Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opinia o pracy dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
Grazzza20-05-2010 16:08:41   [#51]
Podnoszę, bo dla mnie to ważne, może ktoś pomoże?
rzewa21-05-2010 07:07:07   [#52]

nie ma pp do takiej uchwały (chyba, że jako pp wpiszesz prośbę OP - a swoją drogą to OP powinno pp podać ;-))

poszukaj na forum, pisałam już parokrotnie dlaczego (i nie tylko ja - niedawno zmieniłam zdanie w tej sprawie, a Andrzej od początku twierdził, że głupota to jest :-))

proponuję odpisać, że nie znana ci jest podstawa prawna nadająca rp takie uprawnienie lub... napisać opinię (uchwałę) bez pp :-)

Grazzza21-05-2010 07:42:39   [#53]
Dzięki Ewka i pozdrawiam
AnJa21-05-2010 09:19:46   [#54]

wydaje mi sie, że o ten przypadek chodziło w pytaniu

UoSO:Art. 36a. 

13. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.
14. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 13, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 13.
Natka21-05-2010 09:31:45   [#55]

Konkurs mnie minął - OP powierzyło mi na kolejne 5 lat.

Na radę przyszedł przedstawiciel OP i to on poprosił nauczycieli o opinię. Odbyło się głosowanie tajne: za, przeciw, wstrzymuję się. Po głosowaniu poprosił radę o pisemną opinię.

sylwia21-05-2010 09:47:11   [#56]

:-)))))))))))

fajny wątek

Grazzza21-05-2010 10:22:30   [#57]
No Andrzejku, myślałam, że napiszesz, że nie trzeba pisać, a Ty mi taką niespodziankę niemiłą zrobiłeś!
rzewa21-05-2010 14:13:03   [#58]

oczywiście, jest tak jak napisał Andrzej, ale nie jest to opinia o pracy dyrka (nie przeczytałam tego co w nawiasie :-)) a opinia o zamiarze przedłużenia powierzenia stanowiska o jaką ma OP obowiązek wystąpić

oczywiście wystarczy stwierdzenie: pozytywna/negatywna i podpis dyrka jako przewodniczącego RP (oczywiście trzeba takie głosowanie na zabraniu przeprowadzić, ale nie trzeba tajnie (forma zależy od regulaminu rady)

Boss2925-05-2010 23:30:06   [#59]
Wkrótce kończy mi się kadencja dyrka. Wystąpiłam do OP o dokonanie oceny mojej pracy. OP zamierza mi na kolejny okres powierzyć stanowisko dyrektora szkoły. W związku z tym RP otrzymała dwa pisma (w różnych terminach) o wyrażenie opinii o pracy dyrektora w obu sprawach. Szkoła jest mała, nie ma vice. Jak w związku z tym powinno się to odbyć? Kto zwołuje a następnie prowadzi radę? Czy koniecznie musi być uchwała RP? Jedna czy dwie?
miros26-05-2010 14:02:21   [#60]

Dyrektor jako przewodniczący RP prowadzi radę. Nie może wyjść, taką informację miałem z KO. Jak miałem w zeszłym roku ocenę pracy, to przeczytałem odpowiednie pismo, a nastepnie powiedziałem, że efektem głosowania bedzie opinia. Głosowanie jawne lub tajne, w zalezności od zapisów w regulaminie RP. Następnie powołalem komisję do napisania opinii, która po głosowaniu juz wiedziała, czy ma byc pozytywna czy negatywna. Pod opinią do Urzędu podpisałem się jako przewodniczący rady.

 

Barla28-05-2010 08:22:22   [#61]

Wracam do treści opinii rady pedagogicznej. Myślę, że istotne będzie zamieszczenie w niej przede wszystkim informacji o współpracy dyrektora z RP. Często opinie odnoszą się do osiągnięć dyrektora i zakresu jego doskonalenia zawodowego (czyli informacji, które można pozyskać od dyrektora), a nie informują o współpracy z RP.

 

zemi30-05-2010 16:48:18   [#62]

Zmroziło mnie czytanie tego wątku (wydźwięk pierwszych postów)

A może by tak co pięć lat taką kolektywną opinię o pracy nauczyciela?

Bona Fide31-05-2010 20:36:00   [#63]
Barla - w uchwale nie zamieszczasz żadnych opinii. Podajesz podstawę prawna oraz to, czy RP pozytywnie opiniuje przedłużenie powierzenia stanowiska, czy też nie. No i oczywiście kiedy wchodzi w życie? To zasady techniki prawodawczej. Wszystko zależy jednak od Twojego KO. Moje nie chciało żadnej opisówki (a można ją było wrzucić w uzasadnienie uchwały), tylko „suchą uchwałę”.
Bona Fide31-05-2010 20:36:57   [#64]
... i nie zapomnij o protokole z posiedzenia RP:-)
Bona Fide31-05-2010 20:48:58   [#65]
A za podstawę prawną podajesz kompetencję opiniodawczą rady pedagogicznej, określoną w art. 36a ust. 14 UoSO
jolkao231-05-2010 22:58:16   [#66]
Zemi - w głosowaniu możesz liczyć na mnie:-)
zemi01-06-2010 14:45:26   [#67]

:)))

ja przeszłam przez to, bo robiłam dyplomowanie i potrzebna była ocena

ale u mnie żadnych "takich tam" nie było

wice zredagowała, pod koniec posiedzenia przegłosowano (ja na ten czas wyszłam)

no ale ja króciutko, więc jeszcze nie zdążyłam zaleźć za skórę :))))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]