Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zatrudnienie
strony: [ 1 ]
maro08-09-2009 20:43:53   [#01]
Czy w stosunku do nauczyciela można stosować Kodeks Pracy. CHodzi mi o rodzj umowy, nauczyciel mianowany a dyrektor dał mu do podpisania już trzecią umowę na czas określony, nie jest to zatrudnienie na zastępstwo, dyrektor wyjaśnił, że teraz można podpisywać wiele umów na czas określny. No ale przecież my nauczyciele mamy Kartę Nauczyciela. Czy decyzja dyrektora jest słuszna? W jakich przypadkach w stosunku do nauczycieli można stosować Kdeks Pracy?
ania0308-09-2009 20:47:10   [#02]

Kodeks Pracy do nauczycieli można stosować tylko w tych przypadkach, które nie są uregulowane w Karcie Nauczyciela.

Nauczycieli należy zatrudniać zgodnie z art. 10 KN

W opisnym przypadku już pierwsza umowa powinna być na czas nieokreślony.

bosia08-09-2009 20:47:54   [#03]
do umów w przypadku zatrudnienia z UoSO
ewa1208-09-2009 20:51:17   [#04]
bosiu, czy mogłabyś wyjaśnić co to jestzatrudnienie z UoSO?
bosia08-09-2009 20:57:38   [#05]

art.7

1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

1b. Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

1d. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.

maro08-09-2009 21:23:02   [#06]
nauczyciel o którym piszę w poście 1 ma pełne kwalifikacje do zajęć, które prowadzi. Czyli wynika z tego, że nie powinien tu być stosowany KP tylko KN, i zatrudnienie wg art.10?
ania0308-09-2009 21:53:19   [#07]

Tak.

A ma pełny wymiar godzin. ?

maro08-09-2009 21:55:48   [#08]
Tak ma pełne kwalifikacje. Został zatrudniony na wakat.
ania0308-09-2009 21:56:44   [#09]
Chodziło mi o to czy ma pełny etat ?
maro08-09-2009 21:57:38   [#10]
Tak aniao3, ma pełny etat.
ania0308-09-2009 22:00:24   [#11]

To na podstawie art. 10 KN musi być  zatrudniony przez mianowanie.

Powinien dostać akt mianowania.

Jest zatrudniony niezgodnie z prawem.

maro08-09-2009 22:03:42   [#12]
Dziękuję ania03 czy możesz zajrzeć do skrzynki?
Ania Sz25-02-2010 12:15:30   [#13]

Proszę o poradę bo już zgłupiałam.

Muszę zatrudnić n-la, który ma absolutorium i w marcu broni licencjat (na zastępstwo) - na j. angielski. 

Czy zatrudniam go:

1) na podstawie art. 7 ust. 1a uoso

2) na podstawie art. 10 ust. 9 KN?

Moim zdaniem na podstawie art. 7 ust. 1a uoso i oczywiście wcześniej występuję o zgodę KO i wynagrodzenie nie wyżej niż dyplomowany ale chcę poznać Waszą opinię.

Jacek25-02-2010 12:38:41   [#14]
moim też bo on nie jest nauczycielem jeszcze
Ania Sz25-02-2010 12:55:52   [#15]

Daję mu druk umowy tak naprawdę jak dla np. administracji, tylko z wyjątkami:

1) godziny pracy ustalam jak n-l (w moim przypadku 18/18)

2) wynagrodzenie - nie wyżej niż dyplomowany. Wg jakich kryteriów ustalić to wynagrodzenie? Czy może być np. 1.677,00 (lic. z pp), takie będzie miał jak dostarczy mi dyplom i wtedy aneksuję umowę i przejdzie na KN.

3) urlop wypoczynkowy - na chwilę obecną wg KP (czyli jeśli zatrudniony od 1.03 do 25.06 i ma prawo do 20 dni to przysługiwałoby jemu 7 dni (20/12*4)?

Może jeszcze jakieś pytania się urodzą...

Dopisuję: zatrudniam go na stanowisku nauczyciela?


post został zmieniony: 25-02-2010 13:00:08
Ania Sz26-02-2010 22:37:22   [#16]
Potwierdźcie/zaprzeczcie/odpowiedzcie #15...
bosia27-02-2010 15:13:07   [#17]

możesz zatrudnić na podstawie UoSO (za zgodą KO) na całe zastępstwo 

pensja na pozimie danego wykształcenia (choc tez nie jest to dokładnie okreslone, ale tak logicznie wychodzi), czyli w tym momencie nie jest jeszcze licencjat

nie wyższa niż dyplomowany

ja w zaleznosci od wagi dla szkoły tego nauczyciela określam poziom wynagrodzenia

zrobiłabym dyplomowanego z ostatniej grupy (pozostałe wynagrodzenie) i z KP

nie wiedzę potrzeby przechodzenie później na KN-wychodzi wtedy licencjat z pp, ale to jest niższa pensja

jednak jest większy urolp i świadczenie urlopowe

przedstawiam osobom zatrudnianym obie propozycje i decyzję zostawiam im

umowe podpisuję łącznie z urlopem

 

Ania Sz28-02-2010 22:44:15   [#18]
Dzięki Bosiu :-)
Ania Sz12-03-2010 12:27:05   [#19]
Wracam do mojego n-la z #13. Dla potwierdzenia: jeśli na godziny ponadwymiarowe (a ściślej jeśli on z KP to nadgodziny) płacę z KP czyli tak jak pracownikom administracji i obsługi?
rzewa12-03-2010 16:12:32   [#20]
ja bym zatrudniła tego n-la z KN i nie byłoby problemu z ponadwymiarówkami... :-)
AnJa12-03-2010 16:18:19   [#21]
ten z 13 jest nauczycielem (takie rozwiązania zaproponowałaś- do wyboru, ale z tym samym skutkiem)- czyli stawka za ponadwymiarówki jak z KN
bosia12-03-2010 21:11:41   [#22]

w #13 Ania napisała, ze ta osoba nie ma licencjatu jeszcze, czyli nie ma kwalifikacji, to jak jest nauczycielem w myśl KN? do momentu obrony pracy nie można zatrudnić z KN

zatrudniając z UoSO osoba niebędąca nauczycielem jest do celów płacowych traktowana jak nauczyciel, czyli do ponadwymiarowych też

rzewa12-03-2010 21:18:51   [#23]

Bosiu, skąd to wzięlaś, że nie można?

art 10 ust 9 mówi o braku kwalifikacji - czyli można zatrudnić bez kwalifikacji o ile kurator da zgodę, a jak się zatrudni taką osobę na podstawie KN, to będzie ona nauczycielem (choć bez kwalifikacji)

nikt nie jest nauczycielem, w rozumieniu KN, dopóki nie zostanie zatrudniony na podstawie KN :-)

bosia12-03-2010 21:30:11   [#24]

 

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, może zajmować osoba, która:

  1)  posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

Ania napisała,  ze ta osoba nie ma jeszcze licencjatu

jakie widzisz podstawy do zatrudnienia jej z KN dopóki nie obroni licencjatu?

rzewa12-03-2010 21:36:22   [#25]

na takiej, że art 10 ust 9 stanowi wyjątek od tej reguły, o ile nie ma nauczyciela z kwalifikacjami

ponadto art 9 ust 2 stwierdza, że mogą zachodzić wypadki, gdy rygor wyższego wykształcenia będzie zdjęty przez rozporządzenie

bosia12-03-2010 21:51:24   [#26]

tak, ale art. 10.9 mówi o nieposiadaniu kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu, ale też o zatrudnieniu nauczyciela.....za zgodą KO

a ta osoba nie spełnia warunków art.9.1

wg rozporzadzenia nie ma możliwości zatrudnienia do nauki języka osoby bez licencjatu 

zostaje UoSO

rzewa12-03-2010 22:21:37   [#27]

Bosiu, art 10 ust 9 mówi o zatrudnieniu nauczyciela, bo jeśli ktoś zostanie na tej podstawie zatrudniony staje się nauczycielem (i tylko w takim wypadku, zatrudnienia na podstawie KN, można stać się nauczycielem w rozumieniu KN), a nie dlatego używa tego określenia, że przed zatrudnieniem ma on być nauczycielem :-)

jestem przeciwna zatrudnianiu takich osób z UoSO, bo jak taka osoba skończy studia, to będzie miała pełne kwalifikacje i powinna być zatrudniona z KN na stawce stażysty - wtedy jest zdecydowanie łatwiej zmienić jej umowę (nie ma problemu z ew. przeliczaniem urlopu itp.)

bosia12-03-2010 22:28:46   [#28]

pozostanę przy swoim zdaniu (także w kwestii zatrudnienia z art.10.9; nie przed zatrudnieniem ma być nauczycielem, tylko ma spełniać wymagania do zajmowania stanowiska nauczyciela)

jesli anglistów jak na lekarstwo w środku roku, to proponiowanie pensji stażysty nie jest dobrym pomysłem

na poziomie "inne" pensja dyplomowanego czy mianowenago też nie jest duża, ale lepsza

szczególnie, że teraz urlop też z KN mały

skończenie studiów przy zatrudnieniu teraz nic nie zmienia

dopiero od września można rozpocząć staż

rzewa12-03-2010 23:13:56   [#29]
jakby spełniał wymagania na stanowisko nauczyciela, to by był zatrudniony na podstawie art 10 ust 2 lub 7, a nie art 10 ust 9 KN
bosia12-03-2010 23:23:59   [#30]

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5. (czyli nie ma tylko kwalifikacji do danego przedmiotu)

bosia13-03-2010 00:03:57   [#31]
Rzewa, zdania nie zmieniłam, ale fajnie mi się z Tobą dyskutowało:-)
bogna14-03-2010 22:05:28   [#32]

rzewo, ta osoba bez licencjatu nie ma ani odpowiednich kwalifikacji

ani odpowiedniego poziomu wykształcenia,

więc jak zatrudnić ją jako nauczyciela? - to łamaniem zapisów KN by było

Ania Sz15-03-2010 09:25:01   [#33]
Ależ się wątek rozwinął :-))))))) Mój "n-l" jest zatrudniony na podstawie art. 7 uoso, dyrektor ustalił wynagrodzenie (nie wyżej niż dyplomowanego). Godziny jego pracy jak w KN, będzie miał nadgodziny i nie wiem właśnie czy płacić jak z KN (bo wynagrodzenie na podstawie KN) czy z KP - bo de facto zatrudnienie na podstawie KP...
bosia15-03-2010 12:41:03   [#34]

Ania, napisz dokładnie o co chodzi

bo jesli ma 20/18, to płacisz 2 godziny tak jak nauczycielowi z KN

ale nie wiem o co pytasz

Ania Sz15-03-2010 12:52:59   [#35]
Ma 24,13/18, czyli 6,13 ponadwymiarowych i z tego co tu czytam płacić jak wg KN a nie wg KP, dobrze myślę?
EwaBe15-03-2010 13:29:55   [#36]

Dobrze myślisz. Wprawdzie zatrudniany z Kodeksu pracy, ale na podst. art. 7 ust. 1b pensum i wynagrodzenie  z Karty. Bosia napisała w #5:

1b. Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

Czyli płacisz ponadwymiarowe z nauczycielskiego pensum.

bida18-03-2010 14:43:19   [#37]
Nauczyciel stażysta zatrudniony od 01.09.2009 do 31.08.2010- umowa na czas określony 1/2 etatu, od 15 lutego dodatkowo 9 godzin na zastępstwo (nauczycielka w ciąży i prawdopodobnie a raczej na pewno nie wróci do końca roku szkolnego). Myślę, że te dodatkowe 9 godzin tylko do zakończenia roku szkolnego w formie aneksu. Proszę o podpowiedź.
Bazia18-03-2010 14:57:13   [#38]
Może daj to jako zastępstwa doraźne. 
rzewa18-03-2010 21:26:38   [#39]

nie powinny to być zastępstwa doraźne

aneks do umowy ale razem z urlopem tj. do 23.07

Bazia18-03-2010 21:29:24   [#40]
A dlaczego nie doraźne?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]