Forum OSKKO - wątek

TEMAT: tvn24 - komunikat CKE-wyciek testów
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
Małgoś25-04-2009 21:13:37   [#151]
nawet, gdyby wcześniej było OK ...jakoś współczucia nie czuję :-(
jatoja25-04-2009 23:31:08   [#152]
chciałam zaznaczyć, że w braku współczucia byłam pierwsza ;-)
Marek Pleśniar26-04-2009 05:01:04   [#153]

o wypraszam sobie

nikt mnie nie prześcignie w braku współczucia!

emeryt26-04-2009 12:36:32   [#154]

fałszerze byli też:

http://www.rp.pl/artykul/111604,295923.html

Maelka26-04-2009 13:27:31   [#155]

Ubiegłoroczny sprawdzian?

CKE nierychliwa, ale sprawiedliwa...

;-)

dota c26-04-2009 13:35:42   [#156]
Ustawiam się w kolejce tych, którzy nie odczuwają współczucia
Adaa06-05-2009 21:54:28   [#157]

ciąg dalszy :

Oświadczenie dotyczące Niepublicznego Gimnazjum Fundacji „Dyslektyk”, przy ul. Wiktorskiej 83/87 w Warszawie
Adaa06-05-2009 21:55:45   [#158]

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Warszawie w Niepublicznym Gimnazjum Fundacji „Dyslektyk” im. Dzieci Warszawy zostały ujawnione nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkoły oraz przestrzeganiu przepisów prawa oświatowego. Nieprawidłowości dotyczą niespełnienia przez szkołę warunków określonych w art. 7 ust. 3, p. 1 - 4 oraz 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o   systemie oświaty. Powyższe uchybienia stanowią podstawę wystąpienia do m.st. Warszawy (jako organu prowadzącego ewidencję szkół i placówek niepublicznych) z wnioskiem o cofnięcie uprawnień szkoły publicznej ww. gimnazjum w trybie art. 88 wyżej cytowanej ustawy.

Niezależnie od ostatecznej decyzji organu ewidencyjnego uczniowie Niepublicznego Gimnazjum Fundacji „Dyslektyk” będą mieli możliwość kontynuowania nauki w obecnej szkole do końca roku szkolnego.

W związku z unieważnieniem egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oraz odwołaniem egzaminu w części językowej, w dniach 2, 3, 4 czerwca br. zostanie przeprowadzony ponowny egzamin dla uczniów ww. szkoły. Nad prawidłowością jego organizacji i przebiegu będzie czuwało Kuratorium Oświaty i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

O trybie przeprowadzenia ww. egzaminu zostali poinformowani rodzice podczas spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Kuratorium Oświaty w dniu 29 kwietnia br.

Mając na uwadze dobro uczniów, którzy nie są winni zaistniałej sytuacji Mazowiecki Kurator Oświaty równolegle z podjętymi działaniami kontrolnymi i prawnymi podjął starania o objęcie uczniów Niepublicznego Gimnazjum Fundacji „Dyslektyk” opieką psychologiczno-pedagogiczną. Kuratorium Oświaty w Warszawie pozostaje w kontakcie z zainteresowanymi rodzicami uczniów (dotychczas odbyły się dwa spotkania informacyjne dotyczące zaistniałej sytuacji). Ponadto zapewniono rodzicom możliwość bieżącego kontaktu z wizytatorem nadzorującym szkołę w celu wyjaśniania powstałych wątpliwości.

 

Andrzej Kulmatycki
Rzecznik Prasowy
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Marek Pleśniar06-05-2009 22:15:25   [#159]
mi osobiście się to podoba
AnJa06-05-2009 22:17:57   [#160]

że Rzecznik podpisuje?

no- mi też własciwie

Marek Pleśniar07-05-2009 08:09:25   [#161]

nie ma co narzekac na wykształcenie naszych maturzystów;-)

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]