Forum OSKKO - wątek

TEMAT: pytania do prof. Konarzewskiego - matura 2010 i inne egzaminy
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
JarTul12-10-2009 18:31:36   [#101]
Czy była już odpowiedź?
Dorota K13-10-2009 20:58:54   [#102]

w sprawie wzorów z matematyki. CKE ich jeszcze nie zamieściło w wersji elektronicznej, ale są

tu:

http://www.perspektywy.pl/nasze_moduly/matematyka2010/wzory_matematyczne.pdf

ania0313-10-2009 21:06:44   [#103]

No to wszystko jest, tylko łeb na karku i pisać.

Jest dużo więcej niż było.

bosia14-10-2009 13:05:09   [#104]
http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=836&Itemid=2

Wyjaśnienie w sprawie harmonogramu egzaminów maturalnych w 2010 r.  

Drukuj  E-mail
12.10.2009, 15:52
W związku z wątpliwościami dotyczącymi harmonogramu egzaminów maturalnych w maju 2010 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna uprzejmie wyjaśnia.

Zmiana przepisów prawa oświatowego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 ‎kwietnia 2007 r. w sprawie warunków ‎i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i ‎słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) doprowadziła do zwiększenia liczby terminów egzaminów maturalnych – z 23 w 2009 r. do 29 w 2010 r. Stało się tak za sprawą języka polskiego, matematyki i języków obcych: przedtem zdający wybierał egzamin na jednym poziomie, teraz może wybrać egzamin na obu poziomach. Nie można więc w 2010 r. zorganizować w jednym terminie egzaminów z tych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Większa liczba terminów wymagałby wydłużenia sesji pisemnej ponad zwyczajowe 3 tygodnie do ponad miesiąca. Takie rozwiązanie było nie do przyjęcia, ponieważ przedłużałoby okres dezorganizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej szkół i przesuwało termin wydania świadectw dojrzałości.
CKE zdecydowała się zmieścić 29 terminów w 15 dni, czyli i tak wydłużyła sesję o 1 dzień w porównaniu z 2009 r. Ceną za to rozwiązanie jest narażenie pewnej (niedającej się w tej chwili przewidzieć) liczby młodzieży na trud dwóch egzaminów w ciągu jednego dnia i pewnej liczby nauczycieli na pracę w sobotę. Dzięki temu jednak uczniowie klas I i II szkół pogimnazjalnych będą się ‎uczyć bez zakłóceń, a zdający otrzymają świadectwa dojrzałości w takim samym terminie jak przed ‎rokiem. ‎

 

jatoja14-10-2009 13:44:30   [#105]
wolaboska i ...skrzypce ;-)
JarTul16-10-2009 08:08:42   [#106]
A odpowiedzi Dyrektora CKE nadal nie ma?
bosia16-10-2009 08:58:37   [#107]

odpowiedź na jedno wkleiłam wyżej, część napisałam w #84

część będzie w relacji (na te na które była odpowiedź na Kongresie)

na reszte pewnie przyjdzie trochę poczekać

JarTul16-10-2009 21:16:38   [#108]

Po przeczytaniu #83 miałem wrażenie - ale to pewnie niestety moje mylne wrażenie, że Dyrektor CKE udzieli pisemnej odpowiedzi na stawiane przez nas pytania.

- Tak powoli, to i na wszystkie lub prawie wszystkie pytania zostanie udzielona odpowiedź. -

JarTul19-01-2010 17:46:06   [#109]

Do #107

Czy doczekaliśmy się już odpowiedzi?

dyrlo19-01-2010 17:48:05   [#110]
Ątpię
bosia19-01-2010 19:28:13   [#111]

do #109

nie wiem

ale może zarząd wie

póki co mamy koncowogrudniową głupotę z deklaracjami itp

i też jestesmy cicho

 

 

AnJa19-01-2010 19:32:29   [#112]
Profesor zazwyczaj ma to do się, że jak mówi to mówi.
bosia19-01-2010 19:50:30   [#113]

nie tylko on

 

JarTul20-01-2010 21:28:30   [#114]
Szacunku trzeba uczyć także niektórych profesorów. A sądzę, że jako zbiorowość nań zasługujemy...
Może należałoby profesorowi przypomnieć o jego obietnicy?
bogna21-01-2010 21:57:41   [#115]

jeśli mnie pamięć nie myli

to Pan Profesor udzielał odpowiedzi,

na zebrane w tym wątku przez Bosię pytania

(a także na inne, które "na żywo" się pojawiły),

w trakcie Kongresu;

tak też wynika z zapisów relacji kongresowej

http://oskko.edu.pl/kongres/sprawozdanie-cke.html

------------

ale jeśli jest potrzeba,

to może spróbujmy pozbierać tutaj

nasuwające się teraz nowe pytania, wątpliwości

 

bogna02-03-2010 21:17:01   [#116]

ponieważ na jedno  z pytań (egzamin praktyczny na papierze)

znalazłam odpowiedź w odp. na interpelację poselską, to pozwolę sobie wrzucić tu:)

-------- 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 12067

w sprawie przeprowadzania egzaminów zawodowych http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf

W etapie praktycznym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci techników i szkół policealnych, w zależności od zawodu, rozwiązują zadanie egzaminacyjne, które polega na opracowaniu projektu realizacji określonych prac (technik mechanik) albo na opracowaniu projektu realizacji określonych prac i wykonaniu określonych prac na stanowisku wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań dla danego zawodu (technik elektryk). W tym etapie egzaminu sprawdzane są praktyczne umiejętności absolwenta właściwe dla danego zawodu. Nadmienić należy, że umiejętności praktyczne osób przystępujących do egzaminu w zawodzie na poziomie kwalifikacji technika to nie tylko umiejętności manualnego wykonania prac na stanowisku, lecz również umiejętności o charakterze intelektualnym, bazujące na integracji opanowanej wiedzy i nabytej praktyki, umożliwiające rozwiązywanie problemów zawodowych.

Niewłaściwie przyjęta koncepcja działań czy też nieuwzględnienie kolejności postępowania przesądza o negatywnym wyniku etapu praktycznego egzaminu. Trudna do wyobrażenia jest bowiem sytuacja, gdy osoba zdająca nie potrafi zaprojektować swoich działań, a potem, bez podpowiedzi, byłaby w stanie poprawnie wykonać ciąg czynności niezbędnych do rozwiązania przedstawionego w zadaniu problemu. Decyzja o skoncentrowaniu się w pierwszych latach przeprowadzania egzaminu zewnętrznego w większości zawodów na poziomie kwalifikacji technika na przygotowaniu na etapie praktycznym wyłącznie projektu prac została podjęta po uzyskaniu opinii Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz resortów właściwych dla poszczególnych zawodów o niewystarczającym lub niejednolitym wyposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt do nauczania i egzaminowania.

 


post został zmieniony: 02-03-2010 21:19:12

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]