Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ocena roczna ustalona niezgodnie z prawem
strony: [ 1 ]
nel 10017-06-2009 22:00:08   [#01]

Jeden z rodziców już mi zapowiedział odwołanie się od oceny kiedy tylko dziecko otrzyma świadectwo. Ciekawe jest to, że to ocena z plastyki. Jak do tego podejść?

Czy ktoś miał taki przypadek odwołania się od oceny z informatyki, techniki lub wych fizycznego dlatego, że została ona ustalona niezgodnie z prawem? Co z tym fantem zrobiliście?

AnJa17-06-2009 22:02:25   [#02]

sprawdzić, czy faktycznie

jesli tak- egzamin zgodnie z rozporządzeniem

Jacek17-06-2009 22:04:58   [#03]
a to zależy czy uzasadniony
Power417-06-2009 22:09:17   [#04]
Jak do tego podejść?
bez emocji
zawczasu przypomnieć sobie zapisy statutu i rozporządzenia w tej sprawie:-)
rzetelnie przeanalizować uzasadnienie
Małgosia 777717-06-2009 22:15:36   [#05]
Zawsze najpierw rozporządzenie, a potem statut.
Ciekawe są odwołania od oceny z zachowania. W rozporządzeniu stoi, że do 7 dni od zakończenia roku szkolnego. Są dyrektorzy, którzy uważają, że to koniecznie po zakończeniu roku szkolnego. Dla mnie to do 7 dni od zakończenia, czyli po radzie klasyfikacyjnej już można. Może się mylę? Piszę o tym, chociaż nie mnie ten problem dotyczy bezpośrednio, ale musiałam poradzić koleżance po fachu (gdzież tu dyrektorska lojalność???().
bosia17-06-2009 22:15:52   [#06]

do wf miałam w zeszłym roku-była niezgodna z procedurami i egzamin, nic nadzwyczajnego

w tym się udało

zgredek17-06-2009 22:17:59   [#07]

Małgosiu - zapis jest dokładnie taki:

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

i tu nie ma mowy o żadnej interpretacji


post został zmieniony: 17-06-2009 22:18:20
dorotaanna17-06-2009 22:23:24   [#08]

 

Właśnie dzisiaj miałam komisję odwoławczą od wystawionej oceny zachowania. Nauczyciel  nie poinformował rodziców o propozycji i niestety na drugi dzien po klasyfikacji już miałam odwołanie. W kuratorium powiedziano mi, że 7 dni dotyczy - końcowej daty, kiedy mogą być wniesione zastrzeżenia, zresztą jeszcze upewniałam się.

zgredek17-06-2009 22:25:54   [#09]

matkokochana - toż napisali wyraźnie!

zgredek17-06-2009 22:26:37   [#10]

wkleję więcej:

§ 19. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

dyrlo18-06-2009 14:03:51   [#11]

Ale Ci tu nelu napisali, poodbieraj pocztę i tą forumową i e-mailową.

U mnie odwołanie po rozdaniu świadectw było.

for19-06-2009 13:55:43   [#12]

właśnie mamy odwołanie od oceny zachowania. Niezgodne z procedurami, świadectwo wydane , arkusz wypełniony. Czyli powołuję komisję zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli ocena ulegnie podwyższeniu:

1. to anulować świadectwo?

2. powtórna rada klasyfikacyjna ?

Kto ma doświadczenie w tym zakresie ?proszę o pomoc

AnJa19-06-2009 14:55:44   [#13]
1.tak
2.nie
dyrlo19-06-2009 18:43:12   [#14]
Ja też mam znowu, ale nie od zachowania, i pierwsze "badania" zgodność z prawem wskazują moim zdaniem, które oczywiście jest odmienne niż odwołującego się.
for20-06-2009 14:07:59   [#15]
dalej drążę ten sam temat....w powołanej komisji zgodnie z rozporządzeniem ma być przedstawiciel SU czyli w tym moim przypadku uczeń klasy V - jak go wprowadzić w zawiłości procedur, a jak z głosowaniem ...proszę podzielcie się swoim doświadczeniem w tym zakresie
for21-06-2009 16:29:36   [#16]

podnosze nieśmiało wątek- bardzo mi zależy abyście podzielili sie swoimi dośwaidczeniami- mamy we wtorek komisję odnośnie odwołania od oceny o której pisałam - nadal nie wiem jak wpisać w arkuszu ocen( na pewno będzie ocena wyższa), jak wprowadzić w procedury odwołania ucznia klasy V - jako przedstawiciela SU, czy koniecznie on musi być itd itd..

Dziękuję za pomoc

katarzyna3024-06-2009 08:04:57   [#17]
U koleżanki w szkole jest odwołanie od oceny niedostatecznej z przedmiotu A (szkoła ponaggimnazjalna). Jest to przypadek taki, że ta ocena niedostateczna była trzecią ndst, a więc są jeszcze przedmioty B i C. Do pozostałych B i C nie ma podstaw do odwołania. Dyrektor chce, żeby na te dwie ndst uczeń otrzymał poprawki. I moje pytanie w imieniu koleżanki jakie terminy na te wszystkie procedury?
1. kiedy egzamin sprawdzający z przedmiotu A, w lipcu?
2. zakładam, że sprawdzian będzie obejmował materiał roczny na ocenę dopuszczającą
3. jeżeli sprawdzian przygotowany na dopuszczajacy, to znaczy że uczeń powinien napisać go w 100% ?
4. czy potrzebna jest uchwała RP na poprawki z przedmiotów B i C oraz kiedy?
5. a jeżeli nie ma uchwały RP na dwie poprawki i dyrektor sam je ustanawia, to jakie ma to skutki prawne lub nic z tego nie wynika
katarzyna3024-06-2009 08:23:23   [#18]
Jeszcze do tego samego
6. czy w tym wszystkim wychowawca odgrywa jakąś rolę?
AnJa24-06-2009 10:55:54   [#19]
1. jak najszybciej
2. roczny, na wszystkie oceny
3.nie, nie tylko dlatego, ze 2
4.tak- albo specjalna, albo sierpniowa
5. dyrektor nie ma takiego prawa - takie egzaminy byłyby nieważne bo odbyte z naruszeniem prawa
6.tak- wypisuje nowe swiadectwo ewentualnie i dokonuje wpisów w arkuszu ocen

dlaczego dyrektor zakłada z góry, ze sprawdzajacy bedzie na pozytywną?
dlaczego dyrektor zakłada, że RP zgodzi sie na 2 poprawki?
katarzyna3024-06-2009 14:41:47   [#20]
To wie tylko sam dyrektor i chyba nikt poza nim. W tamtej szkole stosuje się przepisy wybiórczo.
Promyk26-06-2009 14:07:58   [#21]
Proszę o podpowiedź:
Nauczyciel przygotowujac informację dla rodziców o przewidywanych ocenach wpisał z rozpędu (chyba) ocenę bardzo dobrą. Natomiast roczna ocena to była ocena dobra - i taka jest na świadectwie. Rodzic przyszedł oczywiscie z pretensjami i chce się odwoływać. CZy potraktowalibyście to jako naruszenie procedur i można zrobić egzamin sprawdzajacy??
Jacek26-06-2009 14:10:46   [#22]
wg mnie nie
AnJa26-06-2009 14:50:26   [#23]
wg mnie tak
Dragon26-06-2009 15:20:20   [#24]
A gdyby nauczyciel wpisał informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej, a wystawił dostateczną? To naruszył procedury?
Można żądać egzaminu sprawdzającego na tej podstawie?

Przewidywana ocena to ocena przewidywana, a nie ustalona - nie widzę tu złamania procedury.
AnJa26-06-2009 15:26:13   [#25]
widzisz- problem w tym jak ta procedura zostala zapisana

u nas nie można wystawić niższej niż przewidywana

inna rzecz, że w systemie punktowym nie da się
Dragon26-06-2009 15:33:04   [#26]
No - przy takim zapisie jak najbardziej byłoby to naruszenie procedur.

Przy takim zapisie ja jako nauczyciel - zawsze przewidywałbym pały. :-))
AnJa26-06-2009 15:36:01   [#27]
przy punktowymnie da się - przewidywana ocena wynika z liczby punktów zdobytych przez dzieciaka w dniu przewidywania

zwykle jest ona niższa niż faktycznie zdobyta na dzień klasyfikacji rocznej- więc i oceny bywają przewidywane zaniżone

ale nie aż tak, że do ndst;-)
Adaa26-06-2009 15:56:06   [#28]

ja bym tu troszke polemizowała z Dragonem:-)

Skoro :

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

to nalezy uznać (uzywając stwierdzenia sądowniczego), ze przewidywana ocena jest oceną stanowiaca próg, od którego mozliwe jest tylko ciagniecie w górę

 

dla zainteresowanego ocena przewidywana moze byc satysfakcjonujaca (bez egzaminu sprawdzajaceg)

 

wystawienie nizszej niz przewidywana sprawia, że zainteresowany zostaje pozbawiony prawa do egzaminu sprawdzajacego (bo sie nie spodziewal, że satysfakcjonujaca go ocena nie została zachowana)

 

 

Dragon26-06-2009 16:13:01   [#29]
Jeśli to cytat z jakiegoś aktu prawnego - to Twoją polemikę, Adoo, uznałbym za skuteczną. :-)
Innymi słowy - zgadzam się z Adąą, a nie Dragonem. :-)
Adaa26-06-2009 16:22:27   [#30]

Tak, to z rozporzadzenia o ocenianiu, paragraf 4:-)

dyrlo26-06-2009 16:22:58   [#31]

W połowie maja informujemy (bo tak mamy w stautcie) o przewidywanych dla ucznia ocenach, są wywiadówki zaplanowane na początku roku już. Przed nami jeszcze druga połowa maja i czerwiec gdzie nadal trzeba pracować i nadrabiać to co przepadło przez matury, dlatego mamy zapis, że przewidywana ocena może ulec zmianie zarówno w górę jak i w dół bo mamy ważoną :-)

A i teraz tak się zastanawiam, czy my tak obok prawa działamy.

Ale mamy też zapis, że 3 dni przed klasyfikacją można zgłosić się na podwyższenie bo druga przewidywana musi być podana 3 dni przed i ta już tylko w górę może iść.


post został zmieniony: 26-06-2009 16:25:57
rabbani27-06-2009 09:52:52   [#32]
To znaczy, że łamiecie rozporządzenie. Oceny przewidywanej NIE wolno obniżyć. A wystarczy po prostu w maju nie podawać oceny przewidywanej, lecz na przykład na tydzień przed konferencją i sprawa jest rozwiązana. A w maju podajcie ocenę prognozowaną czy jakoś tak...
Ala27-06-2009 09:59:56   [#33]

a jaka różnica jest między przewidywaną a prognozowaną?

bo dla mnie tylko w nazwie

rabbani27-06-2009 10:27:45   [#34]
Może taka, że aby być w zgodzie z rozporządzeniem nie można obniżać przewidywanej... A najprostsze rozwiązanie, to nie podawać w połowie maja ocen - w końcu jeszcze miesiąc został pracy.
Ala27-06-2009 10:51:49   [#35]
u nas podajemy w maju tylko zagrożenia oceną niedostateczną ;-)
AnJa27-06-2009 10:52:50   [#36]
kilka lat temu podaliśmy raz taką informacje

ok.70% uczniów było zagrozonych

więc zmieniliśmy statut i nie podajemy
Ala27-06-2009 10:53:51   [#37]
też dobre rozwiązanie
Ala27-06-2009 10:54:08   [#38]
a co podajecie i kiedy?
AnJa27-06-2009 10:58:35   [#39]
minimalne liczby punktów konieczne dla uzyskania każdej z ocen

zakładamy, ze dodać uzyskane przez siebie punkty i porównac je z limitem kazdy potrafi

ponadto na miesią przed klasyfikacją jest wywiadówka

a na tydzień dyżury informacyjne nauczycieli
Ala27-06-2009 11:04:51   [#40]
niegłupie rozwiązanie, podoba mi się :-)
bosia27-06-2009 11:10:34   [#41]

tak, to jest dobre rozwiązanie, ale przy takim systemie oceniania

jest on zreszta dość jasny i za bardzo nie da się przkombinować z oceną

natomiast jesli nie mam punktowego, to musze podać oceny, a szczególnie zagrożenia

właśnie nad tym pracujemy, jak to zmienić-w sierpniu chcemy pracować

AnJa27-06-2009 11:17:47   [#42]
nam sie tez podoba

nie podobał sie wizytatorowi

po spotaknu z dzieciakami, gdzie mwil im dlaczego to zły system jest wrócił i powiedział, ze z nami sie nie da rozmawiac

i przestał o ocenianiu
bosia27-06-2009 11:24:10   [#43]

dla mnie ten system jest taki matematycznie poukładany i dlatego jasny

tylko chyba u nas by się nie sprawdził-poziom inny

a wniosek z wizytacji też ciekawy;-)

dyrlo27-06-2009 12:13:35   [#44]

#34 nic nie łamiemy bo proponowana a prognozowana to tylko gra słów. Podajemy zagrożenia i to co w damym momencie wychodzi ze średniej ważonej.

I o to chodzi, że jest jeszcze cały miesiąc pracy żeby poprawić, podwyższyć ale też nie można przestać pracować. Ileż to razy na tym forum pisaliśmy co zrobić żeby uczniowie do końca roku szkolnego chodzili do szkoły.

Otórz my pracujemy do końca, RP mamy we wtorek poprzedzający piątek rozdania świadectw. Do piątku poprzedzajacego jeszcze wystawiamy oceny i One są wpisane długopisem dopiero w ten właśnie piątek. Sprawdza się, jeśli mamy niższą frekwencję to tylko w środę i czwartek, ale i czwartek w tym roku szkolnym był prawie 100%, nawet absolwenci przyszli ale to już inna inszość jak to zrobiliśmy :-)))

Czesia27-06-2009 12:20:00   [#45]

napisałaś Adoo:"to nalezy uznać (uzywając stwierdzenia sądowniczego), ze przewidywana ocena jest oceną stanowiaca próg, od którego mozliwe jest tylko ciagnięcie w górę"

znaczy się, ze jesli uczeń miał powiedzmy oceny 2,2 (sprawdziany z wagą 3) ,1,2,3 (kartkówki i odpowiedź z wagą 2) to przewidywaną oceną jest 2 (nie można powidzieć na tym etapie, że ten uczeń jest zagrożony oceną ndst), ale to nie koniec zajęć - uczeń dostal jeszcze 1 (bo był sprawdzian), 1 (bo pisał poprawę owego sprawdzianu), 1 z kartkówki, 1 z zadania domowego - zatem mimo, że wychodzi ze sredniej ważonej 1, to trza mu dać 2? hm....czyli trzeba go ciąnąć w górę, czyli zrobić wszystko, co by mu wyszło 2?

(jest sporo takich uczniów,którzy po usłyszeniu, że mu się przewiduje 2, natychmiast przestają pracować, albo przestają chodzić do szkoły- bo w zasadzie po co- już mają 2)

a idąc dalej - tak samo jest z oceną zachowania- rozporządzenie mówi o przewidywanych ocenach zachowania i sposobie i trybie uzyskania oceny wyzszej niz przewidywana- zatem wychodziło by na to, że jak mu się przewidzi ocenę powiedzmy poprawną, a ów uczeń np.zdewastował  szkolny ogródek, to nie wolno mu tej oceny przewidywanej obniżyć?

 

 

 

 

 

Adaa27-06-2009 13:05:59   [#46]

czesiu - jesli informujemy rodziców i ucznia na miesiąc przed zakończeniem zajęc o przewidywanych ocenach ( co dla mnie jest bzdurą), to takie cuda, o jakich piszesz moga miec miejsce

to , ze mogą nie oznacza, ze prawo jest gupie, ale, że ustalając swój system oceniania  szkoła byla krótkowzroczna:-)

i w takim przypadku :trzeba go ciąnąć w górę, czyli zrobić wszystko, co by mu wyszło 2?

trzeba taka żabe zjeść:-)

co do oceny z zachowania, to temat rzeka, omawiany tu tysiace razy

np. uczeń wzorowy cały rok, ideal...w ostatnim tygodniu nauki, pod wpływem np. alkoholu zdewastował ogródek - po fakcie widzi swój blad, żałuje, deklaruje przeprosiny i naprawe szkody ....obnizamy mu ocene z zachowania? - roczną, czy końcową, na która pracowal cały rok?;-)

ja bym nie obnizyła - przyznajac mu prawo do bledu :-)

 

dariuszn707-06-2019 12:09:09   [#47]

Czy podstawą odwołania od oceny ndst, może być niestosowanie się nauczyciela do zaleceń orzeczenia (nauczyciel w rozmowie twierdzi że się stosuje, rodzic mówi coś innego), a z moich obserwacji wynika, że uczeń otrzyma ndst na koniec roku. 

AnJa07-06-2019 12:22:39   [#48]

Kluczowa jest ocena dyrektora wynikajaca ze sprawowanego nadzoru.

Moim zdaniem jest to podstawa do skargi na nauczyciela/dyrektora ale nie w trybie kwestionowania formalnych procedur ustalenia oceny.

MKJ07-06-2019 16:01:38   [#49]

Nieuwzględnienie przez nauczyciela dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia jest jak najbardziej naruszeniem trybu ustalenia oceny - jest to naruszenie art. 44c ust. 2 UoSO.

AnJa07-06-2019 18:07:15   [#50]

Jesłi uda się wykazać, ze zalecenia formalne nie były realizowane - jasne.

Ale jeśli są dowody realizacji - w programie, ipecie, wpisach w dzienniku, innej dokumentacji- a jedynie ich jakośc była jak to w szkole- nie.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]