Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO - świadectwa i inne druki szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
Dragon02-02-2010 16:06:15   [#151]

W sumie na na klasyfikację końcową też najlepiej, aby była odrębne strona.

Ale tu akurat to nie jest tak newralgiczne, bo w sumie to i tak się za jednym zamachem drukuje - wyniki klasyfikacji w klasie najwyższej i końcowej.

Ale ... dla czystości i jednorodności - raczej byłbym za tym, żeby se byłą extra kartka dla klasyfikacji końcowej - niezależna od kartki z klasyfikacją w klasie ostatniej.

Ala02-02-2010 19:40:26   [#152]
a ja myślę, że zamiast klasyfikacji końcowej powinno być świadectwo, ale nie na giloszu tylko na zwykłej kartce, przy okazji skończyłby się problem z tym jaki wzór obowiązywał w danym roku, gdy ktoś przyjdzie po duplikat
Marek Pleśniar02-02-2010 19:41:51   [#153]
no, to raczej nierealizowalne bo świadectwo to dokument dość szczególny
Ala02-02-2010 19:48:46   [#154]

a ja myślę, że to jak świadectwo pracy, jeden egzemplarz dostaje pracownik a drugi zostaje w jego aktach

dla ucznia takimi aktami jest arkusz ocen i to świadectwo (nie na giloszu zrobione) można tak samo potraktować

gdzie tu problem?

bogna02-02-2010 19:50:55   [#155]

to niech się to nazywa klasyfikacją końcową

zapisaną na druku według wzoru świadectwa obowiązującego w dacie klasyfikacji końcowej;

Bardzo by to uprościło życie naszym następcom ;)

ankate02-02-2010 19:51:44   [#156]
Święte słowa, bo z tymi wzorami kręćka można dostać!!!!
bosia02-02-2010 20:06:17   [#157]

czy śwaidectwa promocyjne sa niezbędne?

no może małe dzieci chciałyby

ale w szkołach zaocznych nie ma i jest dobrze

Ala02-02-2010 20:12:39   [#158]
oczywiście, że nie są niezbędne ale tradycja.... święta rzecz ;-)
ankate02-02-2010 21:37:49   [#159]
Jak bez świadectwa w łapie wracać ostatniego dnia roku szkolnego do domu....:-)
bosia02-02-2010 21:40:16   [#160]

w takich szkołach jak moje się da

----

ale mogłaby być to decyzja szkoły

jesli szkoła ma opracować swój wzór, to już tradycję łamiemy

to może miałby prawo wyboru, czy daje te świadectwa  promocyjne czy nie

beera02-02-2010 21:50:53   [#161]

ja akurat jestem przeciwna rezygnacji ze świadectw promocyjnych

jesli z nich zrezygnujemy w druki trzeba byłoby dać jakis "druk informacyjny" dla dziecka i rodziców.

Więc dla mnie - zamienił stryjek siekierkę na kijek.

Tym bardziej, ze świadectwa według swoich wzorów.
Może tam szkoła wszystko napisać, namalowac portret dyrektora, czy co tam.

jak dla mnie, to nieuzasadnione więc.

Za to na moje oko  w rozporzadzeniu (projekcie) jest wiele rzeczy naprawde zasadniczych.

kozaczek02-02-2010 22:15:04   [#162]
Arkusze ocen z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym w gimnazjum (wzór 31) i w szkole podstawowej (wzór 29 od klasy IV-VI) W związku z tym, że Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć określonych w SPN z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego ….. i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przy czym oceny te są ocenami opisowymi Proponuję: 1.Umożliwić sporządzanie komputerowo opisowych ocen rocznych i załączanie ich do arkusza ocen po podpisaniu przez wychowawcę klasy i zamieszczeniu pieczątki szkoły 2.Drugą stronę i kolejne (numerowane i drukowane każdego roku) zatytułować WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 3.W kolejnych wierszach ująć a. Imię i nazwisko ucznia b. Rok szkolny c. Klasa (słownie) d. Numer w dzienniku lekcyjnym 4. Począwszy od miejsca OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE a. Przeznaczyć całą jedną stronę do wpisywania opisowych ocen rocznych klasyfikacyjnych z jednego roku szkolnego (obecnie, w tej wąskiej rubryczce możliwe jest podsumowanie osiągnięć ucznia co najwyżej w dwóch zdaniach). 5. W pozycji 16: DATA UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ Usunąć „niepromowany”, 6. Pod pozycją 17 umieścić rubrykę DATA DECYZJI DYREKTORA O WYDŁUŻENIU ETAPU EDUKACYJNEGO Wówczas w wierszu 16 i 17 będzie bardzo przejrzysta informacja, czy w danym roku szkolnym uczeń: był promowany, ukończył szkołę, nie ukończył szkoły, czy wydłużono etap edukacyjny na kolejny rok szkolny
Jacek02-02-2010 22:19:14   [#163]

a owszem jest w projekcie wiele zasadniczych rzeczy, które zmieniają skostniałą tradycję ale ja bym poszedł dalej :-)

włącznie z brakiem obowiązku wydawania świadectw promocyjnych, które są w większości psu na budę.. gimnazjaliści zwijają je w trąbkę i mają gdzieś.. a w SP?? po co druki ścisłego zarachowania jakim staje się świadectwo promocynje, tak naprawdę potrzebne (ewentualnie) wyłącznie rodzicom, babciom .. to samo spełni druczek skserowany i wydany przez wychowawcę podobny do informacji na zebraniu śródrocznym dla rodziców..

bo dla przejścia dziecka do innej szkoły to i tak przesyła się odpis arkusza ocen

co innego własne świadectwo promocynje zaaprobowane przez OP, a co inego kartka A-5 z ocenami na koniec roku drukowana przez wychowawcę na kseropokopiarce z ręcznym wpisem tegoż wychowawcy.. albo jak chce komputerowo.. spełnia te same kryteria...i co? rodzice dziadkowie bedą niezadowoleni ???

po co nadawać temu klauzulę ścisłego zarachowania i określenia uchwałą OP...

 

beera02-02-2010 22:21:44   [#164]

wolności się zachciało

chyba Cię palnę;))

(na mrozie sie musiałam tłumaczyc za twoje wolnosciowe potrzeby;))

beera02-02-2010 22:23:36   [#165]

 OK

masz rację - rygory są tu niepotrzebne

Jacek02-02-2010 22:33:25   [#166]

:-)))))

Ala02-02-2010 22:34:49   [#167]

jejku, o ile mniej roboty na koniec roku by było, i nie trzeba by było tyle razy się podpisywać ;-)

ja tam jestem za złamaniem tej tradycji i pomysł Jacka mi się bardzo podoba

Jacek02-02-2010 22:37:08   [#168]
a jeśli już trzeba to niech będzie możliwość podpisywania świadectwa promocyjnego faksymilem podpisu jaki ma prawo wydawać dyrektor OKE
ankate02-02-2010 22:37:55   [#169]
nieee, nie wyobrażam sobie, te pieczęcie, te podpisy, ten nastrój;-)
krasnoludek zadyszek02-02-2010 22:39:04   [#170]
A dla mnie faksymile super, jak rektor indeksy - spora oszczędność czasu i ręki:)
Jacek02-02-2010 22:39:09   [#171]
nastrój? e, tam :-)
bosia02-02-2010 22:41:22   [#172]

powtórzę się

w szkołach zaocznych nie mamy swiadectw promocyjnych i jest dobrze

byłabym za tym, aby szkoła mogła decydować o ich wydawaniu lub nie 

Ala02-02-2010 22:42:53   [#173]

nadal podtrzymuję, to co pisałam wyżej - klasyfikacja końcowa wydrukowana zgodnie ze wzorem świadectwa ukonczenia

a to co Janusz pisał o drukowaniu to wiadomo, że tak powinno być

ankate, nastrój to można zrobić bez nadmiaru roboty ;-)

beera02-02-2010 22:46:40   [#174]

z podtrzymywanie wiele nie wynika;)

uzupełnijcie tabelę, to bedzie wiadomo, o co chodzi

do roboty, dzieci:)

bo jak juz się z tymi drobiazgami uporacie, to bedzie czas na te wszystkie bardziej  zasadnicze rzeczy;))

(a zaraz Miętne, potem Otwock i będzie guzik, a nie konsult:)


post został zmieniony: 02-02-2010 22:47:31
Jacek02-02-2010 22:54:52   [#175]

tyż prowda :-))

--------

czyli Ala do roboty :-)


post został zmieniony: 02-02-2010 22:56:21
beera02-02-2010 22:55:52   [#176]
;))
Ala02-02-2010 22:57:35   [#177]
no dobra, idę...
beera02-02-2010 22:58:30   [#178]

o mamusiu

Może jutro ;)


post został zmieniony: 02-02-2010 22:59:25
Jacek02-02-2010 23:00:28   [#179]

pewnie, że jutro :-)

Ala02-02-2010 23:06:31   [#180]
jutro to się będę nastrajać bo w czwartek mnie OP przychodzi oceniać ;-)
krystyna02-02-2010 23:52:15   [#181]

myśl o zlikwidowaniu świadectw promocyjnych nie jest już taka nowa...

o tym i innych pomysłach w dokumentacji szkolnej:

Lesław Otręba
Porzućmy gęsie pióra

a był to rok 2001 !

lub to samo w pdf - lepiej widać "obrazki":

Porzućmy gęsie pióraAla03-02-2010 00:03:15   [#182]

czyli nie odkrywamy Ameryki ;-)

kto wie to niech mi objaśni co to znaczy:

duplikaty.... "są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej."

Ala03-02-2010 01:15:41   [#183]

no to na dzisiaj tyle :-)

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

 

Zapis projektu

 

Uwagi OSKKO

 

Jest:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Naszym zdaniem, powinno być:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy
VI  szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Nie można ukończyć szkoły w klasie IV lub V

 

w Informacjach ogólnych w pkt 12 jest:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych oraz w świadectwach ukończenia szkoły, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

Proponujemy:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych, w świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

§ 14. 3. Jest:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „niesklasyfikowana”.

 

Powinno być:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

W arkuszu ocen, wzór 30, str.6 wiersz 34 jest:

 

Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim

 

roku nauki w gimnazjum oraz data

 

i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

 

Powinno być:

 

Wynik egzaminu  przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data

 

i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

 

Uwagi dodatkowe:

 

1.       Praktycznie nie można drukować arkuszy ocen na koniec roku szkolnego - bo strach co drukarka zrobi z wynikami z pierwszego semestru.
Aby arkusze ocen można było drukować - konieczne jest takie skonstruowanie ich wzorów, aby składały się one ze strony tytułowej i odrębnych stron wypełnianych po zakończeniu każdego okresu klasyfikacyjnego (roku szkolnego lub semestru). Propozycja w sposób opisowy sprowadza się do usunięcia z arkuszy ocen jednej kolumny - czyli zastąpienia dwóch kolumn przez jedną.
Dodatkowo, w celu ułatwienia segregowania wydruków oraz uniknięcia pomyłek wskazane jest aby na każdej stronie arkusza ocen znajdowało się imię i nazwisko ucznia. Na stronie tytułowej arkusza powinna się znaleźć adnotacja o liczbie stron arkusza na koniec nauki w danej szkole.
Na ostatniej stronie arkusza ucznia kończącego szkołę powinny być wyniki klasyfikacji  końcowej wydrukowane zgodnie ze wzorem świadectwa ukończenia szkoły oraz informacja o wynikach odpowiednio sprawdzianu/egzaminu.

 

2.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia.

 

3.       Proponujemy, aby w § 6 rozporządzenia wyraźnie zapisać, że świadectwa promocyjne wydawane wg wzoru opracowanego przez szkołę powinny być drukowane na takich samych giloszach jak świadectwa ukończenia szkoły
lub
zrezygnować z wydawania świadectw promocyjnych na drukach ścisłego zarachowania.

 

4.       W arkuszu ocen uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim powinna się znaleźć adnotacja o dostosowaniu programu nauczania analogiczna jak w świadectwie, brak takiej adnotacji uniemożliwia wydanie duplikatu świadectwa zgodnego z oryginałem

 

5.       Proponujemy zalecenie sposobu wpisywania miejsca urodzenia np.:
dzieci urodzone w Polsce - Warszawa, województwo mazowieckie

 

dzieci urodzone poza granicami - Ateny, Grecja

 

6.       W jaki sposób dokonać w arkuszu zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię? W jaki sposób dokonać  w arkuszu zmiany pozostałych danych?

 

Przedstawiony projekt rozp. opisuje tylko zmianę imienia lub nazwiska ucznia.

 

7.       W arkuszach ocen nie przewidziano miejsca na wpisanie ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu

 

8.       We wzorach świadectw nie ma świadectwa ukończenia gimnazjum dla uczniów, którzy realizują nową podstawę programową. Czy taki wzór pojawi się w późniejszym terminie?

 

9.       Czy po wejściu w życie rozporządzenia, dla uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum  w bieżącym roku szkolnym, trzeba będzie założyć arkusze ocen na drukach wg nowego wzoru, jeśli już zostały założone wcześniej na starych drukach?

 

10.   Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do gimnazjum przewidziano arkusz ocen wzór nr 31. Natomiast we wzorze nr  29 w tytule arkusza jest : ... dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej/gimnazjum* - gwiazdka oznacza: „niepotrzebne skreślić” Czy wobec tego te arkusze moga być stosowane zamiennie? Proponujemy we wzorze 29 w tytule arkusza skreślić słowa „/gimnazjum” i odsyłacz.

 

11.   Czy, jeśli szkoła opracuje wzór świedectwa, to powinno ono być wystawione na druku z giloszem?

 

12.   Proponujemy, by na drugiej stronie świadectwa w miejscu gdzie jest Wychowawca (Opiekun) Klasy pod kropeczkami dopisać Imię i Nazwisko by ujednolicić wpisywanie, gdyż jedni wpisują czytelnie imię i nazwisko inni składają nieczytelny podpis wychowawcy. Nasza propozycja:

 

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

 

.................................................................

 

                         imię i nazwisko

 

albo tak jak niżej bez nagłówka WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY czyli  

 

 

…………………………….

 

Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) klasy

 

 

Ala03-02-2010 01:16:49   [#184]
dobrej nocy śpiochy ;-)
Rycho03-02-2010 08:24:17   [#185]
wracam do sprawy arkusza (i pewnie świadectwa dla kl. I - III) SP. str. 2 - 5 (MEN-I-34-2)

Była tu juz o tym mowa, ale nie widzę w tabelce nic na ten temat, więc nie wiem, czy nie podejmujemy tej sprawy?

Po mojemu to wygląda tak, że zgodnie ze skala ocen powinna być w tych klasach ocena opisowa.

W proponowanym wzorze nie bardzo umiem sobie wyobrazić ocenę opisową w tych krateczkach.

Jeśli zaś mielibyśmy zaznaczać odpowiednią rubrykę krzyżykiem, czy fajeczką, to trzeba by o tym napisać. Tzn podac sposób wypełniania tej tabeli.

Kłóci się to jednak z moim rozumieniem oceny opisowej.

Chyba, że tabela ma spełniać jakąś rolę pomocniczą? Ale z kolei miejsce pod tą tabelę zarezerwowane jest dla opisu potrzeb rozwojowych ucznia, a nie dla opisu poziomu opanowania umiejętności i wiadomości.
No i za tym idzie pytanie: jak to co w tym arkuszu się zrobi przełożyć na świadectwo?
Jeśli tak samo, to  moim zdaniem lekko ośmieszać się będziemy, bo mamy opisywać, a tu nagle tabelka z krzyżykami, która ostatecznie będzie wpychać ucznia w trójstopniwą skalę oceny: bardzo dobry, średni, słaby.  Nie jestem pewien, czy o to chodzi w ocenianiu w tych klasach. Pomijam już fakt, że może się zdarzyć uczeń, któremu nie możemy zaznaczyć "miewa trudności" bo on zupełnie nie będzie sobie radził z nauką i nie "MIEWA" tylko "MA" trudności. To jak takiego ucznia opisac w tym arkuszu?

Nie daję na razie propozycji zapisu do tabelki Ali, bo może wypowiedzcie się na ten temat najpierw.  

Dragon03-02-2010 10:05:37   [#186]

Lekka zmiana w tym drukowaniu arkuszy - bo ja jeszcze żyję czasami, gdy się w arkuszach wypełniało oceny po każdym okresie klasyfikacyjnym (również śródrocznym).
A przecież dziś się wypełnia arkusze jedynie po okresie promocyjnym.
Więc lepiej to zmienić na:

Praktycznie nie można drukować arkuszy ocen po zakończeniu parzystych okresów promocyjnych (gdy trzeba wyniki wpisać w drugiej kolumnie arkusza)  - bo strach co drukarka zrobi z wynikami z poprzedniego okresu wpisanego w pierwszej kolumnie.

Aby arkusze ocen można było drukować - konieczne jest takie skonstruowanie ich wzorów, aby składały się one ze strony tytułowej i odrębnych stron wypełnianych po zakończeniu każdego okresu promocyjnego (roku szkolnego lub semestru). Propozycja w sposób opisowy sprowadza się do usunięcia z arkuszy ocen jednej kolumny - czyli zastąpienia dwóch kolumn przez jedną.

maeljas03-02-2010 10:54:11   [#187]

 Zgadzam się z Rychem #185

A konieczność podawania informacji:


"Potrzeby rozwojowe ucznia związane z przezwyciężaniem trudności
lub rozwijaniem uzdolnień"

jest niejasna - te potrzeby zwykle rozpoznawane były przez PPP - i włuszczone w opinii lub orzeczeniu - to teraz na świadectwie będą??

A co z ochroną danych osobowych?


A co z pozostałymi dzieciakami - one potrzeb rozwojowych nie mają?Jersz03-02-2010 14:53:17   [#188]

Dlaczego z arkusza dla uczniów szkoły podstawowej (część dla ocen w klasach I-III) brak miejsca do wskazania jaki język obcy nowożytny dziecko nauczano w ramach edukacji wczesnoszkolnej???

 

slos03-02-2010 16:12:20   [#189]
Racja Jersz.
Ala03-02-2010 16:59:22   [#190]

rzeczywiście nie ma miejsca na wpisanie jakiego języka dziecko się uczyło w I-III, dopiszę do uwag :-)

Janusz, trochę się starałam poprawić twoją propozycję, nie do końca mi się udało wczoraj, redakcyjnie i tak ten materiał trzeba obrobić

i trzeba przegadać temat poruszony przez Rycha, zresztą już na samym początku było o tym a potem umknęło...

beera03-02-2010 19:24:53   [#191]

na marginesie:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/395170,szkola_sama_przygotuje_wzor_swiadectwa_ukonczenia_klasy.html

i fragment:

– To bardzo dobre zmiany. Będzie można na nim umieścić elementy charakterystyczne dla danej szkoły, np. logo. Dzięki temu również uczniowie będą czuli się bardziej związani ze swoją szkołą – uważa Jacek Rudnik, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach.

Świadectwo promocyjne nie ma znaczenia formalnego, bo nie jest wykorzystywane w obiegu szkolnym. Jeśli uczeń zmienia szkołę przed jej ukończeniem, dyrektor do nowej placówki przesyła jego arkusz ocen. To on formalnie potwierdza osiągnięcia ucznia. Dlatego część dyrektorów uważa, że obowiązek wydawania świadectw na zakończenie roku może być w ogóle zniesiony.

Joanna Berdzik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, zauważa jednak, że skoro nawet uczestnicy jednodniowych kursów otrzymują certyfikaty, to tym bardziej uczniów nie można pozbawić świadectw. Podkreśla, że każdy uczeń na zakończenie roku szkolnego powinien dostać coś, co będzie


Jacek03-02-2010 19:38:49   [#192]

hym.. powinien coś dostać... mógłby dostać przykładowo kartkę z ocenami taką jaką dostaje rodzic na śródrocznych zebraniach z rodzicami :-)

potem (co niektórzy oczywiście) łomot i wakacje :-)


post został zmieniony: 03-02-2010 19:42:35
beera03-02-2010 19:47:17   [#193]

i myslisz, ze jest jakiś problem, zeby to się nazywało "świadectwo"?

bo jakby, dla mnie, to w ogóle nieczytelny problem ejst.

Dzieciak dostaje swiadectwo na koniec roku, a odrebną sprawą jest w jakim trybie się tworzy to swiadectwo.

wprowadzanie "zaswiadczenia", jako dodatkowego dokumentu obok  obowiązujących świadectw, to dopiero zamieszanie i nie wiadomo co - ogłupieja i dzieci i rodzice i nauczyciele

Dla mnie więc, czepiasz się słowa, zamiast istoty:)post został zmieniony: 03-02-2010 19:48:15
Dragon03-02-2010 19:48:00   [#194]

Te świadectwa ukończenia 2-godzinnych kursów na pięknym, czerpanym papierze, wspaniale udekorowane ... - wkurzają mnie. Durnota jakich mało.

Nie zmienia to faktu, że chcę jako rodzic, żeby dziecko przyniosło mi na koniec roku coś innego niż fiszkę z wynotowanymi ocenami.
Po prostu - rok nauki - kawał czasu - kolejny etap niekrótki - mnóstwo pracy.
Niechże to zostanie podkreślone jakimś uroczystym dokumentem - specjalnym na tę okazję.

Już bez przesady z tym mimalizmem - ja od życia oczekuję również uroczystych i ładnych chwil.

Ale ... może dlatego że ja facet ... chyba żadnego faceta minimalizm nie cieszy. :-))

beera03-02-2010 19:49:06   [#195]

hm...

no można by podyskutowac o obszarach tego minimalizmu - jaki cieszy, a jaki wręcz przeciwnie;)

Jacek03-02-2010 19:52:44   [#196]
mnie tam nie przeszkadza świadectwo wg wzoru ustalonego w szkole jak jest w projekcie ale gyby to poszło dalej do kartki czy tam zaświadczenia a nie świstka też by mnie cieszyło :-)
beera03-02-2010 19:55:20   [#197]

to tym bardziej nie rozumiem, o co chodzi

to świadectwo, to Ty nie chcesz na kartce drukowac, tylko na bawełnie?

;)


i czym miałoby się to "zaświadczenie" od "świadectw róznic, też mam problemy pojąć

chyba, ze chodzi o obecnie opisaną w projekcie rygorystyczną procedurę zatwierdzania tego świadectwa szkolnego - to mozna poprosić podczas konsultacji o poluźnienie tej procedury i tyle.post został zmieniony: 03-02-2010 19:58:57
jrp03-02-2010 19:57:04   [#198]
A mnie się bardzo podoba pomysł swiadectw promocyjnych opracowanych przez szkołę. Opracowanie projektu swiadectwa można wspaniale wykorzystać wychowawczo.
bosia03-02-2010 19:59:16   [#199]

u nas raczej niebardzo

choć przyszedł mi pomysł, ze mozna spróbować

konkurs ogłoszę na projekt ich własnego świadectwa

 

 

 

 

Jacek03-02-2010 19:59:31   [#200]
procedura nie jest skomplikowana tylko może to zatwierdzenie przez organ prowadzący to rozumieć jako klepnięcie się pod tym prezydenta, burmistrza, itp. ze słowem zatwierdzam podobnie jak w przypadku arkuszy organizacji?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]