Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Art 30a KN - jednorazowy dodatek uzupełniający
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 9 ][ 10 ]
Ania Sz13-04-2010 14:07:01   [#451]
Dzięki Ewciu :*
Ania Sz14-04-2010 09:39:33   [#452]

Jeszcze jedno pytanie.

Czy DWR powinnam ująć w wysokości 3/12 czy całą wypłaconą w lutym? Z jednej strony jeśli ujmę za 3/12 będą to wydatki takie jakby rzeczywiste. Z drugiej strony w lutym wypłaciłam całą 13 więc poniosłam wydatek w pełnej wysokości. Trochę mnie to gryzie bo np. w chwili obecnej moje średnie wyszły bardzo wysokie (mówię o mojej szkole tylko), w większości są dużo ponad 500 zł na +. Zrobiłam sobie symulację na DWR w wysokości 3/12 i wyszły małe niedopłaty, u dyplomowanych tylko na +. Co myślicie?

rzewa14-04-2010 15:56:54   [#453]
wypłaty jednorazowe (trzynastka, ekwiwalent, dodatek jednorazowy, nagroda) przyjmujesz w wysokości proporcjonalnej, a więc 3/12 trzynastki - tylko ten wariant zapewnia Ci praktyczną przydatność tej analizy
edukacja0127-04-2010 14:43:43   [#454]

Witam ponownie

Mam pytanie w jaki sposób wykazalibyście etat nauczyciela (pełny etat) który przez cały m-c lutego przebywał na zwolnieniu lekarskim? Czy jego etat dla celów rozliczania średnich wynagrodzeń będzie 0 etat, czy też 0,07 etat wyliczenie: 1 etat -(1 etat x 28/30) = 0,07 etat

rzewa27-04-2010 17:19:59   [#455]

jeżeli za cały miesiąc kalendarzowy otrzymał zasiłek chorobowy, to niezależnie od tego czy jest to luty czy styczeń, przyjmujemy 0 = przeliczanie przez 30 dotyczy tylko takich sytuacji, gdy zasiłek chorobowy przysługuje przez część miesiąca - wtedy przysługuje on przez tyle dni, na ile opiewa zwolnienie

czyli jeśli n-l otrzymał zasiłek za 7 dni lutego, to znaczy, że w pracy był (i należy go wliczyć do struktury zatrudnienia jako 30/30 - 7/30 = 23/30 miesiąca (również niezależnie od tego czy do był luty czy styczeń)

Bona Fide28-04-2010 21:09:06   [#456]

Niestety, ale muszę do tego wrócić.

Zgodnie z rozporządzeniem osobistą stawkę wynagrodzenia nauczyciela należy wyliczyć zgonie z poniższym algorytmem:

Sj = A* B * C

Gdzie A oznacza stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na pełnym etacie.

Czy to oznacza, że ta stawka jest stawką minimalną (o ile nie jest wyższa w danej gminie) i nie pomniejsza się jej w przypadku nieobecności nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarski płatnym przez gminę (np. 80% tak jak jest na liście płac) i jest ona stała i niezmienna w odniesieniu oczywiście do pensum nauczyciela? Czyli, np. stawka nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego na pełnym etacie, ale przebywającego na zwolnieniu lekarskim przykładowo 20 dni płatnych ze środków gminy nadal będzie wynosiła 2616 zł, mimo, że na liście płac jest inna kwota?


post został zmieniony: 28-04-2010 21:09:23
rzewa28-04-2010 22:42:21   [#457]

tak, to jest stawka z tabeli płacowej

nauczyciel, który część m-ca (lub cały miesiąc) otrzymywał zasiłek chorobowy będzie miał odpowiednio mniejszy wsp. C (a nawet równy 0) i w ten sposób zostanie uwzględniony fakt, że nie otrzymywał przez jakiś czas wynagrodzenia ze środków OP

Bona Fide29-04-2010 11:46:50   [#458]

Czy ktoś z Was liczył jdu arkuszami Pana Sługockiego? Bardzo proszę o kontakt na pv., bo coś mi nie gra w obliczeniach i potrzebuję podyskutować z kimś, kto miał do czynienia z tymi arkuszami.

 

edukacja0113-12-2010 08:13:03   [#459]

Witam po długiej przerwie i od razu prosze o pomoc

Do jakiej grupy (stopnia awansu zawodowego nauczycieli), w związku z realizacją art. 30a Karty Nauczyciela, zaliczyć wydatki na wynagrodzenia nauczyciela, który posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, jednak w związku z brakiem kwalifikacji został zatrudniony na podst. art. 10 ust. 9 KN? Czy należy zaliczyć go do grupy nauczycieli mianowanych (taki stopień posiada), czy do grupy nauczycieli stażystów (takie wynagrodzenie pobiera)?
post został zmieniony: 13-12-2010 08:13:13
Dragon13-12-2010 13:28:15   [#460]

Wg. "zobowiązań" OP wobec tego nauczyciela.
Zgodnie z KN OP jest zobowiązany mu płacić z tytułu tej umowy jak stażyście - więc w ramach tej grupy stopnia awansu ma zapewnić mu średnie wynagrodzenie.
Czyli - zgłasza się takiego pracownika, w tej części jego umowy, tak jakby był stażystą.

dariuszw13-12-2010 13:43:18   [#461]
a czy wliczacie do wynagrodzeń z tego roku JDU wypłacony za rok 2009
Dragon13-12-2010 19:14:31   [#462]
Art 30a ust. 6 KN mówi, że się nie wlicza.
Ania Sz07-01-2011 11:18:27   [#463]

 Na mocy

Art. 4. ustawy o DWR


1. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie
za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

wliczamy JDU wypłacony w styczniu 2010 r. podstawy naliczenia DWR, prawda?

AnJa07-01-2011 11:21:46   [#464]

nie

z tym że moja opinia oparta jest wyłacznie na rozumie, a  jdu pozostaje raczej poza poznaniem rozumowym


post został zmieniony: 07-01-2011 11:21:59
Leszek07-01-2011 11:30:24   [#465]

interesująca poprawka:

w rozp. w spr. zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli obowiązuje od 1.01.2011:

§ 1.

1. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 2, uwzględnia się:

    8) jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy.


3. Jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy, uwzględnia się w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty tego dodatku wypłaconego pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy.

 pozdrawiam
Ania Sz07-01-2011 11:32:02   [#466]
Andrzeju, JDU wchodzi do wynagrodzenia za urlop, więc analogicznie, moim zdaniem, zgodnie z treścią art. 4 ustawy o DWR powinien wchodzić do podstawy naliczenia DWR.
Ania Sz12-01-2012 14:29:17   [#467]

Jak liczymy stawkę osobistego wynagrodzenia nauczycieli do JDU?

Na przykładzie: n-l stażysta, mgr z pp, przepracował cały m-c (miał 3,30/18, czyli 0,18 etatu):

stawka np. za m-c styczeń 2011 = 2039,00/12 m-cy * 0,18 = 30,58? Program liczy mi 33,34 i nie wiem gdzie jest błąd? Ktoś ma jakiś pomysł?

SylJan03-09-2013 15:02:04   [#468]

Czy dodatek uzupełniający otrzymuje także nauczyciel, który prcował do 31 sierpnia a w grudniu już nie będzie zatruniony?

rzewa03-09-2013 18:11:50   [#469]

tak, otrzymuje proporcjonalnie do przepracowanego okresu

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 9 ][ 10 ]