Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO - świadectwa i inne druki szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
Jacek01-02-2010 16:32:21   [#101]
ooo... i to jest bardzo sensowne :-)
Ewav01-02-2010 16:43:42   [#102]
Nazwisko w arkuszu na każdej stronie koniecznie. Po zszyciu w księgę wychodzą przeróżne niespodzianki.
krystyna01-02-2010 16:59:04   [#103]

a jak uniknąć ściśle określonej liczby stron ?

dla jednego ucznia będzie ona równa liczbie "klasyfikacji rocznych" + klasyfikacja końcowa, a dla repetowicza może być ich za mało,

może więc tak z rozpędu (i tej możliwości drukowania) zaproponować tak:

Liczba stron zawierających wyniki klasyfikacji rocznej ucznia jest równa liczbie jego klasyfikacji rocznych, a każda kolejna strona jest zgodna ze wzorem str. 2. Ostatnia strona arkusza ocen zawiera wyniki klasyfikacji końcowej.

(oczywiście zdanie do przerobienia, ale wiecie o co mi chodzi....- mięso mi się pali !


post został zmieniony: 01-02-2010 17:03:56
Gaba01-02-2010 17:11:43   [#104]
Na stronie tytułowej może być adnotacja - arkusz zawiera ... stron w dniu ukończenia przez ucznia szkoły. Miielismy artystów, co do gimnazjum chodzili 5 lat.
Roman K01-02-2010 18:06:44   [#105]

Dragon... w #100 - Mądrego zawsze przyjemnie posłuchać.

 Taki układ arkusza byłby dobry (z drobiazgiem #104 Gaby) dla ucznia będącego w szkole tylko jeden rok i dla ucznia "wieloletniego". Również wieloletniego  w klasach 1-3 SP.

Roman K01-02-2010 18:52:53   [#106]

Marzy misię ........ Tylko nie bijcie.

A gdyby tak dać szkole do wyboru:

1. Wypisuje arkusze "piechotą" wg wzoru podobnego do obecnego

i

2. Szkoła drukuje arkusze:

Pierwsza strona takiego arkusza byłaby podobna do obecnej (z dopiskiem #104 Gaby), każda następna kopią świadectwa wydawanego w dniu ukończenia zajęć w danym roku. (Wymaga to zmiany na świadectwach - miejscowość i datę wydania swiadectwa trzeba przenieść na drugą stronę) 

......................................................................................................................

Wiem, że to rewolucja, ale tak (lub podobnie) będzie po tej nowelizacji lub po kolejnej. :):)

Kiedyś, w arkuszach, była pisana opinia o uczniu. Pamięta to ktoś dzisiaj?

Pisaliśmy frekwencję na świadectwach, ale oczywiście w nieco innej konfiguracji niż w arkuszach. Zbawiło to oświatę? Pamięta to ktoś dzisiaj? Tęsknimy za tym?

 

malchow01-02-2010 18:53:47   [#107]
Proponuję umożliwienie załączenia do arkusza ocen wydruku komputerowego w szkole podstawowej, publicznym gimnazjum, szkole przysposabiającej do pracy dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. W klasach 1-3 przy ocenie opisowej jest taka możliwość, a tu mimo że podobnie -obowiązuje ocena opisowa, takiej możliwości brak.
Adaa01-02-2010 19:44:11   [#108]

ja nie kumam zapisu :

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

moim zdaniem to sie kupy nie trzyma - jak mozna ukończyc szkołę począwszy od IV klasy sp?

 w szkołach dla młodziezy mozna ukonczyc szkołę po IV klasie sp?:-)


Jacek01-02-2010 19:51:11   [#109]
czeski błąd bo zamiast VI jest w projekcie IV :-)
Adaa01-02-2010 20:04:08   [#110]

nie czeski ale nieuwaga kopiujaco-wklejajacego:-)

ze starego wyciał kawałek i nie zmienił IV na VI ;-)


4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem albo ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje odpowiednio świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem albo świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.


post został zmieniony: 01-02-2010 20:06:56
krystyna01-02-2010 20:10:09   [#111]

raczej błąd kopiuj - wklej, bo w obecnym jest tak:

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem albo ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje odpowiednio świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem albo świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 i  pozostawiono całą część czerwoną - łącznie z "czwórką" "

;-) 

(czy nie za dużo w tym zdaniu tej "szkoły" ? -  5 razy !)

bosia01-02-2010 20:11:32   [#112]

to nowe rozporzadzenie będzie obowiazywać już w tym roku?

w technikum nie będzie nazwy zawodu (o tym kilkakrotnie mówiliśmy, ze tak powinno być)

czyli tegoroczni absolwenci technikum i policealnych dostana takie swiadectwa

zawód będzie w pisany na dyplomie potwierdzajacym kwalifikacje zawodowe

dzieci sę postawione przed takim faktem zbyt późno-deklaracje do egzaminu były skłądane w grudniu

 

krystyna01-02-2010 20:11:42   [#113]

o Adaa !

:-)))))) 

Jacek01-02-2010 20:13:44   [#114]
jak zwał tak zwał.. ważne, że jest źle i to wyłapane przez Cię Adaa zostało :-)
Adaa01-02-2010 20:14:29   [#115]

tam nie wazne, że źle...i tak by czlowiek robił dobrze:-)

wazne, ze ja wyłapalam:-)))

Jacek01-02-2010 20:34:36   [#116]

taż piszę przecie że Ty

ale do językoznawców

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „niesklasyfikowana”.

tak powinno być czy nieklasyfikowana ???


post został zmieniony: 01-02-2010 20:34:53
Ala01-02-2010 22:59:09   [#117]

łomatko! Jacek, jak ty te pojedyncze literki wyłapujesz???

Adaa, grutuluję wyłapania tych rzymskich :-)

jak to jest, bo ja też to czytałam, też mi się nie podobało, ale nie pomyślałam żeby wyłapać? ;-))

a teraz idę powkładać do tabelki to coście tu napisali :-)

Jacek01-02-2010 23:01:19   [#118]
się nieśmiałem tknąć tabelek :-)
post został zmieniony: 01-02-2010 23:01:39
Ala01-02-2010 23:05:03   [#119]

śmiało bym powiedziała dziękuję, gdybyś się tknął ;-)

ale tak, to się do roboty zabieram ;-)

myślę, że Januszowa propozycja powinna na początku uwag się znaleźć, co wy na to?

Jacek01-02-2010 23:15:08   [#120]

na razie nie ważne.. wcisnij gdzieś bo pojutrze ukażą się wzory świadectw i innych druków więc jeszcze może coś ulec zmienie to się wtedy poprawi

ja spadam spać... po negocjacjach wstępnych projektu unijnego..100tys. zł ucięli ale zostało jeszcze 1 mln 200tys. zł :-)

AsiaJ01-02-2010 23:24:15   [#121]
Walcz Jacek dzielnie;-)
Ala01-02-2010 23:32:11   [#122]
jak to pojutrze???
Ala01-02-2010 23:49:16   [#123]

Bosia, rozporządzenie ma obowiązywać od 1 września 2010, tylko niektóre przepisy po dwóch tygodniach od wejścia w życie

narazie o tym co w #112 nie będę umieszczać, trzeba sprawdzić od kiedy to wchodzi

bosia01-02-2010 23:52:45   [#124]

to OK, nie umieszczaj, to tak w ogóle jest dobry pomysł, o ktróym mówilismy kilkakrotnie

bogna02-02-2010 00:00:27   [#125]

jak mróweczki się tu napracowaliście :)

ja chciałam tylko powiedzieć, w nawiązaniu do początkowych postów,

o pojawiającej się możliwosci tworzenia własnych wzorów świadectw promocyjnych,

że teraz też jest taka mozliwość, tylko inny organ zatwierdzający wzór

§ 1. 5. Szkoła może wydawać świadectwa szkolne promocyjne na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty. Na świadectwie zamieszcza się informację: "Wzór zatwierdzony przez Kuratora Oświaty w ................ w dniu .......... nr sprawy ..........".

Ala02-02-2010 00:01:57   [#126]

wiem, jutro sprawdzę :-)

no i aktualnie mamy tak:

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

 

Zapis projektu

 

Uwagi OSKKO

 

Jest:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Naszym zdaniem, powinno być:

 

§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy
VI  szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

Nie można ukończyć szkoły w klasie IV.

 

Ponadto, czy nie będzie świadectw promocyjnych z wyróżnieniem?

 

w Informacjach ogólnych w pkt 12 jest:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych oraz w świadectwach ukończenia szkoły, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

Proponujemy:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych, w świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

Jest:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „niesklasyfikowana”.

 

Powinno być:

 

2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Uwagi dodatkowe:

 

1.       Aby arkusze ocen można było drukować - konieczne jest takie skonstruowanie ich wzorów, aby składały się one ze strony tytułowej i odrębnych stron wypełnianych po zakończeniu każdego okresu klasyfikacyjnego (roku szkolnego lub semestru). Dodatkowo, w celu ułatwienia segregowania wydruków oraz uniknięcia pomyłek wskazane jest aby na każdej stronie arkusza ocen znajdowało się imię i nazwisko ucznia. Na stronie tytułowej arkusza powinna się znaleźć adnotacja o liczbie stron arkusza na koniec nauki w danej szkole. Na ostatniej stronie arkusza ucznia kończącego szkołę powinny być wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej oraz informacja o wynikach odpowiednio sprawdzianu/egzaminu

 

2.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia.

 

3.       W arkuszu ocen uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim powinna się znaleźć adnotacja o dostosowaniu programu nauczania analogiczna jak w świadectwie, brak takiej adnotacji uniemożliwia wydanie duplikatu świadectwa zgodnego z oryginałem

 

4.       Proponujemy zalecenie sposobu wpisywania miejsca urodzenia np.:
dzieci urodzone w Polsce - Warszawa, województwo mazowieckie

 

dzieci urodzone poza granicami - Ateny, Grecja

 

5.       W jaki sposób dokonać w arkuszu zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię? W jaki sposób dokonać  w arkuszu zmiany pozostałych danych?

 

Przedstawiony projekt rozp. opisuje tylko zmianę imienia lub nazwiska ucznia.

 

6.       W arkuszach ocen nie przewidziano miejsca na wpisanie ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu

 

7.       We wzorach świadectw nie ma świadectwa ukończenia gimnazjum dla uczniów, którzy realizują nową podstawę programową. Czy taki wzór pojawi się w późniejszym terminie?

 

8.       Czy po wejściu w życie rozporządzenia, dla uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum  w bieżącym roku szkolnym, trzeba będzie założyć arkusze ocen na drukach wg nowego wzoru, jeśli już zostały założone wcześniej na starych drukach?

 

9.       Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do gimnazjum przewidziano arkusz ocen wzór nr 31. Natomiast we wzorze nr  29 w tytule arkusza jest : ... dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej/gimnazjum* - gwiazdka oznacza: „niepotrzebne skreślić” Czy wobec tego te arkusze moga być stosowane zamiennie? Proponujemy we wzorze 29 w tytule arkusza skreślić słowa „/gimnazjum” i odsyłacz.

 

10.   We wzorach świadectw i arkuszy ocen występują błędy w skali ocen zachowania.
Wzór świadectw nr 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 55, 56 brak ocen: bardzo dobre i naganne w skali ocen zachowania.
Wzory arkuszy ocen nr 30, 33, 34, 35, 36, brak ocen: bardzo dobre i naganne w skali ocen zachowania
We wzorze 24 nie powinno być skali ocen zachowania, oraz przedmiotu religia/etyka

 

11.   We wzorze  świadectwa ukończenia szkoły policealnej należy przewidzieć, podobnie jak w szkołach zawodowych,  możliwość wpisania przedmiotów zawodowych o długich nazwach.

 

12.   Czy, jeśli szkoła opracuje wzór świedectwa, to powinno ono mieć jakieś zabezpieczenie przed podrobieniem?

 

13.  Proponujemy, by na drugiej stronie świadectwa w miejscu gdzie jest Wychowawca (Opiekun) Klasy pod kropeczkami dopisać Imię i Nazwisko by ujednolicić wpisywanie, gdyż jedni wpisują czytelnie imię i nazwisko inni składają nieczytelny podpis wychowawcy. Nasza propozycja:

 

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

 

.................................................................

 

                         imię i nazwisko

 

albo tak jak niżej bez nagłówka WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY czyli  

 

 

…………………………….

 

Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) klasy

 

 

Ala02-02-2010 00:05:38   [#127]

zastanawiam się jeszcze nad tym zabezpieczeniem, o którym Gaba pisała

wydaje mi się, że świadectwa promocyjne wg wzoru opracowanego przez szkołę będą drukowane na giloszu, tak jak dotychczas, szkoła opracuje tylko wzór nadruku

jeśli się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu ;-)

Ala02-02-2010 00:06:53   [#128]

i czytajcie i sprawdzajcie :-)

ja idę już spać bo ciężki dzień mam za sobą...

bosia02-02-2010 00:09:09   [#129]

Ala dopisz jeszcze to co napisałam w #94 o świadectwach w policealnych

 

 

Ala02-02-2010 00:11:08   [#130]
przecież jest w uwagach 11.
bosia02-02-2010 00:25:18   [#131]

acha, jest

znowu się zagapiłam;-)

Gaba02-02-2010 06:37:46   [#132]

No tak, własny wzór, ale na giloszu... a kto ten wzór zaakceptuje?  a jak będzie jakiś kretyński nadruk czy obleśna królewna Śnieżka? hę? Czy jak będą błędy językowe, czy edytorskie - to tak, ot siup? Tak sobie wykonaliśmy, tak mamy w statucie i tego się będziemy trzymać? Podoba mi się, bo jak nie wprowadzą zmian, o których mówimy, to se sami napiszemy i se jeszcze damy naszego patrona i takie tam... np. ur. w Atenach, Grecja. ;-)

Co do - nieklasyfikowany czy niesklasyfikowany - dziś drobna różnica. Ważne, by pisać nie razem z tym imiesłowem.  1. proces nie został zakończony, forma niedokonana czasownika (bo to czasownik to:nieklasyfikowany)

2. proces zamknięty, skończony, forma dokonana cz. (niesklasyfikowany - to niestety czasownik, co wygląda jak przymiotnik), hihihihi.

PS. dobrze, że już nie pisze się osobno, bo wtedy zaczęłyby się niuanse znaczeniowe.

Adaa02-02-2010 09:08:24   [#133]

Ala ...w Twojej teabelece jest :


§ 7. 1. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Począwszy od klasy
VI szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Nie można ukończyć szkoły w klasie IV.

Ponadto, czy nie będzie świadectw promocyjnych z wyróżnieniem?

bedą, o tym jest mowa wczesniej w projekcie rozporzadzenia ( paragraf 6 , 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem) - czyli to pytanie do wywalenia.


Ala02-02-2010 09:43:13   [#134]

wywalę :-)

nie chciało mi się wczoraj sprawdzać więc wstawiłam pytanie ;-) żeby nie zapomnieć sprawdzić

Gaba, wzór świadectwa opracowany przez szkołę będzie zatwierdzać OP

beera02-02-2010 10:24:25   [#135]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych)

Treść projektu rozporządzenia

Treść uzasadnienia

Wzory świadectw zostaną opublikowane do 3 lutego 2010 r.

===========

Wzory zdjęte.

I przekazuję Wam serdeczne pozdrowienia od Zenona Frączka:)

Ala02-02-2010 10:34:07   [#136]

dziękujemy :-)

i pana Zenona również bardzo serdecznie pozdrawiamy :-))

.............

no trzeba czytać jeszcze raz wszystko ;-)

ja poczytam wieczorem


post został zmieniony: 02-02-2010 10:35:36
Jacek02-02-2010 10:34:32   [#137]
ano :-)
Roman K02-02-2010 11:45:40   [#138]

W uzasadnieniu napisano, że szkoły (gimnazja) określają wzory świadectw promocyjnych.

W treści rozporządzenia, załącznik 2, pkt 19,  podano wzory świadectw promocyjnych dla gimnazjum.

Szkoła  (gimnazjum) określa wzory świadectw promocyjnych, czy są podane wzory?

...................................

Wklejałem, rozjechało misię, niestety


post został zmieniony: 02-02-2010 11:51:27
rzewa02-02-2010 12:10:53   [#139]

te świadectwa promocyjne "po nowemu", czyli wg własnych wzorów zatwierdzonych przez OP będą obowiązywały dopiero od 1.09.2010, czyli musi być wzór dla kl I gimnazjum, bo inaczej nie bardzo by było wiadomo co w tym roku... :-)

no i byłoby nieźle gdyby w par 6 rozporządzenia napisano, że mają te świadectwa być na takim samym giloszu jak świadectwa ukończenia danej szkoły...

a... zamiast tego imienia i nazwiska na każdej stronie wystarczyło by powtórzenie numeru księgi... jeśli mało miejsca np.... :-)


beera02-02-2010 12:57:09   [#140]

juz sa nowe wzory świadectw:

Wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Roman K02-02-2010 13:08:55   [#141]

Rzewa jak zwykle prosto i na temat

Tylko ja coś nie ten tego......

Jakie świadectwo w tym roku otrzyma gimnazjalista klasy 2, a jakie w SP klasy 1 do 5?

Zakładając oczywiście, że projekt rozporządzenia w anjbliższym czasie będzie prawem obowiązującym.

Dragon02-02-2010 13:26:56   [#142]

Jak widzę z tych nowych wzorów - nadal praktycznie nie można drukować arkuszy ocen na koniec roku szkolnego - bo strach co drukarka zrobi z wynikami z pierwszego semestru.
Czyli - wciąż na jednej stronie są kolumny na oba semestry.

A szkoda ... bo byłoby to duże ułatwienie.
Co stoi na przeszkodzie temu, żeby dostosować prawo do rozwoju technologicznego XXI wieku?

Gaba02-02-2010 13:31:35   [#143]
człowiek stoi na przeszkodzie, brak wyobraźni stoi, niechęć do tego, by ułatwiac, a nie utrudniać.
Dragon02-02-2010 13:57:31   [#144]

Nie zakładałbym, Gabo, czarnych scenariuszy, złej woli i ciemnych stron zakamarków duszy ludzkiej.

Do mnie przemawia: "E ... dużo roboty z przerobieniem tego ... nie chce mi się ... mam inną, ważniejszą, robotę.".
Przemawia, bo sam tak często mam - a praktycznie zawsze.

Rozumiem, że to trochę roboty - przerysowanie na nowo tych arkuszy.
Ale ... nieprzerysowanie ich dodaje jeszcze więcej roboty tysiącom ludzi w tym kraju.

Kurna - jeśli to kłopot z tą robotą, to zlecę to komuś z moich ludzi - przerysuje i wyśle do MEN.
Byleby do kosza nie trafiło, jako propozycja podszyta niemoralną chęcią zysku i wyzysku.

Marek Pleśniar02-02-2010 14:30:42   [#145]
a dałoby się to rzeczywiscie zaproponować?

i czy to by zaszkodziło np metodom technicznym wypełniania stosowanym przez ludzi/firmy w kraju?

bo jak nie to może warto?

==

jeżeli warto - sugerowałbym opisowe przedstawienie sprawy

- niech rysują sami - żeby nie było zarzutów o te tam niemoralności

Dragon02-02-2010 15:16:29   [#146]

Dałoby się zaproponować.
W moim przekonaniu - nikomu by to nie zaszkodziło - wszystkim by ułatwiło.

Cała propozycja w sposób opisowy sprowadza się do usunięcia z arkuszy ocen jednej kolumny - czyli zastąpienia dwóch kolumn przez jedną.
Wszystkie uwagi dotyczące arkuszy ocen - mogą się odnosić do arkusza z usuniętą kolumną.

Skutki:
- kilka stron więcej,
- nieskończenie łatwiej się to drukuje, a w praktyce bez tej zmiany drukowanie jest o ile niemożliwe, to na pewno ryzykowne.

Czyli pierwsze przeróbka, polegająca jedynie na usunięciu kolumny jest taka (Arkusz Ocen SP, str 6 i kolejne, a także analogiczne strony w pozostałych wzorach arkuszy):


Jacek02-02-2010 15:22:59   [#147]
no i więcej miejsca na wpisywanie się zrobi. Może by spróbować razem ze stanowiskiem i opisem proponowanych zmian w arkuszach dołączyć to co Janusz wkleił
Marek Pleśniar02-02-2010 15:43:18   [#148]
jestem za
jerzyk02-02-2010 15:49:42   [#149]
Też jestem za ale trzeba pamietać że w klasie programowo najwyższej arkusz musi mieć  2 kolumny ( na klasyfikację końcową).
 
Jacek02-02-2010 15:55:42   [#150]
to ta klasyfikacja będzie na kolejnej stronie i już
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]