Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o nadzorze, a boisz się zapytać
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
beera15-09-2009 13:24:25   [#01]

zgodnie z obietnicą:)

Podpisano rozporządzenie o nadzorze.

Postaram się dzis wrzucic do plików rozporządzenia w wersji Word - wygodniej się je czyta i kopuje.

Jesli bedziecie mieli pytania o rozporządzenie - chętnie, w miarę mozliwości, na nie odpowiem.

====

Ten watek będzie moderowany

posty  dotyczące mojego stanu umysłu, wieku, itp. proszę zamieszczać w wątkach pod kreską:)

JarTul15-09-2009 13:44:40   [#02]
Uporządkuj nam zatem trochę zagadnienie - na początek kilka pytań, które przewijały się wprost lub między wierszami na forum:
1. Czy będzie wymagane tworzenie w placówce oświatowej planu nadzoru?
2. Jeżeli tak (1), to czy w szkołach będą wymagane w ramach planu nadzoru:
- plan ewaluacji
- plan kontroli
- plan wspierania
???
3. Jeżeli tak (1), to kto opracowuje plan nadzoru i w jakim trybie jest on w placówce "wprowadzany w życie"?
4. Czy pojęcie hospitacji należy odłożyć do lamusa?


post został zmieniony: 15-09-2009 13:45:50
klimjan15-09-2009 16:18:22   [#03]
Rozporządzenie owszem jest, ale kto odpowie na nurtujące pytania.
beera15-09-2009 16:34:13   [#04]

Tak jest w przepisie:
§ 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a) organizowanie szkoleń i narad,
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.
            2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, o których mowa w  § 7 ust. 4, lub do innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki.
    3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

§ 21. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
      2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;
2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
     3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

§ 22. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

w planie nadzoru musi być uwzgledniona ewaluacja, kontrola i wspomaganie w takim zakresie, jak to wynika z przespisu. Możesz plan nadzoru rozszerzyć o inne działania, jesli Ci sa potrzebne.

Co do hospitacji - jest ona po prostu formą obserwacji. Więc niemadrze byłoby to słowo chować do lamusa, bo jest przydatne.

Dyrektor może prowadzic obserwacje w jednej z form - hospitacji. Ale np. trudno nazwać "obserwacją" dyzuru - hospitacja, a może trzeba taką podjąc.

I naprawdę - ja wiem, ze słowo "obserwacja" się kojarzy w tym kontekście śmiesznie, już widze tego dyrektora, ktory jak tajemniczy don pedro "obserwuje" - ale to zwykłe słowo, ta :"obserwacja:)

JarTul15-09-2009 17:37:50   [#05]
W projekcie rozporządzenia z 9 lipca br., a znajdującym się na stronie MEN jeszcze 27 sierpnia., tego fragmentu nie było:

§ 21. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
      2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;
2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
     3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

§ 22. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
JarTul15-09-2009 17:38:50   [#06]
Lepsza "obserwacja" niż "śledzenie"... :D
post został zmieniony: 15-09-2009 17:39:00
szwedka15-09-2009 19:18:26   [#07]
Podoba mi się ,że do 31 sierpnia dyrektor przedstawia sprawozdanie z nadzoru ,spokojnie przez wakacje można go sporządzić,na koniec roku i tak było  wiele pracy.
post został zmieniony: 15-09-2009 19:19:07
AnO15-09-2009 19:21:18   [#08]

W wakacje to dyrektor ma urlop.

Dragon15-09-2009 19:23:04   [#09]
Rozporządzenie zezwala dyrektorowi przygotować sprawozdanie przed urlopem.
PawełR15-09-2009 19:34:34   [#10]

Czy kontrola kuratoryjna będzie polegała na bieżącym sprawdzaniu - np. zgodność zatrudnionych z kwalifikacjami itp.? zapisy w dzienniku?

PawełR15-09-2009 20:16:08   [#11]

Asiu... co to jest koncepcja pracy szkoły przyjęta przez radę pedagogiczną (załącznik 2.1)?

Jakiś nowy dokument... bo chyba dotychczas takiego nie było... był plan rozwoju...

PawełR15-09-2009 20:21:16   [#12]

Asiu... a w sumie to dlaczego w załączniku podano tylko poziom D i poziom B? momentami treść rozróżnienia wydaje się nieco sztuczna  - nie czepiam się :), a staram się wyobrazić sobie, co by było na poziomie C lub poziomie A....

Czy te dwa poziomy to są tylko takie przykłady? czy istnieją opisy wszystkich poziomów?

JarTul15-09-2009 21:12:05   [#13]

A tak jeszcze nawiązując do tytułu wątku- "a boisz się zapytać".

Niby dlaczego mam się bać? Gorzej, że nie bardzo jest kogo pytać, bo znawców tematu szukać można, jak przysłowiowego ziarnka w korcu maku.


post został zmieniony: 15-09-2009 21:12:49
PawełR15-09-2009 21:20:16   [#14]
o kontroli już przeczytałem w komentarzu do rozporządzenia, jest tak jak myślałem...
AnJa15-09-2009 21:21:00   [#15]

wątek jest Asi - jak mówił wachmistrz  z Czterech Pancernych- przed gospodarza się nie pchaj

tu mogę, bo niemerytorycznie- tytuł wątku to chyba Woody Allena ramotka jakaś - seks był w oryginale?

Adaa15-09-2009 21:25:25   [#16]
"Wszystko, co chciałbys wiedziec o winie, a boisz sie zapytać" - najnowsza Angora:-)
JarTul15-09-2009 21:25:52   [#17]
Tak się zastanawiam. Źródłem prawa jest akt prawny czy komentarz  do niego?
AnJa15-09-2009 21:30:19   [#18]

no- zmuszcie mnie

akt prawny

może byc też wykladnai autentyczna- dokonana przez organ akt wydajacy

poki co- akktu nie ma, nie moze też byc wykladni

i nie ma 

JarTul15-09-2009 21:34:25   [#19]
Pytanie retoryczne...
beera15-09-2009 21:34:58   [#20]

żaden mój watek - po prostu ja go otworzyłam, mówiąc o dyskusji.

I nie daję tu żadnej wykładni  - żeby było jasne

===

koncepcja - to dośc jasne.

szkoła ma mieć koncepcję pracy i pracować zgodnie z nią.Czy to będzie plan rozwoju, program rozwoju, czy cokolwiek innego - nie ma znaczenia. Ma mieć na siebie pomysł i go realizować.

====

co do wymagań - o nich dyskusja będzie się pewnie ejszcze toczyć i toczyć. I w zasadzie nigdy się ona nie powinna skończyć.

czemu tylko dwa poziomy?

Bo nie da się wyspecyfikowac literalnie wszystkiego - mamy kwestie brzegowe. jakbyśmy chcieli ustalać, co ma "być pomiędzy" spisalibyśmy całe bruliony.

To "pomiedzy" to przestrzeń dla szkoły

JarTul15-09-2009 21:40:36   [#21]

"Przestrzeń szkoły" - pięknie brzmi w teorii, zobaczymy jak sie sprawdzi w subiektywnej praktyce ewaluacyjno-kontrolno-wspierającej ze strony KO.

Może wiesz dlaczego projekt nie zawierał #05?

beera15-09-2009 21:44:37   [#22]

aaa

miałam Ci napisać - nie zwierał, bo się pewnie  wydawalo, ze może nie zawierać

ale widocznie wiele uwag dotyczyło tego, zeby zawierał.

Jak da się zauważyć, jest bardzo uproszczony wobec tego co w 2004 i 2006

PawełR15-09-2009 21:46:58   [#23]

Tak... analizuję nowe prawo już kilka godzin, przekłądam na swoją szkoły, na inne, na podejście dyrektorów i nauczycieli... i moich rodzonych dzieci...

teoretycznie jest dobre faktycznie... a praktyka... to my ja będziemy stanowić, wizytatorzy...

kryteria w załączniku na poszczególne poziomy różnia sie drobnymi niuansami... wiem, że wszystkiego nie da sie dookreślić... i tu jest miejsce na interpretacje, subiektywizm... ale trza mysleć opty :)

czy dyrektor w sprawozdaniu końcowym też będzie wystawiał ocenę swojej szkole w konkretnym poziomie?

beera15-09-2009 21:47:43   [#24]

ale w każdym badanym wymaganiu

nie jedną ocenę za wszystko

AnJa15-09-2009 21:51:47   [#25]

Asiu- moim zdaniem nie- zwlaszcza, ze ewaluacja wewnętrzna nie musi dotyczyć wymagań

jesli zas będzie- jednak wolę wnioski z ewaluacji niż oceny

w glowie je będe miał i tak

PawełR15-09-2009 21:59:55   [#26]

Ewaluację wew. przeprowadza się w odniesieniu o wymagania lub o inne zagadnienia uznane w szkole... - parafraza rozporządzenia

Czy człon drugi alternatywy oznacza, że można pominąc wymagania w EW?


post został zmieniony: 15-09-2009 22:02:17
beera15-09-2009 22:26:33   [#27]

Anja- masz rację, przeczytałam nieuważnie, chodziło mi o EZ

w EW w  ogóle nie trzeba okreslać poziomów i nie trzeba się odnoscić do wymagan

Jacek15-09-2009 22:28:14   [#28]
asia.. a przepisałaś już to rozporządzonko do Worda? :-)
krystyna15-09-2009 22:48:06   [#29]

przerobiłam dzisiejszą = podpisaną wersję ze strony MEN i dałam do wymiany.


beera15-09-2009 23:08:57   [#30]

a gdzie ona jest ta podpisana?

bo szukałam:)

zgredek15-09-2009 23:10:56   [#31]

na bipie, tu ło:

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=518%3Aprojekt-rozporzdzenia-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-nadzoru-pedagogicznego&catid=27%3Aprojekty-aktow-prawnych&Itemid=52

krystyna15-09-2009 23:11:38   [#32]

hm...

mam nadzieję, że to jest to:

(wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej i przekazana do podpisu Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Infrastruktury, Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sprawiedliwości)

Treść projektu rozporządzenia

Treść uzasadnienia

Załącznik do rozporządzenia

Informację wytworzył: Marzenna Szczepańska
Informację udostępnił: Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2009-09-15 00:00:00
Data udostępnienia: 2009-09-15 16:50:00
Data modyfikacji: -
beera15-09-2009 23:12:13   [#33]
ślepam:)
Jersz15-09-2009 23:32:34   [#34]
czy są jakieś różnice w stosunku do projektu z 21 sierpnia???
teka5716-09-2009 00:07:03   [#35]
czy  ja dobrze czytam-zostały  tylko  dwa poziomy oceny  D i B,a co  z proponowaną resztą? czyżby to miało być tą zmianą w stosunku do   wcześniejszego  projektu? 
AnO16-09-2009 08:42:52   [#36]

Jak będzie wyglądała ocena pracy dyrektora ze strony kuratorium.Dotychczas przygotowywał ocenę

wizytator który prowadził szkołę .

AnJa16-09-2009 10:55:00   [#37]

Ocenia obecnie OP, rola ON jest pomocnicza

Jak oni to zrobią - nie moja sprawa.

Marek Pleśniar16-09-2009 11:04:37   [#38]
Ocena dyrektora to nie bardzo nadzór ped.
AnO16-09-2009 11:09:47   [#39]

Całość pracy pedagogicznej podlega ocenie kuratorium.Organ  prowadzący ma wpływ na ocenę spraw  finansowych i wystawia ocenę końcową. I nie jestem tak pewny czy to jest -nie moja sprawa.

Jednocześnie jesteśmy odpowiedzialni za całość spraw finansowych w szkole.Jak kto ma chęć niech poczyta protokoły rio z kontroli szkół.

 

AnO16-09-2009 11:14:37   [#40]

Wg.Marka ocena pracy dyrektora to nie bardzo nadzór pedagogiczny.

Czyli np.ocena pracy nauczyciela to nie bardzo nadzór pedagogiczny?

Czyli np.ocena pracy szkoły to nie bardzo nadzór pedagogiczny?

beera16-09-2009 11:18:47   [#41]

AnO

ocena pracy nauczyciela TO NIGDY NIE BYŁ nadzor pedagogiczny

 

Marek Pleśniar16-09-2009 11:23:08   [#42]

ocenę pracy determinuje Karta Nauczyciela "praca nauczyciela podlega ocenie"

i jest to pragmatyka zawodowa - przepisy dotyczące pracownika

Jersz16-09-2009 12:01:04   [#43]

Dokonanie oceny pracy nauczyciela lub dyrektora szkoły nie jest zadaniem z zakresu nadzoru pedagogicznego i nim nie było.

Inna sprawa to pozyskanie informacji niezbędnych do dokonania oceny pracy. Wiele informacji pozyskuje się w wyniku działań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

 

ROZPORZĄDZENIE

 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

z dnia 2 listopada 2000 r.

 

w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 

(Dz. U. nr 98, poz. 1066 ze zmianami w: 2001 r. nr 131, poz. 1459; 2009 r. nr 123, poz. 1022)

 

§ 2. 6. Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

§ 8. 2. Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, 7 i 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 i 39 ustawy - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.  


post został zmieniony: 16-09-2009 12:03:40
beera16-09-2009 12:08:24   [#44]

tak - i tak zawsze było

(nawet w rozp. pisano o konieczno sci zbierania tych informacji przez dy=rektora - jakby nie wiedział;)

Jak jest teraz? podobnie - jest nadzór pedagogiczny, on zbiera informacje - to sa wyniki kontroli lub ewaluacji i na tej podstawie wystawia ocenę. To dośc proste:)

naprawdę nie ma i nigdy nie było powodu z tytułu oceny pracy dyrektora robic mu "wizytacji", tak jak to bywało w zwyczaju.

Jersz16-09-2009 12:17:08   [#45]

Nigdy nawet nie słyszałem o "wizytacji" zorganizowanej na potrzeby oceny pracy dyrektora. Przepisy dotychczasowe jasno określały zasady planowania wizytacji szkół.

Często jednak po wizytacji, zwłaszcza jak wyniki potwierdzały równiez dobrą pracę dyrektora, sam dyrektor lub kurator wystepował o dokonanie oceny.

krystyna16-09-2009 12:25:07   [#46]

"Nauczyciele współdziałają /...monitorują, omawiają, wykorzystują.../w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych"

 hm...

czy mógłby ktoś, tak własnymi słowami wyjaśnić: co oznacza to "tworzenie procesów edukacyjnych przez nauczycieli" ?

itd...

beera16-09-2009 12:50:32   [#47]

w szkole mamy  etapy edukacyjne, w czasie których prowadzi się edukację

zachodzą więc w szkole procesy edukacyjne (w przedszkolu sa to procesy wspomagania rozwoju i edukacji)

i te procesy mają byc wspólnie tworzone i analizowane przez nauczycieli

więc fajnie, jesli się na etapie doboru programów wspólpracuje - zeby jakaś jedna myśl w tym była

na etapie planowania szczegółowego, niexle jest jeśli polonista wie, czego uczy historyk

ale tez wystarczy, jesli macie wspólne zasady podstepowania wobec uczenia czytania ze zrozumieniem, albo pisania poprawnego

albo wspolnie planujecie proces edukacyjny wobec tego najsłabszego, albo tego najlepszego

w zasadzie, pewnie, nic nowego:)

 

krystyna16-09-2009 13:04:58   [#48]

 łopatologicznie:

czyli np. można brać tu pod uwagę:

  • etap wspólnego planowania (plany i programy wychowawcze i edukacyjne - ogólne i specjalne) dla ucznia, oddziału, szkoły...
  • etap wspólnego realizowania
  • etap wspólnej ewaluacji
  • etap wypracowania wniosków
  • etap wprowadzenia zmian do planów i programów...
  • i tak od nowa ?

;-)

beera16-09-2009 13:22:39   [#49]
pięknie opisany cykl:))
beera16-09-2009 13:22:39   [#50]
pięknie opisany cykl:))
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]