Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pilne... Fundusz Socjalny a PIT
strony: [ 1 ][ 2 ]
DYREK12-05-2010 19:41:43   [#51]

"Wczasy "pod gruszą" są jedną z form wypoczynku - wypoczynku organizowanego przez pracowników we własnym zakresie. Dopłata do tej formy wypoczynku jest finansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To, czy w danym zakładzie w ogóle można ubiegać się o dofinansowanie do "gruszy", według jakich zasad jest wypłacane dofinansowanie i jakie warunki trzeba spełnić, by "gruszę" otrzymać - o tym wszystkim decyduje zakładowy regulamin Funduszu opracowywany samodzielnie przez każdego pracodawcę tworzącego Fundusz w trybie określonym w art. 8 ust. 8 ustawy o Funduszu.
W odróżnieniu od roszczeniowego świadczenia urlopowego, świadczenia socjalne finansowane z Funduszu, w tym wczasy "pod gruszą", mają charakter uznaniowy. Ich przyznanie oraz wysokość uzależnione są od spełniania przez osoby uprawnione kryteriów o socjalnym wyłącznie charakterze, tzn. od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i zdrowotnej. Stosowanie wymienionych kryteriów w praktyce oznacza, że dopłaty do wczasów pod gruszą nie powinny być przyznawane w jednakowej wysokości. Sytuacje socjalne pracowników różnią się, a więc przyznawane przez zakład dopłaty do wypoczynku powinny być również zróżnicowane. "

http://www.prawo.lex.pl/czasopisma/slp/pomocwfw.html

DYREK20-05-2010 17:17:19   [#52]

"Nauczyciel może otrzymać w danym roku szkolnym dwa świadczenia - świadczenie urlopowe na podstawie przepisów KN oraz dopłatę do wypoczynku zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS. Obydwa świadczenia są bowiem od siebie niezależne."

z: http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=a
rticle&catid=2%3Aaktualnoci&id=513%3Awiadczenie-urlopowe-nauczycieli-&Itemid=54

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]