Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kto ma rację
strony: [ 1 ]
Gaba01-04-2002 06:19:27   [#01]
Zadzwonił do mnie zrozpaczony kolega dyr... któremu wizytator podważa słusznośc skrócenia stażu nauczycielom mianowanym na dyplomowanych:

- jeden przypadek to nauczyciel z tytułem doktora... (skrócenie stażu do 9 m-cy, bo doktor)
- drugi przypadek to nauczyciel z licznymi nagrodami kuratora (skrócenie stażu do 9-mcy za zasługi)

Ta dwójka nauczycieli rozpoczęła "dyplomowanie" dopiero 1 września 2001, bo się poniewierali po innych szkołach i nie mogli wcześniej, przecież przepisy o skróceniu stażow nie zniknęły z KN?

Pomóżcie.

:)

Gaba
Marek z Rzeszowa01-04-2002 08:56:01   [#02]

Znów uwaga: wizytator se może...
O tym czy staż ma być skrócony czy nie, decyduje ustawa sejmowa. To coś więcej niż zdanie jaśnie oświeconego "W".

Jedynie dwie okoliczności moga pozbawić tych ludzi uprawnień:
1) nie byli w dniu wejście w życie zmian w KN nauczycielami,
2) przekroczyli trzyletni limit czasu na złozenie wniosku.

Ustawa
z dnia 18 lutego 2000 r.
o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

...

Art. 7.

1. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania, z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego i stają się nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji, stosunek pracy wygasa z dniem 31 sierpnia 2006 r., o ile wcześniej nauczyciele ci nie uzupełnią kwalifikacji lub nie zostanie z nimi rozwiązany stosunek pracy w odrębnym trybie.

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, posiadający stopnie specjalizacji zawodowej lub kwalifikacje trenerskie, stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, ukończone studia podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów lub uznany dorobek zawodowy potwierdzony otrzymaniem nagrody ministra, kuratora oświaty lub równorzędnej albo Medalu Komisji Edukacji Narodowej, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu trwającego:

1) 9 miesięcy - w przypadku nauczycieli posiadających III stopień specjalizacji zawodowej lub kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej, stopień doktora lub doktora habilitowanego, ukończone studia podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów albo uznany dorobek zawodowy,

...

5. Nauczyciele, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą składać wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, w terminie trzech  lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Gaba01-04-2002 09:13:15   [#03]

Dzięki, myślałam, że juz ze mną krucho!

Mareczku,  p. doktor została mianowana dopiero 31 sierpnia 2001 i o to biega, a ponieważ jest i tak doktorką sprzed czasu pracy w szkółce (zaczynała jakieś staże), więc jej dyr postanowił skrócić staż..., pani doktor  pracuje w oświacie z 3 lata wszystkiego...

Czyli jak roumiem skaracanie stazy jest dlaje możliwe - czy są na to jakieś limity czasowe... jak długo działają te skracania stażu, chyba bezterminowo, jezli ludziska spełniają  te warunki...

:)

Gaba
Marek z Rzeszowa01-04-2002 09:21:26   [#04]

Będzie z doktórka kłopot.
Ust. 2 art. 7 wyraźnie mówi, że rzecz dotyczy nauczycieli, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (czyli gdzieś koło 6 marca 2000) byli nauczycielami mianowanymi.

Trzeba więc znaleźć jej podstawę do mianowania na ten dzień (coś było o tym w czyszczącej).

Marek

Gaba01-04-2002 09:53:00   [#05]

Czy trzeba zaproponowac dorobienie dwóch lat?

Czy to znaczy, że inni nauczyciele nie mogą skracać staży...

Doktorka chyba zaczynała pracę w roku 1999/2000 i była stażystą... zrobiła w2000/2001 kontraktowego, uzyskując mianowanie w 31.08.2001 po świetnie zdanym egzaminie...

Ona w roku 6 marca 2000 była doktorką i wtedy już miała prawo do nauczania dwóch przedmiotów.

A jeżeli dyr nie mógł skrócić tego stażu, to, co powinien teraz zrobić... wskazać podstawę prawną i zaproponowac dorobienie dwóch lat?
Marek z Rzeszowa01-04-2002 10:14:15   [#06]

Wyglada na to, że tak.
:-((

Ale INET jest wielki.
Może ktoś cos pomoże?

Marek

BożenaB04-04-2002 16:08:46   [#07]
Może to jest rozwiązanie?
KN:

Rozdział 3a
Awans zawodowy nauczycieli
Art. 9a.

1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

1) nauczyciel stażysta,
2) nauczyciel kontraktowy,
3) nauczyciel mianowany,
4) nauczyciel dyplomowany.

2. Osoba nie posiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego.

Art. 9c.

1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:

1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy,
2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy.

2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do 9 miesięcy.

Zwróćcie uwagę na pierwsze zdanie w art. 9c ust. 2
BożenaB
BożenaB04-04-2002 16:10:54   [#08]
Zapomniałam dodać:
Tu nic nie pisze, że w stos. do doktorów przepis obowiązuje w okresie przejściowym. Oni to mają na stałe.
BozenaB
Leszek04-04-2002 21:01:48   [#09]

Cześć

Wynika z tego co piszesz, że p. doktor musi odbyć staż pełny w drodze do dyplomowanego.

Anuluj decyzję o skróceniu i wydaj nową o stażu 2 lata 9 miesięcy, zalicz w poczet tego dotychczasowy staż.

Drugie wyjście, tzn. pozostawienie skróconego , może spotkać się z anulowaniem przez kuratora w drodze nadzoru pedagogicznego (np. w momencie rozpatrywania wniosku p. doktor przed komisją kwalifikacyjną na dyplomowanego).

Pozdrawiam

Leszek

Leszek04-04-2002 21:03:10   [#10]

Podaj trochę danych na temat drugiego nauczyciela.

Leszek

nn04-04-2002 21:12:20   [#11]

Cześć!! Gabo!!!

Jeśli jeszcze do tej pory jeszcze nie wiesz, kto ma rację.... patrz punkt pierwszy.

a w punkcie pirwszym jak byk "stoi" że racje ma ZAWSZE!!! przełożony, czyli WŁADZA.

A władzą będzie tutaj przedstawiciel MENiSu, KO, czy ktoś inny.

Przecież ONI wiedzą wszystko najlepiej.

Pozdrawiam   -   Roman.

Gaba04-04-2002 22:32:05   [#12]

drugi nauczyciel to...

fizyk.... z 5 laureatów olimpiad,  3 nagrody kuratora - jemu to przecież stykło na to skrócenie stażu?


Przy dokorce to rzeczywiście na dwoje babka wróżyła, ale to juz chyba jasne! Albo i nie, bo takie oragny mają wielce dziwne podejścia.
Gaba
Leszek04-04-2002 22:46:20   [#13]

Jeśli fizyk był mianowany z mocy ustawy to podpada pod skrócenie stażu nagrodami KO.

Jersz04-04-2002 22:50:41   [#14]
Kiedy fizyk dostał nagrody KO? Przed, czy po 6 kwietnia 2000 roku?
Gaba05-04-2002 05:29:44   [#15]

przed... 6 kwietnia 2002

.

Gaba
Gaba05-04-2002 05:30:21   [#16]

2000 - lebiego!

!

Gaba
Zola05-04-2002 21:12:57   [#17]
Ja mam również watpliwości w sprawach skrótów.Może ktoś miał taki przypadek ? Nauczyciel języka angielskiego z 3 letnim stażem przyszedł do mojej szkoły w 1999 roku - tytuł licencjata,brak oceny. W czerwcu 2000 roku  ukonczył uzupełniające studia wyższe mgr. W naszej szkole pracował tylko rok więc nie oceniałam.Zaplanowałam to na kwiecien 2001 ( po dwóch latach pracy).Niestety weszła nowa KN i staże. Koleżanka na stan marca 2000 została nauczycielem kontraktowym.We wrześniu 2000 rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego. Urząd Miejski nie skrócił jej stażu - ma 2 lata i 9 miesięcy. Oceniłam ją w maju 2001 .Weszła ustawa czyszcząca i nauczycielka,która robi sporo dobrych rzeczy w szkole pyta czy nie mogłabym jej skrócić stażu do 1 i 9 miesięcy. Zgłupiałam i nie wiem,a chciałabym jej pomóc. Czy mogę.Poratujcie sierotę - to znaczy mnie.Tylko proszę wytłumaczcie po ludzku bo jak czytam KN to mieszczę się w % populacji tych ,co nie czytają ze zrozumieniem. Zola
Leszek05-04-2002 21:48:04   [#18]

Cześć

Nie widzę podstawy do skrócenia, mimo że teraz to Twoja kompetencja, wypowiedział się na ten temat uprawniony wówczas organ w odpowiednim terminie. Nie wiem czy można drugi raz ustalać wymiar stażu. Bo pytanie drugie, czy jeśli nauczyciel w czasie stażu "robi sporo dobrych rzeczy w szkole" to już należy zmieniać decyzję, która zapadła w określonym czasie (może wtedy trudno było znaleźć argumenty dotyczące skrócenia stażu).

Pozdrawiam

Leszek

Gaba06-04-2002 14:40:38   [#19]

Niestety...

Nie możesz do 1,9 - bo to dla tych co mają I lub II stopień trenerski lub specjalizacji. Nie możesz - rozporzadzenie ją nie puszcza.
Zola06-04-2002 22:39:53   [#20]

dzięki

Tak myślałam ,niestety.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]