Forum OSKKO - wątek

TEMAT: czas pracy
strony: [ 1 ][ 2 ]
Ania Sz07-12-2010 12:31:06   [#51]
Podpinam się pod wątek. Powiedzcie mi czy gdzieś jest zapisane że wicedyrektor wchodzi w skład tzw. "kadry kierowniczej" i ma nienormowany czas pracy?
bosia07-12-2010 12:42:02   [#52]

nie przypominam sobie, aby było coś takiego zapisane ani o dyrektorze, ani o wice

jesli są zatrudnieni z KN, to ich czas pracy nie powinien przkroczyć 40h (teoretycznie)

i mają obniżone pensum zgodnie z uchwałą OP

 

Ania Sz07-12-2010 13:30:19   [#53]
To wiem Bosiu, ale i tak dziękuję ;) Gdzieś to kiedyś ktoś albo mi powiedział albo gdzieś przeczytałam a teraz mam zadanie domowe od dyrektora ;)
dota c07-12-2010 14:34:38   [#54]
Nienormowany czas pracy nie oznacza, że pracownik (dyrektor) ma pracować więcej niż średnio 40 godzin tygodniowo. To jakaś pomyłka ;-)
joljol07-12-2010 14:40:34   [#55]

Art. 1514. [Praca poza normalnymi godzinami pracy] § 1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 151 1 § 1, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

DYREK07-12-2010 19:44:36   [#56]

pojęcie "nienormowanego czasu pracy "

Przepisy prawa pracy nie przewidują ani nie mogą przewidywać „nienormowanego czasu pracy” rozumianego dosłownie, czyli jako czasu pracy bez jakichkolwiek norm. Istotą regulacji czasu pracy jest bowiem ustanowienie norm ograniczających pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy i przez to zapewnienie mu realizacji  prawa do wypoczynku.Dosłowne rozumienie pojęcia „nienormowany czas pracy” sugeruje jakoby czas pracy określonej kategorii pracowników nie podlegał żadnej regulacji, co nie odpowiada obowiązującemu prawu. Używane w praktyce gospodarczej, jak i w niektórych opracowaniach pojęcie „nienormowany czas pracy” nie jest na ogół rozumiane jako czas pracy bez jakiejkolwiek normy, bez jakichkolwiek ograniczeń, ale czas pracy charakteryzujący się pewną swobodą wykonawców co do kształtowania rozkładu czas pracy czy modyfikacjami podstawowej normy czasu pracy (tj. z możliwymi odchyleniami, których się nie rozlicza, zwłaszcza ze względu na dodatkowe wynagrodzenie).

wątek: godzina rozpoczynania pracy przez dyrektora

polecam wątki:

Czas pracy dyrektorów szkól

nienormowany czas pracy dyrektora???

czas pracy

http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=22205&fs=0&st=0

Urlop dyrektora -trochę prawdy na ten temat

http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=7403&fs=0&st=0


post został zmieniony: 07-12-2010 19:45:57
Ania Sz07-12-2010 21:26:44   [#57]
Dziękuję Wam bardzo :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]