Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Czy uśrednienie oznacza: etat + nadgodziny= średnia?
strony: [ 1 ][ 2 ]
Konto zapomniane01-10-2008 21:44:34   [#01]

Dyrektor szkoły, w której pracuję, wszystkim nauczycielom, prowadzącym zajęcia rewalidacyjne (dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, socjoterapia), uśrednił etaty, ale tym sposobem, że jeśli nauczyciel ma np. 18 godzin w szkole podstawowej i 7 godzin rewalidacji, to jego etat wynosi 19/19 + 6/20 (ponadwymiarowe). I tak, po takim uśrednieniu, niezależnie od zajmowanego stanowiska, dyrektor zróżnicował etaty poszczególnym nauczycielom i w bieżącym roku szkolnym kształtują się one następująco 18/18, 19/19, 20/20, w zależności od liczby prowadzonych przez nauczyciela zajęć rewalidacji. Czy na tym polega uśrednienie, żeby mieszać lub, jak kto woli liczyć razem etat i godziny ponadwymiarowe?

Wydaje mi się, że uśrednianie etatu stosuje się jedynie przy łączeniu różnego pensum, aby nauczyciel miał zapewniony etat, a nadgodzin nie należy liczyć łącznie z etatem i wyciągać średniej.

W bieżącym roku szkolnym, mój plan pracy został skonstruowany wyłącznie z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i socjoterapii w wymiarze: 26 godzin w/w rewalidacji + 2 godziny zajęć tanecznych. Dyrektor dokonał, w moim przypadku, obliczenia etatu i godzin nadliczbowych w następujący sposób: etat 20/20  + 8/20 (godziny ponadwymiarowe). 

Jestem nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym na pełnym etacie, w wymiarze określonym dla zajmowanego przeze mnie stanowiska w Ustawie Karta Nauczyciela Art.42 ust. 3 tj. obowiązuje mnie wymiar 18 godzin dydaktycznych.

Czy dyrektor może mi powierzyć wyłącznie godziny rewalidacji i tym sposobem traktować jak specjalistę, którego etat wynosi 20 godzin, czy też powinien spisać ze mną umowę o zmianie stanowiska, a co za tym idzie zmianie pensum?

Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytania, ponieważ z dyrektorem nie mogę dojść w tej kwestii do porozumienia.

zgredek01-10-2008 21:48:44   [#02]

Czy na tym polega uśrednienie, żeby mieszać lub, jak kto woli liczyć razem etat i godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na to pytanie powinnaś znaleźć w uchwale OP okreslającej zasady łaczenia etatów o różnych pensach

Konto zapomniane01-10-2008 21:59:47   [#03]
Dziękuję za szybką odpowiedź, jednak chodzi mi o to, czy można 18 godzinny etat i np. 10/20 (ponadwymiarowe) dodać do siebie i wyciągnąć w prostej linii średnią arytmetyczną, czyli etat 19/19+ 9/20, czy też należy liczyć etat 18/18, nadgodziny 10/20? Przecież uśrednianie nie dotyczy nadgodzin, tylko tworzenia pensum.
zgredek01-10-2008 22:01:45   [#04]

można

ale to, że u nas mozna nie oznacza, że u was tez można

Basanga - takie sprawy należą do kompetencji organu prowadzącego - musisz zajrzeć do tego co oni uchwalili

 

zgredek01-10-2008 22:03:59   [#05]
to co nazwałaś "uśrednianiem" dotyczy łączenia etatów o różnych pensach - w różnej ilości godzin
zgredek01-10-2008 22:04:16   [#06]

forum=żółw

to i powtórzenia się zdarzają:-(


post został zmieniony: 01-10-2008 22:05:10
Konto zapomniane01-10-2008 22:08:34   [#07]
Tylko czy Uchwała Rady Mista ma moc zmiany Ustawy Karta Nauczyciela wg. której jak mi się zdaje jestem zatrudniona?
AnJa01-10-2008 22:10:42   [#08]
w praktyce ma większą - bo uszczegóławia KN, na podstawie delegacji
zgredek01-10-2008 22:11:02   [#09]

?

a czytałaś kartę dokładniej?

bo tam napisali co organ prowadzący może

i własnie to może

Konto zapomniane01-10-2008 22:14:06   [#10]
Uchwała Rady Miasta ma w nagłówku "tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela”, nie dotyczy więc, moim zdaniem osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela i nie zajmujących wymienionych w Uchwale stanowisk tj. pedagoga, psychologa, logopedy, i nnego specjalisty.
AnJa01-10-2008 22:15:59   [#11]
zaskarż uchwałe do wojewody więc

bo wg mnie tak jak u Ciebie może być

ale ie mam praw interpretowac prawa
zgredek01-10-2008 22:21:29   [#12]

dobra - wkleję:

Art. 42

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny określa:

 
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
Konto zapomniane01-10-2008 22:22:34   [#13]
Uważam się za zwykłego nauczyciela, nie za specjalistę i zamierzam zwrócić się o interpretację do prawnika ZZ, ale dziekuję Wam bardzo za udzielone odpowiedzi.
Konto zapomniane01-10-2008 22:27:38   [#14]
Znam ten zapis i w dalszym ciągu uważam, iż dotyczy on PENSUM, czyli ETATU, czyli OBOWIĄZKOWEGO TYGODNIOWEGO WYMIARU GODZIN i nie ma w nim mowy o tym, że etat złożony z osiemnastych plus nadgodziny złożone z dwudziestych należy dodać i wyciągnąć śrdenią, czyli etat wyniesie 19, ale dziękuję.
zgredek01-10-2008 22:36:56   [#15]

no pewnie, że tam tego nie ma

toć próbuję Ci napisać, że organ prowadzący ustala zasady

zwróć się do prawnika

to jest bardzo dobry pomysł

pozdrowienia

Konto zapomniane01-10-2008 22:41:26   [#16]

A tak na marginesie, mężczyzna mojego życia przeze mnie i przez naszych przyjaciół jest nazywany Zgredkiem.

Pozdrawiam

DYREK01-10-2008 22:48:47   [#17]

wkleję:-)

 

Jakie pensum w etacie łączonym?

 

W wielu szkołach nauczyciel, aby utrzymać pensum uczy przedmiotów o różnym wymiarze godzin, czyli realizują tzw. etat łączony, np. 9 godzin biologii, oraz 13 godzin jako wychowawca świetlicy.

Wg Artura Klawenka wicedyrektora Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli  MENiS należy w takim przypadku pensum dla takiego nauczyciela obliczyć w następujący sposób: 9/18+13/26=1 czyli pensum dla takiego nauczyciela wynosi 22 godziny i nie ma godzin ponadwymiarowych.

 

Przykład II

Nauczyciel uczy 25 godzin, 15 godzin historii i 10 godzin świetlicy.

15/18+10/26=1,22

Jeżeli 1,22 =25 godzin to 1 etat = 20,49 zaokrąglając 1 etat =20 godzin, a więc ten nauczyciel ma 5 nadgodzin.

 

Przykład III

Nauczyciel realizuje 27 godzin, w tym 10 godzin języka polskiego, 5 godzin świetlicy, 12 godzin w bibliotece.

10/18+5/26+12/30=1,15

Jeżeli 1,15 etatu = 27 godzin to 1 etat = 23,48 godzin czyli etat wynosi 23 godziny i taki nauczyciel ma 4 godziny ponadwymiarowe tygodniowo.

 

Opracowanie: Zarząd Oddziału Międzygminnego ZNP w Grodzisku Wielkopolskim
na podstawie „Głosu Nauczycielskiego” nr 3 z 2004r

Konto zapomniane01-10-2008 22:58:15   [#18]
Dziękuję, znam ten artykuł i wiem, jak łączyć godziny, aby otrzymać pensum, tylko, że mi chodzi oto, iż w mojej szkole historyk ma 18 godzin historii i 7 godzin ponadwymiarowych (tylko rewalidacja) i tu dyrektor dokonał "uśrednienia" - obliczył średnią arytrmetyczną i wyszło, że historyk ma 19 godzin etatu (pensum) i 6 godzin ponadwymiarowych. Czy takie obliczenie jest prawidłowe, czy etat z powodu dodatkowych godzin specjalistycznych może się zwiększyć?
DYREK01-10-2008 23:12:48   [#19]

Dyrektor liczył tak:

18/18 +7/20 = 1,35

1,35 etatu = 25 godzin

1 etat = 18, (518)

czyli etat wynosi (zaokrąglenie) 19 godzin i 6 ponadwymiarowych

jeżeli zapisu regulaminu opracowanego przez OP przewidują taki sposób liczenia, to dyrektor nie ma wyboru

Ustawa Karta nauczyciela (#12) daje takie uprawnienia OP

 

zgredek01-10-2008 23:19:12   [#20]

widzisz - masz problem z określeniem

gdyby było tak jak piszesz - etat plus coś tam - to nie byłoby problemu, prawda?

w każdym przypadku, gdy nauczyceil realizuje zajęcia z róznych wymiarów powinno się określić zasady ustalania jego pensum

nie jest ważne, czy ma etat i ponadwymiar, czy nie

realizuje to co zapisano w KN:

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

tak uważam i tak napisałam

nie jestem prawnikiem i nie mam monopolu na poprawną interpretację prawa

ale masz mozliwość zasięgnięcia opinii prawnej - wykorzystaj to

pamietaj, żeby to było na piśmie i z czytelnym podpisem osoby udzielającej porady

pozdrowienia

 

malmar1516-07-2012 10:17:31   [#21]

muszę zrobić poprawki do arkusza

nauczyciel logopeda z terapia pedagogiczną

a) w macierzystej szkole A-  10/20 logopedii (0,5)   i 3/18 korekcyjno- kompensacyjnych (0,17)= 0,67

w pozostałych szkołach:

b) szkoła B- 5/20 logopedii (0,25)

c) szkoła C- 2/20 logopedii (0,1)

d) szkoła D- 3/20 logopedii (0,15)

e) szkoła E- 4/20 logopedii (0,2)

 

razem 0,67+ 0,25+ 0,1+ 0,15+ 0,2= 1,37

nauczyciel będzie realizował podwyższone pensum

ile ono wyniesie?

 

 

malmar1517-07-2012 16:50:43   [#22]

podniosę

malgala17-07-2012 17:42:38   [#23]

19,7, czyli po zaokrągleniu 20

Ale czy ten nauczyciel w innych szkołach uzupełnia etat? Jeśli tak, to chyba nie może mieć godzin ponadwymiarowych.

Wtedy chyba należałoby policzyć w szkole A (pensum wyjdzie 19,4, czyli po zaokrągleniu 19 godzin). Ma tam 13 godzin, czyli gdzieś musi uzupełnić brakujące 6 (na przykład w C zamiast 2 dać 3 i w D 3 godziny), a w B i E odrębne umowy na 5/20 i 4/20.

Tak myślę, ale pewna nie jestem. Poczekaj na innych.

malmar1517-07-2012 19:11:51   [#24]

malgala,

to wygląda tak, że nauczycielka występuje o podwyższone pensum

umowę na całość (27 godz.) ma w A, ale w pozostałych uzupełnia

takie rozwiązanie wymyślono, aby uniknąć dodatków uzupełniających (i nie tworzyć kilku umów)

 

 

rzewa18-07-2012 18:54:14   [#25]

ten n-l nie może mieć podwyższonego pensum

malmar1518-07-2012 20:31:50   [#26]

o, Ewuś jesteś :)

a co radzisz w tym przypadku i jak to mądrze wytłumaczyć OP?

 

jak policzę wg słynnego wzoru, to należałoby zapłacić ponadwymiarówki i zrobić odrębne umowy

 

myślę, że w tym roku będzie sporo takich zawirowań (co widać i słychać po rozmiarach nowych rozwiązań)


post został zmieniony: 18-07-2012 20:33:26
stoner18-07-2012 21:19:57   [#27]

4a. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być realizowane, z zastrzeżeniem ust. 2a, w wymiarze:

1) od 19 do 27 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 3 i 9;
2) od 23 do 26 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 5.
 

Logopedy nie ma w tych pozycjach więc nie może mieć podwyższonego pensum.
malmar1519-07-2012 07:25:58   [#28]

stoner, dzięki :)

zapomniałam o tym zapisie

co i tak nie zmienia faktu, że dalej nie wiem co z tym zrobić

 

DYREK19-07-2012 09:17:46   [#29]

a może tak;-)

a) w macierzystej szkole

A -  10/20 logopedii  

w pozostałych szkołach jako uzupełnienie etatu (decyduje OP)

b) szkoła B- 5/20 logopedii

c) szkoła C- 2/20 logopedii

d) szkoła D- 3/20 logopedii

razem: 10+5+2+3 = 20 etat

 

 

 

szkoła E- 4/20 logopedii --> umowa na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze 4/20 logopeda

szkoła A 3/18 korekcyjno- kompensacyjnych --> teraz w arkuszu vacat, a od 1.09 zawieramy z logopedą oddzielną (druga) umowę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze 3/18


post został zmieniony: 19-07-2012 09:31:25
malmar1519-07-2012 09:36:00   [#30]

Dyrku, takie rozwiązanie proponowałam w kwietniu przy tworzeniu arkusza

jednak OP twierdzi, że nie jest to korzystne, bo mnożą się umowy i później trzeba płacić dodatek wyrównawczy :(

czy u nas nic nie może być normalnie?

rozmawiałam z dyrkami z innych gmin i widzę, że świat na głowie staje

 

stoner19-07-2012 09:58:06   [#31]

Nie dziwię się w OP-kach coraz mniej pieniędzy. Kiedyś ta bańka musi pęknąć.

rzewa19-07-2012 10:14:16   [#32]

tak jak DYREK (#29) z ty, że te zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na vacacie może logopeda prowadzić w ramach doraźnych zastępstw (druga umowa raczej ni ewchodzi w grę a i na JDU ma to o wiele lepszy wpływ)

malmar1519-07-2012 22:46:12   [#33]

dzięki za wypowiedzi i cierpliwość:)

dla spokojności (już nie logopeda ;)

nauczyciel przedmiotowiec

a) w macierzystej szkole A-  17/18

w pozostałych szkołach:

b) szkoła B- 1/18

c) szkoła C- 5/18

ten chyba może wystąpić o podwyższone pensum?

czy to będzie 23/23?

stoner20-07-2012 07:43:16   [#34]

Wynagrodzenie 23/18.

malmar1520-07-2012 16:29:33   [#35]

stoner, wiem, że jestem up.... ;)

ale dlaczego?

czy to jest podwyższone pensum?

jeżeli tak, to jak je zapisać np. w sio lub w gusie?

miągwię, ale po raz pierwszy mam z czymś takim do czynienia

i nie ukrywam, że momentami nie mam pomysłu jak rozwiązać pewne sprawy

a nie chcę nawiązać źle umowy

rzewa20-07-2012 18:42:03   [#36]

Umowa jest normalna, ta co do tej pory czyli na etat (18/18), ale na wniosek n-la w roku szk. 2012/2013 będzie o realizował 23 godziny w ramach pensum (podstawa art 42 ust 2a KN) za proporcjonalnie zwiększone wynagrodzenie tj etat w wymiarze 23/18 (jak napisał stoner) i tak trzeba napisać w piśmie będącym czasową zmianą warunków pracy i płacy za porozumieniem stron (nauczyciel wnioskuje, a dyrektor się zgadza)

natomiast do tego potrzebne będzie (potem, ale nie później jak 31.08) skierowanie podpisane przez OP (wójta, burmistrza) na uzupełnianie 5 godz/tyg w szkole C i 1 godz/tyg w szkole B na podstawie art 22 ust 1 KN

rzewa20-07-2012 18:43:56   [#37]

w SIO i wszędzie indziej będziesz wpisywać, że to nauczyciel pełnozatrudniony, a podając szczegóły w SIO właśnie napiszesz tak jak podał stoner 23/18 z czego uzupelnia w innych szkołach 6 godz


post został zmieniony: 20-07-2012 18:44:39
stoner20-07-2012 22:06:35   [#38]

W SIO w tabeli N2 wpisujesz:

- tygodniowy wymiar zajęć -18/18

- zwiększony wymiar zajec na podstawie art. 42 ust. 2a KN - 5

 

Jako obowiązki wpisujesz 17/18 godzin u ciebie oraz 6/18 jako -"oddelegowany do pracy w innej szkole".

Tamte szkoły wpisują tego nauczyciela w odpowiedniej ilości godzin, a jako podstawę swiadczenia pracy "uzupełnienie tygodniowego wymiaru zajęć".

 

malmar1521-07-2012 15:27:56   [#39]

Ewuś i Stoner, wielkie dzięki :)))

Malgalo i Dyrku również :))

jak to dobrze mieć w Was wsparcie :)))

 

malmar1529-08-2012 08:03:07   [#40]

potrzebuję pomocy

 

1) nauczyciel 1 w macierzystej szkole A-  

godz. dydaktycznych-14 (0,78)  

godz. świetlicy-11 (0,42)

razem- 25 (1,2), czyli pensum 21/21 + 4 ponadwymiarowe

 w pozostałych szkołach:

b) szkoła B- 1/18 (0,06)

c) szkoła C- 1/18 (0,06)

czy może realizować podwyższone pensum ?

 

 

 

2) nauczyciel 2 w macierzystej szkole A-  

godz. dydaktycznych-14 (0,78)  

 w pozostałych szkołach:

b) szkoła B- 4/18 (0,22)

c) szkoła C- 1/18 (0,06)

czy może realizować podwyższone pensum ?  według wcześniejszych wypowiedzi będzie to 19/18, dobrze myślę?

 

 

rzewa29-08-2012 08:42:53   [#41]

1) nie

2) tak, dobrze

rzewa29-08-2012 08:43:20   [#42]

:-)

poszło 2 razy :-)


post został zmieniony: 29-08-2012 08:43:50
malmar1529-08-2012 09:01:57   [#43]

Ewuś, dlaczego nie w 1?

za chwilę muszę to wytłumaczyć OP, a po powrocie z sanatorium mam spowolnione myślenie?

rzewa29-08-2012 16:39:49   [#44]

w macierzystej szkole ma etat wiec nie może uzupełniać w innych szkołach

malmar1529-08-2012 19:29:16   [#45]

Ewa, dzięki :)

tak pomyślałam (gdy się nie odzywałaś ;)

chociaż dla mnie to ......

 

czyli tak,

- niepełnoetatowiec- może uzupełniać i mieć jednocześnie podwyższone pensum,

- pełnoetatowiec- nie może uzupełniać i w związku z tym występować o podwyższone pensum,

- pełnoetatowiec- w macierzystej szkole może mieć podwyższone pensum,

 

tak?

 

malmar1529-08-2012 21:59:15   [#46]

może ktoś zerknie na pismo do nauczyciela ;)

 

                                                           Pan

                                                                                                                xxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                                                                                                                                                             

 

Dyrektor xxxxxxxxxxxxxxxx informuje, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 27 sierpnia 2012 roku wyraża zgodę na realizowanie przez Pana od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  w podwyższonym wymiarze, tj. 20/18 godzin tygodniowo, zgodnie z art. 42 ust. 4 a w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r- Karta Nauczyciela (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).

 

 

malmar1529-08-2012 23:15:08   [#47]

widzę (po innym wątku) że rzewa wróciła na łono forum :))

 

może zatem i poczyta ten wątek :))

 

kontraktowy- wyliczenia podwyższonego pensum

(18 godzin x 4,16) = 75 godzin
(2.331 zł : 75 godzin) = 31,08 zł

(20 godzin x 4,16) = 83,2 godziny =  83
(31,08 zł x 83 godz.) = 2579,64 zł

 

czy dobrze?

a dodatek stażowy i wiejski od jakiej liczony?  2331 czy 2579,64?

rzewa29-08-2012 23:22:06   [#48]

2590 zł i dodatki liczone od tej kwoty

20/18*2331=2590

a w piśmie zamiast 20/18 powinno być napisane, że będzie realizował zajęcia dydaktyczne w wymiarze 20 godz./tydz. z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia

należy się powołać na art 42 ust 2a KN

.............

niepełnoetatowiec nie może mieć podwyższonego pensum -> podwyższone pensum dotyczy tylko takiego n-la, który ma przydzielone więcej godzin niż etat

nauczyciel, który ma w zatrudniającej go szkole pełny etat nie może uzupełniaćw innej szkole, bo nie ma takiej potrzeby i art 22 ust 1 KN tak stanowi


post został zmieniony: 29-08-2012 23:26:00
malmar1529-08-2012 23:37:20   [#49]

o, Ewa:)


zaraz se szpetnie ....

 

w poście 40 jest u mnie niepełnoetatowiec, który poprzez godziny w innych szkołach wystąpił o podwyższone pensum, razem we wszystkich ma 20 godzin

napisałaś, że może :(

 

dlaczego zawsze mamy pod górkę z przepisami, które czasem trudno zrozumieć?


post został zmieniony: 29-08-2012 23:44:10
rzewa29-08-2012 23:56:01   [#50]

jak jest niepełnoetatowiec, to nie może uzupełniać - żeby uzupełniac, to najpierw musi byc u Ciebie zatrudniony na pełny etat - ja zrozumiałam, że taki jest przydział dla niego włanie z tego powodu, że mu brakuje do etatu (pomimo zatrudnienia z pełnym wymiarze) i ma uzupełniac w innych szkołach, na co kieruje go OP

strony: [ 1 ][ 2 ]