Forum OSKKO - wątek

TEMAT: godziny ponadwymiarowe - proszę o wyjaśnienie
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
joljol24-05-2009 14:41:07   [#101]
Andrzeju, u nas jest taki zapis, uważam, ze par. 3 nie jest zgodny z kartą nauczyciela


2. Wicedyrektorzy szkół obowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w wymiarze o 4 (cztery) godziny wyŜszym od wymiaru
ustalonego dla dyrektorów.
§ 2
W uzasadnionych przypadkach, jeŜeli warunki funkcjonowania szkoły (przedszkola)
powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora Burmistrz Nałęczowa moŜe zmniejszyć
dyrektorowi szkoły tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć albo zwolnić dyrektora szkoły
z obowiązku realizacji wymiaru godzin, o którym mowa w § 1 przez okres do 6 miesięcy.
§ 3
Nauczyciele, o których mowa w § 1 i § 2 nie realizują godzin ponadwymiarowych. Zasady tej nie stosuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z planów nauczania przedmiotów.
Magik24-05-2009 20:40:30   [#102]

Ile dyrektor powinien mieć godzin ?

Od czego to zależy ?

ewa24-05-2009 20:43:59   [#103]
od ustaleń OP

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]