Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wniosek - zatwierdzenie programów
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Ala31-08-2009 01:15:17   [#101]

na wszelki wypadek chyba dopuszczę stare i nowe ;-)

 

beera31-08-2009 08:43:57   [#102]

chyba bym po tym praniu mózgu, które mi zrobilicie ;) dopuszczała stare i nowe ale tylko dla klas, które zaczynają kolejne etapy

i naprawdę to nie jest nic zasadniczego, więc spoko:)

rzewa31-08-2009 08:57:18   [#103]

O to, to!

osiągnęłyśmy konsensus - ja też!

:-)))

teka5731-08-2009 18:03:17   [#104]

oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) wnioskuję o dopuszczenie programu nauczania:


do przedmiotu kształcenia ogólnego ………co  tu  wpisać ?……………..

nazwa przedmiotu-...tu wiadomo.......

AnJa31-08-2009 19:09:01   [#105]

tak sobie czyta co tu piszecie i myśle:

- no, faktycznie-zbędna biurokracja takie dopuszczanie tego, co dopuszczone już

- no to ne bedę dopuszczał prawie nic- poza wf, bo tu pewne zmiany, ale mozliwe, ze nawet i tego nie, jeśli tylko orgnizacyjne

- no to oszczedzęn biurokracji

- no właśnie- gdzie oszczędzę????

- przeca zadnej biurokracji nie przewidywałem- nauczyciel wpisuje na listę realizowany program, listę daję do zaopiniowania RP i lista jest szpn

- jedna kartka znaczy + 2 wersy zapisu w ksiedze protokołów

fredi01-09-2009 14:21:40   [#106]

Na podstawie art. 22a ust. 2 i ust2b

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dopuszczam do użytku szkolnego w Regionalnego Centrum w ie programy nauczania określone w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania w roku szkolnym 2009/2010

§ 2

Szkolnym Zestawie Programów Nauczania w roku szkolnym 2009/2010 określa załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie 1 września 2009r.

bosia01-09-2009 18:49:07   [#107]

dopuszczam stare i nowe, ale czy każdy nauczyciel ma pisać wniosek i podpisywać się, ze program zawiera podstawę?

a jak z zawodowymi?

nie mam podstawy, mam program z wcześniejszej listy MEN-na podstawie czego mam stwierdzić, ze program zawiera podstawę?

im więcej czytam ten wątek, tym mniej wiem

właściwie to już nic nie wiem

Jacek01-09-2009 19:17:07   [#108]

no to dopuść to co masz i już, głowy Ci nie urwą

bosia01-09-2009 19:26:25   [#109]

wniosek każdy ma pisać?

czy może tylko w tabelce nauczyciel potwierdza podpisem, ze program zawiera podstawę

Jacek01-09-2009 19:27:23   [#110]
ja dałem wnioski każdemu albo grupie nauczycieli czyli matematycy razem złożyli
teka5702-06-2010 00:30:52   [#111]

Sory,że w tym wątku po roku wracam do  tematu- przypomnijcie-do 15 czerwca dopuszczenie podręczników i programów na  nowy r.szk.Dopuszczenie co roku,mimo,że w  ubiegłym roku zatwierdzaliśmy na dany rok,a nawet trzy?(pytam,bo ze zmęczenia  nie chce mi się wetować -ale szczerość do bólu).

Czy o  już zatwierdzone w roku ubiegłym programy,nauczyciel ponownie w tym roku, wnioskuje o ich  zatwierdzenie?

Może ktoś ma prosty wniosek, zatwierdzenie dyrektora i  jego potwierdzenie przez  drugiego  n-la mianowanego,że dany program jest ok.?


krystyna02-06-2010 00:44:51   [#112]

a już szłam spać, ale jeszcze skrobnę:

1) podręczniki - daj bojowe zadanie zespołowi dydaktycznemu (przewd.), by do np. 13 czerwca dał Ci piękny wykaz podręczników, które będą obowiązywały w Twojej szkole w przyszłym roku szkolnym.

A 14 czerwca go opublikujesz np. na stronie, tablicy ogłoszeń itd. - bo to jest jedyny Twój obowiązek w tej materii ! (do 15 czerwca)

2) programy -  żadnego potwierdzenia mianowanego Ci nie trzeba, chyba że barrrrdzo tego chcesz !

A ponieważ przychodzą nowe I klasy, to dla nich właśnie, na ich cykl edukacyjny wprowadzacie nowe programy (bo wcale nie muszą być te, które mają obecne dzieci).

 A jeżeli chodzi o wniosek, to nie bawię się w pojedynczych nauczycieli, a wnioski z krótkim uzasadnieniem (z rozp.) złożyły zespoły przedmiotowe - rozp. na to pozwala.

W tym roku, chyba pójdę jeszcze o krok dalej i niech mi zespół dydaktyczny napisze 1 wniosek do wszystkich programów (tabelka) + uzasadnienie, że spełniają wymogi rozporzadzenia - i już.

Na dole - zatwierdzam i po kłopocie, a raczej po kolejnej fikcji. ;-)

a teraz dobranoc ! 

dopiszę: przy programach żadnej daty nie masz, ale jak dla mnie jest jakoś nielogicznie, gdy wybiera się najpierw podręcznik a potem program...post został zmieniony: 02-06-2010 00:47:25
krystyna02-06-2010 01:01:59   [#113]

no to jeszcze poszukałam w kompie, bo w ub. roku miałam tak:

  • inna wersja wniosku dla klas/przedmiotów realizujących starą podstawę programową (bo jest nieco inne uzasadnienie)
  • inna wersja - dla nowej podstawy programowej 

No to wklejam dla starej pp (wniosek zespołu  z ub. roku !) - humanistów:

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE PROGRAMU NAUCZANIA

Na podstawie art. 22a ust.2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zm.), w związku z § 2. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) wnioskuję o dopuszczenie niżej wymienionych programów nauczania do użytku szkolnego w kl. II i III w latach 2009 – 2011:

Przedmiot:

Język polski

Pełna nazwa programu:

Język polski dla klas I-III Świat w słowach i obrazach

Autor/autorzy:

Teresa Bugajska, Maria Guzdro, Małgorzata Małachowska, Elżbieta Tomińska, Grażyna Witak-Wcisło, Teresa Zawisza-Chlebowska

Przedmiot:

Historia

Pełna nazwa programu:

Program nauczania w klasach I- III gimnazjum

Autor/autorzy:

Małgorzata Chen-Wincławska, Krystyna Polacka, Janusz Rulka

 itd.... kolejne przedmioty...

Przedstawione programy spełniają następujące warunki:

· stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

· zawierają szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

· ich treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólne­go,

· zawierają sposoby osiągania celów kształcenia i wycho­wania, z uwzględnieniem możliwości indywidu­alizacji pracy w zależności od potrzeb i możli­wości uczniów oraz warunków, w jakich będzie realizowany,

· zawierają opis założonych osią­gnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadza­nia sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania spraw­dzianów i egzaminów,

· zawierają propozycje kryteriów oceny i metod sprawdza­nia osiągnięć ucznia,

· są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

 ………....................………

Podpis przewodniczącego Zespołu

krystyna02-06-2010 01:04:24   [#114]

ubiegłoroczny wniosek zespołu hum. - dla nowej pp:

 wszystko TO SAMO, tylko uzasadnienie ciut inne:

Przedstawione programy spełniają następujące warunki:

· stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

· zawierają szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

· ich treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólne­go,

· zawierają sposoby osiągania celów kształcenia i wycho­wania, z uwzględnieniem możliwości indywidu­alizacji pracy w zależności od potrzeb i możli­wości uczniów oraz warunków, w jakich będzie realizowany,

· zawierają opis założonych osiągnięć ucznia,

· zawierają propozycje kryteriów oceny i metod sprawdza­nia osiągnięć ucznia,

· są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

krystyna02-06-2010 01:07:30   [#115]

a po tabelą - decyzja dyrektora:

D E C Y Z J A   D Y R E K T O R A 

Działając na podstawie Art. 22a ust.2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zm.) w związku z § 2. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia………………………...…………, dopuszczam przedstawione programy do użytku szkolnego i nadaję im numery w szkolnym zestawie programów nauczania.

……………………………………………..

data i  podpis Dyrektora

w tym roku:

1 wniosek - od zespołu  dyd.

1 decyzja

;-) 

teka5702-06-2010 07:54:46   [#116]

Och Krysiu-,! Jaka jesteś kochana. Dobrze myślisz- I-III- dwa  wnioski( dla starych i nowych oraz dla IV-VI -dwa(?) dla IV-nowe i stare dla  starych) i najwygodniej-decyzja na jednym papierku.

Coś mi  świta z ubiegłorocznych  zapisów,że koleżeństwo(np. zespół przedmiotowców) miało potwierdzić,że dany  program  faktycznie  jest  im znany(?) i również go  polecają ,aprobują.- przed decyzją dyrektora-może się mylę...

JarTul02-06-2010 09:33:17   [#117]

Art. 22a.  1.  Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.
[...]
2b. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego - także całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego.
[...]
2e. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
[...]

W związku z art. 22a ust. 2 nie widzę podstaw do tego, aby nauczyciel każdego roku czy też na dany cykl edukacyjny przedstawiał dyrektorowi program do dopuszczenia, jeżeli ten program już został wcześniej przez nauczyciela przedstawiony i przez dyrektora został dopuszczony. [Swoją drogą ciekawe zwroty przedstawia, dopuszcza.]

Raz dopuszczony dla danego nauczyciela program czy programy obowiązują tak długo, jak długo on (nauczyciel) chce z nich korzystać (lub do kolejnej zmiany przepisów). Jeżeli nauczyciel chce korzystać z nowego programu wtedy przedstawia go dyrektorowi w celu dopuszczenia.
Nauczyciel co najwyżej powinien dyrektora poinformować, w których oddziałach korzysta lub będzie korzystał z już dopuszczonego programu.

Mam też wątpliwości czy dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowiące odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania powinny być dopuszczane dokumentem, który w tytule/nagłówku nosi słowo decyzja.

Gaba02-06-2010 09:39:39   [#118]
Programy stare i nowe, proponowane przez nauczycieli mogą się różnic od tego, co mówi prawo. Bywają znaczne odstępstwa. Siedzę w tym - prowadzę szkolenia - nauczyciele konsultują programy i jest co robić.
krystyna02-06-2010 10:45:51   [#119]

  •  robię na I etap edukacyjny, bo:

Program nauczania ogólnego (§ 4 rozporządzenia) obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:............

 .......................

  •  każdy program wybiera / opracowuje/ proponuje nauczyciel - zespół służy tylko do zebrania zaproponowanych programów, a może to być zespół zadaniowy lub dydaktyczny

fragment z MEN:

Dobrym rozwiązaniem jest powołanie w szkole zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, którego zadaniem będzie opiniowanie proponowanych przez nauczycieli programów nauczania.

Taki zespół może też analizować i oceniać, na ile wybrane programy się sprawdzają i w przyszłości podejmować decyzje oparte na własnych obserwacjach i analizach

juasia02-06-2010 11:21:09   [#120]
W zeszłym roku zatwierdziłam np. programy dla klasy IV na cały etap edukacyjny. Czy w tym roku znów muszę dopuszcać te programy tym razem dla klasy V. Czy wystarczy raz na dany etap?
gosiaes209-06-2010 21:17:24   [#121]
prowadziłam dzisiaj burzliwą dyskusję na temat tego, czy numer dopuszczenia programu przez MEN jest przy obecnej pp dopuszczania programów nauczania niezbędny, ważny czy może nieistotny - tzn. czy w SZPN trzeba ten numer uwzględniać?
rzewa09-06-2010 21:35:36   [#122]
nie trzeba, ale można, bo dobrze identyfikuje program
beata karo10-06-2010 12:34:35   [#123]

Mam pytanko: Jeżeli w ubiegłym roku zatwierdziłam i wpisałam program dla klas 1 sp na cały etap edukacyjny i w szkolnym zestawie programów ma on np. nr 1 , w klasach 2 i 3 były inne. Czy teraz tworząc nowe oddziały klas 1 muszę na nowo zatwierdzać program , którym jest taki sam co wybrały nauczycielki w roku ubiegłym?

Z góry dziekuję za podpowiedź

Jacek10-06-2010 12:43:49   [#124]

Art. 22a. 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

2b. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego - także całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego.

Program przedstawia nauczyciel więc jeśli w ub roku dany nauczyciel nie przedstawiał takiego programu bo miał np. klasę 3 SP to powinien dla klasy 1 SP taki program przedstawić nawet jeśli będzie on taki sam jak w ub. roku.

Lepiej gdy zespół nauczycieli taki program przedstawi i wtedy nie będzie konieczności dopuszczania programu co rok.

 

barkuk22-08-2010 08:49:26   [#125]

Wracając do tematu dopuszczenia programów. 

Przypomnijcie , jak to ma być. 

W ubiegłym roku dopusciłam programy, które stanowią SZZp.

Czy w teraz też muszą dopuścić dla pierwszej klasy gimnazjum? na cały ich cykl kształcenia?

Czy wystarczy ,ze zostały w ubiegłym roku dopuszczona. A dopuszczę tylko nowe, czyli np. edukacje dla bezpieczeństwa?

irdyr22-08-2010 10:56:52   [#126]
No własnie, ponawiam pytanie barkuka.
JarTul22-08-2010 11:05:02   [#127]

Czytając w #124 art. 22a ust. 2 zdecydowanie dopuszczamy raz program/programy dla danego nauczyciela na jego wniosek na tak długo jak nie zawnioskuje on o dopuszczenie innego [lub nie zmienią się przepisy w tym zakresie].

Caro22-08-2010 14:38:05   [#128]

taka tylko mała uwaga:

Wobec tego jeśli nauczyciel przestanie po roku pracować to następny pracownik nie będzie mógł korzystać z programu? Program jest dopuszczony do użytku w danej szkole i obowiązuje przez 3 lata (przynajmniej) - tak sądzę.
(Przecież nie można zmienić programu w cyklu kształcenia)

katarzyna3011-09-2010 23:34:34   [#129]
Jaką datę dopuszczenia programu piszemy w dzienniku na kartce z ocenami z danego przedmiotu. Czy tę z dopuszczeniem  przezdyrektora, czy tę z dopuszczeniem przez MEN?
bosia12-09-2010 00:14:52   [#130]
tam się nie pisze już numeru programu
zemi12-09-2010 17:13:40   [#131]

dyrektor przed dopuszczeniem programu powinien uzyskać o nim opinię

dobrze by było, gdyby dyr zasięgnał np. opinii metodyka

wiadomo jakie są realia, zatem

czy ten wymóg jest spełniony, jeśli programy są przedstawione przez poszczególnych nauczycieli na radzie i rada zaopiniowała?

ankate13-09-2010 17:42:49   [#132]

 Dopuszczam decyzją czy zarządzeniem, bo dwa wzory na tym wątku są??????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


post został zmieniony: 13-09-2010 17:43:58
ankate13-09-2010 17:45:08   [#133]
Przepraszam, nie chciałam, ale cosik na enterze mi zaległo ;-(
ankate14-09-2010 09:13:49   [#134]
jeśli w klasie I sp edukację informatyczną prowadzi inny n-l, realizując program dopuszczony przez dyrektora dla całej edukacji wczesnoszkolnej to rozumiem, że już dodatkowo nie trzeba dopuszczać?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]