Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zajęcia wf
strony: [ 1 ]
zespół17-04-2009 18:26:04   [#01]
czy może ktos słyszał lub widział projekt rozporzadzenia o wf?podobno maja byc 2 godz z podziałem na grupy i 2 godz bez podziału (SP i Gimn.) nie wiem na ile to prawda?rzeczywistosc oswiatowa zmienia sie bardzo szybko widze...
Ala17-04-2009 18:29:19   [#02]

wszystkie godziny wf realizuje się zgodnie z ramówką w grupach liczących od 12 do 26 uczniów

 

jerzyk17-04-2009 19:03:05   [#03]
http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=35901&pst=47#pst47
teka5717-04-2009 21:01:50   [#04]
w takim razie , jak wytłumaczyć zapis ,który jest na stronie men:
Już od dnia 1 września 2009 r. szkoła może we wszystkich klasach realizować nową podstawę programową w zakresie wychowania fizycznego; decyzja w tej sprawie jest podejmowana samodzielnie przez każdą szkołę.

W szkole podstawowej i gimnazjum prowadzi się 4 godziny wychowania fizycznego, z których, jak do tej pory, 1 godzina może być realizowana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego.

Ile godzin wf-u musi być w I-III? 3h czy 4h?
beera17-04-2009 21:21:59   [#05]

no 4

:)

z których  1 może być prowadzona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych form.

w czym jest problem?

buwa17-04-2009 21:22:43   [#06]
WF w I-III
Najpierw myślałam, że 4, bo tak kiedyś było w projektach. Teraz uważam że 3, bo tak wynika z ilości godzin do realizacji ramówki, czyli 290 na cykl.
beera17-04-2009 21:24:47   [#07]

w jakich klasach I-III?

 

buwa17-04-2009 21:27:07   [#08]
Wychowanie fizyczne w ramach edukacji wczesnoszkolnej - 290 godzin
beera17-04-2009 21:28:39   [#09]

aaaa

no tak - zrozumiałam, że Teka pyta o SP i gimn - w rozumieniu SP IV-VI

 

Adaa17-04-2009 21:29:26   [#10]
tak własnie wychodzi - 3 godziny tygodniowo
beera17-04-2009 21:37:39   [#11]
tak było w klasach I-III także do tej pory - tu się chyba nic nie zmieniło
teka5717-04-2009 21:43:03   [#12]
Cytuję:W szkole podstawowej i gimnazjum prowadzi się 4 godziny wychowania fizycznego, z których, jak do tej pory, 1 godzina może być realizowana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego.
----
Czytam i czytam ... i z tego zapisu nie wynika ...nic,gdyż czytając to, można rozumieć,że chodzi o całą sp. Nie ma zapisu ,że IV-VI-, a skoro nie ma tzn.,że również w I-III( I etap edukacyjny sp).Czytając jednak... o 290 godz. w I-III sp. coś mi się tu kłócą te zapisy. Uważam,że MEN powinno sprecyzować wymagania i swoje stwierdzenia....no chyba ,że ja czegoś nie rozumiem.
cynamonowa17-04-2009 22:38:39   [#13]
bo to co jest u maluszków- to nie jest wychowanie fizyczne- dlatego nie  napisali tak jakbyś oczekiwała, ze w IV-VI
beera17-04-2009 22:40:16   [#14]

sprawdziłam - zaczęlo się to chyba właśnie tak nazywać w nowej ramówce

i chyba dlatego komentarz wprowadził Tekę w błąd

teka5718-04-2009 16:34:16   [#15]
w takim razie -asiu-gdzie lub w czym tkwi błąd?
beera18-04-2009 16:39:58   [#16]

w tym, ze nazwa przedmiotu w klaach I-III zaczęła się nazywać wychowanie - fizyczne i w związku z tym na informacji w MEN powinno być jaśniej napisane, że w-f w klasach IV-VI i gimn jest prowadzony w wymiarze 4 godzin

Bo, jak widać z Twojego pytania, masz tu problem i informacja, że w-f w klasach I-III prowadzi się w wymiarze 290 godzin nie wystarczyła by z informacji dotyczącej w-fu w sp i g wyeliminować klasy I-III sp

Karolina18-04-2009 18:25:04   [#17]
asia, nie znalazłaś nigdzie oficjalnie tego projektu 2+2?
Leszek18-04-2009 19:58:51   [#18]

może się przyda

ustawa o kulturze fizycznej:

Rozdział 3

Wychowanie fizyczne

Art. 19. 1. Przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły wyższe działające w systemie dziennym obowiązane są do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

2. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych i gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia, z zastrzeżeniem art. 61.

Art. 61. 1. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego określony w art. 19 ust. 2 stosuje się:

  1)  dla uczniów klas IV szkół podstawowych - od dnia 1 września 2003 r.;

  2)  dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych - od dnia 1 września 2004 r.;

  3)  dla uczniów gimnazjów - od dnia 1 września 2005 r.

2. (uchylony).

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne formy realizacji 4 godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.

 

I PROPOZYCJA ZMIANY:

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne formy realizacji 2 godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.

pozdrawiam

teka5718-04-2009 20:21:11   [#19]
to nie tylko mój problem,gdyż o tym -lokalni dyrektorzy- dyskutowaliśmy między sobą.Może warto,aby MEN jaśniej (precyzyjniej) wypowiedziało się w tej kwestii.
Dla -asi- i -Leszka- ślę swoje podziękowanie za pomoc w zrozumieniu tematu.Chyba również w imieniu grupy czytających rozporządzenia -nie zawsze z naszej winy, ze zrozumieniem.
pozdrawiam -teka
Karolina18-04-2009 22:53:40   [#20]

Leszku, my wiemy, że jest to:

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia ………………………. 2009 r.

w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć

wychowania fizycznego

tylko jakoś tak nieśmiało i niepewnie ;) Asia ma lepsze wtyki dlatego pytam czy znalazła do oficjalnej konsultacji ;)

krystyna23-04-2009 21:33:14   [#21]

Zmienią się zasady prowadzenia lekcji WF w szkołach

Zmienione zostaną zasady prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w szkołach, a dotychczasowe przysposobienie obronne zastąpi edukacja dla bezpieczeństwa - zdecydował w czwartek Sejm przyjmując nowelizację ustaw: o powszechnym obowiązku obronnym oraz o kulturze fizycznej.

 Za przyjęciem nowelizacji głosowało 419 posłów, dwie osoby były przeciw, trzy wstrzymały się od głosu.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 419 posłów, dwie osoby były przeciw, trzy wstrzymały się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją dotychczasowy przedmiot szkolny "przysposobienie obronne", realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych, zostanie od roku szkolnego 2012-2013 zastąpiony przedmiotem "edukacja dla bezpieczeństwa". W gimnazjach zaś od września 2009 r. przedmiot "edukacja dla bezpieczeństwa" zastąpi dotychczasową ścieżkę edukacyjną "edukacja obronna".

Zmienione zostaną też zasady prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w ramach czterech godzin WF w tygodniu będą mieli dwie wspólne lekcje z zajęciami takimi samymi dla wszystkich w klasie i dwie lekcje, podczas których będą mogli ćwiczyć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz możliwościami szkoły.

MEN chce poprzez zmianę sposobu prowadzenia zajęć WF zachęcić uczniów do większej aktywności fizycznej

Chodzi np. o lekcje tańca, gry w tenisa, judo, koszykówki itp. W szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia "do wyboru" odbywać się będą na dwóch godzinach WF z trzech obowiązkowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce poprzez zmianę sposobu prowadzenia zajęć WF zachęcić uczniów do większej aktywności fizycznej i liczniejszego niż obecnie czynnego udziału w lekcjach.

Zmiana ustaw: o powszechnym obowiązku obronnym oraz o kulturze fizycznej była konieczna, by nie doszło do niezgodności z mającym wejść w życie od 1 września br. rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie podstaw programowych nauczania poszczególnych przedmiotów w szkole. Rozporządzenie to - wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty - zawiera zapisy określające, jaki zakres wiedzy i umiejętności musi opanować uczeń na danym etapie nauki.

Nowelizacja ustaw trafi teraz do Senatu.

Karolina23-04-2009 21:49:34   [#22]
ruszyło znaczy ;)
zgredek23-04-2009 22:28:49   [#23]

Karolino - obawiam się, że w prasie ruszyło tylko:-(

bo to żadne niusy teraz - to już były takie niusy wcześniej:-(

Karolina24-04-2009 00:06:18   [#24]
właśnie myslę odwrotnie, dotąd tylko były prasowe informacje i konferencje i inne pogadanki ;) teraz jest ustawa, która trafia do senatu - to ogromna różnica
cynamonowa24-04-2009 00:07:34   [#25]
osobiście wolałabym aby nie zaskoczono szkół tą zmianą w roku szkolnym 2009/10

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]