Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wniosek - zatwierdzenie programów
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Jacek26-08-2009 23:14:39   [#51]
no to jak se przyjmiecie.. zrobić 2009/2010 i już
JarTul27-08-2009 21:52:45   [#52]

Program dopuszczamy "dla nauczyciela" a nie "dla oddziału" czyli bezterminowo?

Czy coś przegapiłem w zmieniających się przepisach?

ankate27-08-2009 21:59:23   [#53]
Oświećcie mnie, bo nie rozmiem...dlaczego mam zatwierdzać programy już zatwierdzone i włączone do SZPN, a do tego zatwierdzone przez MENiS
beera27-08-2009 22:02:55   [#54]

bo tak każe rozp.

;)

JarTul27-08-2009 22:03:39   [#55]
#52 ???
zula27-08-2009 22:04:57   [#56]
Przyznam sie, z e też tego nie rozumiem, wydawało mi się, że dyrektor zatwierdza tylko nowe programy napisane i zgłoszone do realizacji przez nauczyciela. Przeciez Menowskie były już opiniowane przez ekspertów. Jak powinno być , aby było zgodnie z rozporządzeniem?
beera27-08-2009 22:05:50   [#57]

dla nauczyciela?

chyba nie

program jest do nauczania - więc raczej dla oddziału na etap?

beera27-08-2009 22:06:39   [#58]

a  gdzieś  na to już odpowiadałam

poszukam

===

zula

poczytaj może ten wątek i odpowiedź będzie jasna


post został zmieniony: 27-08-2009 22:07:28
Gaba27-08-2009 22:11:08   [#59]
Jest kilka powodów - bo nowe rozporządzenie podaje inną zawartość programu i stare programy trzeba przejrzeć i czasem trochę dodać/uzupełnić. 
zula27-08-2009 22:13:48   [#60]
Asiu, dziś dyskutowałam na ten temat z moim szefem, On jest zdania że Menowskich nie trzeba, więc czytajac Wasze wpisy po prostu zgłupiałam.
JarTul27-08-2009 22:14:13   [#61]

do #57

W przepisach nie ma mowy o oddziale. [Chyba, że coś mi "umyka". :-) ]

Zatem:
1. Nauczyciel wnioskuje.
2. Dyrektor dopuszcza :-)
3. Nauczyciel stosuje program. [informując dyrektora, w których oddziałach na nim się opiera. :-) ]


post został zmieniony: 27-08-2009 22:15:00
Zenon7527-08-2009 22:17:07   [#62]

powoli, coś przestałem rozumieć

była już dyskusja na forum i pamiętam, że nie trzeba dopuszczać programów np. dla klasy V SP bo dla tego oddziału został program wybrany i dopuszczony rok wcześniej . Muszę tylko umieścić go w szpanie, który wprowadzę zarządzeniem po uzyskaniu opinii nowych programów.

beera27-08-2009 22:23:29   [#63]

tak jest napisane w UosO

2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub
program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do
użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego
lub program nauczania.

2b. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub
programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub
szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w
zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania
całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy
programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego –
takŜe całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej
kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego.

i potem rozp.

Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji
wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego
lub ich części

wygląda na to, że  masz rację -  bezterminowobeera27-08-2009 22:24:28   [#64]

Moje było do Jartula

===

papaw przeczytaj rozporządzenie, albo #20 i 21

Zenon7527-08-2009 22:34:37   [#65]
hm :)
beera27-08-2009 22:34:59   [#66]

no co

;)

Zenon7527-08-2009 22:45:48   [#67]

no jestem w kropce, bo cały czas myślałem, że do klasy czwartej to muszą wnioskować, ale jeśli chodzi o piątą to byłem pewien, że program był już dopuszczony na cykl edukacyjny ( nie wolno przecież było zmieniać programu w trakcie trwania cylku)

w czerwcu wywiesiłem w pokoju nauczycielskim ksero szpanu na 2008/9 i nauczyciele mieli potwierdzić czy nadal będą korzystać z wcześniejszych programów w klasach 5 i 6. Chyba to potraktuję jako "wniosek" . Mam już gotowy Szpan na ten rok - jutro do zaopiniowania nowe programy. Przy okazji poproszę o opinię w sprawie starych (chyba tak zrobię)

decyzje o dopuszczeniu

I potem zarządzenie o szpanie


post został zmieniony: 27-08-2009 22:47:41
beera27-08-2009 22:47:25   [#68]

bez sensu ten zapis w rozp.

ale jest


AnJa27-08-2009 23:06:00   [#69]

no- jest

od pewnego forumowego klasyka (klasyki dokładniej;-) podebrałem takie okreslenie: od czapy

Bas28-08-2009 11:03:46   [#70]
A co z programami własnymi (np. pracy z uczniem zdolnym,)? Też wchodzą w Szpan, czy zatwierdzam indywidualnie? A koła? To , co prawda, nie programa nauczania, ale wchodzi w Szpan? Im dalej w las...
krystyna28-08-2009 12:22:17   [#71]

 wg mnie:

w szkolnym zestawie programów nauczania znajdują się wyłącznie dopuszczone do użytku w danej szkole programy  nauczania - uwzględniające   podstawę programową kształcenia ogólnego ustaloną dla danego etapu edukacyjnego.

Natomiast inne programy np. kół, zajęć pozalekcyjnych itp.... umieszczane są w odpowiednich dziennikach zajęć i w nich zatwierdzane przez dyrektora szkoły.

beera28-08-2009 14:10:15   [#72]
oczywiście:)
mamma28-08-2009 15:11:14   [#73]
DZięki Bogu!
dwalcz29-08-2009 21:36:16   [#74]

znalazlem jeszcze taką uchwałę


Uchwała1
Rady Pedagogicznej
Gimnazjum Nr 6 im. A. Mickiewicza w Skale
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania dopuszczenia do użytku szkolnego programów
nauczania.
Działając na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi
zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez
dyrektora niżej wymienione programy nauczania:
1) Program nauczania języka polskiego – autor Anna Polak;
2) Program nauczania języka polskiego – autor Jan Polewski;
3) Program nauczania języka niemieckiego – autor Wanda Niemiec;
4) Program nauczania języka angielskiego – autor Maria Solecka;
5) Program nauczania matematyki – autorzy Jan Iksiński i Adam Całka;
6) Program nauczania wychowania do życia w rodzinie – autor Ewa
Adamska;
7) Program nauczania wychowania fizycznego – autorzy Piotr Szybki,
Jerzy Skoczek i Piotr Piłka;
8) Program nauczania biologii – autor Janina Wilk;
9) … .


§ 2

Dopuszczone do użytku szkolnego programy nauczania wymienione w § 1
stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

§ 3

Dopuszczone programy obowiązują od roku szkolnego 2009/2010.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Andrzej Kowalski
Dyrektor Gimnazjum
Janusz Szklarczyk


zula30-08-2009 10:02:22   [#75]
A co zrobić, jak mój szef nie chce słuchać moich rad i uważa , że MENowskich programów nie musi dopuszczać, bo już eksperci je dopuścili i jest przekonany, że wystarczy mieć SZPN?
rzewa30-08-2009 10:06:20   [#76]

do #74 - uważam, że par 2 i par 3 są zbędne - par 2 to pwtórzenie zapisu ustawowego, a par 3 jest przekroczenem kompetencji

co do par 4 raczej powinien to być (o ile powinien być w ogóle) dzień podjęcia - to opinia, a nie uchwała stanowiąca

zara30-08-2009 11:18:06   [#77]

Skoro jest opinia RP to nie musi być uchwały, takie jest mije zdanie. Ja w protokole tyylko pisze, że zostały zaopiniowane przez RP. Uchwała powinna być tylko w przypadku kompetencji stanowiących (klasyfikacja...).

RP opiniuje organizację pracy szkoły, plan finansowy, wnioski o nagrody  itd. i tu nie ma uchwały, więc podobnie przy programach.     

magden30-08-2009 11:22:00   [#78]

gdzieś czytałam, ze jedyną formą wyrażania opinii przez rade ped jest uchwała i mi to tkwi w pamięci

Zenon7530-08-2009 11:25:02   [#79]
we wrześniu 2008 pani wizytator powiedziała mi, że opinia bez uchwały, a w tym roku na naradzie w KO pani wicekurator powiedziała, że opinia uchwałą
beera30-08-2009 11:33:53   [#80]
kazda opinia wyrażona przez radę, to uchwała:)
Zenon7530-08-2009 11:37:33   [#81]
chodziło o to, żeby nie pisać treści uchwały jako oddzielnego dokumentu z podstawą prawną i nie wpinać do segregatora z uchwałami -lecz napisać w protokole, że RP wyraziła opinię i tyle
Zak30-08-2009 11:48:39   [#82]

Wydaje mi się, że dopuszczamy do użytku tylko nowo wprowadzane programy, np. do klasy I czy IV. Pozostałe zostały juz dopuszczone  w poprzednich latach. Dyrektor dopuszcza programy, a nie szkolny zestaw programów nauczania. Stare i nowo dopuszczone tworzą ten zestaw.

Analogicznie z uczniami, przyjmuję go raz do szkoły i jest uczniem. Przepisy mogą się zmieniać, a ja nie będę go co roku przyjmował do kolejnej klasy. Trochę filozofuję, ale tak na moją logike to wygląda.

Jeśli sie mylę, wyprostujcie mnie:)

beera30-08-2009 11:55:31   [#83]
mylisz się
zara30-08-2009 12:26:54   [#84]
Zgadzam się z wypowiedzią  #81, nie ma potrzeby tworzyć uchwały skoro można odnotować w protokole, że RP wyraziła opinię  
Fred30-08-2009 19:10:58   [#85]

Okropnie się wkleiło, więc usunąłem. Wrzucę w wymianę plików.

 

Ps. Pomysł wziąłem od gery, ale trochę dodałem i zmodyfikowałem. Jeśli coś nie tak, w tym co dodałem i zmodyfikowałem, dajcie cynk.

 

Wyłączam z "dopuszczania" klasy II-III SP, V-VI SP i II-III gimnazjum.

 

Pzdr. Fred


post został zmieniony: 30-08-2009 19:25:57
Diter Kalla30-08-2009 22:07:03   [#86]
Stworzenie takiego programu nauczania, spełniającego wszystkie warunki rozporządzenia to trochę karkołomna robota... może znajdzie się jakaś innowacyjna propozycja w wymianie plików??? :-))
Adaa30-08-2009 22:17:40   [#87]

podobnie jak Fred "wyłączam" z dopuszczenia klasy II-III, V-VI

na logikę - jak mogę dopuszczać realizowane już :-)

zbędna biurokracja

rzewa30-08-2009 22:25:27   [#88]
#15
beera30-08-2009 22:26:40   [#89]

rozporządzenie nakazuje, niestety, dopuścić

ale rozumiem, ze nie dopuszczacie;)

beera30-08-2009 22:28:00   [#90]

#od 1 do#89

;))

rzewa30-08-2009 22:35:03   [#91]

asiu już późno i może dlatego nie widzę...

szukam w tym rozporządzeniu zapisu, że działa wstecz lub ma zastosowanie do postępowań "w toku" czy czegoś w tym rodzaju i znaleźć nie mogę

a jak nie ma takich zapisów, to zgodnie z technika prawodawczą zapisy rozporządzenia dotyczą zdarzeń, które nastąpia po wejściu w życie, zatem trzeba dopuścić programy, które zacznie się stosować po tej dacie

wydaje mi się, że to dlatego, iż rozporządzenie jako takie dotyczy programów, które w szkole mają być stosowane, a nie takich, które już są stosowane

beera30-08-2009 22:36:06   [#92]

myślę, że to nie jest, rzewo sprawa wzroku


beera30-08-2009 22:43:15   [#93]

Wszystkie programy, z których korzysta się w szkole powinny być dopuszczone przez dyrektora- zgodnie z nowym rozporzadzeniem.

Taka też, oczywsta, zresztą, wykładnia była podana w Miętnem przez dyrektora departamentu programów i podręczników - M. Szybalską.

Wówczas też zgłaszaliśmy, że przepis w takim kształcie za wiele sensu nie ma.

===

I chcesz - dopuszczaj, chcesz - nie dopuszczaj. Ja mam takie zdanie, jakie mam:)

Nie sądzę też, żeby od tego dopuszczenia lub niedopuszczenia starych programów cokolwiek w szkole się stało, więc nie jest to temat do wielkiego przejmowania się

ankate30-08-2009 22:47:15   [#94]

" Nie sądzę też, żeby od tego dopuszczenia lub niedopuszczenia starych programów cokolwiek w szkole się stało, więc nie jest to temat do wielkiego przejmowania się"
 

nareszcie zdroworozsądkowo!

teka5730-08-2009 22:50:23   [#95]

uważam,że jeżeli mielibyśmy uchwalać programy już uchwalone w  minionych latach ,to  należałoby  najpierw anulować tamte  decyzje  związane   z ich  wprowadzeniem,aby  na  nowo   je  uchwalać w  myśl tego   nowego  rozporządzenia .

Absurd  i  papieromania nikomu nie potrzebna,bo  jak można coś  podwójnie uchwalać....

Sądzę ,że logicznie ujmując, rozporządzenie tyczy  nowych   programów,a nie każe nam się  cofać...,bo tak myśląc, musielibyśmy   nie  respektować każdego  starego rozporządzenia- w  myśl nowego rozporządzenia ../.


teka5730-08-2009 22:56:28   [#96]

....chyba,że MEN podał wykładnię w  tej  kwestii.aby  cofać się i uchwalać na nowo...bo ja zopis w  rozporz. traktuję jak  rzewa.

Jasne,każdy z dyr.  bedzie robił ,jak  uważa i rozumie  zapis.Chyba  jest on  na  tyle  nieczytelny ,skoro  tak  długo  i tyle   jego  interpretacji.

krystyna30-08-2009 23:21:44   [#97]

szukam na stronie MEN - i oczywiście nie mogę znaleźć !

 bo skopiowałam sobie kiedyś  " Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły."

i omówienie to kończyło się tak:

W okresie przejściowym

Nauczyciele klas w których obowiązuje dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego mogą wybierać programy z tego wykazu, przy czym programy wpisane do tych wykazów również wymagają dopuszczenia do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.


a szukając, przez przypadek znalazłam jeszcze to:

..........................W związku z powyższym Minister Edukacji Narodowej nie dopuszcza już do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania, a uzyskanie przez program nauczania dopuszczenia do użytku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów nie oznacza dopuszczenia programu do użytku w danej szkole, które może nastąpić zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Zatem programy nauczania uwzględniające dotychczasową podstawę programową, dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie dotychczasowych przepisów, również wymagają dopuszczenia do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

http://www2.men.gov.pl/content/view/12347/23/


i już sama nie wiem...teka5730-08-2009 23:33:54   [#98]


 Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły.
W dniu 8 czerwca 2009 r. Minister Edukacji Narodowej – Pani Hatarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, tj. w dniu 10 czerwca 2009 roku. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 4, poz. 18), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458). Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. znowelizowała przepisy art. 22a ustawy o systemie oświaty, wprowadzając generalną zasadę dopuszczania programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Jest to odejście od poprzednio obowiązującej zasady dopuszczania programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.......................

W okresie przejściowym
Z uwagi na sukcesywne wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, wykazy programów nauczania dopuszczonych na poszczególnych etapach kształcenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie dotychczasowych przepisów będą zamieszczone na stronie internetowej MEN do czasu pełnego wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Nauczyciele klas w których obowiązuje dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego mogą wybierać programy z tego wykazu, przy czym programy wpisane do tych wykazów również wymagają dopuszczenia do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

wklejam ten wpis, na potwierdzenie mojej  i nie  tylko- bo   rozumiem ,że również rzewy i  innych-interpretacji tego zapisu,że tyczy to  programów dla kl.IV ze stara PP ORAZ  K.i SP I KL.i GIMN.

beera31-08-2009 00:01:00   [#99]

hm..

tu już przestałam rozumieć, kto miał jaką interepretację ;)

ankate31-08-2009 01:10:45   [#100]
to na czym w końcu stanęło, bo się pogubiłam: na Asinym czy na Rzewowym????
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]