Forum OSKKO - wątek

TEMAT: status dyrektora - wypracowanie stanowiska OSKKO
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
rzewa05-08-2009 13:05:31   [#151]
a w niepublicznych tak jak jest teraz ale byłby problem w prywatnych i publicznych jednocześnie (bo takie też są)  ;-)
post został zmieniony: 05-08-2009 13:06:46
AnJa05-08-2009 13:09:36   [#152]

jakos nie widzę problemu

jesli nie ma pragnmatyki szczególowej jest ogólna- czyli KP

czyli pewnie tak jak dzisiaj 

AnO23-09-2009 10:10:11   [#153]
 I ) Praca w wakacje i ferie nie może pozbawiać dyrektora szkoły odpoczynku

Pytanie:
Dyrektor szkoły i wicedyrektorzy podczas ferii i wakacji pracują w formie dyżurów, jeżeli są remonty w szkole, praktycznie nie korzystają z wolnego. Jakie są regulacje urlopowe w stosunku do nich?
Odpowiedź: Zasadą jest, że nauczyciele z placówek feryjnych korzystają z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich. Kierowanie szkołą wymaga jednak od dyrektora podejmowania w tym czasie również czynności związanych z realizacją jej zadań statutowych. Niejednokrotnie zachodzi konieczność wykonywania także innych czynności, np. przeprowadzenia remontu, inwestycji lub wykonywania innych zadań zleconych przez organ prowadzący szkołę.

UWAGA
Od Twojej organizacji zależy, ile czasu w okresie ferii pochłoną Ci czynności związane np. z remontem, a ile pozostanie Ci na wypoczynek. Nie ma żadnego limitu urlopu, który musisz wykorzystać w okresie ferii zimowych. Jeżeli wykonujesz jakieś prace w okresie ferii, to tak naprawdę rozliczenie okresu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego dla celów ustalenia urlopu uzupełniającego będzie możliwe dopiero po feriach letnich (po rozliczeniu wykorzystania co najmniej 8 tygodni urlopu wypoczynkowego w roku).
KONIEC UWAGI

( II ) Dlaczego czasami musisz pracować w ferie?
Zarówno podczas roku szkolnego, jak i ferii, zobowiązany jesteś do podejmowania działań, które zapewnią realizację przez szkołę jej statutowych zadań. W okresie ferii należą do nich w szczególności:
1. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych (dotyczy to także klasyfikacji semestralnej),
2. udział w komisjach egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli,
3. prace związane z zakończeniem pierwszego półrocza i rozpoczęciem nowego (lub semestru),
4. przygotowanie do rozpoczęcia drugiego półrocza, w tym opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

( II ) Nauczyciele mogą pracować w ferie maksymalnie przez 7 dni
Do wykonania powyższych czynności możesz także zobowiązać swoich nauczycieli, ponieważ pozwalają Ci na to przepisy Karty Nauczyciela Jednak nie mogą one zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

( II ) Praca w ferie tylko za zgodą organu prowadzącego
W czasie ferii szkolnych możesz pracować wyłącznie na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego, jeżeli:
1. wykonujesz zadania zlecone przez ten organ, albo
2. prowadzisz w szkole inwestycje lub remonty.

*Zgoda organu prowadzącego musi być na piśmie!*
Jeżeli uważasz za konieczną swoją obecność w szkole w czasie ferii, np. z powodu trwającego remontu, przed ich rozpoczęciem na piśmie musisz wystąpić do organu prowadzącego szkołę z umotywowanym wnioskiem o wyrażenie zgody na niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w określonym terminie i wymiarze. Nie możesz sam podejmować decyzji w tej sprawie. Jeżeli organ prowadzący wyda Ci pisemne polecenie wykonania w czasie ferii szkolnych pewnych zadań, jesteś zobowiązany je wykonać.

*Bez zgody organu zapomnij o urlopie w trakcie roku*
Zgoda organu prowadzącego jest konieczna, abyś mógł pracować w czasie ferii, a następnie, po zakończeniu ferii letnich (jeżeli nie wykorzystasz łącznie 8 tygodni urlopu), otrzymać uzupełniający urlop wypoczynkowy. Pamiętaj, iż urlop uzupełniający nie zawsze musi przypadać bezpośrednio po okresie ferii. Zasadą jest, że musi być udzielony w roku szkolnym, ale termin jego udzielania ustala się biorąc pod uwagę wniosek nauczyciela oraz organizację pracy w szkole.

Powyższe zasady dotyczą również wicedyrektora szkoły. Samo polecenie dyrektora szkoły do wykonywania określonych zadań przez wicedyrektora placówki w okresie ferii nie jest jednak wystarczające. Koniecznym jest, aby na taką działalność wyraził zgodę również organ prowadzący szkołę. Dopiero wtedy wicedyrektor szkoły może skorzystać z uzupełniającego urlopu wypoczynkowego.

URLOP W PRAKTYCE
Dyrektor technikum w okresie ferii szkolnych zdecydował nadzorować remont pracowni zajęć praktycznych. Codziennie (przez 2 tygodnie) przebywał na terenie szkoły. Pod koniec marca zwrócił się do organu prowadzącego o udzielenie mu urlopu uzupełniającego w wymiarze 2 tygodni od 30 marca do 15 kwietnia 2008 r.
Organ prowadzący nie wyraził zgody na urlop uzupełniający, motywując odmowę tym, że dyrektor pracował w okresie ferii zimowych i nie posiadał zgody organu prowadzącego. Nie zostały zatem spełnione przesłanki prawne do udzielenia urlopu uzupełniającego, określone w art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela.
KONIEC

Podstawa prawna:
- art. 64 ust. 1, ust. 2, ust. 4, art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela,
- art. 36 ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

DYREK25-09-2009 10:02:40   [#154]

asia

"No i przedstawiliśmy sprawę statusu dyrektora - mamy obietnicę przyjrzenia się zgłaszanym przez nas problemom przez prawników, co też wyglada obiecująco"

z: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=39996&ux=2848&pst=37#pst37

i

"Pani minister z uwagą wysłuchała postulatów obejmujących kwestie statusu dyrektora, a sformułowanych przez członków zrzeszonych w OSKKO."

z:

http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=902%3Aminister-katarzyna-hall-na-kongresie-oskko&catid=25%3Awydarzenia-z-udziaem-ministrow&Itemid=34

 

mamy jakieś “światełko w tunelu” :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]