Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zakładowy Fundusz Świadzczeń Socjalnych
strony: [ 1 ][ 2 ]
roburek17-03-2009 11:06:27   [#01]
Mam pytanie do Was wszystkich. Czy można pracownikowi, emerytowi odmówić udzielenia pomocy z Funduszu Świadzczeń socjalnych? Jeśli tak to na jakiej podstawie i z jakich powodów.
ReniaB17-03-2009 11:08:19   [#02]
Na przykład z powodu że często korzystał i kolejna pomoc mu przyznana jest niewspółmierna do tego z czego skorzytsali inni. U nas tak odmówiono i nic się nie stało, ale zwykle gdy według nas ktoś naciąga otrzymuje pomoc symboliczną czyli niskie świadczenie
ReniaB17-03-2009 11:08:55   [#03]
aha i odmiawiamy gdy brak wymaganej dokumentacji
Krzysztof Pom17-03-2009 11:19:15   [#04]
albo jego sytuacja życiowa, rodzinna i materialna wystarcza na zaspokojenie wzmiankowanych potrzeb bez zapomogi z funduszu
roburek17-03-2009 11:22:03   [#05]
ale gdzie jest jakies oparcie prawne, czy tylko regulamin funduszu?
Krzysztof Pom17-03-2009 11:23:56   [#06]

ustawa o ZFŚS

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19960700335&type=3&name=D19960335Lj.pdf

 i opracowany na jej podstawie regulamin

krystyna17-03-2009 14:15:45   [#07]

i ja o coś zapytam, bo się nie znam...

mamy pod opieką 32 nauczycieli - emerytów i 11 pracowników obsługi

tworząc plan funduszu, księgowa robi stosowny odpis,

ale - niestety co roku jest tak, że otrzymana kwota ma się nijak do planu,

w tym roku jest to ok. 7 tys. zł mniej.

czy tak może być ???

(a emerytom się wydaje, że to my im coś zabieramy !)

DYREK17-03-2009 18:02:51   [#08]

2009r.

1. odpis dla nauczycieli: 2.177,86 x 110% = 2.395,65 zł (w tym świadczenie urlopowe 1000,04 zł)

Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1

art. 3 - kwota bazowa dla nauczycieli stanowiąca podstawę wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla roku 2009 wynosi 2.177,86.

 

2. odpis dla nauczycieli - emerytów (najlepiej w oparciu o  PIT - 40)

Art. 53 KN - w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

 

3. pracownicy niepedagogiczni - 1000,04 zł

 

4. dobrowolne zwiększenie odpisu na każdego emeryta i rencistę - byłego pracownika niepedagogicznego - 166,67 zł

 

OP przekazuje środki na rachunek ZFŚS szkoły:

- do 31 maja danego roku co najmniej 75% kwoty odpisu podstawowego,
- do 30 września danego roku  pozostałą część środków.

Ustawa o ZFŚS przyznaje ZZ prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz. Prawo do wniesienia roszczenia nie przechodzi automatycznie na pracowników w sytuacji, gdy w zakładzie pracy nie działa związek zawodowy.

Magik17-03-2009 19:32:59   [#09]
Czy te środki ZFŚS muszą "iść " przez OP, czy też mogą bezpośrednio trafiać do szkoł i od czego to zależy ?
alkaf17-03-2009 19:49:53   [#10]
one trafiają do budżetu twojej placówki, powinieneś mieć zapisane tyle, a tyle w planie rocznym
Magik17-03-2009 19:53:38   [#11]
Tak to ja wiem, ale chodzi mi o to czy te środki ZFŚS muszą "iść " przez OP, czy też mogą bezpośrednio trafiać do szkoł ?
alkaf17-03-2009 19:56:13   [#12]
Przecież to op daje Ci fundusze, zapewnia środki finansowe na bieżącą działalność więc nie bardzo wiem o co ci chodzi??? Przecież trafiają bezpośrednio do placówek:)
Ania Sz17-03-2009 20:52:35   [#13]

Środki finansowe na odpisy na ZFŚS planowane są w budżecie państwa i – w ramach subwencji oświatowej – przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego. A później JST przekazują je szkołom...

AnJa17-03-2009 20:57:38   [#14]
z tym budżetem to chyba nie tak- ale konsekwencje takie same jak napisałyscie
hania17-03-2009 21:02:04   [#15]
te 5% na emerytów nauczycieli to w tym roku - średnio w kraju 958,23zł/emeryta
co nie znaczy, że w każdej szkole ( czy op czy nawet województwie)tak
basia317-03-2009 22:15:21   [#16]
A jaka jest wolna kwota od podatku w 2009 r.?
Ania Sz17-03-2009 22:25:00   [#17]

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku to 3.091 zł.

Natomiast kwota zmniejszająca podatek to 556,02 (rocznie).

krystyna17-03-2009 22:25:53   [#18]

o !

hania,

to może o to tu chodzi, a ja posądzam moje OP o niecne "oszczędności" na emerytach !

to jak się ma nasz plan do otrzymanych potem, zawsze mniejszych środków ?

i od czego to zależy ???

basia317-03-2009 22:29:52   [#19]
H/Aniu dziękuję za informację:)
Magik18-03-2009 05:16:11   [#20]
Gdzie nauczyciel emeryt ma się starać o zapomogi ? W szkole czy w OP ? Czy może w Związku emerytów ?
nn18-03-2009 07:09:51   [#21]
w szkole, jedynie tam.
AnJa18-03-2009 09:14:06   [#22]
chyba, ze jest gdzieś tam scentralizowny fundusz - a bywają takie przypadki
DYREK18-03-2009 09:34:34   [#23]

nauczyciel -emeryt

- zfśs w szkole z której odszedł na emeryturę,

- "fundusz zdrowotny" w szkole z której odszedł na emeryturę,

- zapomoga z ZZ o ile należy i statut przewiduje,

- Związki Emerytów - zaświadczenie do korzystania z dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.

Tworzenie wyodrębnionego zfśs dla emerytów jest niezgodne z ustawą o zfśs (ale bywają takie przypadki)

AnJa18-03-2009 09:36:25   [#24]
wg mnie nie jest niezgodny- wykorzystuje sie ten zapis o możliwości wspólnego administrowania

oczywiście formalnie nie jest to wyodrębnione z zfss tej jednostki, która prowadzi- faktycznie jest
DYREK18-03-2009 09:49:38   [#25]

są dwa wyodrębnienia:

- z zfśs poszczególnych szkół wyodrębnia się odpis dla emerytów (reszta funduszu pozostaje w szkole) i tworzy oddzielny fundusz "emerytów" w gminie (lub przy jednej ze szkół) - niezgodne z przepisami,

- szkoły podpisują porozumienie i tworzy się wspólny fundusz socjalny dla wszystkich uprawnionych z poszczególnych szkół, OP organizuje jego obsługę - zgodne z przepisami

AnJa18-03-2009 10:06:00   [#26]
w gminie jest taki od ponad 10 lat- ten z 1 myslnika- właśnie przy jednej ze szkół

w tym czasie socjal by kontrolowany przez wszystkich chyba, kto ma uprawnienia kontrolne - nigdy nie byo zastrzeżeń żadnych

tworzenie wygląda troszke inaczej- emeryci wnioskują (każdy odrębnie) o przypisanie ich do tamtej szkoły i ich wnioski są uwzględniane, ich odpisy "wchodzą" w sfśś tamtej szkoły,

dyrektor tamtej szkoły jest dysponentem

oni mają swój, nieoficjalny, plan finansowy - i w jego obrębie poruszają sie- aczkolwiek formanie mają prawo do całego socjalnego w tej szkole
ankate18-03-2009 10:35:48   [#27]
#o8 co to jest 4. dobrowolne zwiększenie odpisu na każdego emeryta i rencistę - byłego pracownika niepedagogicznego - 166,67 zł ????

 

DYREK18-03-2009 10:38:13   [#28]

w/g mnie, to obejście przepisów (emeryci chcą i sami idywidualnie wnioskują)

przy takim postępowaniu:

1. dysponują:

958,23zł (średnio w kraju na nauczyciela emeryta),

- 0 zł lub 166,67 zł (dobrowolny odpis na emeryta niepedagogicznego),

2. stracili:

w swojej szkole mogą skorzystać dodatkowo z części odpisu nauczyciela (1395,61 zł pozostaje po wypłaceniu świadczenia urlopowego) i pracownika niepedagogicznego (1000,04 zł)

AnJa18-03-2009 10:44:37   [#29]
taka była ich decyzja- korzysta z tamtego około 80%

pozostali są w szkołach- nikt przecież nie zmusza przecież do przejścia

emeryci niepedagogiczni są wszyscy w szkołach
DYREK18-03-2009 10:48:35   [#30]

ankate

Emerytowani pracownicy nie będący nauczycielami

"O ile odpis na ZFŚS tworzony jest obligatoryjnie dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, o tyle przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie przewidują obligatoryjnego odpisu na emerytów i rencistów byłych pracowników. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o ZFŚS, pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki. Zatem szkoły i placówki oświatowe mogą zwiększać Fundusz Socjalny o tą wysokość, ale nie mają takiego obowiązku."

z:

http://www.serwissamorzadowy.pl/articles/show_article.php?articleid=167

 

ankate18-03-2009 10:52:17   [#31]
Dzięki, dyrku, teraz zrozumiałam:-)
hania18-03-2009 17:54:23   [#32]
u nas prawie jak u AnJi z tym że wg drugiego myślnika Dyrka:-)
zresztą - mieszkaniówka na tej samej zasadzie:-)

co zyskują? - 4 wycieczki 1 dniowe w roku (niemożliwe w szkołach raczej, a zainteresowanie duuuże) ze 2 (min ) wyjazdy do teatru

zapomogi losowe większe, niż byłyby w małych szkołach
ogólnie - zadowolenie pełne
AnJa18-03-2009 17:59:55   [#33]

drugi myślnik Dyrka to fundusz wspólny dla całej oświatyw gminie- przynajmniej tak zrozumiałem

macie tak? mysmy kiedyś mieli i uciekliśmy przy pierwszej okazji

petrus18-03-2009 18:14:25   [#34]
Dzis byłam na szkoleniu i dowiedziałam się, że wycieczki są opodatkowane, a pracownicy o wysokich dochodach powinni dopłacać, względem tych, którzy są w gorszej sytuacji materialnej.Jak księgowa to usłyszy, to juz nigdzie nie pojedziemy.
zgredek18-03-2009 19:02:38   [#35]

omatko petrus - to nie tak!

nikt do niczego nie dopłaca

tylko dofinansowanie jest w różnej wyskości - uzależnione od sytuacji materialnej

izabelamaciejka18-03-2009 19:16:31   [#36]
u nas ZZ zakwestionowały dopłatę z funduszu na organizację wycieczki dla nauczycieli i emerytów. Tą decyzją zniszczą wieloletnią tradycję wyjazdów, które miały wielkie znaczenie dla integracji pracowników.
hania18-03-2009 23:27:37   [#37]
AnJa - rzeczywiście z tym drugim myślnikiem nie doczytałam:-)
porozumienie z niego zostało....
a fundusz wspólny dla emerytów
na bazie porozumienia
i nie uważam, że to niezgodne z prawem
DYREK18-03-2009 23:33:27   [#38]

ponownie z #6

ustawa o ZFŚS

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?
todo=file&id=WDU19960700335&type=3&name=D19960335Lj.pdf

warto przeczytać, są zmiany:-)

Krzysztof Pom18-03-2009 23:51:21   [#39]

Nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje, że środki funduszu będą mogły być przeznaczone na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Ponadto do definicji działalności socjalnej dodano opiekę nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Czy oznacza to, że każdy pracodawca będzie miał obowiązek utworzyć w zakładzie żłobek lub przedszkole, bądź też dopłacać do czesnego dzieci pracowników uczęszczających do wybranego przez nich przedszkola? I czy w związku z tymi zmianami trzeba dokonać odpowiednich zmian w regulaminie funduszu?

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2009 r. zmiany do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), na mocy których pracodawcy zyskali możliwość tworzenia zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu na ten cel środków ZFŚS. Rozszerzono również definicję działalności socjalnej obejmując nią także usługi świadczone przez pracodawców na rzecz opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Na tej zasadzie pracownicy, których dzieci uczęszczają do żłobków lub przedszkoli będą mogli ubiegać się o dofinansowanie związanych z tym opłat ze środków ZFŚS.

Powyższa nowelizacja nie oznacza, że każdy pracodawca, u którego funkcjonuje ZFŚS będzie miał obowiązek utworzyć przyzakładowy żłobek lub przedszkole, czy też dofinansować czesne za przedszkole dziecka pracownika. Jest to uprawnienie, z którego pracodawca może, ale nie musi skorzystać. Zasady gospodarowania środkami ZFŚS, w tym przeznaczania ich na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa regulamin funduszu. Treść regulaminu i każdą jego zmianę pracodawca ma obowiązek uzgodnić z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działają związki zawodowe, z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Jeżeli więc pracodawca i związki zawodowe lub przedstawiciel pracowników postanowią skorzystać z możliwości wprowadzonej nowelizacją i rozszerzyć zakres działalności socjalnej o nowe formy pomocy, to konieczne będzie dokonanie odpowiednich zmian w regulaminie funduszu.

Należy pamiętać, że pomoc z ZFŚS powinna być przyznawana według kryterium socjalnego, tj. przy uwzględnieniu sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie. Wysokość ewentualnych dopłat przyznanych pracownikom, których dzieci przebywają w żłobkach lub przedszkolach powinna więc być zróżnicowana i dostosowania do ich indywidualnej sytuacji.

http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07068005.htm

DYREK18-03-2009 23:55:46   [#40]
dzięki:-)
post został zmieniony: 18-03-2009 23:56:32
Krzysztof Pom18-03-2009 23:58:28   [#41]
dręczyły mnie te zmiany, dręczyły i znalazłem :-) ku pokrzepieniu innym :-)))
petrus19-03-2009 09:23:26   [#42]

Umniedo tej pory żadnego podatku nieodprowadzxano. Jak jest u was,bo strasząz każdej strony

 

DYREK19-03-2009 09:55:12   [#43]

Najlepiej wystąpić do Izby Skarbowej;-)

 

Spory wokół opodatkowania zakładowej wycieczki

"Dlatego też, zdaniem organów podatkowych, wartość takiego świadczenia stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Przychód ten płatnik ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Taki pogląd znajdziemy w indywidualnych interpretacjach organów podatkowych, m.in. z dnia 17 grudnia 2007 r., nr IBPB2/415-195/07/CJS/KAN-1032/09/07, z dnia 19 grudnia 2007 r., nr IPPB1/415-282/07-4/AM, z dnia 28 lutego 2008 r., nr IBPB2/415-460/07/MZ/KAN-2523/11/07, z dnia 29 lutego 2008 r., nr ITPB1/415-719/07/IL, z dnia 28 marca 2008 r., nr IBPB2/415-26/08/ASz/KAN-3391/07, z dnia 14 maja 2008 r., nr ITPB2/415-406/08/ENB."

z: http://biznes.interia.pl/news/spory-wokol-opodatkowania-zakladowej-wycieczki,1156642

i

"Świadczenie na rzecz pracowników w zakresie sfinansowania wycieczki zorganizowanej dla pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie mieści się w zakresie pojęcia przychodu ze stosunku pracy i jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych - takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Siedlcach w decyzji nr 1464/DSi-I-415/I/99/06/MŁ z dnia 12.01.2007 r."

z: http://www.podatki.egospodarka.pl/20186,
Wycieczka-finansowana-z-ZFSS,1,65,1.html

ale

"Wycieczka sfinansowana częściowo pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jej wartość stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu przychodów ze stosunku pracy, który należy doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 23.10.2007 r. nr ILPB2/415-57/07-4/AJ."

z: http://www.podatki.egospodarka.pl/25831,
Wycieczka-dofinansowana-z-ZFSS-a-podatek-PIT,1,65,1.html

ankate19-03-2009 19:12:28   [#44]
Chyba zrezygnuję z organizowania corocznych wycieczek w okolicy Bożego Ciała i udam się sama na wycieczkę w miłym towarzystwie :-) albo założę żłobek przyszkolny - Zespół szkolno-przedszolno-żłobkowy... mam dość zfśs...
Paula19-03-2009 19:34:43   [#45]
Nie wiem czy to już było
Mam nauczyciela na 1/18 - ma otrzymać z funduszu więcej niż zarabia ??????
Zatrudniony w pełnym wymiarze w innej szkole

Jak to rozwiązujecie ?
Ala19-03-2009 19:37:19   [#46]

zatrudniony, to należą mu się świadczenia z zfśs, nieistotne jest w jakim wymiarze jest to zatrudnienie, ważna jest jego sytuacja materialna, którą powinien przedstawić składając wniosek o świadczenie

 

ankate19-03-2009 19:37:42   [#47]
nno, jego dzieci pojadą na kolonie z każdej szkoły, a on otrzyma świadczenia zgodnie z sytuacją materialną i dochodem na członka swojej rodziny w dwóch szkołach :-) takie mamy prawo, niestety, albo na szczęście ;-)
Ala19-03-2009 19:40:12   [#48]
ciekawe czy kiedyś wreszcie zlikwidują zfśs ;-)
petrus19-03-2009 19:59:22   [#49]
Dyrek dzięki!
izabelamaciejka19-03-2009 20:03:05   [#50]
przy okazji mam pytanie - czy wszelkie dopłaty i świadczenia z zfśs muszą być uzgadniane z organizacją związkową, która zrzesza w szkole 3 członków, co nie stanowi 7% zatrudnionych?
strony: [ 1 ][ 2 ]