Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Napisałam plan nadzoru pedagogicznego :-)
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
beera11-11-2009 12:20:52   [#151]

 Mam kilka wątpliwości - głownie, czy to, co w tabelce jest w kolumnie "działania nadzorcze" jest działaniami nadzorczymi (dziwne określenie tak swoją drogą, bo działania "nadzorcze", to ewaluacja, kontrola lub wspomaganie")

w zasadzie w tej kolumnie miesci w pojęciu "ewaluacja" tylko pozycja 1,3. Reszta to działania nauczycieli, a nie dzialania z nadzoru

no i oczywiście ostatnia pozycja:

Zaproponowanie zespołowi opracowanie koncepcji pracy z uczniami o ujawnionych uzdolnieniach – kolejny projekt ewaluacyjny

to nie jest temat na projekt ewaluacyjny, bo ewaluacja to badanie okreslonego tematu, a nie budowanie koncepcji.

mam trochę wrażenie pomieszania czynności.

Rozumiem chyba koncepcję:

ewaluacja -> działanie na podstawie wniosków z ewaluacji

ale z tej tabeli to trudno wnioskować taka procedurę

Power411-11-2009 13:59:58   [#152]

1) Myślę, że ważne jest też ilu spotkań wymaga się w tej sprawie,jeśli do ustalania przebiegu ewaluacji potrzeba kilkunastu spotkań, a w takim kształcie potrzeba ,to wydaje się być słuszna koncepcja w/w już przez AN-Ję w tym zakresie.Ma oczywiście też wielkie znaczenie ogólna liczba członków RP.

Cała RP tylko cel i wstępny podział prac, ogólny harmonogram (przy zapoznaniu z planem nadzoru),

reszta w mniejszych zespołach(może być w ramach szkoleniowej i warsztatów pierwsza  czy druga faza)-,

na koniec RP   w celu zaprezentowania wyników i wniosków w tym do dalszej pracy

2) :-)Przykład Stefana pokazuje jak bardzo ważne jest dostosowanie ewaluacji wewnętrznej(w tym także harmonogramu) do specyfiki pracy w placówce i przyjętych norm postępowania w każdej sprawie, wieku uczniów/typu placówki, wcześniejszych doświadczeń z mierzenia jakości

możliwe przykładowe 2 sytuacje spośród wielu innych:

Tak jak u Ciebie An_Ja : badasz/diagnozujesz tylko klasy II-możliwe jest zastosowanie nawet we wrześniu jeśli wiesz wcześniej, że będziesz diagnozować i masz przyjete już pewne rozwiązania w placówce, masz duuuże dzieci-one wiedzą czego chcą na tym etapie, posiłkujesz się dodatkowo ich np wynikami w nauce, wcześniejszymi osiągnięciami, widocznymi przez rok pracy uzdolnieniami i zainteresowaniami, opinią nauczycieli przedmiotu itp, możesz też założyć diagnozę z powodu wymienionych przez Ciebie przyczyn na X czy XI

ale

Część szkół dokonuje wstępnej diagnozy w kartach zapisu do szkoły(na poziomie G robi to uczeń typu czym się interesuję, jakie mam uzdolnienia na jakie zajęcia chciałbym pozalekcyjne chciałbym uczęszczać, jakie masz oczekiwania w tym względzie; w SP robi to rodzic) i ruszasz od września modyfikując pewne rzeczy po drodze ale jest to diagnoza tego właśnie rocznika:-)


U mnie diagnoza odbywała się całkiem inaczej taki nazwijmy typ mieszany nieopisany odrębnie dla kategorii wiekowych:-) Założenie, że preferencje i uzdolnienia na etapie SP można stwierdzić w klasie I i jest stałe uważam za błędne, więc diagnozy nie można stosować tylko do klasy I czy II:-)

akurat w tym roku  do ewaluacji nie wybraliśmy-)


3) Ponadto myślę, że mierzyliśmy tyle obszarów szkoły, że ich wyniki oraz późniejsze wdrażanie różnych wniosków do pracy są przydatne do diagnozy w wielu obszarach i wymaganiach-stąd i wybór wymagań czy problemów do ewaluacji powinien ściśle się z tym wiązać albo chociaż częściowo:-)

no chyyyyyyyyyba, że mierzenie było sobie i nic się z tym później nie robiło, a ewaluacja jest sobie i też nic się z wynikami później nie zrobi:-)


Myślę, że wielu wychodzi z założenia, że mierzenie jakości kompletnie niczego nie zmieniło w placówkach-nie zamierzam się tu zachwycać jego skutkami(zwłaszcza biurokracją) ale jednak coś zmieniło na pewno przynajmniej w części szkół:-)

Wiem hurra -entuzjazm to ktoś nazwał-ale ja potrafię wymienić konkretne, wymierne korzyści dla placówki i szereg pozytywnych działań i decyzji, które się na tej bazie urodziły, mogę powiedzieć patrząc na obecny załącznik i analizując go, że spokojnie podnieśliśmy poziom: gdzie i o ile oczywiście subiektywnie bez papierów ale wymienię wskaźniki o tym świadczące bez większego problemu:-)

Więc mamy udawać, że tych raportów nie było i znowu badać to samo tylko na nowy sposób-wyjdzie nam przepięknie ale przecież nie o to tu chodzi-dla idei nie zamierzam tego robić, aby nauczyć się tego co już umiemy, chyba, że np uczyć się będą Ci w RP, którzy jeszcze tego nie potrafią badać-to całkiem inne założenia własne:-)

Dlatego jestem zwolennikiem kontynuowania pewnych ustaleń wcześniejszych i dokonywania świadomych wyborów obszarów i wymagań , świadomych wyborów strategii dyrektora/organizacji ewaluacji wewnętrznej, jeśli nie jest  "świeży" 1-2 rok:-)

4) Stefanie napisałeś:"Rozdaję trzem zespołom rady pedagogicznej wymagania - każdemu zespołowi inny obszar - , prosząc o wybranie takiego wymagania wraz z charakterystyką na poziomie  D (na razie), wystarczy jedno wymaganie, które wybiorą z różnych powodów, np że jest dobrze znane."

-jak jest za dobrze znane to zazwyczaj było już poddawane analizie, diagnozie choć oczywiście może być inaczej a  dobrze znane oznacza "brzmi zrozumiale":-)

Jeśli to pierwszy powód mozna dokonać subiektywnej oceny poziomu i zastanowić się, czy warto na tym w ewaluacji wewnętrznej się skupić:-)

Obiecuję już zamilknąć:-)

Chętnie dowiem się, co na ten temat myślicie?beera11-11-2009 14:08:10   [#153]

ja myślę na ten temat, to, ze warto nie komplikować prostych rzeczy

Tzn - nie czynić działań dośc prostych - badania zagadnienia, działań z zakresu wiedzy tajemnej.

Im więcej tych wszystkich "okołoewaluacyjnych" komplikacji tym mniejszy efekt.

A sprawa jest dośc prosta:

  1. trzeba ustalić cel badania i wybrać zagadnienie,
  2. dobrać pytania na które chcemy znać odpowiedź w obrębie tego zagadnienia,
  3. ustalić, jak tę odpowiedź bedziemy pozyskiwać i od kogo
  4. pozyskać odpowiedzi
  5. pochylić się nad nimi i na ich podstawie wnioskować
  6. napisać kilkuzdaniowy raport z całego działania
  7. wdrożyć wnioski

nie wiem, ale dla mnie im prościej to wszystko przedstawimy, tym większy nasi nauczyciele w tym zobaczą sens. (być może i my sami też)post został zmieniony: 11-11-2009 14:08:37
AnJa11-11-2009 14:23:25   [#154]

nie ad Stefana

tak mi sie jakos niepokojaco porobiło ostatnio

bo trochę słucham, trochę czytam, jakoś tam po swojemu ukladam

i jakoś często słysze:

"nie ma nowych obowiązków. Wy to wszystko macie. Wy tylko to upotządkujcie- wepnijcie do odpowiedznich teczek. żebyście mogli pokazac ewaluatorowi i udowodnić , że te wymagania spełniacie"

i to mi jakoś z tą koncepcją koresponduje - co to ona musi być jako byt odrębny, bo trzeba ją przedstawić RP a nawet w uspołecznionym procesie budować -bo jak ewaluator zapyta mojej Szefowej (pani z szatni trzęsąca cała szkoła) to co ona odpowie?

więc wczoraj popatrzyłem na propozycję procedury tworzenia uspołecznionej koncepcji- no, wcale wcale ona była- oparta na wymaganiach i dochodzeniu do nich

i jakoś tak poczytałem o tych czipsach owocowych co to one są świeże owoce w szkole

i nie wiem- czy to chandra czy wracam do formy i przyp..a sie do wszystkiego

krystyna11-11-2009 14:32:03   [#155]

znalezione w necie - i bardzo podobne do asinego :-)


Etapy działania

Zakres podejmowanych czynności

Etap I

Wybranie obszaru pracy szkoły, który będzie poddany ewaluacji wewnętrznej. Określenie zakresu ewaluacji wewnętrznej – jakie wymagania z wybranego obszaru zostaną ocenione.

Etap II

Określenie celu ewaluacji wewnętrznej (jakich oczekujemy efektów – określa je w rozporządzeniu charakterystyka wymagań podana dla danego poziomu). Sformułowanie pytań kluczowych, pytań szczegółowych. Określenie kryteriów, według których oceniać będziemy wyniki przeprowadzanej ewaluacji.

Etap III

Przygotowanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej adekwatnych do badanego obszaru pracy szkoły, na przykład: kwestionariusz wywiadu, notatka, arkusz obserwacji, lista pytań, przegląd, ankieta.

Etap IV

Określenie próby badawczej.

Etap V

Ustalenia kto i w jaki sposób będzie dokonywał ewaluacji wewnętrznej – powołanie zespołu ewaluacyjnego.

Etap VI

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem opracowanych narzędzi.

Etap VII

Porównanie uzyskanych wyników ewaluacji z określonymi w rozporządzeniu wymaganiami dla danego poziomu.

Etap VIII

Opracowanie raportu, który określa poziom spełniania przez szkołę wymagań dla badanego obszaru.

Etap IX

Ustalenie komu i w jaki sposób będą przedstawione wyniki ewaluacji wewnętrznej - określenie form prezentacji danych.

Etap X

Sposób wykorzystania wyników ewaluacji: do dalszego planowania rozwoju szkoły lub opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.


AnJa11-11-2009 14:39:53   [#156]

chandra?

etapy IX i X

w moim mniemaniu powinny byc  na miejsci I-III,

oczywiście to kwestia taktyki:

czy najpierw mamy babcię i dla niej drukujemy gazetke

czy

mamy gazetke i zastanawiamy sie, czy mozemy ją babci pokazac 

S Wlazło11-11-2009 15:03:58   [#157]

PYTANIA DO ASI, bo, jest najważniejsza i naszą wyrocznią.

Pierwszy post:

"działania nadzorcze" termin własny, równie dobrze można było mi napisać - działania dyrektora" lub cokowolwiek innego, nie ma obowiązującej struktury planu nadzoru, zatem jest to indywidualna decyzja dyrektora jak sobie nazywać części planu nadzoru, gdzyż plan nadzoru nie podlega szczegółowej kontroli - czy tak?

Czy plan nadzoru dotyczy wyłącznie działań własnych czy także cudzych, nadzór to raczej dotyczy działań osób podległych?

budowanie koncepcji nie podlega ewaluacji, sądziłem że tak, niech to wyjaśni Henryk Mizerek

Drugi post:

Przedstawiona kolejność -to oczywiście struktura procesu ewaluacyjnego. Czy zatem tę ewalucję ma przeprowadzać wyłącznie dyrektor czy powołany zespół nauczycieli - jak jest w "Wymaganiach"

Bardzo mi i nam wszystkim pomagasz, nawet, jeśli mam wątpliwości, pzdr. Stefan

joljol11-11-2009 15:46:24   [#158]

uwaga z rodzaju technicznych:

radę dzielimy na zespoły (świetnie, jeżeli ta rada duża jest)

radę dzielimy na zespoły ( rada 4-osobowa)

S Wlazło11-11-2009 16:18:17   [#159]
joljol - no daj spokój, to przecież oczywiste, że wtedy nie dzielisz na zespoły, liczba nauczycieli w Twojej radzie jest stosowna do przedszkoli a nie szkoły, przykłady, które przedstawiałem - też do szkoły, napisz do mnie na emajla - a dam Ci przykłady z przedszkoli. Poza dziesięciorgiem przykazań - nie ma uniwersalnych reguł działania. Rozumiem, że chciałaś mnie rozbawić, to dziękuję. St.
malgala11-11-2009 16:36:56   [#160]

"radę dzielimy na zespoły ( rada 4-osobowa)"

da radę, zawsze mogą być dwa dwuosobowe, albo jak się uprzeć to i 4 jednoosobowe wyjdą :-)

jatoja11-11-2009 16:44:38   [#161]

ja nieśmiało, bo mnie to niepokoi

w Waszych  rozważaniach dominuje tendencja do atomizowania funkcjonowania szkoły

już spieszę z egzemplum (ja poważnie, tylko "rozlekcam" przykładem):

oto jedzie wóz ( wóz , woźnica i  koń jako taki)

z atomizującego punktu widzenia: w nadzorze tej wycieczki mam skupić się na stanie kopyt Siwka, niewątpliwie ważnych dla skuteczności i elegancji jazdy ( przycinanie, podkówka, hacele)? Ewaluacja zaś mogę objąć 3,14 z hakiem, który to wpływając na obwód koła może jazdę utrudniać 

W tym, co proponuje Stefan, brakuje mi odniesienia strukturalnego...


joljol11-11-2009 16:45:07   [#162]

świetnie Stefanie, że się ubawiłeś - moje koleżanki zdecydowanie mniej

ja dyrektoruję w dużym przedszkolu, ale przedszkoli jest sporo właśnie dwuoddziałowych, gdzie 4 n-lki to norma

to może warto podać te przykłady wszystkim

malgalo, wariantów podziału 4 osób to nawet więcej jest tylko obciążenie pracą zadaje się wtedy zdecydowanie większe

dyrlo11-11-2009 16:46:12   [#163]
jatoja ;-)
Cz Ula11-11-2009 16:46:47   [#164]
Ekspertem w temacie ewaluacji nie jestem a wręcz przeciwnie muszę wiele się jeszcze uczyć ale podoba mi się podejście Asi. W prosty sposób pokazała jak podejść do do ewaluacji, która spędza z oczu sen wielu dyrektorom. Odpowiedź na pytania, które napisała Asia da nam plan ewaluacji wewnętrznej bez zbytniego gmatwania i dodatkowego wymyślania jeszcze czegoś. Chyba wszystkim dyrektorom powinno zależeć na tym, żeby plan ewaluacji był jak najbardziej prosty a tym samym zrozumiały dla wszystkich, którzy się z nim zetkną. Napisałam "na brudno" plan nadzoru dla przedszkola i czytając komentarz Asi poczułam się naprawdę zadowolona z tego co stworzyłam. Poczułam, jakby sama Asia poklepała mnie po ramieniu i powiedziała "Idziesz w dobrym kierunku". Pozdrawiam
AnJa11-11-2009 17:08:22   [#165]

oprócz konia, dorożki i wożnicy jest jeszcze droga, warunki atmosferyczne, pora dnia

czyli kontekst

zasadniczo dyrek oraz wiekszosc nauczycieli widzą i ten wóz i woźnicę i konia i kontekst

i jakoś kojarza, czy toto jedzie, czy  sie zaraz albo za niedługo wyp...

byc może w ewaluacji chodzi o to, by patrząc na poszczególne elementy, już nawet nie wóz, woźnicę czy konia ale te kopyta własnie, zorientować się co z tymi kopytami jest w porównaniu z tym, co uważamy (my albo państwo) za wystarczające  by koń tuptał dalej

no i tu jest parę problemów:

- czy to na pewno koń jest najpilniej wymagającym sprawdzenia problemem naszego zaprzęgu?

- czy w koniu kopyta?

- jak sprawdzić kopyta konia nie zakłocając za bardzo jazdy?

- jak ewentualnie naprawić stan kopyt jeśłi okaże się, ze wymagają poprawy?

- a moze nie poprawiac, bo dobrze nie jest,ale   jeszcze potupta a popatrzeć teraz na kolo z tym 3,14 bo coś nam się w tym zaprzegu nie podoba jednak? albo podoba za bardzo- a chętnych do wsiadania nie ma?

no i najwazniejsze:

czy patrzac kolejno na kopyta, koło i inne fragmenty nie stracimy z oczu całego zaprzęgu - i ten się wyp.. bo chomonto sie rozwaliło, woźnica zawału serca dostał, albo ślizgawica a haceli ni ma na skladzie

bo wszystkiego to niesstety w szczególach ogladać na raz nie damy rady- nawet państwo z tego zrezygnowało ograniczajac siętylko do 17 wymagań


post został zmieniony: 11-11-2009 17:10:30
beera11-11-2009 17:18:21   [#166]

Ula:)

====

Stefanie:

budowanie koncepcji nie podlega ewaluacji, sądziłem że tak, niech to wyjaśni Henryk Mizerek

wszystko podlega ewaluacji - ale  nie pisałeś o ewaluacji koncepcji, a opracowaniu koncepcji :)

jatoja11-11-2009 17:33:47   [#167]
Ewaluację to rozumiem podobnie ....( wnioskuję z tego co rozumiem, że rozumiem) - to było po AnJa pisane

 Gorzej nadzór ( zewnętrzny)

Przyjęłam na użytek własny maksymę staruszka Bacona  - "tyle mamy władzy, ile mamy wiedzy" i próbuję zrozumieć proporcje wiedzy i władzy w nadzorze

I właśnie dlatego niepokoi mnie brak perspektywy  dla 17 wymagań w czterech obszarach - w poprzek działa

Bo mi jakoś wynika wciąż, że z faktu posiadania  haceli i zaokrąglenia "pi" wyniknie alfabetyczny efekt nadzoru zewnętrznego

Nie chodzi mi wprost o wymaganie generlizujące - chodzi mi o wiedzę władzy zewnętrznej ( czy są porównywalne ;-) ),

( chociaż tak naprawdę perspektywę narzuciłam sobie sama  w analizie SWOT )

 ............................

aha ! Bacon to trochę głębiej  rozumiał, sorry Francis.....

i zresztą to nie pasuje do TEGO wątku, tylko do o nowym nadzorze


post został zmieniony: 11-11-2009 17:38:51
AnJa11-11-2009 17:42:06   [#168]

nadzór wewnętrzny raczej zostawiłbym samemu sobie

wracając do konia- KO sobie sprawdzi wskazane w załaczniku fragmenty zaprzegu i oceni czy one na D czy wyżej - i własciwie szkoła może nad tym do porzadku dziennego przejśc

jeśli będzie E będzie koniecznośc naprawienia lub pomajstrowania tylko- ale E mało prawdopodobne, bo to w efektach  to raczej wtedy, gdy już się wyp... albo niewiele brakuje - i naprawdę trzeba postawić na koła albo szybko i gruntownie poprawić

a w innych to można klejem, papiakiem, sprayem albo derką- i nie widać

AnJa11-11-2009 17:42:12   [#169]

wkleiło mi się 2 razy- nie myślałem, ze sie da tak


post został zmieniony: 11-11-2009 17:43:42
AsiaJ11-11-2009 17:52:50   [#170]
Z #153
  1. trzeba ustalić cel badania i wybrać zagadnienie,

i #155

Etap I

Wybranie obszaru pracy szkoły, który będzie poddany ewaluacji wewnętrznej.

Tak sobie myślę,że to zagadnienie/ obszar to już ustalono np.jako wnioski z nadzoru 08/09.

Być może w szkole jest obszar ważny, którym się trzeba zająć, a nie mieści się w tych 17 z rozpoządzenia.

I niekoniecznie potrzeba już teraz dopasowywać 1 z 17 wymagań do potrzeb swojej szkoły.

to co wyżej dotyczy ewaluacji wewnętrznej;-)

( bo mi się AnJa) wciął w międzyczasie;)


post został zmieniony: 11-11-2009 17:55:04
jatoja11-11-2009 18:05:47   [#171]

samemu sobie

tzn. niech się dzieje

czy sobie - mnie?

------------------

to opowiem o swojej koncepcji ( najwyżej mnie obśmiejecie)

przyjęłam zasadę: nadzór wewnętrzny dotyczy zadań ( wynikających z koncepcji)

na wybrane zadanie  ( rozłożone w czynniki pierwsze) patrzę przez siatkę obszarów i wymagań nadzoru zewnętrznego - tzn. stosuję porządek wertykalny 1-4

i - z racji moich priorytetów -  przez SWOT

jakie widzę niebezpieczeństwa: podobnie jak Stefan przyjęłam formuły zdań twierdzących i boję się, że awansowałam je do rangi aksjomatów:

w szkole funkcjonują koła zainteresowań niekoniecznie implikuje: rozwijamy uzdolnienia uczniów


Marek Pleśniar11-11-2009 18:09:11   [#172]

"nie ma gwoździa - już po podkowie, nie ma podkowy - już po koniu, nie ma konia - już po jeźdźcu"


jeździec (wolę od woźnicy) generalnie zajmuje się jechaniem do celu, dba on, jeździec o konia - on a nie jego król; nie zapominając o celu w dodatku

ergo: stan podkowy jest jednak nie dla ko - powinno mu wystarczyć dojechanie całego konia z całym jeźdźcem do celu

jatoja11-11-2009 18:18:10   [#173]

koń niekuty jeździ

po odpowiednim gruncie

więc  grunt dobry

a ja kuję konia bo tak chce król?

i jeszcze...niestety, woźnica, co najwyżej koń :-)

S Wlazło11-11-2009 18:19:38   [#174]

Z tymi podkowami u konia itd - to świetne porównanie- gratuluję. Przypomniał mi się znakomity rysunek Sz. Kobylińskiego - oto uczony, bo stary, brodaty i wyłysiały, na szczycie grzbietu słonia siedzi, trzyma w ręku lupę i patrząc w jedno miejsce ciała słonia mówi: "Zaraz powiem, co to jest".

Tak - to jest problem, czy ewaluacja zewnętrzna potrafi dostrzec w ciągu pięciu dni całość funkcjonowania placówki. Pesymistycznie sądzę, że nie. A gdy będą ewaluacje zewnętrzne problemowe - to na pewno nie. Rodzi się istotny problem - w jakim stopniu wynik ewaluacji zewnętrznej oddaje obiektywnie całość funkcjonowania placówki. Póki co, nie znamy odpowiedzi.

Dlatego sugeruję: niech uczony powie, czy skóra na grzbiecie jest zdrowa, czy widoczne są jakieś schorzenia, a my - opiekujący się słoniem - przyjmiemy tę informację, bo jest istotna dla zdrowia naszego podopiecznego (czytaj szkoły, przedszkola) i postaramy się wyleczyć schorzenie, jesli ma miejscę, a ucieszyć się, jeśli  to okaz zdrowia.

Adaa11-11-2009 18:22:19   [#175]

trochę podobnie do Asi, ale z wykorzystaniem słowa "ewaluacja"

bo, byc moze sie myle, ale ewaluacja powinna w całym cyklu danego procesu wystapic na końcu

a czytam, że w wiekszości dyrektorzy mają zamiar od niej zaczynac nadzór

czyli cykl :

1. Zauwazam problem A
2. Zastanawiam sie nad źródlem problemu
3. Przeprowadzam analizę by sprecyzować, usystematyzować pkt 2.
4. Wyciagam wnioski i okreslam czynności zaradcze.
5. Podejmuję działania (wdrażam, na podstawie wniosków)
6. Robię ewaluację

Cykl mozna powtarzać, az do osiagnięcia pożadanych rezultatów - w odniesieniu do problemu A, lub zakończyć i przejść do problemu B

lub równolegle pracowac nad A i B

AnJa11-11-2009 18:58:41   [#176]

też by mi tak pasowało

ale z tego co slysze i czytam, to wlaśnie niekoniecznie mam być  sumująca

ba- tłumaczą zazwyczaj, że to z projektów przerżniete jest podejscie i szkole niewiele pomoże

Adaa11-11-2009 19:03:44   [#177]

eee...no AnJa, przeciez nowy nadzór to nasza wolność:-)

jak pasuje to sie robi


AnJa11-11-2009 19:22:03   [#178]

w zakresie rozważania teoretycznego mi nie pasuje

Ty póki co też zresztą w takim charakterze piszesz o ewaluacji

a co do realizacji- to na pewno z wolności skorzystam

oraz spychologii, elegancko nazywanej delegowaniem uprawnień, uspołecznianiem procesu a nawet empowerementem

AsiaJ11-11-2009 19:33:17   [#179]

Jeśli nie sumująco, ale czemu nie,

 to pkt.5 Adyy można ewaluować w trakcie i na koniec też:-)

fredi11-11-2009 19:58:44   [#180]

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572),

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324.

1. Cele nadzoru:

a) inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu pracy szkoły, ukierunkowanych na rozwój uczniów

b) wspomaganie nauczycieli w obszarach ich pracy wymagających poprawy

2. Cele nadzoru realizowane są poprzez:

a) Ewaluację wewnętrzną

b) Kontrole prowadzone w szkole w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

c) Wspomaganie nauczycieli przez organizowanie szkoleń, narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego i przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego

d) Obserwację zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły

e) Planowe i doraźne działania, o których mowa w ust. 2, prowadzone są przez dyrektora, wicedyrektorów i kierownika warsztatów.

3. Harmonogram i przedmiot ewaluacji wewnętrznej

Przedmiotem ewaluacji będzie:

- wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum zawodowym

- wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej

Harmonogram ewaluacji wewnętrznej

Działania

Termin realizacji

Wykonawca

Uwagi

Powołanie zespołów ewaluacyjnych

do 25 listopada

Dyrektor szkoły

Trzy zespoły

Opracowanie planu i projektu ewaluacji przez zespoły

do 10 grudnia

Zespoły ewaluacyjne

Opracowanie projektu arkuszy zawierających pytania badawcze

Do 15 grudnia

Zespoły ewaluacyjne

Analiza projektów arkuszy zawierających pytania badawcze, korekty treści arkuszy. Zatwierdzenie arkuszy.

Do 6 stycznia 2010

Zespoły ewaluacyjne, wicedyrektorzy-koordynatorzy projektu. Dyrektor szkoły

Informacja o stopniu zaawansowania projektu

Styczeń 2010

Dyrektor szkoły

Informacja dla RP

Zbieranie informacji umożliwiających odpowiedź na pytania badawcze. Analiza dokumentów.

Do końca lutego 2010

Zespoły ewaluacyjne, wicedyrektorzy

Zbieranie informacji, odpowiedzi na pytania badawcze. Ankiety, wywiady.

Do końca marca 2010

Zespoły ewaluacyjne

Sporządzenie raportu zawierającego rekomendacje

Do końca maja 2010

Zespoły ewaluacyjne, wicedyrektorzy.

Upowszechnienie wyników ewaluacji

Do 24 czerwca 2010

Dyrektor szkoły

Informacja dla RP

fredi11-11-2009 20:00:06   [#181]

cd.


1. Kontrole.

Kontrole prowadzone są w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Kontrole mogą być planowane lub doraźne.

Kontrole prowadzą: dyrektor, wicedyrektorzy, kierownik warsztatów szkolnych.

Temat/przedmiot kontroli

Termin kontroli

Forma kontroli, narzędzia

Zakres kontroli

Kontrolujący

Kontrola zapisów w dziennikach lekcyjnych

Grudzień 2009,

Marzec 2010

Kontrola wpisów w dziennikach, dziennik pracy pedagoga

Wszystkie dzienniki.

Zapisy w arkuszach ocen

Grudzień 2009

Kontrola wpisów w arkuszach

Klasy maturalne

Realizacja podstawy programowej

Styczeń 2010

Porównanie zapisów w dzienniku z planami pracy

Przedmioty nauczane przez nauczycieli stażystów

Stopień realizacji art. 30 KN

luty 2010

Kontrola wpisów w dzienniku

Wszyscy nauczyciele

Przestrzeganie statutu szkoły – ocenianie zachowania

Marzec 2010

Kontrola zgodności ustalonych ocen z zachowania z zapisami w statucie szkoły

Klasy pierwsze


2. Wspomaganie

Termin

Formy

Tematyka

Uczestnicy

Odpowiedzialny;

Prawo oświatowe

grudzień 2009 r.

Warsztaty

Prowadzenie przez publiczne szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Stażyści i kontraktowi.

luty, marzec

2010r.

Warsztaty

Procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Stażyści, wychowawcy klas przedostatnich szkół kończących się egzaminem zawodowym

Analiza jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych

Grudzień-styczeń 2009 r.

warsztaty

Metody i sposoby analizy wyników egzaminów zewnętrznych.

luty

  2010r.

warsztaty

Edukacyjna wartość dodana.

Nauczyciele stażyści i kontraktowi

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

marzec 2010 r.

Warsztaty (analiza rozporządzenia)

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

F

Przykłady dobrych praktyk kształcenia

luty 2010 r.

Prezentacja

Przykłady dobrych praktyk kształcenia zawodowego.

3. Obserwacje

a) Obserwacja zajęć lub czynności nauczyciela powinna być zapowiedziana, co najmniej na 1 dzień przed obserwacją.

b) Obserwacja może być poprzedzona rozmową dotyczącą wyjaśnienia celu i zakresu obserwacji,

c) Obserwacja może dotyczyć całości lub fragmentów zajęć, czynności,

d) Wnioski z obserwacji należy przedstawić nauczycielowi niezwłocznie.

fredi11-11-2009 20:01:02   [#182]

HARMONOGRAM I ZAKRES OBSERWACJI

dyrektor: mgr inż.

L.p.

Imię i nazwisko

Przedmiot/zakres obserwacji

Termin obserwacji

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

1.

Lekcja marketing

X

2.

Lekcja j. niemieckiego

X

3.

Lekcja biologii

X

4.

Część lekcji TI

X

5.

Lekcja matematyki

X

X

6.

Część lekcji -WF

X

7.

Część lekcji -WF

X

8.

Lekcja j. ang.

X

9.

Część lekcji - technologia

X

fredi11-11-2009 20:01:36   [#183]
można się czepiać
AsiaJ11-11-2009 20:04:08   [#184]
czemu taka duża czcionka?;-)
aza11-11-2009 20:05:50   [#185]
asiaj :)))))))))))))))) no czepiasz sie
AnJa11-11-2009 20:07:00   [#186]

bo i jakośc nie byle jaka:-)

a po co sie czepiac?

jasne, proste

ciekawośc zeżera jak ewaluacja będzie wyglądąc

chyba nie masz celu ewaluacji- a tylko jej przedmiot


post został zmieniony: 11-11-2009 20:10:05
fredi11-11-2009 20:21:32   [#187]
Cele prowadzenia ewaluacji: * zwiększenie przejrzystości działań podejmowanych przez instytucje publiczne oraz promowanie wyników tych działań; * podniesienie skuteczności i efektywności realizowanych programów; * poznawanie mechanizmów funkcjonowania programów; * identyfikacja słabych i mocnych stron programów; * poprawa jakości programów; * określenie efektów programów oraz działań instytucji; * wskazanie kierunków rozwoju; * wspomaganie procesu podejmowania decyzji; * oszacowanie możliwości i ograniczeń; * sygnalizowanie pojawiających się problemów; * określanie stopnia zgodności z przyjętymi założeniami; * badanie potrzeb; * uczenie się i samodoskonalenie. Standardy Ewaluacji wg Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
AnJa11-11-2009 20:26:15   [#188]

dopisz cele ewaluacji wewnętrznej w swojej szkole

mniej czasu Ci zajmie niz szukanie i wklejanie jakiś pierdół :-)

 

AsiaJ11-11-2009 20:43:32   [#189]

Fredi, brawo za odwagę,jest ok:-)

 

kaka11-11-2009 22:30:25   [#190]
fedi - O.K., szacuneczek, ja się nie czepiam
Ala11-11-2009 22:46:56   [#191]

no to ja się przyczepię mimo, że ten plan bardzo mi się podoba ;-)

zawęziłeś Fredi obserwację do hospitacji lekcji lub jej części

hospitacja to jedna z form obserwacji, zrobiłeś tak celowo czy tak wyszło? nie będziesz obserwował niczego innego w szkole?

........

no chyba, że nie napisałeś bo obowiązku nie ma :-)


post został zmieniony: 11-11-2009 22:52:57
bosia11-11-2009 23:16:55   [#192]

nie rozumiem o co chodzi z ta kontrolą stopnia realizacji art. 30

na pewno o ten numerek Ci chodziło? czy 42?

fredi12-11-2009 06:26:49   [#193]
obserwacja jeszcze do uzupełnienia (przygotowanie imprez, wycieczka przedmiotowa itd.)
fredi12-11-2009 06:32:29   [#194]
42
jatoja12-11-2009 12:16:44   [#195]

Ja jak fredi - pod pręgierz


Zadanie priorytetowe:

Kształtowanie spójnego wizerunku przedszkola w oparciu o założenia koncepcyjne - przestrzeganie wewnętrznych reguł funkcjonowania przedszkola

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cele nadzoru

Nadrzędny: Weryfikacja i modyfikacja form, metod i narzędzi pracy dla zapewnienia realizacji koncepcji funkcjonowania przedszkola

Bezpośrednie:

· pozyskiwanie rzetelnych informacji o funkcjonowaniu założeń koncepcyjnych w praktyce

· wspieranie procesów komunikacyjnych ( wewnętrznych i środowiskowych) sprzyjających tworzeniu spójnej społeczności przedszkola wokół koncepcji programowej

Formy nadzoru:

1. Ewaluacja wewnętrzna

a) cele: świadomość związków pomiędzy formami i metodami pracy w przedszkolu a koncepcją jego funkcjonowania

b) przedmiot: koncepcja przedszkola jako generator form i metod pracy w przedszkolu

2. Kontrola dokumentacji

a) cele: legalność, celowość i rzetelność w funkcjonowaniu przedszkola

b) przedmiot: plany roczne i miesięczne, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka

3. Obserwacja kierunkowa zajęć pod kątem organizacji warsztatu pracy i realizacji reguł funkcjonowania przedszkola

a) cele: pozyskiwanie rzetelnych informacji o praktycznych aspektach funkcjonowania koncepcji

b) przedmiot: zajęcia z grupą, spotkania z rodzicami, dni otwarte przedszkola i spotkania integracyjne, odprawy i spotkania robocze, przygotowanie przestrzeni pracy

4. Wspomaganie ( warsztaty, dyskusje problemowe, narady, szkolenia oraz działanie doraźne w zakresie niezbędnym do realizowania wspólnej koncepcji przedszkola)


....................

nie wiem czemu tak się porobiło


post został zmieniony: 12-11-2009 12:17:49
AnJa12-11-2009 12:33:31   [#196]

na razie to dla mnie raczej takie zabijanie kotka przy pomocy młotka

nijak nie umiem zobaczyć w tym wypełniaczu między 2-3 konkretami niczego więcej poza watą

ale z nadzieją poczekam na konkrety:-)

jatoja12-11-2009 12:40:26   [#197]

zabijanie kotka przy pomocy młotka

w moich stronach kotek przeżywa ten proces, choć w godności swej młotkiem urażony ;-)


mógłbyś ( jeżeli chcesz) doprecyzować, gdzie tu wata jest, gdzie konkret ?

rozumiem, że to na co czekasz to  szczegółowe harmonogramy?bosia12-11-2009 12:41:27   [#198]
AnJa, to może pokaż, zamiast czekać, jak wygląda konkret
AnJa12-11-2009 12:48:53   [#199]

podpisac sie mógłbym- z uwagami jak wyżej zgłoszone pod tym, co opublikował fredi

u jatoi nie widzę póki co wskaźników , kryteriów czy punktów odniesienia- jakby ta tego nie nazwał

harmonogram to rzecz z któregoś rzędu- to rozporządzenie nadało mu znaczenie istotne

jatoja12-11-2009 13:08:26   [#200]

Cele nadzoru

Nadrzędny: Weryfikacja i modyfikacja form, metod i narzędzi pracy dla zapewnienia realizacji koncepcji funkcjonowania przedszkola ( obszar 2.1 wg. załącznika Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich
akceptowana
)

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]