Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Podpisane rozporządzenie o ramówkach
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
cynamonowa06-04-2009 10:15:26   [#251]

aaa, czyli całe 54:)

ale w myśl tej zasady wyodrębnij też pracownię dla maluszków

Zenon7506-04-2009 10:25:15   [#252]
no tak będzie łatwiej :)
Zenon7506-04-2009 18:33:24   [#253]
czy wdżr może wchodzić w etat:
1. w SP według starej ramówki
2. w gimnazjum według nowej ramówki
cynamonowa06-04-2009 18:37:48   [#254]

Papaw- Ty chyba też z zespołu:)

Wdż będzie teraz sporo ( nowe, stare). U mnie w ponadwymiarowych ( pedagog i historyk-wosowiec uczą).

Przeciwskazań nie ma. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że chętnych nie znajdziesz.....choć nigdy jeszcze ( piszę za siebie) tak się nie stało:)

Zenon7506-04-2009 18:46:22   [#255]
z zespołu :)
i to pierwszy rok jestem dyrkiem - vice przedtem nie byłem, a mój vice jest z na zwolnieniu (z przerwami od początku roku 9 tyg.)
więc wpadam już w małą panikę:)
cynamonowa06-04-2009 19:04:38   [#256]
poradzisz sobie.......zobacz ilu masz tu wirtualnych wicków:)
Zenon7506-04-2009 19:47:34   [#257]
widzę - gdyby nie oskko - to bym już chyba dawno abdykował :)
grażka06-04-2009 23:22:49   [#258]

http://www.men.gov.pl/content/view/12350/22/

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i samorządowców o nowych ramowych planach nauczania oraz o art. 30 Karty Nauczyciela

mamma07-04-2009 07:57:36   [#259]
czy można według Was przydzielić trzy godziny wf jednej pani, a drugiej , której brakuje godziny do etatu przydzielić jedną , np- taneczne , mam na mysli jedna klasę.
ametyst197307-04-2009 08:03:21   [#260]

tu było trochę na ten temat

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36463&pst=8#pst8

mamma07-04-2009 08:07:44   [#261]
dziękuję.
beera07-04-2009 10:45:05   [#262]
mamma - możesz wyodrębnić tylko wówczas gdy realizujesz tę jedną godzinę w innych dopuszczalnych formach realizacji w-fu
mamma07-04-2009 11:05:03   [#263]
tak zamierzam, tylko nie mam pewności, czy może ją prowadzic inny nauczyciel, co z ocenianiem?
Ala07-04-2009 12:44:52   [#264]
z ocenianiem to się wf-iści muszą dogadać :-)
ankaku07-04-2009 19:48:53   [#265]
Mam pytanie dotyczące godzin do dysp.dyrektora dodanych w art.42 KN - to godziny 45 czy 60 minutowe?
mamma07-04-2009 19:51:12   [#266]
60.
ankaku07-04-2009 19:53:36   [#267]
czy jest jakaś podstawa prawna jasno precyzująca tę kwestię?
Ala07-04-2009 20:22:03   [#268]

międzynarodowy system jednostek miar SI

jednostka lekcyjna trwa 45 minut, a godzina to godzina

Marek L15-04-2009 15:18:55   [#269]
Witam
Mam Pytanie dotyczące podziału na językach.
Czy wycofano się z pomysłu, ze język III1 w gimnazjum powinien być podzielony na grupy międzyoddziałowe zgodnie z poziomem zaawansowania? Mieliśmy naradę z panią wizytator i powiedziała, ze podział języków dotyczy tylko tego, ze się uczył, czyli III1, albo ze zaczyna od początku, czyli III0. Z jej wypowiedzi wynikało, że nie trzeba dzielić klasy na języku który jest kontynuacją wg poziomu znajomości języka, tylko ze klasa chodzi na niego z podziałem na 2 grupy. Ważne jest tylko aby jeden język to III1 a drugi to III0 . Czy coś wam wiadomo w tej sprawie?
Marek z Lublina
Marek L15-04-2009 15:21:46   [#270]
Podstawa programowa wprowadza do gimnazjum dwa poziomy nauczania: III.0 (dla początkujących) i III.1. (dla kontynuujących naukę). Wprowadza się podział na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego.

Zajęcia mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów. W szkołach (począwszy od gimnazjum) liczących nie więcej niż dwa oddziały będzie możliwa realizacja takich zajęć w grupie nie mniejszej niż 7 uczniów.

Już od dnia 1 września 2009 r. szkoła może we wszystkich klasach realizować nową podstawę programową w zakresie języków obcych; decyzja w tej sprawie jest podejmowana samodzielnie przez każdą szkołę.
To jest zapis ze strony men
To zaprzecza temu co mówiła pani wizytator
beera15-04-2009 15:43:30   [#271]

w zasadzie to pani z KO powiedziała, że nie trzeba dzielić klasy na języku który jest kontynuacją wg poziomu znajomości języka,  i rzeczywiście NIE TRZEBA

a MEN napisał , ze "można" no bo MOŻNA

====

ja mam mieszane uczucie co do tych języków - tak swoją drogą

 

elwira16-04-2009 19:38:30   [#272]
do # 210


Asiu piszesz, że:

nie ma powodu by wyodrębniać edukację zdrowotną i nie ma powodu by jej przydzielac własnie 30 godzin:) (juz nie ma)Dlaczego juz nie ma powodu, aby w ramach w-f realizować edukację zdrowotną?
cynamonowa16-04-2009 19:41:50   [#273]
bo do tej pory nie było........i póki co nie ma nadal ( to pokłosie pomarańczowej ksiażeczki)
elwira16-04-2009 19:49:25   [#274]
fakt- w podstawie jest jako integralna częśc w-f, nie okreslono liczby godz.- dziekuję
elwira16-04-2009 20:24:33   [#275]
jeszcze jedno pytanie -czy na realizację WDŻwR można przeznaczyć godzinę dyrektora z art.42 KN, a nie koniecznie tą z ramówki?
zgredek16-04-2009 20:29:53   [#276]
moim zdaniem nie można - na wdżwr przeznacza się godziny dyrektorskie z ramówki
elwira16-04-2009 20:42:34   [#277]
nigdzie nie pisze jakie- dyrektorskie- a te z art.42 KN są dyrektorskie i mozna je (zgodnie z zapisem )przeznaczać na realizację zajęć dodatkowych- a WDŻ to zajęcia dodatkowe dla ucznia- dlatego sądzę, że można.
pewności nie mam niestety :))
joasia180416-04-2009 20:47:38   [#278]

a ja zgadzam się ze Zgredkiem i myslę, że nie można

te z KN tylko na to:

1) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,

2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

zgredek16-04-2009 20:56:42   [#279]

rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania (od 1.09.2009)

§ 2.

5. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć, o których mowa w ust. 9, mogą być przeznaczone na:

 

9. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

--------------

to są godziny dyrektorskie z ramówki

czesiak16-04-2009 21:01:45   [#280]
A ja o innych gddd. Nowa ramówka klasa I sp. Czy należy te godziny (3) zaplanować tylko na zajęcia z całą klasą czyli zajęcia ed.wczesnoszolnej czy język obcy dla całej klasy ?
zgredek16-04-2009 21:10:28   [#281]

może tak lepiej uzasadnię, że z ramówki:

§ 2. 1. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej "etapami edukacyjnymi", w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, a także w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami:

 
3) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły:
a) godzin przeznaczonych na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5,
b) godzin przeznaczonych na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5a,

5. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć, o których mowa w ust. 9, mogą być przeznaczone na:

5a. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację:

1) zajęć zwiększających szansę edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,
2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
- w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 

9. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

--------------------

ust. 5a dotyczy godzin z KN

elnik16-04-2009 21:13:12   [#282]
Wg nowej ramówki, która w nowym roku szk. wchodzi do 1 klasy sp masz do dyspozycji dyrektora tylko 1 godz. i możesz ją przeznaczyć tylko na zajęcia z cała klasą. Godziny języka obcego są w 20 obowiązujących godzinach przeznaczonyh na edukację wczesnoszkolną.
elwira16-04-2009 21:22:24   [#283]
Ok zgredek przekonałaś mnie- dziekuję
zgredek16-04-2009 21:24:35   [#284]
pozdrowienia:-)
martek19-04-2009 14:55:00   [#285]

elnik, a dlaczego na zajęcia tylko z całą klasa gddd w kl. I?

 

elnik19-04-2009 15:10:36   [#286]
Na stronie MEN w zakładce Reforma Programowa- Jak przygotować ramowe plany nauczania jest interpretacja: Jak dysponować godzinami do dyspozycji dyrektora. Nie możesz już dac tych godzin na zaj dydaktyczno-wyrównacze, czy na gimnastykę korekcyjną.Na te zajęcia możesz przeznaczyć tzw. godziny ,,karciane" czyli z KN art 42 Dotyczy to tylko Kl I. Pozdrawiam
Marek L21-04-2009 11:39:23   [#287]
Mam pytanie dotyczące ramowego planu a w zasadzie sposobu wyliczenia liczby godzin z danego przedmiotu w cyklu 3-letnim. Dyrektorka sąsiedniej szkoły zapytała mnie dlaczego języka polskiego w gimnazjum ma być 14 godzin. powiedziałem jej ze podstawa została zaplanowana na 30 - 32 tygodnie. To ona mnie pyta dlaczego nie morze być 15 godzin w cyklu 450:30 = 15. jak to zrobić a może rzeczywiście polskiego może być 15 godzin albo 14,5. Gdzie jest podstawa prawna wyliczenia liczby godzin?
beera21-04-2009 11:48:29   [#288]

moze być jak chcesz - to Twoja decyzja

ale planując organizację, taką, czy inną musisz pamiętać o:

 -ilości godzin przedmiotu "co najmniej"

-nie przekraczaniu tygodniowego limitu godzin dla klasy

- prawidłowym wyliczeniu czasu pracy nauczyciela

jesli chcesz "intensywniej j. polski, to cos musisz poluzować. Ja sobie wyobrażam nawet tak, ze kończysz polski w maju i wówczas Ci wchodzą zajęcia artystyczne. (nie piszę, czy to dobre rozwiązanie - piszę tylko, że możliwe).
W przypadku, gdy chcesz mieć tak, ze j. polski konczy się jakos inaczej niż do tej pory, to wyliczasz średnioroczne zatrudnianie tego nauczyciela - jak w szkołach z maturą

Marek L21-04-2009 11:56:23   [#289]
Asiu ja to wszystko rozumiem. Już w ubiegłym roku z j. polskim i matematyka zrobiłem różną liczbę godzin 6/4 5/4. Moj problem polega na tym dlaczego tych godzin ma być dla języka polskiego 14 a nie 15. Przecież nigdzie w rozporządzeniu nie ma wzoru na wyliczenie ile godzin ma być w tygodniu. Czy będzie łamanie prawa jeśli ja przydziale 15 godzin na język polski. przecież wszystkie propozycje zakładają 14 godzin.Zastanawiam się także z językami czy nie mogę dać np 14,5 godziny w cyklu 3-letnim zamiast 14. Mogę przecież wyliczyć podstawę na 30 tygodni. czy takie myślenie jest uprawnione.
beera21-04-2009 13:48:12   [#290]

tak - moim zdaniem jak najbardziej.

jednak nie możesz (nie powinienes) liczyć na 30 tygodni, czy na 32, dla Ciebie powinna być wazna ilośc godzin z przedmiotu, która chcesz zorganizować.

No i oczywiście musisz brac pod uwagę skąd wexmiesz tę jedna godzinę języka polskiego w tygodniu - z jakich przedmiotów

beera21-04-2009 14:02:29   [#291]

Przecież nigdzie w rozporządzeniu nie ma wzoru na wyliczenie ile godzin ma być w tygodniu.

masz ogólną ilośc godzin w tygodniu - te 88 (+3)

sosek21-04-2009 14:26:00   [#292]
Do Raf1: Dzięki za podpowiedź. Byłam na szkoleniu i faktycznie jest tak, jak piszesz :) Sosek pozdr
dyrsp21-04-2009 14:34:15   [#293]
Gdzie znajdę tekst jednolity nowego rozp. o ramówkach ?
dyrsp21-04-2009 15:01:00   [#295]
Tak widziałam ( "ten kolorowy") ale czy jest to projekt , czy już po zmianach?
Jacek21-04-2009 15:38:57   [#296]
ten kolorowy z 23 marca to już po zmianach z zachowaniem tekstu wcześniejszego
mirzer29-04-2009 19:51:49   [#297]

Poruszę jeszcze raz problem czasu trwania godzin "karcianych" -czy są  - to godziny 45 czy 60 minutowe? Było spotkanie dyrektorów, OP i przedstawiciela KO. Kuratorium (wizytator) uważa, ze ta godzina "trwa" 60 minut.

Zastanawiałem się i teraz twierdze, że jest to normalna godzina lekcyjna, czyli trwa 45 minut. 

MEN na stronie Reforma Programowa, w komentarzach do ramowych planów porównuje wszystkie godziny dyrektorskie: "stare", "nowe" i "karciane", czyli są to porównywalne godziny i każda trwa 45 minut.

 

tabelka z tej strony

Liczba „starych” i „nowych” godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

Szkoła podstawowa
kl. I-III
Rok szkolny
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
dotychczasowe dot. nowe z KN razem dot. nowe z KN razem nowe z KN razem
po 1 oddziale każdej klasy 6 4 1 3 8 2 2 6 10 3 6 9
po 2 oddziały każdej klasy 12 8 2 6 16 4 4 12 20 6 12 18
po 3 oddziały każdej klasy 18 12 3 9 24 6 6 18 30 9 18 27
Gimnazjum        
po 1 oddziale każdej klasy 6 4 1 4 9 2 2 8 12 3 8 11
po 2 oddziały każdej klasy 12 8 2 9 19 4 4 18 26 6 18 24
po 3 oddziały każdej klasy 18 12 3 13 28 6 6 26 38 9 26 35
Zmieniony: 03.04.2009 14:05

beera29-04-2009 20:04:48   [#298]

a skąd z tego porównania godzin Ci wyszło, że one trwają 45 minut?

 

Każda godzina pracy nauczyciela trwa 60 minut.

Zajęcia z uczniami, czyli godzina przeznaczona na zajęcia edyukacyjne trwają 45 minut.

Ale to dwie inne rzeczy.

Ala29-04-2009 23:08:38   [#299]

jakoś ta tabelka mi nie leży :-(

godziny z KN są przecież przypisane do nauczyciela a nie do klas, a tam sparowane to

beera29-04-2009 23:09:56   [#300]

a skąd to przekonanie?

według mnie zgodnie z ramowym planem nauczania godziny z KN są przypisane do klas

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]