Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Godziny dyrektorskie
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
zgredek16-04-2009 20:13:01   [#51]
są szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne - nieferyjne?
zgredek16-04-2009 20:13:58   [#52]
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;
izabelamaciejka16-04-2009 20:18:38   [#53]
są np. pozalekcyjne zajęcia wychowawcze organizowane w szkołach szpitalnych i sanatoryjnych, które odbywają się przez cały rok w formie nieferyjnej - więc ile godzin "karcianych" w roku mają wypracować ci nauczyciele?
zgredek16-04-2009 20:23:43   [#54]
moim zdaniem nie dotyczą te godziny tych nauczycieli, o których piszesz
izabelamaciejka16-04-2009 20:31:22   [#55]

ale zapis w KN nie odnosi się tylko do nauczycieli - przedmiotowców, ale również do nauczycieli świetlic, czy pedagogów, więc na jakiej podstawie można myśleć, że nauczyciele pozalekcyjnych zajęć wychowawczych nie są zobowiązani do realizacji godziny "karcianej"?

i jeszcze jedno pytanie - czy nauczyciele zatrudnieni w charakterze wychowawców internatów też są zobowiązani do realizacji tej godziny?

dorota2116-04-2009 20:43:41   [#56]

A ja dowiedziłam się od mojego OP, że zlikwidują mi w szkole etat świetlicy, gdyż nauczyciele w ramach tej godziny mają wszyscy prowadziś zajęcia świetlicowe. Czy to jest zgodne z prawem????

W takim razie uczniowie nie będąmieli żadnych kółek, ani zajęć wyrówanwczych.

joasia180416-04-2009 20:50:21   [#57]
jest tutaj juz taki wątek jak ratować te godziny
bzyczek16-04-2009 20:53:07   [#58]
dorota21 na ten temat wypowiedziała się już pani minister, że absolutnie godziny kartowe nie mogą zastąpić etatu w świetlicy- mają być jego uzupełnieniem
joasia180416-04-2009 20:54:06   [#59]
http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36588&ux=13772&pst=84#pst84 wypowiedziały się obie panie minister
Adaa16-04-2009 20:56:23   [#60]

i co z tego, ze sie pani minister wypowiedziała?

jej wypowiedź nie jest obowiazujacym prawem

moim zdaniem wprowadzając godziny karciane powinna przewidziec takie ruch samorzadów i odpowiednim zapisem je zablokować

 

izabelamaciejka16-04-2009 21:16:17   [#61]
czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi na pytania z postu # 55?
zgredek16-04-2009 21:25:41   [#62]

szukam Izo - ale nic nie mogę znaleźć:-(

poczekać musimy

izabelamaciejka16-04-2009 21:26:19   [#63]
ok, dziękuję będę cierpliwie czekać
zgredek16-04-2009 21:29:40   [#64]

przekleję Twoje pytania:

 

są np. pozalekcyjne zajęcia wychowawcze organizowane w szkołach szpitalnych i sanatoryjnych, które odbywają się przez cały rok w formie nieferyjnej - więc ile godzin "karcianych" w roku mają wypracować ci nauczyciele?

ale zapis w KN nie odnosi się tylko do nauczycieli - przedmiotowców, ale również do nauczycieli świetlic, czy pedagogów, więc na jakiej podstawie można myśleć, że nauczyciele pozalekcyjnych zajęć wychowawczych nie są zobowiązani do realizacji godziny "karcianej"?

i jeszcze jedno pytanie - czy nauczyciele zatrudnieni w charakterze wychowawców internatów też są zobowiązani do realizacji tej godziny?

jerzyk17-04-2009 01:06:38   [#65]
#50
Iza, najlepiej zastosować "metodę szeregowca Kowalskiego" opierając sie poniższym zapisie z rozporzadzenia
 
"d) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela."
 
czyli ile ustalisz tyle bedzie ustalone ;-)
Szala17-04-2009 05:55:26   [#66]

Mam pytanie dotyczące gddd w klasach I SP. Do tej pory godziny te przeznaczałam na zdw - 1 godz i gimnastykę korekcyjną -1 godz. Teraz mam tylko 1 gddd w klasie I, czy w zwiazku z tym mogą dać 0,5 zdw i 0,5 gk? Czy też zajęcia te mogę realizować tylko w klasi II i III - tam gdzie obowiazuje stara podstawa programowa. Czy prawdą jest, że zajęcia w ramach tej jednej godziny muszą być przeznaczone dla całej klasy nie dla grupy dzieci? Bo ostatecznie mogę sobie jakoś inaczej te zajęcia nazwać i nadal je realizować!

 Czy w gimnazjum w I klasie z gddd poza 1,5 godz. na wdzwr, pozostałe 1,5 mogę przeznaczyć na przedmioty?

rzewa17-04-2009 06:37:35   [#67]
tyle gadania o tym czy jest w roku tyle czy ileś tygodni... przeliczanie na różne sposoby... ile dyrków tyle wyników...

i po co to?

a nie można (jak w szkołach wyższych) po prostu napisać ile godzin n-l ma zrealizować w ciągu roku? i ile tych "kartowych" godzin też? (zwłaszcza te godziny na początek...)

i tak: nauczyciel powinien zrealizować w roku np. 660 godzin dydaktycznych + 40 "kartowych" i po sprawie...

te godziny zostaną ułożone tworząc plan (roczny!) zajęć - jeśli któreś z tych godzin (jednych lub/i drugich) wypadają w czasie zwolnienia lekarskiego to robi się zastępstwa (obowiązkowo, przez specjalistę), a n- chorujący jest zwolniony z ich zrealizowania - > uczniowie mają dokładnie tyle godzin ile plan przewiduje (nic im nie przepada!) itd...

nie mówiąc już o tym, że nikt nie dyskutowałby o pensum n-li (tak jak nie dykutuje się o pensum nauczycieli akademickich-wykładowców)

czy nie uważacie, że świat byłby wtedy prostszy?
Leszek17-04-2009 08:02:51   [#68]
Izo, co do pytania #55, nauczyciele danej szkoły poza dyrektorem i wicedyrektorem,
internat to integralna część danej szkoły,
zatem wychowawcy w internacie także mają godziny "karciane"
pozdrawiam
Ala17-04-2009 10:44:52   [#69]

Szala, w klasie I sp nie możesz dać na zdw i gk, tylko w II i III

w klasie I sp godziny dyrektorskie są dla całej klasy

w gimnazjum są 3 godz. w cyklu czyli na cały etap nie tylko w I klasie, można tak jak napisałaś ;-)

czahan17-04-2009 11:11:38   [#70]
czy kierownik szkoły filialnej realizuje tę nieszczęsną "kartową"godzinę czy jest z niej zwolniony podobnie jak dyrektor czy wicedyrektor?
bazyl17-04-2009 11:58:26   [#71]

Czy godziny wdż  w sp kl.V iVI  mogę dać nauczycielowi  z " karcianych godzin - art.42?   i czy już określono wymagania kwalifikacyjne - kto moze uczyć wdż?

Liczę na Was :-))))))

ejrut17-04-2009 12:40:32   [#72]
czahan...nie realizuje

6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3.

..
Ala17-04-2009 13:03:14   [#73]

czahan pyta o godziny kartowe z art. 42

 

3a. /od 1.09.2009 r./ Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie stosuje się do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a także do nauczycieli kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli szkół artystycznych i nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a.

 

kierownik realizuje!


post został zmieniony: 17-04-2009 13:04:34
izabelamaciejka17-04-2009 16:34:49   [#74]
w prezentacji dotyczącej ramówek, która była przedstawiona na konferencji w Miętnem, wynika, że wszystkie osoby będące na stanowiskach kierowniczych w szkole są zwolnione z realizacji tej godziny "karcianej", natomisat zapis w KN wskazuje na zwolnienie tylko dyrektora i wicedyrektora - jak więc powinno być?
izabelamaciejka17-04-2009 16:36:57   [#75]
#68 - Leszku, a w jakiej ilości  mają realizować te godziny nauczyciele zatrudnieni w systemie nieferyjnym (dla których przewidziano 35 dni urlopu)?
beera17-04-2009 17:19:37   [#76]

rację ma KN, a my mamy błąd w prezentacji -

postaramy się szybko poprawić.

szaga17-04-2009 17:52:02   [#77]

d)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

„3a. Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie stosuje się do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a także do nauczycieli kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli szkół artystycznych i nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a.

3b. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7a pkt 2, obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć.

3c. Wymiar zajęć, o którym mowa:

1) w ust. 2 pkt 2 lit. a, ulega obniżeniu o 2 godziny,

2) w ust. 2 pkt 2 lit. b, ulega obniżeniu o 1 godzinę

      za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.”,

e)   ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być realizowane, z zastrzeżeniem ust. 2a, w wymiarze:

1) od 19 do 27 godzin – przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko – typ (rodzaj) szkoły, w lp. 3 i 9;

2) od 23 do 26 godzin – przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko – typ (rodzaj) szkoły, w lp. 5.”,

f)    ust. 6 – 7a otrzymują brzmienie:

„6.   Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3.

Ala17-04-2009 17:54:04   [#78]
to co jest w 6. dotyczy ust.3, który mówi o obowiązkowym pensum
Ala17-04-2009 17:56:53   [#79]

3. /od 1.09.2009 r./ Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4a, według następujących norm:

 

(tabelka)

szaga17-04-2009 18:21:50   [#80]

znowu źle przeczytałam zmiany w KN, sugerowałam się wypowiedziami w wątku rozpacz

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36197&pst=1#pst1

 

Ala17-04-2009 18:23:57   [#81]
może temu kierownikowi zmienić nazwę stanowiska na wicedyrektora d/s filii  ;-)
krzyma17-04-2009 20:40:48   [#82]

Nauczyciel fizycznie świadczy pracę w okresie,w którym nie przypadają ferie szkolne, a więc ilość godzin mnożę przez liczbę tygodni w których świadczy pracę - łącznie z przerwami świątecznymi, bo to nie czas urlopu. I tu zgadzam się z postem 67.W cyklu półrocznym rozliczę te godziny ostatecznie, bo przecież,gdy będzie je realizował niezblokowane, to comiesięcznie sprawdzam wpisy w dziennikach.

A z odpisami może być wesoło. Jeśli nauczyciel cotygodniowo realizuje zajęcia /pozaświetlicą/ np. w środę i w tę środę był chory to co - mam mu zajęcia przesunąć na piątek, czy w przyszłą środę kozać realizować 2 godziny? Na przykład na 8 i 9 godzinie bo tak "wychodzi"?

JarTul17-04-2009 20:53:57   [#83]
Jakież to piękne!!!

Jeden - stosunkowo krótki, jak na akty prawne - zapis, a w kraju tysiące osób głowi się nad jego interpretacją, a później realizacją.

Dyrektorzy dopiszą do swoich funkcji funkcję "rachmistrza godzin "karcianych"" - kolejne sterty papierów nikomu - oprócz KO - niepotrzebnych.

Nauczyciele będą sobie wyrywać uczniów z rąk, aby te godziny zrealizować.
U nas na 1 nauczyciela przypada ok. 13 uczniów na 1 godzinę "karcianą", przy tym wielu uczniów dojeżdżających...
Iwona6517-04-2009 21:00:29   [#84]
do postu 56
Jestem po spotkaniu z KO i naszym OP. Godzinami z KN nie wolno zapełniać etatu w świetlicy, mogą jedynie pełnić role pomocniczą, np.: pomogą uczniom w dorabianiu zadań domowych, gdy nauczyciel prowadzi zajęcia dla pewnej części. U nas było to jasno powiedziane.
Jersz18-04-2009 09:41:11   [#85]

JarTul napisał - Dyrektorzy dopiszą do swoich funkcji funkcję "rachmistrza godzin "karcianych"" - kolejne sterty papierów nikomu - oprócz KO - niepotrzebnych

JarTul, bez przesady z tym KO. Ja takiego zainteresowania nie widzę. To raczej "zabawka" będzie dla OP. Wczoraj jeden z nadzorowanych dyrektorów pokazał mi co wymysliło jego OP. Ma załączyć do projektu arkusza tabelę będącą wykazem zajęć realizowanych przez nauczyciela w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela w okresie I semestru roku szkolnego 2009/2010, z podziałem na to jaki nauczyciel (imiennie) ile zrealizuje zajęć - ze wskzaniem na "Rodzaj zajęć (dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze)". Pewnikiem pracownik OP dostał to na jakimś "płatnym szkoleniu". Po zakończeniu "semestru" OP  nakazuje przesłanie sprawozdania z realizacji tych zajęć !!!

Jersz18-04-2009 09:44:10   [#86]
Zgadzam się z Iwoną65, u nas w wielkopolsce tak samo mówimy - godziny opieki swietlicowej to nie to samo co świetlica. Nie wiem tylko czy we wszystkich OP będą chcieli nas usłyszeć.
for18-04-2009 10:02:01   [#87]
do ramzi #71 -a co to za pomysł z tym Wdż, te godziny realizuje się z ramówki z GDDD, a nie z karty, KN określa na co mogą być przeznaczone. A wymagania kwalifikacyjne tych nauczycieli są już dawno określone- musi być albo kurs kwalifikacyjny z wdż, albo studia podyplomowe
Anula18-04-2009 13:52:41   [#88]
może sie czepiam, ale..............
w gimnazjum na wdż przeznaczamy 1,5 godziny z GDDD. W ciągu roku szkolnego jest to 0,5 godziny. Jeśli rok szkolny trwa 38 tygodni to mam 19 godzin wdż. Zgdza sie.
Ale jeśli rok szkolny (według wyliczeń) ma 36 tygodni??????????
Wydaje mi sie że nie bierzemy pod uwagę przerw świątecznych przy wyliczaniu liczby tygodni. A zatem jeśli tych tygodni jest 36 to jak w arkuszu napisać liczbę godzin dla nauczyciela na zajęcia z wdż? Czyżby to miało być 19/36 co w przybliżeniu daje 0,53 godziny? A godzin dla ucznia? Według wyliczeń wypada 0,42...........
No już zgłupiałam zupełnie:(:(:( Arkusz organizacyjny szkoły to przecież tygodniowy podział godzin....................
Jeśli sie myle,to potrzebny mi kubeł zimnej wody na głowe....
Leszek18-04-2009 15:23:34   [#89]

 rozumienie zapisów dotyczących tzw. opieki świetlicowej jako mającej zastąpić etaty wychowawcy świetlicy występuje już teraz w praktyce b.różne

albo zastępuje albo nie zastępuje

- sprawa wynika z niejasnego zapisu w KN i nie dziwię się , że poszukujący oszczędności OP pójdzie w to pierwsze rozumienie...

i nie winię tu OP a tego kto nie potrafił "bezinterpretacyjnie" zapisać formuły prawnej w ustawie... w końcu za coś się tam płaci rządowym prawnikom...

nie jedyny to "przekręt" w zmianach ustawowych,

- do Izy #75 - godziny karciane dotyczą tylko nauczycieli szkół feryjnych

 

pozdrawiam

 

izabelamaciejka18-04-2009 16:07:24   [#90]
Leszku - a gdzie w przepisach mogę znaleźć podstwę Twego stwierdzenia?
Jersz18-04-2009 16:16:01   [#91]
Nie znajdziemy wprost zapisu. Znajdziemy jednak zapis w KN o pensum dydaktycznycm wychowawcy świetlicy szkolnej, w UoSO zapis mówiący o tym że w szkołach są świetlice, w ramowych statutach szkół zapisy o tym dla jakich uczniów tworzy się świetlice i zasadach tworzenia grup swietlicowych - liczby uczniów. To wszytsko wskazuje, że jesli jest świetlica to zajęcia w niej prowadzi wychowawca swietlicy.
izabelamaciejka18-04-2009 16:23:49   [#92]

to jest dla mnie jasne, natomiast wciąż nie jestem pewna jak mam postąpić w naszej placówce z wychowawcami pozalekcyjnych zajęć wychowawczych prowadzonych na oddziałach szpitalnych, którzy zatrudnieni są w systemie nieferyjnym - czy ich też dotyczy realizacja tej godziny z art. 42 KN - a jeżeli tak to w jakim wymiarze?

Czy ta godzina tyczy się również nauczycieli przedszkola, jeżeli przedszkole funkcjonuje w zespole?

beera18-04-2009 16:27:21   [#93]
nie dotyczy ich - moim zdaniem
mariuszdob18-04-2009 22:33:45   [#94]
dodatkowa godzina, z art.42 KN, dotyczy tylko nauczycieli p-lacówek feryjnych
izabelamaciejka19-04-2009 18:17:49   [#95]
już kilka razy pojawia się stanowisko, że ta godzina dotyczy tylko nauczycieli szkół feryjnych, ale z uporem stawiam pytanie - z jakiego zapisu to wynika?
Leszek19-04-2009 18:39:03   [#96]

KN - Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

  2. /od 1.09.2009 r./ W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

        2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

 

 

Jak z tego zapisu widać Izo tylko pracujący w szkole, a szkoły pracują tylko w systemie feryjnym i wszyscy ich pracownicy pedagogiczni korzystają z urlopu w ferie.

 

KN - Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

 

Przypuszczam, że piszesz o swojej placówce , która jest zespołem - jeśli nie to sprostuj - jeśli w zespole macie placówki feryjne i nieferyjne to do pracowników stosujesz odpowiednio godziny karciane lub ich nie stosujesz (plac. nieferyjna).

 

pozdrawiam

izabelamaciejka19-04-2009 18:48:32   [#97]

Leszku - dokładnie tak, jak piszesz jesteśmy zespołem, w ramach którego jest przedszkole, SP, Gim., LO i pozalekcyjne zajęcia wychowawcze. Przedszkole i nauczyciele pozalekcyjnych zajęć pracują w systemie nieferyjnym - czyli z tego, co piszesz, ich nie dotyczą godziny karciane. Jednak jest u nas pewien paradoks wynikający z rozporządzenia o szkołach szpitalnych i sanatoryjnych, bowiem jest tam zapis, że pozalekcyjne zajęcia wychowawcze, mimo, że działają w systemie nieferyjnym są integralną częścią szkoły i stąd te moje wątpliwości.

Leszek19-04-2009 20:04:29   [#98]

Co do przedszkola (placówka w zespole) wiadomo - nie ma karcianych.

a teraz poczytałem o przyszpitalnych, - szkoły feryjne a zespoły jako integracyjna część szkoły (nie osobne placówki) pracują takze w ferie i dni wolne czyli coś o charakterze internatu (w dni wolne),

czyli dla masz karciane także u wychowawców pracujących w zespołach zajęć pozalekcyjnych .

pozdrawiam

teka5719-04-2009 20:13:28   [#99]
a co z karcianymi w kl.O i oddziale przedszkolnym- działającym w szkole i jak szkoła-(feryjne)?
izabelamaciejka19-04-2009 20:24:03   [#100]
Leszku - skoro wychowawcy pracujący w zespołach zajęć pozalekcyjnych mają realizować godziny karciane, to w jakiej ilości?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]