Forum OSKKO - wątek

TEMAT: niepełny wymiar a mianowanie
strony: [ 1 ]
gronostaj19-01-2010 13:36:13   [#01]

Witam

Proszę podpowiedzcie mi czy nauczyciel dyplomowany, któremu obniżono wymiar zatrudnienia do niepelnego jest nadal zatrudniony na podstawie mianowania?

dyrlo19-01-2010 13:54:45   [#02]

Z jakiego powodu mu obniżono?

Jeśli [KN] Art.20.
1. Dyrektor szkoły w razie:
1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art.22 ust.2.

to nadal zatrudniony poprzez mianowanie,

jeśli na własną prośbę to nie.

dyrlo19-01-2010 13:56:10   [#03]

A tu masz Art. 22 KN

[KN] Art.22.
1. Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.
2. Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art.20 ust.1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art.20.

gronostaj19-01-2010 14:14:23   [#04]
Obnizono mu z braku godzin z danego przedmiotu
gronostaj19-01-2010 14:17:25   [#05]

a jeszcze w tym wątku zaczepie o jedna sprawe - a jęsli nauczyciel kontraktowy jest zatrudniony na czas nieokreslony i i także brakuje dl niego godzin o co wówczas? Proponujemy mu zatrudnienie w niepełnym etacie i jesli sie zgadza to wówczas stosujemy porozumienie zmieniające? a moze wypowiedzenie zminiejace warunki pracy i płacy?

Dziekuje za pomoc:)

dyrlo19-01-2010 14:41:07   [#06]

Obniżono (do co najmniej 1/2 etatu) to nadal jest zatrudniony poprzez mianowanie. Od przyszłego roku juz musi mieć na powrót pełny etat albo od poczaątku procedura obniżania. Czyli do 31 maja 2010.

Nauczyciel kontraktowy może dostać ograniczenie czyli wypowiedzenie tylko tych punktów umowy dotyczących ilości godzin i w związku z tym obniżenie wynagrodzenia.

Może tez otrzymać wypowiedzenie warunków płacy i pracy bo godziny potrzebne dla innego np. mianowanego.

Aneta Garncarz05-05-2010 20:09:42   [#07]

Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie w pełnym wymiarze godzin złożył wniosek o ograniczenie etatu do 1/2 z przyczyn osobistych. Mam dla niego cały etat w następnym roku szkolnym, więc nie jest to ograniczenie z art. 20 KN. Nie wychowuje dziecka do l. 4, więc nie może ograniczyć z art. 186'7 KP.

Czy jest jakaś inna możliwość ograniczenia tego etatu tak, żeby zachować mu umowę przez mianowanie?

rzewa05-05-2010 20:40:28   [#08]

nie ma

żeby mógł pracować na pół etatu musi najpierw rozwiązać na własną prośbę (art 23 ust 1 pkt 1 lub art 23 ust 4 pkt 1 KN) stosunek pracy na podstawie mianowania, a potem zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

Kry6106-05-2010 21:52:50   [#09]

Witam

Nauczycielowi zaplanowano 14/18, ma 43 lata pracy, świetna nauczycielka, ale cóż brak godzin, jutro z nią rozmawiam jeszcze raz, nie chce odejść na emeryturę - ograniczony etat - czy wystosować pismo do nauczyciela o ograniczonym etacie, jakie zastosować paragrafy w tym przypadku - czekam na wsparcie


Aneta Garncarz06-05-2010 22:02:12   [#10]
Rzewo, dziękuję za komentarz.
Ala06-05-2010 22:05:25   [#11]

a w jakim wieku jest ta pani?

bo jeśli skończyła 65 lat to trzeba zastosować art. 23 KN

Art. 23. 1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:

4)  w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia;

 

Kajko12-05-2010 12:30:28   [#12]
Czy porozumienie zmieniające dla n-la mianowanego trzeba co roku "odnawiać"?
rzewa12-05-2010 12:42:31   [#13]

dl an-la zatrudnionego przez mianowanie jest ograniczenie z art 22 ust 2, które jest na rok szkolny, jak w następnym roku ograniczenie się utrzymuje, to trzeba ponownie proponować lub ew. od razu wypowiedzenie albo uzupełnianie jak OP znajdzie godziny

w przypadku n-la zatrudnionego na podstawie umowy o pracę porozumienie zmieniające wymiar jest ważne cały czas, chyba że przewidziano w nim termin zakończenia

gronostaj12-05-2010 13:00:42   [#14]

a ja mam pytanie jak postapic w nastepujacej sytuacji:

nauczycielowi - siotrze zakonnej wreczylismy - usiłowalismy- pismo  gdzie informujemy ze na podstawie art 22 KN zmniejszamy wymiar zatrudnienia. siostra odmowila podpisania pisma bo w trakcie zadzwonila do zgromadzenia zakonnego i tam powiedziano ze ma nie podpisywac. Zrobilismy adnotacje na pismie o odmowie podpisania i co teraz?? do zz i wypowiedzenie?

boreasz12-05-2010 17:06:21   [#15]

oświadczenie woli o zmniejszeniu wymiaru zatrydnienia, o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do wiadomości drugiej strony w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią

 

gronostaj12-05-2010 17:26:20   [#16]
tak, tylko jak to teraz traktowac jesli ona w ogole nie podejmie zadnych kroków czyli nie poinformuje nas czy sie zgadza czy nie? Miala w pismie termin do jutra
Bazia12-05-2010 17:41:56   [#17]

Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie, w maju zeszłego roku, otrzymał wypowiedzenie z art. 22. Przyjąl nowe warunki i od września 2009 do teraz pracuje na 14/18. W roku 2010/11 mam dla niego nadal tylko 14/18. Czy muszę dać mu jeszcze raz w maju tego roku wypowiedzenie?

tak zrozumiałam po przeczytaniu #06 dyrla.

rzewa12-05-2010 18:16:14   [#18]

tak

tylko nie wypowiedzenie a ograniczenie :-)

EwaBe12-05-2010 18:20:18   [#19]

Baziu, tak. I patrz Rzewowe w # 13. 

Gronostaj, zawarłaś w wypowiedzeniu  pouczenie/ informację, że:

 

1)      W razie braku zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20 Karty Nauczyciela.

2)      W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ...............

I dlaczego ona już jutro musi odpowiedzieć?.  Ma na to czas do połowy okresu wypowiedzenia.

Warto od razu dawać w piśmie informację, żeby nauczyciel wiedział, jaki ma wybór. Jeśli się nie określi na piśmie, stosujesz rozwiązanie z punktu 3 poniżej.

A z wręczeniem jest tak, jak napisał Boreasz. Dawaj pisma przy świadku, niech adresat przeczyta. Na wypowiedzeniu wpisujesz, że nauczyciel odmówił podpisania, podpisujesz się Ty i obecny przy rozmowie (zastępca, kadrowa itp.). I powstaje kolejna dupokrytka. Wpinasz do akt. I jeszcze z tej nadgorliwości (która przydaje się w sądzie) wyslij pismo do nauczycielki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie przypnij do nieodebranego wypowiedzenia.


W związku z powyższym informuję o przysługujących Pani/u  uprawnieniach:

1. Na podstawie artykułu 22 ust 2 Karty nauczyciela może Pan/i wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia do wymiaru  ..../.... etatu i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia (termin złożenia pisemnej zgody: do połowy okresu wypowiedzenia, tj. 15.07. b.r.)

2. Zgodnie z art. 20 ust.1 i ust. 5c Karty Nauczyciela przysługuje Panu/i prawo wystąpienia z pisemnym wnioskiem o przeniesienie w stan nieczynny w ciągu 30 dni od otrzymania niniejszego pisma.

3. W przypadku braku wniosku o przeniesienie w stan nieczynny lub w razie niewyrażenia pisemnej zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia na podstawie art. 22 ust. 2  nastąpi rozwiązanie stosunku pracy.

Przysługuje Panu/i wówczas odprawa na podstawie art. 20 ust. 2 Karty nauczyciela w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Od niniejszej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Sądu Pracy w .......................................... w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powyższej decyzji.

.........................................................                                        .........................................

otrzymałam/em, data, podpis nauczyciela                                                           pieczęć i podpis dyrektora

EwaBe12-05-2010 18:22:19   [#20]
O :-). Jewa się odnalazła.
Bazia12-05-2010 18:23:35   [#21]
O rany, dobrze, że Was czytam. dzięki dziewczyny.
Kry6113-05-2010 11:50:23   [#22]

Witam

Jeszcze raz nauczycielowi zaplanowano 14/18 (I półrocze), 13/18 (II półrocze) ma 43 lata pracy (wiek - 63 lata), świetna nauczycielka, ale cóż brak godzin, rozmawiam z nią, nie chce odejść na emeryturę - ograniczony etat - czy wystosować pismo do nauczyciela o ograniczonym etacie, jakie zastosować paragrafy w tym przypadku - czekam na wsparcie. Nie istnieją warunki do uzupełnienia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole. Rozumiem, że art. 22, ust.2. Pozdrawiam
rzewa13-05-2010 11:52:37   [#23]

zaproponować ograniczenie na podstawie art 22 ust 2 KN do 13,5/18

pismo jest w wymianie

Kry6113-05-2010 11:55:20   [#24]
Dzięki rzewa. Pozdrawiam
Kry6113-05-2010 12:02:34   [#25]

Witam jeszcze raz 

Przejrzałam wymianę plików, nie mogę znaleźć - podpowiedz rzewa lub wklej. Dzięki za wsparcie

rzewa13-05-2010 12:30:00   [#26]
25.05.2005 rzewa wzór pisma w sprawie ograniczenia etatu n-la z art 22 KN
Pobierz: art 22.zip* (2 KB)
1189
Kry6113-05-2010 13:37:33   [#27]
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
dyrlo13-05-2010 14:00:40   [#28]

Czy jeśli nauczyciel kontraktowy miał w roku 2008/2009 - 7/18 przez cały rok i w 2009/2010 - 6/18 przez cały rok, to czy od 1 września 2010 mając 1/2 etatu może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego ?

Było nie było przez 2 lata był zatrudniony i przerwa od awansu wynosi wymagane 2 lata.


post został zmieniony: 13-05-2010 14:02:01
rzewa13-05-2010 14:16:07   [#29]

wychodzi mi, że wymiar zatrudnienia przez te dwa lata nie ma znaczenia - wystarczyłoby by n-l był zatrudniony na 1/18

 KN Art. 9d. ust. 4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Art. 91b. ust. 1. Do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie stosuje się przepisów art. 54-61, 71, 72 i 86-91.

Art 91b KN nie wyklucza zastosowania art 9d do n-la zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 etatu, a art 3 mówi jedynie o tym, że w czasie stażu musi być zatrudniony na co najmniej 1/2 etatu z zastrzeżeniem art 22 ust 3 i 4 KN

dyrlo13-05-2010 15:14:46   [#30]

rzewuniu - ja Cię ozłocę:-)

Też mi tak wychodzi ale myślałam, że czytać nie umiem.

Bazia13-05-2010 16:42:17   [#31]
Do ozłocenia Rzewy i ja się dołączam. Dziękuję Rzewo, wiele razy skorzystałam z Twoich wpisów. :))
zemi13-05-2010 18:47:54   [#32]

nauczyciel kontraktowy miał do tej pory pół etatu

na przyszły rok mam dla niego tylko 6

poinformowany o tym został - czy muszę podjąć jakieś ruchy na piśmie?


rzewa13-05-2010 19:06:59   [#33]
zmienić umowę o pracę pisemnym porozumieniem pomiędzy stronami - Ty mu proponujesz zatrudnienie na 6/18 a on się na tę propozycję zgadza, wszystko na piśmie
zemi13-05-2010 19:13:13   [#34]

nigdy (w swej króciutkiej) karierze tego nie robiłam

jest może gdzieś na Forum jakiś wzór na jaką pp się powoływać? 


rzewa13-05-2010 19:24:06   [#35]

art 42 k.p.

poszukaj przy pomocy szukajki - Jacek wklejał kilka razy odpowiednie pismo (DYREK chyba też)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]