Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO - świadectwa i inne druki szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
bosia31-01-2010 23:42:58   [#51]

w szkołach zaocznych jest opiekun

ale np. szkoła policealna moze też być dla młodzieży dzienna i wtedy jest wychowawca

Ala31-01-2010 23:43:02   [#52]

wydaje mi się, że te nowe wzory były robione na bazie poprzednich metodą kopiuj - wklej

i ktoś to zrobił byle jak :-(

albo jeszcze coś innego, np. to co Bosia napisała

ale chyba nie tylko to, bo w tym co jest to takiej logiki nie ma :-(

idę dodać jeszcze to Jackowe z podpisami wychowawców


post został zmieniony: 31-01-2010 23:50:31
Jacek31-01-2010 23:50:43   [#53]
ale wzór nr 6

6

MEN-I/6-w/2

dla uczniów gimnazjum dla dzieci i m

łodzieży z wyróżnieniem
dla dzieciaków jest a nie dla dorosłych więc po co tam opiekun?
post został zmieniony: 31-01-2010 23:51:24
bosia31-01-2010 23:51:19   [#54]

np. technikum moze być zarówno dzienne (wychowawca) jak i zaoczne, czy wieczorowe (opiekun)

bosia31-01-2010 23:52:11   [#55]
gimnazjum też może być zaoczne, dla dorosłych
bosia31-01-2010 23:55:05   [#56]
jest to wyjasnione w uzasadnieniu:

W projekcie rozporz

ądzenia proponuje się wprowadzenie jednego wzoru (obecnie obowiświadectwa ukończenia szkoły danego typu, który będzie obowiązywał zarówno w szkołach dla dzieci i młodzieży, jak i w szkołach dla dorosłych ązują oddzielne wzory świadectw ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży i świadectw ukończenia szkoły dla dorosłych).
post został zmieniony: 31-01-2010 23:58:01
Ala31-01-2010 23:59:00   [#57]

czyli we wszystkich powinno być: wychowawca (opiekun) klasy

a nie jest

jerzyk01-02-2010 00:01:06   [#58]
Ze skalą ocen z zachowania to nie pomyłka , to przymiarka do tego co ma być.
przeklejam z innego watku
 "Nie ma powodu, żeby ucznia, który ma dobre oceny, ale źle się zachowuje, pozostawiać na następny rok w tej samej klasie, by nudził się i jeszcze bardziej rozrabiał – mówi „Rz" minister edukacji Katarzyna Hall. Zapowiada, że najpóźniej w maju podpisze rozporządzenie, które zniesie repetowanie za złe zachowanie. "
bosia01-02-2010 00:04:10   [#59]

Ala, raczej nie we wszystkich

dla podstawowych - wychowawca

nie wiem jak te gimnazja przysposabiające-trzeba sprawdzić, czy sa też zaoczne, czy tylko dla młodzieży dzienne

 

Ala01-02-2010 00:05:08   [#60]
jerzyku, a bardzo dobre? też go nie ma
Jacek01-02-2010 00:05:48   [#61]

§ 30. W roku szkolnym 2009/2010 gimnazja mogą wydawać świadectwa szkolne promocyjne do klasy drugiej na drukach według własnego wzoru opracowanego zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia i pkt 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

i z uzasadnieniaGimnazja, które nie skorzystają z proponowanych druków świadectw promocyjnych do klasy drugiej, będą mogły w roku szkolnym 2009/2010 wydawać te świadectwa na drukach według własnego wzoru opracowanego zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia i pkt 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia

widze tu pewna niekonsekwencję. Skoro dają możliwość własnego wzoru już w tym roku to po co ustalac wzór tylko na jeden rok? jakby zmienić ten zapis na taki

§ 30. W roku szkolnym 2009/2010 gimnazja wydają świadectwa szkolne promocyjne do klasy drugiej na drukach według własnego wzoru opracowanego zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia i pkt 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

to wtedy gimnazjum musiałoby wprowadzić własny wzór dla klas pierwszych w tym roku i nie trzeba ustalać wzoru na jeden rok tylko


post został zmieniony: 01-02-2010 00:07:26
jerzyk01-02-2010 00:07:17   [#62]
widocznie jego też nie bedzie ;-)
bosia01-02-2010 00:07:21   [#63]
świadectwa z wyróżnieniem będą tylko dla dzieci i młodzieży, czyli tam tylko "wychowawca"
Ala01-02-2010 00:10:11   [#64]

Bosia, przecież są szkoły podstawowe dla dorosłych i tam chyba opiekun...

już wiem! w szkołach dla dorosłych nie ma świadectw z wyróżnieniem :-) i tam tylko wychowawca

...................

nie zdążyłam przed Bosią ;-))


post został zmieniony: 01-02-2010 00:11:42
bosia01-02-2010 00:12:18   [#65]

jeśli mają być te same wzory świadectw dla młodzieży i dorosłych np. w technikach, technikach uzupełniających i liceach uzupełniających, to trochę bez sensu, bo trzeba będzie w zaocznych wykreskować religię i zachowanie

czyli i tak jest wiadomo jak to szkoła

 

Ala01-02-2010 00:15:03   [#66]

a wracając do zachowania to myślę, że teraźniejsze uwagi powinny się odnosić do aktualnie obowiązujących przepisów

trudno konsultować projekt w brzmieniu opierajacym się na nieistniejących jeszcze innych aktach prawnych ;-)

jerzyk01-02-2010 00:15:55   [#67]
"widze tu pewna niekonsekwencję. Skoro dają możliwość własnego wzoru już w tym roku to po co ustalac wzór tylko na jeden rok? "
Jacek , tu nie ma niekonsekwencji. Po prostu  zostawiaja możliwośc  wyboru. I dobrze. Chyba wiesz jaki by powstał raban, jakby tego wyboru nie było, a rozporzadzenie weszło w życie np. pod pod koniec maja ;-)
Jacek01-02-2010 00:16:48   [#68]

ale to nie ma znaczenia... o nagannej mówi się tylko tyle, że nie będzie miała wpływu na promocję czy ukończenie szkoły ale zostanie przecież jako ocena

-----

tia.. ciekawe skąd się wzory wezmą jak by tak weszło pod koniec maja ? :-) ja to bym jak Gaba wcale nie dawał świadectw promocyjnych bo po cholerę one


post został zmieniony: 01-02-2010 00:19:01
Ala01-02-2010 00:17:17   [#69]
a pewnie, że byłby raban :-))
post został zmieniony: 01-02-2010 00:17:42
Ala01-02-2010 00:19:31   [#70]
#65 bosia, może chodzi tylko o zmniejszenie liczby wzorów
bosia01-02-2010 00:21:57   [#71]

o to chodzi, bo to jest w uzasadnieniu, że te same wzory

Ala01-02-2010 00:22:10   [#72]

#68

jak to po cholerę? weźmie dzieciak cenzurkę, babciom, ciociom pokaże i do kieszonki mu coś wpadnie w nagrodę za dobre wyniki, a tak to co? na gębę?

Jacek01-02-2010 00:22:59   [#73]
niech se przyjdą do szkoły i zobaczą
jerzyk01-02-2010 00:22:59   [#74]
Jacek, chyba jednak naganna nie zostanie. W przeciwnym razie nie chce mi sie wierzyć żeby MEN takiego knota wypuścił;-)
Ala01-02-2010 00:23:53   [#75]

pożyjemy, zobaczymy ;-)

a w podstawówce nadal bardzo dobre i naganne będzie? bo we wzorze świadectwa i arkusza jest


post został zmieniony: 01-02-2010 00:26:25
Jacek01-02-2010 00:24:16   [#76]

"Zapowiada, że najpóźniej w maju podpisze rozporządzenie, które zniesie repetowanie za złe zachowanie"

czyli zapowiada kortektę przepisów a nie zmianę skali ocen

bosia01-02-2010 00:25:41   [#77]

w świadectwach szkół policealnych nie ma religii i zachowania w ogóle (sprawdze jeszcze te dla młodzieży, czy jest)

a na dole jest skala z zachowania i skala z religii

z zachowania jest cała skala ocen z nagannym i bdb

jerzyk01-02-2010 00:26:58   [#78]
Myślę że trzeba się na tym skupić, żeby technicznych problemów z wypełnianiem nie bylo. Bo to czy bedzie skala 6-cio czy czterostopniowea to mniejszy problem.
Ala01-02-2010 00:27:49   [#79]
.. 
post został zmieniony: 01-02-2010 00:29:12
bosia01-02-2010 00:30:12   [#80]

 we wzorze na dole jest skala (wzór 24), która nie jest potrzebna


post został zmieniony: 01-02-2010 00:31:09
Ala01-02-2010 00:34:18   [#81]
już to zapisałam w uwagach :-)
Jacek01-02-2010 00:35:11   [#82]

w Informacjach ogólnych w pkt 12 jest tak:

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych oraz w świadectwach ukończenia szkoły, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

proponowałbym dodać tam że i w arkuszach też tak powinno być wpisane czyli zapis taki:

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych i w świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:


 


post został zmieniony: 01-02-2010 00:37:38
bosia01-02-2010 00:42:07   [#83]
Jacek bez tego "i", tam przecinek
Ala01-02-2010 00:42:31   [#84]

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

 

Zapis projektu

 

Uwagi OSKKO

 

w Informacjach ogólnych w pkt 12 jest:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych oraz w świadectwach ukończenia szkoły, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

Proponujemy:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych i w świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Uwagi dodatkowe:

 

1.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia.

 

2.       W arkuszu ocen uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim powinna się znaleźć adnotacja o dostosowaniu programu nauczania analogiczna jak w świadectwie, brak takiej adnotacji uniemożliwia wydanie duplikatu świadectwa zgodnego z oryginałem

 

3.       Proponujemy zalecenie sposobu wpisywania miejsca urodzenia np.:
dzieci urodzone w Polsce - Warszawa, województwo mazowieckie

 

dzieci urodzone poza granicami - Ateny, Grecja

 

4.       W jaki sposób dokonać w arkuszu zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię? W jaki sposób dokonać  w arkuszu zmiany pozostałych danych?

 

Przedstawiony projekt rozp. opisuje tylko zmianę imienia lub nazwiska ucznia.

 

5.       W arkuszach ocen nie przewidziano miejsca na wpisanie ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu

 

6.       We wzorach świadectw nie ma świadectwa ukończenia gimnazjum dla uczniów, którzy realizują nową podstawę programową. Czy taki wzór pojawi się w późniejszym terminie?

 

7.       Arkusz ocen dla uczniów gimnazjum  zawiera 6 stron. Naszym zdaniem wystarczyłyby 4

 

8.       Czy po wejściu w życie rozporządzenia, dla uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum  w bieżącym roku szkolnym, trzeba będzie założyć arkusze ocen na drukach wg nowego wzoru, jeśli już zostały założone wcześniej na starych drukach?

 

9.       Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do gimnazjum przewidziano arkusz ocen wzór nr 31. Natomiast we wzorze nr  29 w tytule arkusza jest : ... dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej/gimnazjum* - gwiazdka oznacza: „niepotrzebne skreślić” Czy wobec tego te arkusze moga być stosowane zamiennie? Proponujemy we wzorze 29 w tytule arkusza skreślić słowa „/gimnazjum” i odsyłacz.

 

10.   We wzorach świadectw i arkuszy ocen występują błędy w skali ocen zachowania.
Wzór świadectw nr 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 55, 56 brak ocen: bardzo dobre i naganne w skali ocen zachowania.
Wzory arkuszy ocen nr 30, 33, 34, 35, 36, brak ocen: bardzo dobre i naganne w skali ocen zachowania
We wzorze 24 nie powinno być skali ocen zachowania.

 

11.  Proponujemy, by na drugiej stronie świadectwa w miejscu gdzie jest Wychowawca (Opiekun) Klasy pod kropeczkami dopisać Imię i Nazwisko by ujednolicić wpisywanie, gdyż jedni wpisują czytelnie imię i nazwisko inni składają nieczytelny podpis wychowawcy. Nasza propozycja:

 

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

 

.................................................................

 

                         imię i nazwisko

 

albo tak jak niżej bez nagłówka WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY czyli  

 

 

…………………………….

 

Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) klasy

 

12.   We wzorach świadectw nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 23 jest tylko WYCHOWAWCA KLASY a w pozostałych WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY
Prosimy o sprawdzenie.

 

 

Ala01-02-2010 00:43:34   [#85]
czytajcie, poprawić coś, dodać, wywalić?
Ala01-02-2010 00:46:09   [#86]
ostatnią uwagę zostawić czy wywalić?
bosia01-02-2010 00:50:45   [#87]

ostatnią uwagę bym wyrzuciła, doszlismy przecież już dlaczego tak jest

 

Ala01-02-2010 00:53:06   [#88]

mhm, OK :-)

Ala01-02-2010 00:55:47   [#89]

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

 

Zapis projektu

 

Uwagi OSKKO

 

w Informacjach ogólnych w pkt 12 jest:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych oraz w świadectwach ukończenia szkoły, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

Proponujemy:

 

12. W przypadku klas, w których stosuje się dla przedmiotu: język obcy nowożytny podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w świadectwach szkolnych promocyjnych, w świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen, obok nazwy języka obcego nowożytnego nauczanego obowiązkowo umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Uwagi dodatkowe:

 

1.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia.

 

2.       W arkuszu ocen uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim powinna się znaleźć adnotacja o dostosowaniu programu nauczania analogiczna jak w świadectwie, brak takiej adnotacji uniemożliwia wydanie duplikatu świadectwa zgodnego z oryginałem

 

3.       Proponujemy zalecenie sposobu wpisywania miejsca urodzenia np.:
dzieci urodzone w Polsce - Warszawa, województwo mazowieckie

 

dzieci urodzone poza granicami - Ateny, Grecja

 

4.       W jaki sposób dokonać w arkuszu zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię? W jaki sposób dokonać  w arkuszu zmiany pozostałych danych?

 

Przedstawiony projekt rozp. opisuje tylko zmianę imienia lub nazwiska ucznia.

 

5.       W arkuszach ocen nie przewidziano miejsca na wpisanie ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu

 

6.       We wzorach świadectw nie ma świadectwa ukończenia gimnazjum dla uczniów, którzy realizują nową podstawę programową. Czy taki wzór pojawi się w późniejszym terminie?

 

7.       Arkusz ocen dla uczniów gimnazjum  zawiera 6 stron. Naszym zdaniem wystarczyłyby 4

 

8.       Czy po wejściu w życie rozporządzenia, dla uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum  w bieżącym roku szkolnym, trzeba będzie założyć arkusze ocen na drukach wg nowego wzoru, jeśli już zostały założone wcześniej na starych drukach?

 

9.       Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do gimnazjum przewidziano arkusz ocen wzór nr 31. Natomiast we wzorze nr  29 w tytule arkusza jest : ... dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej/gimnazjum* - gwiazdka oznacza: „niepotrzebne skreślić” Czy wobec tego te arkusze moga być stosowane zamiennie? Proponujemy we wzorze 29 w tytule arkusza skreślić słowa „/gimnazjum” i odsyłacz.

 

10.   We wzorach świadectw i arkuszy ocen występują błędy w skali ocen zachowania.
Wzór świadectw nr 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 55, 56 brak ocen: bardzo dobre i naganne w skali ocen zachowania.
Wzory arkuszy ocen nr 30, 33, 34, 35, 36, brak ocen: bardzo dobre i naganne w skali ocen zachowania
We wzorze 24 nie powinno być skali ocen zachowania.

 

11.  Proponujemy, by na drugiej stronie świadectwa w miejscu gdzie jest Wychowawca (Opiekun) Klasy pod kropeczkami dopisać Imię i Nazwisko by ujednolicić wpisywanie, gdyż jedni wpisują czytelnie imię i nazwisko inni składają nieczytelny podpis wychowawcy. Nasza propozycja:

 

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

 

.................................................................

 

                         imię i nazwisko

 

albo tak jak niżej bez nagłówka WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY czyli  

 

 

…………………………….

 

Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) klasy

 

 

ciąg dalszy jutro (a właściwie to już dziś) wieczorem :-)

Jacek01-02-2010 00:56:53   [#90]
ano.. ja już spadam :-)
Ala01-02-2010 01:09:47   [#91]
ja też :-)
Marek Pleśniar01-02-2010 01:21:21   [#92]
dobranoc Pracusiom
Roman K01-02-2010 07:55:02   [#93]

Witam nowy pracowity dzień ;);)

A gdyby tak

"Uwagi dodatkowe: 

 1.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony  oraz arkuszach ocen na kartach niepodpisanych wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia

bosia01-02-2010 08:32:03   [#94]

Jeszcze póki pamiętam od nocy

swiadectwa szkół policealnych mają jedną linię wykropkowaną na nazwę przedmiotu i oceny

powinno byc jak w pozostałych swiadectwach (przerwa), bo bedzie problem z wpisaniem długich nazw przedmiotów zawodowych, które można w dwóch linijkach

Gaba01-02-2010 08:56:47   [#95]

Widziałam trochę świadectw kserowanych na kolorowo.

W jaki sposób zabezpieczyć świadectwo produkcji szkolnej? Jak przekonać odbiorcę tego świadectwa, że to oryginał? Przecież nie muszę znać się na... wzorach indywidualnych. Może jestem dzieckiem poprzedniego systemu, ale znam takich, co na małym drukarzu (tzn. dziś juz nawet nie to, na zwykłym programie komputerowym) se zrobią se sami świadectwo. Polak potrafi. :-)

bosia01-02-2010 09:03:43   [#96]

ale przyjmując dziecko z innej szkoły prosisz tamtą szkołę o ksero arkusza

więc nie ma problemu

a dla kończących sa wzory odgórnie

 

Jacek01-02-2010 09:41:45   [#97]
Roman, wystarczy chyba na świadecwie na dfrugiej stronie imie i nazwisko bo arkusze i tak szkoła trzyma i za nie odpowiada, natomiast świadectwo dostaje do ręki delikwent i może sobie skserować oceny kolegi :-)
Kropka01-02-2010 10:32:52   [#98]
W arkuszu dla gimnazjum str. 6 (w projekcie) jest "wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum..." a powinno być "egzaminu"
Roman K01-02-2010 10:57:15   [#99]

Jacek

Podtrzymuję swoje :):)

Ale nie spieram się :):)


post został zmieniony: 01-02-2010 10:57:53
Dragon01-02-2010 16:20:32   [#100]

Podniosę może problem, który poruszył Roman w #22 - a mianowicie drukowanie arkuszy drukarką, a nie łapą wypisywanie.

W obecnych wzorach jest tak (za wyjątkiem nauczania początkowego), że na jednej stronie są dwa semestry.
A skoro tak - to po wypełnieniu pierwszego semestru (nawet wydrukowaniu) - jego podpisaniu przez wypełniającego - już na drugi semestr niestety - ale trzeba kombinować, jeśli się chce to znów wydrukować.
jedyne co można wykombinować, to próbować się wstrzelić z nadrukiem w drugą kolumnę.

A jak się nie uda?
A jak się papier zgmlędoli w drukarce?
A jak się włoży kartki w niewłaściwej kolejności?
...

Będzie źle - a pierwszy semestr już jest przecież wypełniony i podpisany ...

Po prostu - niepotrzebne i uciążliwe dokładanie pracy.

Proponuję więc zwrócić uwagę na skonstruowanie takich wzorów arkuszy ocen, aby dały się one wydrukować łatwo - czyli każdy semestr na osobnej kartce.
Wtedy można poprzednie wydruki włożyć do teczki - a po wydrukowaniu nowych (na kolejny semestr) po prostu dołożyc kolejną kartkę.

Proponuję więc następujący zapis umieścić w konsultacjach:

Aby arkusze ocen można było drukować - konieczne jest takie skonstruowanie ich wzorów, aby składały się one ze strony tytułowej i odrębnych stron wypełnianych po zakończeniu każdego okresu klasyfikacyjnego (roku szkolnego lub semestru). Dodatkowo, w celu ułatwienia segregowania wydruków oraz uniknięcia pomyłek wskazane jest aby na każdej stronie arkusza ocen znajdowało się imię i nazwisko ucznia.

Z jednej strony dopuszczono możliwość drukowania - a z drugiej strony określając wzory skutecznie się to uniemożliwia.
Ale ... może o to chodzi. :-))

No ... moja propozycja kłóci się z punktem 7 uwag - że wystarczyłyby tylko 4 strony dla gimnazjum.
Ale uważam, ze ważniejsza jest możliwość łatwego drukowania niż zaoszczędzenie dwóch stron papieru.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]