniej jest mowa o liczebności klas

AnJa10-03-2010 21:26:39   [#26]

pozwolę się z Tobą nie zgodzić:-)

1."należy uwzględnic " jest bardziej elastyczne od "są prowadzone"

2. warunki te są łączne - co zrobic jak sie nie da obu spełnic? prawo podpowiada- grupy miedzyoddziałowe lub miedzyklasowe

nie pamietam, czy wf w gimnazjum może byc koedukacyjny- jeśli nie masz po 30 dziewcząt i chłopców- czyli piekne po 2 grupy kazdej płci

beera10-03-2010 21:30:43   [#27]

może być koedukacyjny, więc w ogóle nie ma żadnego problemu

====

Myslisz, ześmy się zmieścili w kategorii "sensowne rady"?

AnJa10-03-2010 21:34:56   [#28]
naszym zdaniem tak;-)
rzewa10-03-2010 21:59:20   [#29]

do #24

zrobiłabym koedukacyjny wf w jednej klasie a pozostałe dwie połączyłabym i podzieliła wg płci, tak przez 12 tygodni, a potem zmiana - inna klasa koedukacyjna i po 12 tygodniach znów zmiana

w ten sposób każda klasa miałaby trochę koedukacyjnego wf, a n-l mógłby wówczas przewidzieć takie zajęcia, które w takiej grupie prowadzi się najlepiej

:-)

oczywiście przez cały rok w szkole byłoby 12 godz wf tygodniowo

można też połowę godzin w każdym tygodniu prowadzić koedukacyjnie w klasach, a połowę z podziałem na płcie w grupach 20 osobowych


KAMA1210-03-2010 22:50:35   [#30]
Wielkie dzieki!Całkiem sensowne rady! Utwierdziliscie mnie w przekonaniu,ze jednak koedukacyjnie można,choc  jestem pewna,ze uczniowie nie będa z tego powodu szczęsliwi.
Marek Pleśniar11-03-2010 02:33:02   [#31]
na pewno nie będą
Ala11-03-2010 14:27:34   [#32]
na tych koedukacyjnych bym zrobiła tańce :-)
Marek Pleśniar11-03-2010 16:59:35   [#33]
bijedne chłopaki - nie dość że wf z dziewczynami zamiast grania w gałę, to i jeszcze trzeba tańczyć!!
Ala11-03-2010 20:09:48   [#34]
kiedyś się przecież trzeba nauczyć, chociaż trochę ;-)
Kolinek11-03-2010 21:20:07   [#35]

Mam pytanie w związku z poruszonym problemem. Pracownia ma 15 stanowisk a w klasie jet 20 uczniów? Czy to oznacza że muszę dzielić na grupy? Czy to rozporządzenie dotyczy szkół ponadgimnazjalnych?


Jacek11-03-2010 22:14:57   [#36]
jeszcze nie musisz dzielić na grupy przepis komputer dla ucznia wejdzie dopiero od 1 wrzesnia 2012
Caro02-04-2010 16:24:21   [#37]

mam dwa równoległe odziały (aib) od 4 do 6 klasy 

wszystkie oddziały są do 24 osób

Czy muszę dzielić na grupy (na języku) - grupy międzyoddziałowe o różnym poziomie zaawansowania ?


Ala02-04-2010 18:27:49   [#38]

nie możesz dzielić

dzieli się na języku powyżej 24

..........

ale grupy międzyddziałowe możesz utworzyć :-)


post został zmieniony: 02-04-2010 18:28:40
Caro06-04-2010 21:52:49   [#39]

 sporo poczytałem jeśli chodzi o języki obce (rozporządzenie i forum) - starałem się ze zrozumieniem :)

...i wychodzi mi:

1. Obowiązkowo dzielę na grupy tylko wtedy, gdy mam w oddziałach więcej niż 24 uczniów - nawet jeśli mam więcej niż jeden oddział na poziomie, np. mam dwie lub trzy klasy piąte - klasy te są po 23 uczniów - nie muszę nic dzielić?

2. Przy oddziałach mniejszych niż 24 uczniów mogę tworzyć za zgodą OP grupy międzyoddziałowe ( np. dwie grupy z dwóch oddziałów klas szóstych)o różnym poziomie zaawansowania ( bo bez zwiększania kosztów) - ale nie muszę wnioskować o ten podział do OP?

3. Zasady te dotyczą tak samo szkoły podstawowej(4-6) jak i gimnazjum(1-3) - starej i nowej podstawy programowej?


post został zmieniony: 06-04-2010 21:53:28
krystyna06-04-2010 22:52:35   [#40]

sama nie wiem, jak to z tymi językami jest...

bo wpatrując się w kolorowe zmiany w rozp., - to wg mnie środek ciężkości przesunął się z liczby uczniów w oddziale (skreślono !) na liczbę uczniów w grupie, a to jest przecież zasadnicza różnica...

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych - w oddziałach i w zespołach międzyoddziałowych liczących więcej niż 24 uczniów obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić przede wszystkim stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

Identycznie wygląda przecież zapis dotyczący wych. fiz. - i tu się nigdy nikt nie pyta, ilu uczniów liczy klasa, tylko ilu uczniów jest w grupie:

5. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

 

 

 

Caro06-04-2010 23:02:10   [#41]
a ust. 3  (w szóstym paragrafie )?
krystyna06-04-2010 23:20:00   [#42]

to ?

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem ust. 4.

-----------------

na upartego mogę to interpretować tak:

wszędzie tam, gdzie rozp. w ust.1 odnosi się do liczebności oddziałuod tego uzależnia podział na grupy  - jeżeli nie spełniasz podanej liczby uczniów w oddziale, a mimo to chcesz dzielić na grupy - czytaj ust. 3 i pytaj swoje OP o zgodę.

;-)

(chciałabym, chciała................ mieć rację ! :-)))))))))))

Caro06-04-2010 23:29:57   [#43]

:)

odp w #7 na #6 chyba bardziej skłania się do mojej interpretacji

?

krystyna06-04-2010 23:54:58   [#44]

no cóż..., to w tajemnicy Ci powiem, że w ub.r. przekonałam swój OP do mojej :-)

fajne mamy te przepisy ! co problem (problemik raczej) - to kilka interpretacji...

może to jakaś sztuka wyższa, tak pisać oświatowe prawo...

;-)

Anula07-04-2010 11:18:19   [#45]

pamiętam ubiegły rok.............. chyba luty, Jachranka. Zapytałam Panią Minister o podział na grupy na wychowaniu fizycznym  w klasach liczących 23-24-25-26 uczniów. Odpowiedź była jednoznaczna. Kuratorium nic do tego, jeśli klepnie to organ prowadzący.

Czyżby coś od tego czasu się zmieniło?????

Myślę że dotyczy to też innych zajęć...........


post został zmieniony: 07-04-2010 11:19:10
Ala07-04-2010 11:40:32   [#46]

jeśli OP zatwierdzi liczbę godzin większą niż ta, która wynika wprost z ramówki to pewnie, że KO nic do tego

nawet powinno przyklasnąć :-)

sylwia07-04-2010 13:18:13   [#47]

OP w tym roku liczy dokładnie.

Subwencja jest mniejsza.

krystyna07-04-2010 13:35:24   [#48]

ok zorro,

to pytam Ciebie (jako OP):

czy w zapisie dotyczącym podziału na gr. w języku obcym widzisz warunek dotyczący:

  1. liczby uczniów w oddziale ?
  2. czy liczby uczniów w grupie językowej ? 

Lucy07-04-2010 13:44:43   [#49]

Warunek dotyczy grup oddziałowch, międzyoddziałowych lub międzyklasowych:-)

(piszę jako liczące OP)

sylwia07-04-2010 13:52:33   [#50]
Potwierdzam jak Lucy :-)
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]