Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Muzyka, czy plastyka?
strony: [ 1 ]
Jersz04-04-2002 21:35:47   [#01]
Wracam do już wielokrotnie omawianego nowego rozporządzenia w sprawie ramowym planów nauczania. Zastanawiam się, czy rozporządzenie to jest zgodne z innymi przepisami?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142)
Załącznik nr 4
RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM a)

10. Plastyka / Muzyka c) d)               3 (godziny)

d) godziny można przeznaczyć na dwa lub jedno z tych zajęć albo zajęcia te mogą być prowadzone w bloku przedmiotowym sztuka,

Z powyższego można wywnioskować np. możliwość odpuszczenia gimnazjalistom plastyki. Ale, ale...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków, trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania ... (Dz. U. Nr 14, poz. 130 z póź. zmianami)

paragraf 8 ust. 5. Szkolny zestaw programów musi uwzględniać całość podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

W projekcie nowego rozporządzenia jest taki sam zapis (paragraf 8 ust. 8)

Zasatanawiam się więc, jak to właściwie jest, można nie realizować plastyki lub muzyki?? A może nie można nic odpuścić?
Ewa z Rz05-04-2002 00:30:29   [#02]
Mogę do sprawy podejść tylko w ten sposób (na tzw, chłopski rozum):
No niby można nie robić plastyki, czy muzyki, ale czy to dobrze dla dzieciaków?...
To jest huśtawka - raz tak raz tak. A dla uczniów to NAPEWNO nie jest dobre... Menis może za chwilę zmienić ramówkę albo wydać nową i będę musiała nagle wprowadzać to co skreśliłam (tak jak jedst z techniką)...
Wobec tego napewno lepiej dla uczniów (i dla mnie) zachować oba przedmioty. Tego mi Menis NIE wzbrania...
Tak robiłam do tej pory i mam zamiar robić dalej. Życie pokazuje, że miałam rację...
HenrykB05-04-2002 07:14:34   [#03]

Uważam

że powinno to zależeć także od umiejętności posiadnej kadry. Jeśli są specjaliści (zapaleńcy) od obu przedmiotów, to śmiało można realizować dwa przedmioty.

Jeśli jest tylko jeden od jednego przedmiotu, to lepiej realizować ten przedmiot. Chyba, że jest mocny w obu. Wtedy aż się prosi blok.

U mnie realizujemy dwa odrębne przedmioty. Mam szczęście do zapaleńców.

Jersz05-04-2002 07:42:04   [#04]

Muzyka i plastyka, ale..

Sądzę, że gimnazjalista powinien mieć kontakt i z edukacją platyczną i z muzyczną. Jestem przeciwnikiem ograniczania mu zakresu przedmiotów artystycznych.

Zadając pytanie "Muzyka czy plastyka?" myślałem o problemie prawnym. Czy można w zgodzie z prawem zrezygnować w szkolnym planie nauczania z plastyki i realizować wyłącznie muzykę, nie oglądając się na podstawę programową kształcenia w gimnazjum?
beera05-04-2002 08:55:00   [#05]

Ha!

Moim zdaniem absolutnie nie!!!

Wiązałoby sie to z możliwością rezygnacji z realizacji jednej z podstaw programowych.

Fajnie byłoby popatrzeć na sądowe sprawy zakładane szkole przez rodziców byłych gimnazjalistów, niezadowolonych z osiągnięć dzieci w danej dziedzinie w szkole średniej, uzasadniających pozew niezrealizowaniem przez szkołę obligatoryjnej podstawy programowej.

Marek Pleśniar05-04-2002 12:44:59   [#06]

o to to

przecież podstawa
hania05-04-2002 16:35:21   [#07]

menis wyjaśnia wątpliwości...

Swieżo ze strony MENiS:
Warszawa, 2002-04-05

Szanowni Państwo
Kuratorzy Oświaty

   wszyscy    W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ramowych planów nauczania Departament Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu uprzejmie wyjaśnia.

    W przygotowaniu znajduje się nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142).

    W nowelizacji zostanie rozstrzygnięty problem liczebności godzin w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi.

    Dla klas znajdujących się w trakcie realizacji etapu edukacyjnego, zostaną zapisane przepisy przejściowe, których rozporządzenie nie określiło.

    Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. Oznacza to konieczność dostosowania istniejącego już szkolnego planu nauczania (częściowo zrealizowanego) do nowego ramowego planu nauczania. Dokonując korekty należy uwzględnić różnice między godzinami zrealizowanymi, a godzinami przewidzianymi w nowym planie nauczania. Może się więc zdarzyć, że limit godzin określony w § 2 ust. 7 rozporządzenia w szczególnych wypadkach nie będzie zachowany.

    Natomiast dla pierwszego roku szkolnego w danym etapie edukacyjnym dyrektor opracowuje szkolny plan nauczania zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, uwzględniając limit godzin określony w § 2 ust. 7.

    W ramowym planie nauczania dla gimnazjum (załącznik nr 4) godziny zajęć "plastyka/muzyka" należy przeznaczyć na nauczanie obu przedmiotów. W wyjątkowej sytuacji, spowodowanej np. trudnościami kadrowymi, dyrektor szkoły może przeznaczyć te godziny na nauczanie jednego z przedmiotów.

    Przypominamy również, że technika realizowana w szkole podstawowej i gimnazjum, była i jest obowiązkowym przedmiotem nauczania, więc musi być uwzględniona w szkolnym planie nauczania.

    Ponadto wyjaśniamy, iż limit godzin określony w § 2 ust. 7 został wprowadzony ze względu na zapewnienie uczniom właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i ochrony przed nadmierną liczbą zajęć obowiązkowych.
Jersz05-04-2002 18:00:11   [#08]

Dzięki Haniu !

MENiS nareszcie coś zrobił. Myślałem, że te wszystkie telefony i maile nic nie zmienią. No to bombardujmy MENiS dalej.
beera05-04-2002 21:41:30   [#09]

no i wyszło na moje...

Przypominam moje gadanie o ramowce :-)

 

jednak po prostu- czasem nie dalo się trzymać przepisów i tyle -i te moje gadanie nie wynikalo z tępoty ;-)))

 

Z drugiej strony- MENiS powala na kolana swoją przenikliwością, wiedzą i odpowidzialnością za ucznia.

 

Gdyby wyznaczyli pracownika do zaglądania od czasu do czasu na nasze forum może by się czegoś nauczyli? ;-))

 

Dzięki Haniu!

Marek Pleśniar06-04-2002 01:21:03   [#10]

a jak to zabrzmi

departament ds. forum:-)))
hania06-04-2002 09:10:52   [#11]

Jestem za departamentem...

Może stwórzmy go po prostu, nie czekając aż ktoś Markowy pomysł podwędzi?  :-))
beera06-04-2002 14:34:12   [#12]

tak jest!!!

Stwarzajmy!!!!!

 

natychmiast!

 

Tylko w tym ratunek :-))))

Marek Pleśniar06-04-2002 16:43:07   [#13]

a mają tam coś w budżecie na to?

bo by było miło tak na posadzie..
Zola06-04-2002 22:46:56   [#14]
mało Ci jednej posady ? ;-)))
Marek Pleśniar07-04-2002 00:44:11   [#15]

ale nie taka

a tam ciepło, drogo i za nic człowiek nie odpowiada:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]