Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO - świadectwa i inne druki szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
beera29-01-2010 23:06:07   [#01]

ieliscie zamiar si=ę nudzić przez łykend? Nie ma mowy;)

Poczytajcie - BARDZO, bardzo ciekawy projekt zmian w rozporządzeniu.

 Zapraszam do konsultacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych)

Treść projektu rozporządzenia

Treść uzasadnienia

Wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych


post został zmieniony: 02-02-2010 12:57:38
beera29-01-2010 23:14:31   [#02]

m.in szkoła będzie mogła robic własne wzory świadectw promocyjnych:)

To takie trochę pokłosie ramówkowych szkoleń - większość dyrektorów postulowała przyjęcie takiego rozwiązania

beera29-01-2010 23:18:53   [#03]

Kurcze - popatrzcie na wzór arkusza do SP MEN-I-34 2

i popatrzcie na ocenę opisową

beera29-01-2010 23:27:53   [#04]

jesli tak ma wyglądac arkusz, to tak samo musi wyglądac świdectwo w klasach I-III

to lekko absurdalne

Ala29-01-2010 23:35:30   [#05]

a w tej tabelce to się będzie krzyżyki wstawiać? bo pooglądałam arkusz nie czytając jeszcze nic

chyba trzeba poczytać...

 

AnJa29-01-2010 23:43:48   [#06]

przeczytałem na razie tylko uzasadnienie - bo trochę mam na dzisiaj dosyć czytania

i czegoś nie rozumiem- odchodzi się od narzuconych centralnie swiadectw promocyjnych (dosyc mi to obojetne jest, acz w konsekwencji lekki bajzel przewiduję) a jednoczesnie wprowadza wzór świadectwa promocyjnego po I gimnazjum?

beera29-01-2010 23:47:14   [#07]

wprowadzenie tej tabeli w arkuszy to w zasadzie także obligo do wyglądu świadectwa

co s chyba nie tak z tym gimnazjum

ale jutro to sprawdzę, bo juz dzis mi się nie chce pracować

AnJa29-01-2010 23:51:25   [#08]
do kiedy jest czas? bo z wice od zaocznych spotkamy się za tydzień dopiero- a on tam mógłby nieco popatrzeć, bo do dotychczasowych miał jakieś uwagi- i arkuszy i świadectwa ukonczenia
beera29-01-2010 23:54:02   [#09]
myślę, ze z dwa tygodnie
Jacek29-01-2010 23:58:39   [#10]
ojacie :-)
beera29-01-2010 23:59:18   [#11]

yhm

zdecydowanie "ojacie"

;)

Ala29-01-2010 23:59:19   [#12]

dla I gimnazjum nowe wzory bo zgodnie z nową podstawą programową są nowe przedmioty, w II stara podstawa to pewnie stare wzory obowiązywać będą

wzór świadectwa ukończenia gimnazjum ma listę przedmiotów wg starej podstawy, ale na dole str.2 objaśnienia dot. poziomu nauczania języków obcych - pomieszanie z poplątaniem

beera30-01-2010 00:00:22   [#13]
ale to chyba tylko te, które wprowadziły nowa organizację z języków?
Ala30-01-2010 00:01:15   [#14]
ano tak, rzeczywiście :-)
Jacek30-01-2010 00:04:57   [#15]

3) ukończył szkołę (z wyróznieniem)

brak kropeczki nad z chyba we wsztstkich typach arkuszy ocen:-)

Ala30-01-2010 00:12:26   [#16]
Jacek, aleś drobiazgowy ;-)
Gaba30-01-2010 05:06:37   [#17]

Jeżeli szkoła będzie miała własny wzór świadectwa promocyjnego (co mi się bardzo podoba, choc jestem za zniesieniem), to jakie będzie musiało mieć zabezpieczenia? 

Ponownie proszę, by zmienić miejsce w świadectwie dot. miejsca urodzenia. Na tylko - urodzony w.........................., zamiast urodzony w....................... województwo..............................

I zalecić sposób wypełniania:

dzieci urodzone w Polsce - urodzony w Chorzowie, województwo podkarpackie

dzieci urodzone poza granicami - urodzony w Atenach, Grecja


maeljas30-01-2010 09:51:58   [#18]

Szkoła podstawowa:

Skala ocen

a) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne

Gimnazjum, Liceum, ZSZ

Skala ocen:


1) zachowanie: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie,

W w szkołach ponadpodstawowych  brak oceny nagannej

Pomyłka ???

Czy  może to sposób na zniesienie zapisu o niepromowaniu z powodu oceny nagannejbeera30-01-2010 11:21:46   [#19]


NO to zaczynamy regularną konsultację:

Proponuję tak:

Uwagi proszę formułować w ten sposób - zapis projektu i pod spodem Uwaga forumowicza.

I bardzo szukamy, kogos kto się zaopiekuje ta konsultacją - może Jacek? Ala? Ktoś inny chętny?

Mamy zaraz pakiet 8 rozporządzeń, musimy sie podzielić ta robotą- szukamy chętnych chętnych:)Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Zapis projektu

Uwagi OSKKOUwagi dodatkowe

1.post został zmieniony: 30-01-2010 11:23:40
Roman K30-01-2010 12:30:44   [#20]

Proponuję, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko imię" ucznia.

Dawnodawno tak już było.

Wprowadziłoby to porządek w przypadku kserowania i przygotowywania kopii świadectw.

 

beera30-01-2010 12:32:27   [#21]

aha

rzeczywiście!

===

i dopisek w arkuszach o specjalnym programie - tak jak na świadectwach

Roman K30-01-2010 12:54:27   [#22]

Nie wiem w tej chwili jak to ubrać w słowo pisane,

ale uważam, że warto byłoby znaleźć sposób na to aby arkusze ocen mogły być, w zgodzie z prawem, drukowane (dodrukowywane) wraz z kolejnymi latami szkolnymi ucznia.

Drukujemy świadectwa, legitymacje, kartki ocen dla rodziców, ...... wszystko drukujemy, 

 tylko arkusze mają ściśle określoną ilość kartek, wypełnionych na piechotę.

Jeśli niejasno wyraziłem, to później rozwinę wątpliwości.

krystyna30-01-2010 13:13:08   [#23]

a czy będzie też zmienione rozp. o dokumentacji przebiegu nauczania ?

np.

w uzasadnieniu projektu o świadectwach jest takie zdanie:

"4.W  projekcie   rozporządzenia   proponuje   się   niezamieszczanie   we   wzorach świadectw ukończenia szkoły  informacji, że dana osoba  ukończyła szkołę na podstawie uchwały rady pedagogicznej".   Informacja taka jest nieprecyzyjna (oceny z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenę zachowania ustalają odpowiednio nauczycieli poszczególnych zajęć oraz wychowawca/opiekun klasy, a nie rada pedagogiczna - rada pedagogiczna nie może zmienić ocen ustalonych przez nauczycieli)."

a w rozp. o dokumentacji jest tak:

§ 124. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia.

 ------------------------

i chyba teraz te zapisy się trochę rozmijają...

w pierwszym mówi się, że jest to informacja nieprecyzyjna, a w drugim - że jest podstawą wpisu. Ala30-01-2010 14:05:10   [#24]

mogę sie pozajmować teraz, tzn do połowy lutego, potem jestem w rozjazdach

piszcie uwagi, usiądę wieczorkiem nad tym ;-)

krystyna30-01-2010 15:25:05   [#25]

Arkusze ocen. Sprawa poprawkowiczów.

Teraz jest tak, ale nie jest nigdzie opisane, czy można np. właściwe podkreślić.

32

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły20 czerwca 2009r,

Zgodnie ze stanem na dzień 20 czerwca 2009r. datę uchwały wpiszę w wierszu „niepromowany”.

A dla ucznia kl. III w czerwcu wpiszę tak:

32

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły

20 czerwca 2009r,

Natomiast po zdaniu egzaminu poprawkowego – uczeń jest już promowany (lub ukończył szkołę) i ten zapis staje się nieprawdziwy.

To jak należy wtedy (czyli w sierpniu) prawidłowo wypełnić tę rubrykę ?

(po co ona w ogóle jest ?)


post został zmieniony: 30-01-2010 15:25:43
krystyna30-01-2010 17:44:24   [#26]

 A teraz - zmiana oceny w wyniku tzw. "sprawdzianu...".

 Jak wyglądać będzie ta rubryka w przypadku ucznia, któremu ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego (lub klasyfikacyjnego) została zmieniona na podst. tzw. „egzaminu sprawdzającego” t.j. zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu – na ocenę np. dobry ?

Gdzie wtedy ją wpisać ?

31

Informacja o egzaminach:

1) klasyfikacyjnych

2) poprawkowych

(zajęcia edukacyjne, ocena, data)chemia, dostateczny, 26 sierpnia 2009r.

I mimo, że jeszcze takiego przypadku nie miałam, nie bardzo wiem, w jaki sposób i gdzie umieszcza informację o każdej innej ocenie zmienionej w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia lub zmienionej ocenie zachowania.

Zaznaczam, że protokół z takiego sprawdziany jest załączony do arkusza ocen – identycznie jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego.

Tyle, że miejsca na wpisanie informacji o tym, że się w ogóle odbył i że ocenę zmieniono – nie widzę.

Może go dać pod egzaminem poprawkowym ?

A może odezwą się Ci, którzy taką sytuację już mieli ?


post został zmieniony: 30-01-2010 17:58:31
krystyna30-01-2010 18:07:09   [#27]

w dyskusji na innych wątkach pojawiło się też pytanie, w jaki sposób dokonać zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię ?

Przedstawiony projekt rozp. opisuje zmianę imienia lub nazwiska ucznia:

"2.W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły,  w dokumentacji  przebiegu  nauczania prowadzonej  przez szkołę należy przekreślić dotychczasowe imię lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię lub nazwisko.  Na dole strony należy umieścić adnotację „Dokonano zmiany imienia/nazwiska",  datę  i  podpis osoby upoważnionej  do  podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenia sądowego."

---------------------

 To może poprosić o podobny zapis dotyczący zmiany nazwy szkoły ?

--------------------

A jak wpisujecie w arkuszach zmianę adresu zamieszkania ? 

basiaj30-01-2010 18:18:48   [#28]
witam troche tego nie rozumiem arkusz ocen kals I -III tabelki a świadectwo  zupełnie inne brak edukacji polonistycznej , matematycznej?
Ala30-01-2010 20:30:00   [#29]

basiaj, a o którym wzorze świadectwa piszesz?

bo we wzorach nie ma świadectwa promocyjnego dla uczniów SP, są tylko świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

jeśli masz na myśli wzór nr 3 to to jest: dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

ola 1330-01-2010 20:30:06   [#30]

Gabusiu, we wzorach spełnili Twoje życzenie i jest ur. w ......................................., natomiast szkoła jest w ......................... woj.......................................

Alu wydaje misie,  że chodzi o arkusze a nie o świadectwa.


post został zmieniony: 30-01-2010 20:31:36
Ala30-01-2010 20:34:18   [#31]

basiaj pisze o arkuszach z tabelkami i o świadectwach, które są inne i nie zawierają ed. różnych

tak ja zrozumiałam...

malchow30-01-2010 22:45:49   [#32]

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Zapis projektu

Uwagi OSKKO

§ 14.

2. Imi

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 

§ 14. 1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu, specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Imi

 

W Specjalnych Ośrodkach Szkolno -Wychowawczych mamy taką samą sytuację jak w przypadku zespołu szkół.

Ala30-01-2010 23:16:05   [#33]

no to pierwsza przymiarka, oczywiście redakcyjnie bardzo niedoskonała ;-)

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

 

Zapis projektu

 

Uwagi OSKKO

 

Skala ocen zachowania we wzorach świadectw we wszystkich typach szkół z wyjątkiem szkoły podstawowej:

 

1) zachowanie: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie,

 

Czy to jest błąd, czy też MEN przewiduje zmiany w rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania...

 

w uzasadnieniu projektu o świadectwach jest takie zdanie:

 

"4.W  projekcie   rozporządzenia   proponuje   się   niezamieszczanie   we   wzorach świadectw ukończenia szkoły  informacji, że dana osoba  ukończyła szkołę na podstawie uchwały rady pedagogicznej".   Informacja taka jest nieprecyzyjna (oceny z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenę zachowania ustalają odpowiednio nauczycieli poszczególnych zajęć oraz wychowawca/opiekun klasy, a nie rada pedagogiczna - rada pedagogiczna nie może zmienić ocen ustalonych przez nauczycieli)."

 

a w rozp. o dokumentacji jest tak:

 

§ 124. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Uwagi dodatkowe:

 

1.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia.

 

2.       W arkuszu ocen uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim powinna się znaleźć adnotacja o dostosowaniu programu nauczania analogiczna jak w świadectwie, brak takiej adnotacji uniemożliwia wydanie duplikatu świadectwa zgodnego z oryginałem

 

3.       Proponujemy zalecenie sposobu wpisywania miejsca urodzenia np.:
dzieci urodzone w Polsce - Warszawa, województwo mazowieckie

 

dzieci urodzone poza granicami - Ateny, Grecja

 

4.       W jaki sposób dokonać w arkuszu zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię? W jaki sposób dokonać  w arkuszu zmiany pozostałych danych?

 

Przedstawiony projekt rozp. opisuje tylko zmianę imienia lub nazwiska ucznia.

 

5.       W arkuszach ocen nie przewidziano miejsca na wpisanie ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu

 

jeszcze nie napisałam o umieszczaniu w arkuszach wydruku zamiast wypełniania ręcznego ale trzeba to jakoś sensownie zredagować ;-)

Ala30-01-2010 23:17:46   [#34]
o kurcze, rozjechało sie jakoś :-(
jerzyk31-01-2010 00:18:04   [#35]

w uzasadnieniu projektu o świadectwach jest takie zdanie:

"4.W  projekcie   rozporządzenia   proponuje   się   niezamieszczanie   we   wzorach świadectw ukończenia szkoły  informacji, że dana osoba  ukończyła szkołę na podstawie uchwały rady pedagogicznej".   Informacja taka jest nieprecyzyjna (oceny z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenę zachowania ustalają odpowiednio nauczycieli poszczególnych zajęć oraz wychowawca/opiekun klasy, a nie rada pedagogiczna - rada pedagogiczna nie może zmienić ocen ustalonych przez nauczycieli)."

 

 

a w rozp. o dokumentacji jest tak:

§ 124. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia.

 

 

W tym nie ma sprzeczności. Jedno dotyczy świadectwa a drugie arkusza.
Wpis w arkuszu musi pozostać bo wynika on z UoSO

Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

           2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
i póki co, trzeba taką uchwałę podejmować i gdzieś to, w dokumentacji przebiegu nauczania, musi być odnotowywane.
Na świadectwie wpis taki jest zbędny i słusznie że chcą go wycofać, bo  przysparzał on tylko dyrektorom bólu głowy ;-)
Ala31-01-2010 00:22:49   [#36]

racja jerzyku :-)

to wywalam o tym :-)

Ala31-01-2010 00:24:34   [#37]

no i aktualnie jest tak:

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

 

Zapis projektu

 

Uwagi OSKKO

 

Skala ocen zachowania we wzorach świadectw we wszystkich typach szkół z wyjątkiem szkoły podstawowej:

 

1) zachowanie: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie,

 

Czy to jest błąd, czy też MEN przewiduje zmiany w rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania...

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Uwagi dodatkowe:

 

1.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia.

 

2.       W arkuszu ocen uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim powinna się znaleźć adnotacja o dostosowaniu programu nauczania analogiczna jak w świadectwie, brak takiej adnotacji uniemożliwia wydanie duplikatu świadectwa zgodnego z oryginałem

 

3.       Proponujemy zalecenie sposobu wpisywania miejsca urodzenia np.:
dzieci urodzone w Polsce - Warszawa, województwo mazowieckie

 

dzieci urodzone poza granicami - Ateny, Grecja

 

4.       W jaki sposób dokonać w arkuszu zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię? W jaki sposób dokonać  w arkuszu zmiany pozostałych danych?

 

Przedstawiony projekt rozp. opisuje tylko zmianę imienia lub nazwiska ucznia.

 

5.       W arkuszach ocen nie przewidziano miejsca na wpisanie ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu

 

maeljas31-01-2010 15:31:52   [#38]

"Świadectwo szkolne promocyjne wydaje szkoła na druku według własnego wzoru, zatwierdzonego przez organ prowadzący"

Taki zapis generuje dużo papierkomanii

np:

zespoły szkół - wzory dla każdej szkoły

OP - zatwierdzenie tychże


a nie może być, że rada zatwierdza, a OP otrzymuje wzór do wglądu ?Jacek31-01-2010 16:51:56   [#39]

proponuję by na drugiej stronie świadectwa w miejscu gdzie jest Wychowawca (Opiekun) Klasy pod kropeczkami dopisać Imię i Nazwisko by ujednolicić wpisywania gdzyż jedni wpisują czytelnie imię i nazwisko inni składają podpis wychowawcy.... czyli żeby było tak:

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

.................................................................

imię i nazwisko

 

albo tak jak niżej bez nagłówka WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY czyli  

 

…………………………….

 

Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) klasy


post został zmieniony: 31-01-2010 16:53:10
Jacek31-01-2010 19:36:04   [#40]

Wzory 5 i 6 ukończenia gimnazjum są do starej podstawy programowej więc nie ma określonego wzoru świadectwa ukończenia gimnazjum dla klas, które realizuja nową podstawę i jak rozumiem ten wzór się pojawi za 2 lata po noweli rozporządzenia?

w arkuszach ocen gdzie nie ma oceny opisowej podobnie jak i w we wzorach świadectw brak oceny nagannej

ponadto dlaczego w arkuszu ocen dla gimnazjum jest dalej 6 stron, 4 by nie wystarczyły?

i jeszcze jedno, choć to może techniczne bardziej. Jak już założono arkusze dla klas piwerszych gimnazjum i SP to założyć od nowa bo teoretycznie z przepisów wynika (spieraliśmy się o to na forum), że arkusz należy założyć od razu więc już powinny być założone.

 


post został zmieniony: 31-01-2010 19:37:15
Ala31-01-2010 22:27:58   [#41]

Jacek, sprawdzałeś wszystkie arkusze i świadectwa z tą skalą ocen?

bo nie wiem czy wpisywać odrazu czy jeszcze to posprawdzać?

co do ostatniego to wydaje mi się, że trzeba będzie założyć nowe, ale pytanie zapisałam :-)

Jacek31-01-2010 22:31:56   [#42]

sprawdzę zaraz

 -----

w niektórych jest w niektórych nie ma... ale może napisać, że w niektórych wzorach świadectw i arkuszy brak ocenny nagannej i niech sobie sprawdzą sami?


post został zmieniony: 31-01-2010 22:41:37
Ala31-01-2010 22:58:12   [#43]

sprawdziłam, brakuje ocen bardzo dobre i naganne w gimnazjum i ponadgimnazjalnych, oczywiście poza szkołami gdzie ocena jest opisowa

we wzorze świadectwa ukończenia szkoły policealnej jest skala ocen zachowania a w arkuszu nie ma - czy tam się ocenia zachowanie?, bo mi sie wydaje, że nie ale trzeba to sprawdzić


post został zmieniony: 31-01-2010 22:59:00
Jacek31-01-2010 23:01:46   [#44]
no i dlatego należy raczej wpisać w uwagach, żeby sprawdzili skalę ocen zachowania zarówno w arkuszach ocen jak i świadectwach bo w niektórych brak jest poszczególnych ocen. Dobrze jest we wzorach 1, 2 , 24 i 28
Ala31-01-2010 23:13:57   [#45]

Jacek, zobacz jeszcze na arkusze wzór 29 i 31

bo albo ja czegoś nie rozumiem albo wzór 31 jest niepotrzebny, albo w 29 trzeba skreślić gimnazjum i odsyłacz

Jacek31-01-2010 23:19:28   [#46]

Wzór świadectw nr 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 55, 56 brak ocen: bardzo dobre i naganne w skali ocen zachowania

 

Wzory arkuszy ocen nr 30, 33, 34, 35, 36, brak ocen: bardzo dobre i naganne w skali ocen zachowania

Mi wychodzi, że we wzorze 29 powinno się skreslić gimnazjum i odsyłacz

----------

i fakt we wzorze świadectwa ukończenia szkoły policealnej jest skala ocen zachowania a w arkuszu nie ma - czy tam się ocenia zachowanie?.. nie ocenia się tam zachowania więc we wzorze świadectwa nr 24 nie powinno być skali ocen zachowania


post został zmieniony: 31-01-2010 23:27:40
Ala31-01-2010 23:30:56   [#47]
ok, dzięki :-)
Ala31-01-2010 23:33:34   [#48]

aktualnie mamy tak:

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ………………………………… 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

 

Zapis projektu

 

Uwagi OSKKO

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 14.

 

1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. ę (imiona), nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego. W przypadku gdy uczeń (słuchacz) nie posiada numeru PESEL, na świadectwie i w innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Uwagi dodatkowe:

 

1.       Proponujemy, we wszystkich świadectwach, w nagłówku drugiej strony wprowadzić "nazwisko i imię" ucznia.

 

2.       W arkuszu ocen uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim powinna się znaleźć adnotacja o dostosowaniu programu nauczania analogiczna jak w świadectwie, brak takiej adnotacji uniemożliwia wydanie duplikatu świadectwa zgodnego z oryginałem

 

3.       Proponujemy zalecenie sposobu wpisywania miejsca urodzenia np.:
dzieci urodzone w Polsce - Warszawa, województwo mazowieckie

 

dzieci urodzone poza granicami - Ateny, Grecja

 

4.       W jaki sposób dokonać w arkuszu zmiany nazwy szkoły np. w sytuacji gdy zostało nadane jej imię? W jaki sposób dokonać  w arkuszu zmiany pozostałych danych?

 

Przedstawiony projekt rozp. opisuje tylko zmianę imienia lub nazwiska ucznia.

 

5.       W arkuszach ocen nie przewidziano miejsca na wpisanie ocen uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z § 19 rozp. o ocenianiu

 

6.       We wzorach świadectw nie ma świadectwa ukończenia gimnazjum dla uczniów, którzy realizują nową podstawę programową. Czy taki wzór pojawi się w późniejszym terminie?

 

7.       Arkusz ocen dla uczniów gimnazjum  zawiera 6 stron. Naszym zdaniem wystarczyłyby 4

 

8.       Czy po wejściu w życie rozporządzenia, dla uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum  w bieżącym roku szkolnym, trzeba będzie założyć arkusze ocen na drukach wg nowego wzoru, jeśli już zostały założone wcześniej na starych drukach?

 

9.       Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do gimnazjum przewidziano arkusz ocen wzór nr 31. Natomiast we wzorze nr  29 w tytule arkusza jest : ... dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej/gimnazjum* - gwiazdka oznacza: „niepotrzebne skreślić” Czy wobec tego te arkusze moga być stosowane zamiennie? Proponujemy we wzorze 29 w tytule arkusza skreślić słowa „/gimnazjum” i odsyłacz.

 

10.   We wzorach świadectw i arkuszy ocen występują błędy w skali ocen zachowania.
Wzór świadectw nr 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 55, 56 brak ocen: bardzo dobre i naganne w skali ocen zachowania

 

Wzory arkuszy ocen nr 30, 33, 34, 35, 36, brak ocen: bardzo dobre i naganne w skali ocen zachowania
We wzorze 24 nie powinno być skali ocen zachowania.

 

 

Jacek31-01-2010 23:37:35   [#49]

nie wiem czemu we wzorach świadectw nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 23 jest tylko WYCHOWAWCA KLASY a w pozostałych WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

i co z tym?

proponuję by na drugiej stronie świadectwa w miejscu gdzie jest Wychowawca (Opiekun) Klasy pod kropeczkami dopisać Imię i Nazwisko by ujednolicić wpisywania gdzyż jedni wpisują czytelnie imię i nazwisko inni składają podpis wychowawcy.... czyli żeby było tak:

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

.................................................................

imię i nazwisko

 

albo tak jak niżej bez nagłówka WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY czyli  

 

…………………………….

 

Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) klasy


post został zmieniony: 31-01-2010 23:40:11
Ala31-01-2010 23:38:59   [#50]
na to nie zwróciłam uwagi jeszcze ;-)
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]