Forum OSKKO - wątek

TEMAT: arkusz analizy dokumentacji szkolnej nauczania - pytanie
strony: [ 1 ]
Gaba13-01-2010 08:54:30   [#01]

rozdałam arkusz menowski analizy dokumentacji (jw.) wychowawcom, by sobie zrobili wew. analizy dot. arkuszy własnej klasy.

Czytam i czytam - i mam właściwie pytanie do nas, dyrektorów. Poprawek dokonuje osoba upoważniona przez dryektora. W arkuszu analizy jest napisane "upoważniona pisemnie". Z jakiej podstawy prawnej wynika owo upoważnienie pisemne, nie wiem, czy coś mi umknęło, czy to może nadgorliwość. Co o tym problemie sądzicie?

Natka13-01-2010 09:03:36   [#02]
Padło mi na oczy - szukam tego arkusza na stronie MEN i nie mogę znaleźć...
AsiaJ13-01-2010 09:09:04   [#03]
Gaba, a skąd ten arkusz wzięłaś?
barbaras213-01-2010 09:17:06   [#04]
    a jest tu http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nadzor-pedagogiczny/9-nadzor-pedagogiczny/142-arkusze-kontroli-zatwierdzone-przez-ministra-edukacji-narodowej-
Jacek13-01-2010 09:25:43   [#05]

Gaba.. na podstawie tego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. Nr 23, poz. 225 ze zm.)

zmiana była w ub roku dokonana

§ 22 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. (Dz.U.09.116.977) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2009 r.

§ 22. 1. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księgach ewidencji, o których mowa w § 3a ust. 1 i § 3b ust. 1, a także w księdze uczniów, księdze wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania.

2. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania.

3. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

beera13-01-2010 09:34:00   [#06]

ale to nowy zapis

i ja bym stosowała go od zmiany - czyli poprawki od dnia.............. taka podstawa i takie postępowanie

poprwki do dnia.............. taka podstawa i takie postepowanie

Natka13-01-2010 09:49:00   [#07]

ok.

tego konktetnego nie widzę "arkusz analizy dokumentacji szkolnej nauczania"  - który to nr ma liście arkuszy?

Gaba13-01-2010 09:53:58   [#08]
A widzicie ptaszki, a widzicie... - o, dziękuję za zwrócenie uwagi na nowy szczególik - przyda się, oj przyda. Buziaki Jacku i Asu.
dota c13-01-2010 10:06:35   [#09]
Natka, chodzi o nr 4
Natka13-01-2010 10:15:24   [#10]

uff, a ja już myślałam, że jest jeszcze jakiś inny, dotyczący całej tej pozostałej biurokracji

dzięki za oświecenie :)

AsiaJ13-01-2010 11:19:57   [#11]

gaba, a tak w ogóle to po co ten arkusz robisz?

Masz tak w swoim planie nazdzoru zapisane, czy cos innego?

Gaba13-01-2010 11:45:15   [#12]

1. robię, by podnieść świadomość - moją i kol. nauczycieli :-)

2. by nauczyć się i kogoś, by uczyć skrupulatności, precyzji zapisu, niedyskutowania z oczywistościami (miałam nauczycielkę, która poprawki nanosiła pod spodem, naprawdę, a czemu - bo tak!!!). Ile mnie kosztowało usunięcie korektora z dzienników... naprawdę, by cho.. jasna to wzięła, ile się nagadałam.

3. by nie straszyć kontrolą i być przygotowanym, spokojnym - nie powielać niesamowitości medialnych

4. by sprawdzić, czy u nas OK - taka ew. wew.

- taki widzę aspekt upubliczniania arkuszy, a ponieważ w naszym KO - napisali, że chcą sprawdzić, czy te papiery są w porządku, to niech sobie nauczyciele sami sprawdzą, czy dobrze to robią. Kto cos wyłapie, to poprawi, a ja sprawdzę po nich. :-)

 


post został zmieniony: 13-01-2010 11:45:52
AsiaJ13-01-2010 12:00:29   [#13]
Aha, czyli aspekt praktyczny;-)
zemi13-01-2010 19:06:55   [#14]

Czy można upoważnić wychowawców do prostowania błędów i pomyłek w arkuszach?

Byłby to dobry sposób, bez latania za dyrektorem z każdym drobiazgiem, który się przytrafi

Czy "na piśmie" można  rozwiązać w ten sposób, iż takie upoważnienie padnie na posiedzeniu rady pedagogicznej            i będzie zaprotokołowane?

beera13-01-2010 19:16:49   [#15]

upoważnienie na pismie powinno byc na pismie

a dla mnie propotkół z rady nie jest takim upoważnieniem - jest raczej zapisem spotkanie, na którym padło upoważnienie ustne:)

czyli, ja bym jednak upowazniała pisemnie - czyli kazdemu wychowawcy dała pisemne upowaznienie.


(nie chcesz zmienić nicka?)


post został zmieniony: 13-01-2010 19:17:13
bosia13-01-2010 19:20:22   [#16]

zrobiłam takie upoważnienie zarządzeniem

 

AnJa13-01-2010 19:34:44   [#17]

takie pisemne upowaznienie to gdzie i jak długo przechowywać?

a zarządzenie to ma być przywoływane przy każdym sprostowaniu?

poczytajcie literalnie to co w rozporzadzeniu- wynika zeń jednoznacznie, ze do kazdego sprostowania(bo zastosowano liczbę pojedyńczą) powinno być upowaznienie dyrka

czyli- to dyrek ma prostować ,

bo w praktyce prostowanie jest operacją wymagająca niewielu zabiegów i nie zmuszajaca do tworzenia papióru

a upoważnienie owszem

czyli mamy kolejnego barabolca tak na oko

 


post został zmieniony: 13-01-2010 19:36:18
Ala13-01-2010 19:41:51   [#18]
zdecydowanie to jest baracośtam...
beera13-01-2010 19:46:46   [#19]

Chyba nie, Andrzej

ja bym tego tak nie czytała

bosia13-01-2010 19:49:36   [#20]

zastanawiałam sie tylko nad tym własnie gdzie i jak długo przechowywać upoważnienie

dlatego zdecydowałam sie na zarządzenie

na razie ma wicedyrektor, bo sprawdza stare arkusze (ujawniły nam sie błędy)

bosia13-01-2010 19:57:38   [#21]

jesli upoważniam do sprostowania błędów i omyłek

tzn. że do sprostowania błędu i omyłki (pojedynczej) też

nie doszukiwałabym się czegoś tam

 

 

Natka13-01-2010 20:27:34   [#22]
jak stare?
AnJa13-01-2010 20:27:39   [#23]

nie wiem- zapytajcie prawnika przy okazji- takze jak to upowaznienie sformułować i jak się upowazniony ma na nie powółać - wg mnie tylko poprzez dołaczenie prostowanego lub poprawianego dokumentu

ale kopii kruszyć nie zamierzam

bosia13-01-2010 20:44:14   [#24]

wydaje mi się, ze skoro nie jest jednoznacznie okreslony sposób dawania tego upoważneia na piśmie

to zależy od dyrektora

wg mnie szkoda czasu na dzielenie włosa na cztery

AnJa13-01-2010 20:50:23   [#25]

wg mnie też nie ma takiej potrzeby

jest potrzeba sprostowania jeśłi jest błąd - i tylko to jest ważne

bosia13-01-2010 20:54:15   [#26]

w nowelizacji jest napisane, że ma być na piśmie to upoważnienie

wcześniej było tylko, ze ma być upoważnienie

AnJa13-01-2010 20:56:54   [#27]
potrzeby dzielenia włosa na czworo potrzeby nie ma
Gaba13-01-2010 21:01:45   [#28]
W upoważnieniu napisałam, że upoważniam XY do czynności prostowania arkuszy na czas pełnienia wychowawstwa w klasie.
ankate13-01-2010 21:04:00   [#29]
Sprawdzam stare arkusze, okazuje się, że są częściowo niewykreskowane, czy to będzie naniesienie poprawek, jeśli teraz zlecę wykreskować? Czy do tego też powinno być upoważnienie?
bosia13-01-2010 21:05:47   [#30]

nie, wykreskuj i już

przecież nie widać na kreskach kiedy i przez kogo stawiane były

beera13-01-2010 21:07:36   [#31]

Upoważniam XY do czynności prostowania arkuszy

znaczy u gaby - proste będą:))

Gaba13-01-2010 21:12:19   [#32]

tak, a nawet wyprasowane hihihi:-)

do nanoszenia poprawek - jest w oryginale.

Chciałam zwrócić uwagę, że trzeba napisać nie tylko kogo do czego, ale na jaki czas. Myślę, że warto czas ten określić tak, by samo upoważnienie wygasało.

bosia13-01-2010 21:15:29   [#33]

Gaba, a gdzie w rozporzadzeniu jest o czasie?

oczywiście można, ale nie wiem czy trzeba

Gaba13-01-2010 21:22:37   [#34]
no tak, nie ma o czasie i nie ma też o tym, jak powinno wyglądać upoważnienie. Dla mnie ważne jest w upoważnieniu kto jest upoważniony, do jakich czynności i w jakim okresie. Nie może być tak, by upoważnić wszystkich członków RP do nanoszenia poprawek lub też Kowalska, gdyż Kowalska może przestać być członkiem RP, a upoważnienie co do skutków prawnych będzie działać.
Bas13-01-2010 22:45:26   [#35]
A zwróciliście uwagę na to: "3. Sprostowania błędu  (...) wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania." Wszystko mam, jak należy. Czasami tylko brakuje dat i gimnastykuję się nad kalendarzem:-)
Natka13-01-2010 22:53:58   [#36]

od jakiego okresu się gimnastykujesz  - data obowiązuje od niedawna ;)

 

Bas13-01-2010 22:55:18   [#37]
A nie od 2002? To dawno!
Natka13-01-2010 22:58:24   [#38]
oj, chyba nie
bosia13-01-2010 22:59:36   [#39]
od 7.08 2009r
Bas13-01-2010 23:02:43   [#40]
Serio? Jeżeli tak, to idę spać spokojna i jutro wyrzucam wszystkie zapiski z lat 2002-2004. Te z datami, które pracowicie wyszukałam. Kurcze!!!
Natka13-01-2010 23:04:08   [#41]

:)

beera13-01-2010 23:04:10   [#42]

serio:)

wcześniej bylo tak:

§ 22. Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania.
Bas13-01-2010 23:05:52   [#43]
Przedobrzyłam, jak zwykle! Muszę nabrać dystansu do tego wszystkiego i pozwolić sobie na bałagan w papierach :-)
Natka13-01-2010 23:08:01   [#44]
Ciekawi mnie tylko jak "daleko" będą sprawdzać te arkusze - może tylko te roczniki, które są w szkole...
Natka13-01-2010 23:11:25   [#45]

Znalazłam taki kwiatek, że w arkuszu innej szkoły (ksero) były kontynuowane oceny w naszej szkole - to sprzed kilku lat. Tego nie naprawię - pieczątki poprzedniej dyrekcji zniszczone, a i nauczyciele już nie pracują ...

Kiedyś arkusze sprawdzano wybiórczo (dyrekcja, podczas wizytacji), za to teraz zostanie to wszystko nadrobione - bardzo, bardzo drobiazgowo


post został zmieniony: 13-01-2010 23:15:40
teka5714-01-2010 03:58:24   [#46]
Może ktoś zechce podzielić się opracowanym przez niego   wzorcem   upoważnienia    DOKONYWANIA  POPRAWEK w arkuszu? 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]