Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nagroda dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
bojola10-10-2009 20:18:43   [#101]
Czy nauczycielowi, który jest na urlopie zdrowotnym od 1 września , a pracował ciężko w ubiegłym roku szkolnym, mogę przyznać nagrodę dyrektora, bo czytając ten wątek straciłam wiarę w swoją decyzję?
mamma10-10-2009 20:21:21   [#102]
tak.
dyrlo10-10-2009 20:21:45   [#103]
Nauczyciel na udpz jest w stosunku pracy i może dostać nagrodę dyrektora - moim zdaniem
pierwszak10-10-2009 21:06:13   [#104]
Czy nauczyciel może powiedzić dyrektorowi, że jest mu przykro z powodu braku docenienia i pominięcia go w przyznaniu nagrody. Nauczyciel miał osiągnięcia.
joljol10-10-2009 21:08:58   [#105]
do #98 należy mu się urlop wypoczynkowy
honoriusz5310-10-2009 21:19:56   [#106]
tzn? Czy jest na to jakiś przepis? Ja się doszukałam tylko, że jeżeli urlop zdrowotny pokrywa się z wypoczynkowym to nie należy się, ale..
nina10-10-2009 21:34:06   [#107]

A czy nauczycielowi z art 18  można przyznać nagrodę??

W regulamnie wynagradzania jest tylko zapis. dot. dodatku motywacjnego, że moża dac dodatek po zasiegnięciu opinii poprzedniego dyrektora szkoły a o nagrodach  cisza??

joljol10-10-2009 22:42:03   [#108]

to zależy

czy to przedszkole feryjne - nie należy się 

jeżeli nieferyjne - takie miałam na myśli - to należy mu się cały urlop wypoczynkowy za 2009 rok, trzeba było go wysłac na ten urlop do 17 lipca, później udzielić mu 31 dni urlopu i już, wraca do pracy 1 września


post został zmieniony: 10-10-2009 22:42:34
rzewa11-10-2009 04:08:40   [#109]

joljol, sprawa tego urlopu nie jest taka jasna - są różne zdania

ja na miejscu dyrka przedszkola nieferyjnego urlopu bym udzieliła jedynie proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca roku po powrocie z updz (4 m-ce), a jeśli n-lowi to nie odpowiada, to jest jeszcze sąd pracy

joljol11-10-2009 10:51:54   [#110]

 tak, są różne zdania ale wyroki do tej pory takie, że w sądzie dostanie całość, jest kilka wyroków w tej sprawie,

urlop zdrowotny konsumuje urlop wypoczynkowy w przypadku gdy trwa od 1.01 do 31.12

ale zawsze dyrektor może próbować

dyrlo11-10-2009 11:23:05   [#111]

pierwszak - nauczyciel wszystko może, może też m.in. powiedzieć dyrektorowi, że jest mu przykro.

Czy Ty pracujesz dłużej niż rok? Bo u nas w regulaminie (który nie my ale OP ustalił) jest, że młody nauczyciel dopiero po roku pracy (co najmniej) i jeszcze dodali, że ma być ocena pracy albo ocena dorobku zawodowego.

rzewa11-10-2009 12:41:06   [#112]

to, że dopiero po roku to KN nie OP:

KN art 49 ust. 2. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

honoriusz5311-10-2009 14:09:26   [#113]

rzewa- z tego co doczytałam to wcale nie jest takie jasne- 

Zasada pochłaniania urlopu wypoczynkowego przez urlop zdrowotny została potwierdzona wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1988 r. (sygn. III PZP 4/88), w którym stwierdza się, że cele urlopu wypoczynkowego i urlopu zdrowotnego są w rzeczywistości zbieżne: regeneracja sił pracownika. Nie można z dwóch urlopów korzystać równocześnie w tym samym okresie. Chodzi jednak o korzystanie z obu urlopów w tym samym czasie – a zatem w przypadku nauczycieli nieferyjnych urlop zdrowotny musiałby przypadać na wcześniej ustalony w planie urlopów urlop wypoczynkowy, lub trwać cały rok kalendarzowy – aby nauczyciel ten nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego. Urlop proporcjonalny natomiast przysługuje jedynie w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego (art. 64 ust. 5a Karty Nauczyciela).

I co wy o tym myślicie?

joljol11-10-2009 14:31:06   [#114]

napisałam, że nie jest to jednoznaczne i sądy przyznaja pracownikom nieferyjnym ten urlop w całości


rzewa11-10-2009 14:49:54   [#115]

niekoniecznie przyznają - ja znam akurat odwrotny wypadek - sąd oddalił pozew :-)

więc różnie to bywa i jak zwykle - to, że jeden sąd coś przyzna nie znaczy, że inny też musi :-)

dyrlo11-10-2009 17:55:19   [#116]
rzewa - dziękuję, u nas abyśmy nie daj Boże o tym nie zapomnieli napisali jeszcze w regulaminie :-)
borówka12-10-2009 11:19:39   [#117]
Mam pytanie, czy nauczycielowi, który jest od lipca do listopada na urlopie macierzyńskiem, za przepracowany okres mogę wypłacić nagrodę dyrektora.  
Gaba12-10-2009 11:20:39   [#118]
a co to przeszkadza?
Gaba12-10-2009 11:20:43   [#119]
a co to przeszkadza?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]