Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Przyjęcie ucznia
strony: [ 1 ]
parkerpl18-02-2010 16:08:12   [#01]
Czy wydajecie dezycję na piśmie o przyjęciu nowego ucznia, który w ciągu roku szkolnego zmienia szkołę i przychodzi do was, a jeśli tak to jak mogłaby brzmieć taka decyzja?
Ania18-02-2010 17:35:52   [#02]

O decyzji nie słyszałam. Natomiast są druki "Potwierdzenie przyjęcia ucznia" (MEN-VI/17) które wypełniamy i przesyłamy szkole z której uczeń przychodzi, na tej podstawie tamta szkoła nadsyła odpis arkusza ocen i inne dokumenty.

Rzecz dotyczy SP i GIM.

http://pekamed.com.pl/sklep/images/ZPU2_DS497.jpg

AnJa18-02-2010 17:59:04   [#03]

na pewno jest to druk obowiazujacy?

pytam, bo od lat mnie nie dotyczy, a wydaje mi sie, ze jak byłem w gimnazjum przestał obowiązywać- ale pamięć zawodna jest

Ania18-02-2010 18:02:01   [#04]
w Krakowie uzywamy, czy obowiązuje, niech się jakas tęga głowa wypowie ;)
DYREK18-02-2010 18:06:22   [#05]

wątek: Przekazanie ucznia...

 

druku: zawiadomienie o przekazaniu ucznia -  symbol MEN-VI/17

http://www.swiadectwa.oswiata.org.pl/doc/druk_szkolny_022.pdf

w/g mnie nie ma w obowiązujących drukach szkolnych, obowiązywał chyba do 1993r.

obecnie przyjmuje się na podstawie świadectwa i arkusza ocen, a dyrektor szkoły przyjmującej ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły obwodowej o przyjęciu ucznia


post został zmieniony: 18-02-2010 18:07:34
Adaa18-02-2010 18:30:42   [#06]

gdy w czasie roku szkolnego przyjmuje ucznia (na podstawie podania rodzica) wysyłam do szkoły , w której dotychczas sie uczył takie cos :


XXXXXXXXXXX, dnia ………………..

Szkoła XXX…………………………….

………………………………………..

……………………………………….

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY

Potwierdzam przyjęcie z dniem ………………200…. r.   do klasy .........Szkoły XXXXXX w .......


ucznia……………………………………………………urodzonego……………………………w……………………

Prosze o przesłanie kopii arkusza ocen oraz kopii innych, istotnych dokumentów, związanych z przebiegiem dotychczasowej nauki w Państwa szkole.

.............

poprawiałam rozjechanie ale i tak na nic:-)


post został zmieniony: 18-02-2010 18:32:50
DYREK18-02-2010 18:46:29   [#07]
http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/rekrutacja/1779-
rozporzdzenie-w-sprawie-warunkow-i-trybu-przyjmowania-uczniow-do-szko-publicznych
-oraz-przechodzenia-z-jednych-typow-szko-do-innych
edithael05-04-2011 08:46:44   [#08]
Czy na drukach potwierdzających przyjecie dopisujecie PESEL ucznia? Nie ma takiego miejsca...
bosia05-04-2011 15:33:00   [#09]

po ostatniej zmianie rozporządzenia szkoła może wydać uczniowi (pełnoletniemu) lub jego rodzicom kopię arkusza -nie musi przesyłać

8. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły lub wydaje, za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.

szi01-09-2011 07:30:33   [#10]

Uczeń należy do naszego obwodu. Przez 3 lata uczył się w innej szkole. Teraz 1 września przychodzi na rozpoczęcie roku do naszej szkoły - tamta szkoła już przesłała do nas dokumenty przekazania, a od 2 września ten uczeń wyjeżdża do Irlandii na pobyt stały. My musimy go przyjąć, choćby to był tylko jeden dzień, czy tak?


szi01-09-2011 20:46:34   [#11]

Podnoszę, proszę odezwijcie się :-)

Ach, Szczęśliwego Nowego Roku! 

ewa02-09-2011 07:38:22   [#12]
tak :-)
darek720502-09-2011 17:47:27   [#13]

Witam. Podbny problem, jak wyżej, z tą różnicą, że uczeń chodził do innej szkoły w mieście, zdał egzamin poprawkowy 30 sierpnia, poszedł 1 wrzesnia do dawnej szkoły, a dziś zameldował się w moim obwodzie i żąda przeniesienia do nas. Czy muszę się zgodzić, choć nie mam warunków (32 uczniów w klasie V)? Jak się to ma do punktu rozporządzenia: 

§ 22. 1. Dyrektor szkoły:

  1)   decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkoły ponadgimnazjalnej oraz dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;

Będę wdzięczny za szybką opinię:) 

dbpalka02-09-2011 19:05:59   [#14]
Jeśli jest to uczeń z Twojego obwodu to masz obowiązek wg mnie przyjąć.
rzewa02-09-2011 21:05:19   [#15]

nie wiem jaki to typ szkoły, ale jeśli podstawowa lub gimnazjum (a tak to wynika z kontekstu) to musisz przyjąć o ile uczeń zamieszkuje w Twoim obwodzie

i ta poprawka nie ma tu nic do rzeczy - przyjmujesz ucznia zgodnie z ostatnim promocyjnym świadectwem

darek720502-09-2011 22:18:08   [#16]
Dzięki. Tak myślałem... Trochę to nienormalne... załóżmy, że kilkunastu rodziców z pobliskiej szkoły w listopadzie stwierdzi, że szkoła nie pasuje i przejdą do innej, meldując się w ciągu godziny. U nas akurat, to dość powszechne:)
cynamonowa02-09-2011 23:19:39   [#17]

Kazdy kij ma dwa końce.....

Mamy w gim 34 osobowe klasy.....

dziś OP nakazał- odesłać uczniów do swoich obwodowych szkół......

( ech....wiosenna promocja, dobre wyniki...itp. itd)

rzewa03-09-2011 08:03:10   [#18]

hm... tak normalnie odesłać, to nie możesz...

nie mówiąc już o tym, że odsyłając uczniów, odsyłasz również kasę

cynamonowa03-09-2011 11:14:46   [#19]

Rzewo- to ten sam OP

Ale u nas po 34 w klasach a u kolegi po 20.....

rzewa03-09-2011 12:52:54   [#20]

ale i tak nie da rady bez przekonania rodziców, aby sami to zrobili... ale to półśrodek

ja bym na miejscu Twojego OP zastanowiła się dlaczego tak jest... i potem starała się COŚ z tym zrobić ;-)

Sofi03-09-2011 14:15:53   [#21]

 

Do szkoły wpłynęło podanie o przyjęcie do klasy drugiej gimnazjum. Uczeń  klasy drugiej zdawał dwa egzaminy poprawkowe: z matematyki i .... z religii w szkole, do której uczęszczał. Na świadectwie klasy pierwszej jest zapis o promocji warunkowej(czerwiec 2010), a na drugiej stronie czytam: zajęcia artystyczne- nieklasyfikowany, zajęcia techniczne- nie uczęszczał. Czy na podstawie takiego dokumentu można przyjąć ucznia do klasy drugiej?Według   mnie - absolutnie nie. Jak rozwiązać ten problem? Proszę o pomoc. Uczeń jest z naszego rejonu.

cynamonowa03-09-2011 15:58:58   [#22]

Rzewo- to bardzo oczywiste. Nie ma potrzeby na tyle gimnazjów w naszym mieście. Rozumiem chęć pomocy ale...przykre jest to, że kosztem naszych ogromnych starań ( dni otwarte, promocje, wyniki sprawdzianów i egzaminów...)

To była świadoma decyzja, ze przyszli do nas, tym bardzie wskazuje na to dość odległa lokalizacja, znaczy chcieli...

Jakoś łykniemy tę żabę ale już zastanawiamy się co bedzie za rok, czy warto się starać o nabór.......mhyyyyyyy

rzewa03-09-2011 16:32:33   [#23]

Sofi czegoś nie rozumiem... to świadectwo (takie dziwne) o jakim piszesz zostało wypisane na koniec klasy 1 czy 2 gimnazjum?

Jeśli to jest świadectwo klasy drugiej, to poproś o świadectwo klasy pierwszej i jeśli jest ono w porządku, przyjmij ucznia do klasy drugiej i wyślij do tamtej szkoły prośbę odpis arkusza ocen

jak się okaże, że arkusz ocen jest ok, a tylko świadectwo takie dziwne (lub dziwne jest i jedno i drugie), to bym zadzwoniła do dyrka tej szkoły i po koleżeńsku poradziła mu aby to sprostował

jak sprostuje to ok, a jak nie, to trzeba będzie powiadomić KO

gona03-09-2011 21:26:57   [#24]
Z dniem 1 września przyjęłam ucznia do 6 klasy. Okazuje się, że u mnie różni się ramowy plan nauczania w poszczególnych klasach. Dziecko  miało tylko przez jeden rok zajęcia muzyki, bo w jego szkole muzyka zaplanowana była w klasie V i VI. U mnie muzyka jest w klasach IV,V. Czy powinnam dołączyć go do klas V, by zrealizował program, czy wystąpić do op o dodatkowe godziny.
rzewa03-09-2011 21:50:58   [#25]
to pierwsze
Caro03-09-2011 22:02:42   [#26]

a nie może wyrównać różnic programowych na zasadach uzgodnionych z nauczycielem w ramach art. 42? (chyba bosia o tym pisała)

u mnie w szkole - jeśli przydzielę go do klasy V i dam mu dodatkową godzinę to przekroczy maksymalną ilość godzin obowiązkowych na tydzień 

gona03-09-2011 22:19:56   [#27]
Mogę go przydzielić do klasy V, a zwolnić z plastyki, którą obył w poprzedniej szkole. Więc liczba godzin będzie prawidłowa.
Sofi04-09-2011 17:16:24   [#28]

Rzewa, świadectwo zostało wypisane na koniec klasy pierwszej (czerwiec 2010r). Widziałam świadectwo na koniec klasy drugiej o niepromowaniu (uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego - sierpień 2011). Powinnam przyjąć go do klasy drugiej na powtarzanie roku, ale nie na podstawie tego "dziwnego" świadectwa. Skontaktowałam się ze szkołą, a tam zmiany kadrowe. Poprosiłam o sprostowanie i usłyszałam, że w roku szkolnym 2009/2010 nie stawiano ocen ani z zajęć artystycznych ani z zajęć technicznych. I co teraz powinnam zrobić?

ewa04-09-2011 21:07:34   [#29]

nowa podstawa programowa w gimnazjum obowiązuje od roku 2009/2010, to może żeby wyjaśnić o co właściwie chodzi poproś o informację dotyczącą ramówki dla tego ucznia. Oceny z zajęć artystycznych i zajęć technicznych stawiano, jeżeli były realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania zgodnie z podstawą programową obowiązującą od 1 września 2009r (czyli odpowiedź powinna chyba być w ramowym planie dla oddziału tego ucznia, tak myślę, nie podejrzewam, że dopuszczalny był brak oceny rocznej, w przypadku realizacji zajęć w roku szkolnym 2009/2010, ale może się mylę;-) 

krystyna04-09-2011 23:01:34   [#30]

czy "zwolnienie z plastyki", o którym pisze gona w  [#27] jest prawidłowe ?


Power405-09-2011 17:56:20   [#31]

nie,

nie może być zwolnienia z żadnego przedmiotu, który masz w szkolnym planie nauczania przewidziany na dany rok szkolny

Power405-09-2011 18:08:50   [#32]
http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44691&pst=12#pst12
Sofi07-09-2011 22:17:37   [#33]
Sprawa, o której pisałam jest bardziej skomplikowana niż się spodziewałam. W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie "uczęszczali" na zajęcia artystyczne i techniczne i takie zapisy są w arkuszach ocen. Oceny z tych zajęć pojawiły się w klasie drugiej, więc uczeń na świadectwie klasy drugiej ma już oceny, zgodnie z prawem. Nie otrzymał promocji do klasy trzeciej więc musi powtarzać klasę drugą. Szkoła odesłała go do rejonu a szkoła rejonowa powinna przyjąć na podstawie świadectwa klasy pierwszej i tu pojawił się problem. Jak przyjąć ucznia na podstawie takiego świadectwa?
rzewa08-09-2011 07:08:34   [#34]

normalnie przyjmujesz - rozumiem, że po prostu w klasie I tych zajęć nie było w planie nauczania, więc na świadectwie powinna być kreska - ustalasz teraz różnice programowe (bo u Ciebie te zajęcia w I klasie były) i po sprawie

tylko... szkoła nie może ucznia odesłać do rejonu - do szkoły rejonowej może takiego ucznia przenieść rodzic (jeśli chce!), ale odsyłać go nie można wbrew woli rodziców

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]