Forum OSKKO - wątek

TEMAT: próbny EG z j. obcego
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
zico16-10-2008 11:14:57   [#01]
Próbny EG z j. obcego ma się odbyc 21.10 (wtorek) o godzinie 9.00. W takim razie co robicie z pierwwszą lekcją (od godziny 8.00) w klasach pierwszych i drugich? Odwołujecie? 
dariuszw16-10-2008 11:16:38   [#02]
normalnie wg planu lekcji
zico16-10-2008 11:28:22   [#03]
Ale mam tylko 8 klas wolnych i tylko kilku nauczycieli, a aż 11 oddziałów?
krystyna16-10-2008 11:38:23   [#04]

na ten dzień ułożyłam nowy plan lekcji - klasy I i II rozpoczynają zajęcia od godz. 11,

bo mam (niestety) aż 14 komisji = sal zajętych.

Mardi16-10-2008 11:41:42   [#05]
dwa pytanka:
1. czy zwalniacie uczniów klas trzecich z lekcji tego dnia?
2. czy tworzycie komisje zgodnie z procedurami (przewodniczący+ członkowie w zależności od liczby uczniów w sali)?
Magosia16-10-2008 11:48:37   [#06]

1. Nie- mają potem część lekcji.

2. Tak - częściowo-- dodatkowo powołam anglistów, żeby przekazali swoje uwagi na temat słyszalności, zrozumiałości itak dalej ... normalnie nie powinno ich być w komisji.

Klasy wszystkie mają zajęcia- inny plan.  

Mardi16-10-2008 11:50:24   [#07]
Dzięki
krystyna16-10-2008 13:39:25   [#08]

uwaga !

Próbny egzamin dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla osób z upośledzeniem w stopniu lekkim, dla osób niesłyszących i dla osób słabo słyszących odbędzie się w terminie późniejszym ustalonym przez Dyrektora CKE.

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/singlefile.php?lid=1912

 

mamma16-10-2008 14:26:40   [#09]
no to ładnie, rychło w czas. A co ze składem zaspołów nadzorujacych podczas próbnego? Czy rzeczywiście nie moze w nich byc nauczycieli języków obcych?
krystyna16-10-2008 14:42:40   [#10]

tak, ale angliści na j. niemieckim być mogą :

Egzamin jest przeprowadzany przez zespól nadzorujący, w skład którego nie mogą wchodzić nauczyciele tego języka obcego, z zakresu którego jest przeprowadzany egzamin.

andyzaj16-10-2008 14:50:12   [#11]
Informacja z OKE Łódź - do szkół przyjdą płyty po 1 na 20 zadeklarowanych uczniów :). Tym sposobem muszę się ścieśnić w klasach :)
mamma16-10-2008 16:16:50   [#12]
skąd mam wziąć tylu nauczycieli do zespołów. Może wyzm\naczyć po dwóch na salę?
krystyna16-10-2008 16:33:46   [#13]
ja mam po dwóch, a dopiero na egzaminie dojdzie ten trzeci - z innej szkoły.
mamma16-10-2008 16:44:39   [#14]
ja tez tak mam , ale w tym zamieszaniu wątpić zaczynam,więc pytam.
Jacek16-10-2008 18:08:58   [#15]
jam mam po jednym i tyż będzie dobrze
elrym16-10-2008 18:09:48   [#16]

tyż prowda

;-)

mamma16-10-2008 18:16:13   [#17]
-)
Mardi16-10-2008 19:44:55   [#18]
andyzaj, gdzie jest tak napisane, że 1 na 20?
Ja też OKE Łódź
graviola16-10-2008 20:32:34   [#19]
Pisanie sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w oddzielnej sali (dyslektycy - 90 +45 minut), w której członek komisji egzaminacyjnej na początku jeden raz głośno odczyta instrukcję - obowiązuje?
Mardi17-10-2008 08:00:54   [#20]
Gdzie w przepisach jest napisane, że członek komisji ma odczytać instrukcję i treści zadań?
Chyba mi coś umknęło..
andyzaj17-10-2008 12:49:33   [#21]
Mardi
Dzwoniłem do Łodzi i rozmawiałem z p. H.Kryger - kierownikiem Wydziału Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur. Twierdziła, że informacja jest na stronie - oczywiście jej tam nie ma. Po moim stwierdzeniu ,że codziennie sprawdzam stronę i nie widziałem takiej informacji poinformawała mnie , że 1 płyta przyjdzie na 20 zadeklarowanych osób. Jest to dość ważna informacja, ponieważ deteerminuje liczbę uczniów na salach.
Mardi17-10-2008 12:57:20   [#22]
Mmm..ciekawa informacja....ze strony naszego OKE ;-) Musieli ją na krótko powiesić, bo ja nie znalazłam..

To całkiem zmienia organizację, mało która sala lekcyjna zmieści 20 osób tak, aby zapewnione były warunki do samodzielnej pracy. Ale to ja widocznie przyjęłam błędne założenie...
Wniosek więc, że ma się odbyć po prostu.
Dzięki :-)
andyzaj17-10-2008 13:03:58   [#23]
To żeby było jeszcze ciekawiej dzwoniłem również do informatyków i pytałem się jak przewidują czy serwer wytrzyma tych kilka tysięcy ludzi, którzy będą chcieli wpisać dane do formularza. Odpowiedź: nie wiemy, ale dołożymy wszelkich starań , żeby wszystko zadziałało. :) Oby nie skończyło się tym, że da się zalogować na Panelu w godzinach nocnych - bo wcale mi się to nie uśmiecha :)
Ewa 3017-10-2008 13:25:51   [#24]
Nurtuje mnie pytanie, dlaczego uczniowie nie mogą wybrać, z jakiego języka chcą zdawać egzamin? W szkole prowadzony jest język angielski i język niemiecki - oba w takim samym wymiarze (3 godziny w tygodniu). Daje to możliwość realizacji podstawy programowej z obu języków. Oba są traktowane jak zajęcia obowiązkowe. Więc dlaczego uczniowie są zmuszani do pisania egzaminu tylko z języka angielskiego?
Elsad17-10-2008 13:25:58   [#25]
A ja zwolniłem z zajęć klasy I i II, mam dzieci dowożone, wszyscy nauczyciele zaangażowani są w komisjach oraz do opieki nad przywożonymi i odwożonymi uczniami. Trzeba wystawić wcześniej krzesła na korytarz, przygotować nagłośnienie, itd.,
Myślę, że jest to bardzo ważna próba dla wszystkich (środki techniczne, akustyka, czytanie przez innych nauczycieli tekstu (!?),itp.). Sam jestem ciekaw, jak to się wszystko sprawdzi...
kikka17-10-2008 13:32:36   [#26]
Elsad: O co chodzi z tym czytaniem tekstu przez innych nauczycieli? Gdzie ktoś będzie coś czytał??
Elsad17-10-2008 13:41:50   [#27]
Na szkoleniach w OKE powiedziano nam, że tam gdzie jest potrzebny lektor nie może być nauczyciel języka obcego uczący w szkole. No to kto ma czytać? Co prawda, nie wszystko jeszcze było wiadome (zresztą tak jest do dziś), ale tak to wyglądało i padło zalecenie, aby robił to inny nauczyciel.
mamma17-10-2008 14:19:57   [#28]
?
krystyna17-10-2008 15:28:15   [#29]

Informacja z OKE Kraków - godz. 15:23  

 

fragment:

 

"Uzupełnienie w sprawie dysleksji.

 

Uczeń z dysleksją właściwą, którego technika czytania nie pozwala na rozumienie przeczytanego tekstu, może korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego, który w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego odczytuje wyłącznie informacje z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego oraz polecenia do zadań napisane w języku polskim (Procedury organizowania i przeprowadzenia sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum."

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20081017142326497

 

Ania z Wrocławia17-10-2008 17:05:52   [#30]
"może korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego" - tzn nie musi? czy to ma być zapisane w opinii poradni?
a jesli u nas teraz na próbnym robimy komisje jednoosobowe, to ta jedna osoba ma przeczytać instrukcje wszystkim kilkunastu osobom naraz? przed ropoczęciem egzaminu?
krystyna17-10-2008 17:47:59   [#31]
to nie piszą u Ciebie w osobnej sali ?
Ania z Wrocławia17-10-2008 18:52:52   [#32]
krystyna - piszą w osobnej, ale w jednej sali są dysgraficy i dyslektycy, czy czytać instrukcje wszystkim?
czytaliście instrukcje dyslektykom kiedykolwiek?
nie widziałam takiego zalecenia w zadnej opinii PPP naszych uczniów - nie musi być takiego zapisu?


Ewa30 -
W gimnazjum, w którym zdający uczą się więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, rodzice (prawni opiekunowie) lub słuchacze nie później niż do dnia 20 września składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z zakresu jednego z tych języków
("Procedury organizowania i przeprowadzenia sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum.")
krystyna17-10-2008 19:31:22   [#33]

wiesz Aniu, ale ja nie mam dyslektyków, tylko dysgrafików.

A w Twoim przypadku nauczyciel po prostu odczyta głośno wszystkim całą instrukcję i wszystkie polecenia napisane w j.polskim (zajmie to tylko kilka minut) - to i tak nie liczy się do czasu egzaminu,

a potem zapisze na tablicy godzinę rozpoczęcia i włączy nagranie.

Natomiast na egzaminie lepiej chyba oddzielić -lektyków od  -grafików.

 

Aneta S18-10-2008 12:24:11   [#34]
Czy informacja "1 płyta na 20 osób" dotyczy wszystkich OKE czy tylko Łodzi???
sońka18-10-2008 17:11:47   [#35]
OKE Poznań prosiła o wskazanie liczby sal, stąd wnioskuję, że przyjdzie tyle płyt, ile zamówiłam, a na ich stronie brak informacji na ten temat
mavi18-10-2008 17:51:25   [#36]
A wydłużenie czasu o 50% dla dzieci z opiniami? Jak to w praktyce ma wyglądać?
mamma18-10-2008 18:16:43   [#37]
piszą w innym terminie.
mavi18-10-2008 18:26:49   [#38]
Czy uczeń piszący arkusz A1 z opinią, w której zalecono wydłużenie czasu egzaminu o 50% (np.dysleksja) też pisze w innym terminie?
mamma18-10-2008 19:09:55   [#39]
nie, w innym terminie piszą uczniowie z upośledzeniem lekkim , tak przynajmniej stoi na STRONIE mojej OKE.
sońka18-10-2008 19:11:49   [#40]
i słabosłyszący
mavi18-10-2008 19:26:52   [#41]
Tak. To wiem. Ale jak wydłużyć o 50% czas pisania egazminu - chodzi mi o "słuchanie" - dwa razy puścić płytkę?
Ewa 3019-10-2008 11:16:06   [#42]

Ania z Wrocławia -

Dzięki za podjęcie tematu!

Sęk w tym, że nasza dyrekcja zebrała takie deklaracje, ale twierdzi, że w OKE powołują się na ramówkę (tylko jeden język obcy jest w gimnazjum  obowiązkowy) i teraz dzieci, które zdecydowały się na egzamin z niemieckiego mają zdawać angielski.

AnJa19-10-2008 11:30:33   [#43]
jeśli oba języki macie w tym samym wymiarze to ja nie rozumiem o co chodzi- dzieciak wskazuje 1 i go pisze

co OKE to obchodzi? nie sprawdzą- nie mają takich kompetencji

dyrektorka się OKE spowiadała z organizacji pracy w jej szkole?

owszem- rozwiązanie (z tym zdawaniem języka tylko uczonego jako obowiązkowy) jest głupawe)- ale być może prawdziwym celem tego egzaminu jest sprawdzenie jak wygląda nauczanie języka obcego, a nie otrzymanie wyniku ucznia?

ale jeśli już ono jest to jedyną osobą włądną ustalić, który język jest obowiązkowy w jej szkole jest dyrektor
Ania z Wrocławia19-10-2008 13:29:28   [#44]
właśnie - uczą się więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego - uczą się, deklaracje złożone, to kto im moze zabronić go zdawać..?

mavi - częsci ze słuchu niestety nawet u dyslektyków nie da się powtórzyć (niech ucz. pamietają - nauczyciele też - że instrukcja, co mają robić w tej częsci egzaminu bedzie też nagrana - będzie kilka zadań ze sluchu, do każdego nagranie, kazde nagranie jest powtórzone dwa razy, potrzeba maksymalnego skupienia na wysłuchaniu i zaznaczaniu odpowiedzi do danego nagrania);
za to przy przedłużonym czasie mogą więcej spędzić nad zadaniami z pozostałych częsci egzaminu (rozumienie tekstu pisanego itd.)
krystyna19-10-2008 13:38:53   [#45]

Aniu,

"uczą się więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego"

niestety, w "normalnym" gimnazjum tak się nia da,

bo w ramówce masz tylko 1 język obcy jako ten obowiązkowy,

a drugi będzie zawsze (niezależnie od wymiaru) językiem dodatowym

może to kiedyś zostanie zmienione i uczniowie będą mieli prawo wyboru, ale teraz jest niestety tak...

Ania z Wrocławia19-10-2008 13:48:36   [#46]
OK, czyli ten zapis kogo dotyczy? np. szkół dwujęzycznych..?
krystyna19-10-2008 13:50:29   [#47]

dokładne wyjaśnienie jest np. tu:

Język obcy nowożytny w gimnazjum - wyjaśnienia

 

kasiek19-10-2008 20:06:09   [#48]

 U nas niestety dyrektor dowiedział się o próbnym egzaminie jakiś tydzień po terminie wysyłania zgłoszeń, a uczniowie właśnie mnie pytali, czy piszemy test...

Czy są jeszcze jakieś szkoły, które nie piszą? ;-)

krystyna19-10-2008 20:29:12   [#49]

?

moi trzecioklasiści będą pisali już drugą próbę, bo w ub.r. sami im zrobiliśmy, z przygotowanych przez językowców materiałów - i wyszło wszystko (łącznie za sprzętem) nieźle !

mało tego, w przeciwieństwie do OKE, językowcy byli też w stanie opracować arkusze niestanardowe, łącznie z upośledzeniem w stopniu lekkim...

kasiek19-10-2008 20:41:18   [#50]
Nie chodzi mi o próbne testy "wewnętrzne" układane przez nauczycieli, bo takie moi uczniowie też pisali parę razy od drugiej klasy, lecz o ten wtorkowy - pytam z ciekawości, mam nadzieję tylko, że nie będziemy jedyną szkołą w okolicy, która nie bierze udziału w teście próbnym organizowanym przez OKE...
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]