Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nagroda dyrektora szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ]
Tara24-09-2008 09:11:56   [#51]
elnik co rozumiesz  pod pojęciem najbezpieczniej?dla kogo ?dla ciebie zdecydowanie!ale przecież nie można chować głowy w piasek;-)
JarTul24-09-2008 09:17:54   [#52]
do #50
Nie ma ani potrzeby, ani podstawy prawnej do tworzenia regulaminu "wewnątrzszkolnego".
JarTul24-09-2008 09:18:50   [#53]
Nagroda ma być nagrodą.
Chociaż ich wysokość - podobnie jak nasze płace - jest często śmieszna.
mamma24-09-2008 09:29:46   [#54]
mam co roku sytuację,która kosztuje mnie wiele nerwów i dotyczy nagród. Przyznaję je zgodnie z regulaminem, biorąc pod uwagę kryteria, są w szkole n-le , którzy zasuwają dużo więcej ,niż inni, organizują wycieczki , konkursy, piszą i realizują projekty, dbają o wystrój szkoły , pozyskują środki, są dyspozycyjni, poświęcają swój czas prywatny na pracę dodatkową, są też tacy, którzy nie robią wiele ponad. Dlatego przyznaję często nagrody tym samym osobom, co rodzi rózne komentarze, a najgorsze jest to,że w przypadku małżeństwa , które u mnie pracuje już po raz drugi z rzędu przyznam obojgu nagrodę, bo są tego oboje warci. Wiem ,że zazdrośnicy będą komentować, ale mam sumienie czyste. W tamtym roku nawet miałam rozmowę z OP, bo mój n-el poszedł ze skargą, że nawet małżeństwa dostają, nie przyzwyczajajmy ludzi,że nagroda się należy, bo to demotywujące.
elah24-09-2008 09:39:49   [#55]
I tak trzymaj, mamma :-)))
mamma24-09-2008 09:45:24   [#56]
-)
JarTul24-09-2008 09:49:37   [#57]
Moim zdaniem osoby solidnie pracujące i zdecydowanie więcej zdań realizujące mogą i powinny otrzymywać nagrodę nawet rok po roku.
JarTul24-09-2008 09:50:23   [#58]
zdań = zadań :-)
DYREK25-09-2008 09:36:25   [#59]

a ja wysokie są Wasze nagrody dyrektora ?

u nas nie więcej niż zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela - mgr z pp - mianowany

krystyna25-09-2008 09:39:01   [#60]

1. Wysokość nagrody Organu Prowadzącego stanowi od 50-70% kwoty nagrody II stopnia Ministra Edukacji i Nauki.

2. Wysokość nagrody Dyrektora Szkoły stanowi od 50-70% kwoty nagrody Organu Prowadzącego
DYREK26-09-2008 11:03:02   [#61]

Ochrona wynagrodzenia (nie danych osobowych) nie pozwala  na podanie kwoty nagrody.

W pokoju nauczycielskiem wieszam listę (nazwisko i imię) nagrodzonych nauczycieli:

- medale i ordery,

- nagroda ministra,

- nagroda kuratora,

- nagroda wójta,

- nagroda dyrektora.

Zgodnie z naszym regulaminem dyrektor ma obowiązek poinformować RP o przyznanych nagrodach dyrektora.

Magik26-09-2008 12:43:54   [#62]

U nas zarówno nagrody dyrektora jak i dodatki motywacyjne owiane są wielką tajemnicą. Nawet nie dostajemy pism do ręki informujących nas o otrzymaniu nagrody czy to dodatku.

Dowiadujemy się dopiero przy otrzymaniu paska z wypłaty.

Czy to wszystko jest ok ?

Rodzą się podejrzenia, szepty, uwagi ..ile czego kto dostał..i za co ..niepotrzebne komentarze..

Wioleta D26-09-2008 13:08:45   [#63]
To chyba niezgodne z przepisami. U nas każdy dostaje pismo informujące o dodatku, które musi podpisać, a nagrody dyrektor wręcza na RP oficjalnie bez żadnych tajemnic
Magik26-09-2008 13:42:40   [#64]
Wioleta D a czy jak wręcza to wiecie ile kto dostał ?
DYREK26-09-2008 13:48:43   [#65]

Podobnie nagrody i dodatek motywacyjny:-)

Czy wysokość wynagrodzenia pracowników oraz kwoty przyznawanych im premii powinny być jawne, czy może też są to informacje przeznaczone tylko dla zainteresowanego pracownika? Jakie przepisy regulują te kwestie?
 
Ochrona wynagrodzenia polegająca na obowiązku zachowania tajemnicy co do jego wysokości nie wynika wprost z żadnego przepisu Kodeksu pracy. Problem ten był jednak przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 16.7.1993 r. (I PZP 28/93, OSNCP 1994 r. Nr 1, poz. 1), wysokość indywidualnego wynagrodzenia pracownika stanowi informację związaną ze sferą jego prywatności.
Z tego też powodu ujawnienie przez pracodawcę, bez zgody pracownika, wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
To pracownik rozporządza swoim dobrem osobistym jakim jest informacja o wysokości pobieranego przez siebie wynagrodzenia. I tylko pracownik może wyrazić zgodę na ujawnienie tej informacji przez pracodawcę lub takiej zgody nie udzielić.


Premia jest jednym ze składników wynagrodzenia za pracę wypłacanym po spełnieniu przez pracownika pewnych warunków. Zasady przyznawania premii powinny być zapisane w:

  • umowie o pracę,
  • regulaminie wynagradzania lub
  • regulaminie premiowania.

Premia, która może stanowić element wynagrodzenia za pracę – nie należy jednak do stałych składników wynagrodzenia. Ma ona charakter świadczenia periodycznego i bywa wypłacana przeważnie w odstępach miesięcznych i kwartalnych.

Wydaje się zatem, iż informacja o wysokości przyznanej pracownikowi premii jest także informacją chronioną, przeznaczoną tylko i wyłącznie do wiadomości pracownika.

Z drugiej jednak strony premia jest elementem wynagrodzenia mającym na celu motywowanie pracownika. Dlatego też, jeżeli w zakładzie pracy istnieje regulamin premiowania lub regulamin wynagradzania – to zasady premiowania są jawne dla ogółu pracowników. W innym przypadku, kiedy zasady premiowania stanowią element indywidualnej umowy o pracę to ujawnienie wysokości przyznanej (lub wypracowanej) przez pracownika premii stanowić będzie naruszenie jego dóbr osobistych.

Aby nie narazić się na zarzuty naruszania dóbr osobistych pracowników w postaci ujawniania wysokości uzyskiwanych przez nich premii, wydaje się, że możliwe byłoby podawanie w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. poprzez wywieszenie w gablocie), iż poszczególne osoby zgodnie z art. tym i tym regulaminu premiowania/wynagradzania w danym miesiącu otrzymują premię (bez podawania jej wysokości).

http://www.e-kadry.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=485&Itemid=44

Wioleta D26-09-2008 14:09:07   [#66]
Nie wiemy, każdy jest indywidualnie wzywany do gabinetu dyrektora i podpisuje papier o przyznaniu dodatku motywacyjnego. Natomiast nagrodą jest wręczana w obecności wszystkich z formułką taką jaka jest na papiórku czyli XXXXXX otrzymuje nagrodę dyrektora szkoły w wysokości takiej i takiej, za to i za to.
DYREK30-09-2008 19:35:15   [#67]

Dla nauczycieli

Art. 49 KN

Art. 49. 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

1) w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół;
(...)
 
 
Dla pracowników niepedagogicznych:

z rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222; ze zmianami) : 

§ 9. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
 
i dalej uchwała OP:
może być:

uchwała Rady Miejskiej w ...... z dnia .......... roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i innych jednostkach .........

lub

uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych......

lub

może OP zwrzeć Ponadzakładowego Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników niepedagogicznych , który reguluje wszystkie sprawy

Wysokość odpisu na fundusz nagród dla pracowników, może też wynikać z Waszego (szkolnego) regulaminu przyznawania nagród
 
Nie ma obowiązku tworzenia funduszu nagród
 
OP (jst) określa zazwyczaj wysokość odpisu na nagrody dla pracowników niepedagogiczny - od 1% do 2% planowanego funduszu płac pracowników niepedagogicznych
elkap30-09-2008 19:58:38   [#68]
U nas nagroda dyrektora może wynosić max.  75 % najniższego stopnia nagrody OP, obecnie nagroda dyrektora to 750 zł brutto. Niezbyt dużo, ale tak stanowi regulamin wynagradzania
bosia30-09-2008 20:30:39   [#69]

u nas nagrody op są małe

czasami dyrektora bywa większa

ekalin30-09-2008 20:31:55   [#70]
Mam prośbę:muszę stworzyć regulaminy pt: regulamin pracy, regulamin wynagradzania pracowników pedagogicznych, regulamin pracowników niepedagogicznych, regulamin przyznawania dodatków i nagród, bo te które u mnie w szkole są opatrzone są datą: 1996rok, a zatem lekko nieaktualne:). Czy gdzieś można takie regulaminy znaleźć? Proszę o pomoc
bosia30-09-2008 20:33:28   [#71]

a sprawdzałaś w wymianie?

dodatki to op

o rany ja nie mam tych wszystkich regulaminów chyba!!!

krystyna30-09-2008 20:33:32   [#72]

w tym roku:

OP = 2500

dyrowi nakazuje regulamin OP dawać min. 50%, max. 70% nagrody OP.

ewa30-09-2008 20:35:06   [#73]
za wyj regulaminu pracy reszta to kompetencja OP więc raczej ich nie powinnaś tworzyć
bosia30-09-2008 20:37:32   [#74]

ewa dzięki

odetchnęłam

czasami się zastanawiam jak ja funkcjonuję bez tych niektórych procedur, regulaminów itd. o których piszecie tutaj

i wpadam w panikę

a szkoła stoi i się ma całkiem nieźle nawet

ekalin30-09-2008 20:39:17   [#75]
OP zrzuca na mnie te regulaminy, twierdząc,że każda szkoła jest inna i musi mieć swoje wewnętrzne regulaminy oparte na uchwałach.O takie regulaminy pytał mnie też wizytator podczas ubiegłorocznej wizytacji, ale że byłam nowa, to jakoś mi się upiekło...więc już nie wiem, kto powinien je stworzyć.
nina03-10-2008 19:26:36   [#76]
Pytanie moje brzmi :
1. czy do teczki akt osobowych cz. B "a/a" wystarczy taką laurkę "wpiąć",
która jest oficjalnie wręczana na akademii nauczycielom nagrodzonym z okazji DEN
N A G R O D A
D Y R E K T O R A

ZESPOŁU PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁdla

P a n a

.............................
za organizację pracy szkoły w zakresie kształcenia zawodowego i zaangażowanie w prace promujące szkołę

Życzę dalszych sukcesów w kształceniu
i wychowaniu młodzieży.

Gif z kwiatkiem
..................... 14 października 2008 r.

2. czy oficjalne pismo z podstawą prawną i kwotą przyznaną przez dyrektora????

Do księgowości daje protokół z kwotami i na tej podstawie księgowa sporządza listę do wypłaty

Proszę o podpowiedż laurka ??? Moje poprzedniczki a/a wpinały tylko laurkę a ja mam wątpliwości.


Dla AiO nie robię laurek tylko kwota i podstawa prawna, ponieważ co roku po trochu 20 osób dostaje a nauczycieli "góra 7 osób" jest nagradzanych.
Jacek03-10-2008 20:39:00   [#77]
pismo oficjalne z pp i kwotą
Adaa03-10-2008 20:41:49   [#78]
no...mysle, że dodatkowo gif z kwiatkiem nie byłby naduzyciem w tym przypadku;-)
nina03-10-2008 20:45:05   [#79]
Tak, myślałam dziekuję.
JarTul03-10-2008 21:15:27   [#80]
do #70 i #75

W przypadku kadry pedagogicznej tylko OP ustala regulamin "wynagradzania".

KN
art. 30
1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.
[...]
ust. 6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4.
DYREK07-10-2008 11:58:17   [#81]

Przyznanie niższej nagrody to akt dyskryminacji

i http://www.nzw.com.pl/czerwiec2006.pdf


post został zmieniony: 07-10-2008 12:02:16
Jacek07-10-2008 12:16:24   [#82]

Jednakowoż Sąd Apelacyjny uznał, że rozpatrując zarzuty dyskryminacji, należy wziąć pod uwagę nie tylko przepisy prawa. Dyskryminacja polega na czym innym - na nierównym traktowaniu pracownika w stosunku do innych.

nooo.. teraz to jeszcze trzeba będzie patrzeć jak która jest ubrana bo pozwie do sądu za to, że dyrek dał nagrodę pani ładniej ubranej czym nierówno potraktował pracowników w stosunku do gorzej ubranych

masia09-10-2008 22:33:33   [#83]

u mojej koleżanki w pracy dyrektor (będacy nowym w tej szkole od 1 września) przyznał nagrodę nauczycielce, która w zeszłym roku była na urlopie dla poratowania zdrowia - chyba tylko po to, aby nie dać tym, którzy zawsze dostawali od starej dyrekcji (bo dostawali często ci sami w myśl #54)

 

Marek Pleśniar09-10-2008 22:41:51   [#84]

warto się powstrzymywac od takich plotek a wszyscy bedziemy szczesliwsi:-)

viola1112-10-2008 09:42:14   [#85]
A kiedy wręczacie nagrody: na apelu z okazji DEN, czy na spotkaniu tylko nauczycieli i obsługi i administracji?
AnJa12-10-2008 09:45:25   [#86]
w związku z brakiem apeli jakichkolwiek (poza powitanem pierwszaków, wręczaniem nagród na koniec roku i pożegnaniem maturzystów- odpowiedź jest w naszym przypadku oczywista
bosia12-10-2008 10:22:32   [#87]
na spotkaniu
viola1112-10-2008 10:57:02   [#88]
tak też chciałam zrobić, dziękuję za odpowiedzi :-)
mamma12-10-2008 12:36:52   [#89]
czy są jakies przeciwskazania ,aby nauczyciel otrzymał jednoczesnie nagrode wójta i dyrektora?
zgredek12-10-2008 14:45:33   [#90]

nie ma

może jeszcze kuratora i ministra też

Marek Pleśniar12-10-2008 14:49:18   [#91]
i Nobla
izabelamaciejka12-10-2008 15:31:16   [#92]
z tym dublowaniem nagród "zewnętrzych" nie jest tak prosto, bowiem nasz regulamin OP mówi wyraźnie, że w danym roku nie można wystąpić dla tego samego nauczyciela o nagrodę np. OP i Kuratora, czy Ministra. Można wnioskować tylko o jedną nagrodę zewnętrzną dla danej osoby...
Marek Pleśniar12-10-2008 15:52:41   [#93]
no a mają na to podstawę prawną?
AnJa12-10-2008 15:58:58   [#94]
no, mają swój regulamin

i on jest pp - dla tego, kto uchwalił regulamin

czyli dyrektora i OP można własciwie wykluczyć jednocześnie

ale juz kuratorowi to OP niewiele może

u nas nie słyszałem, by KO dał swoją nagrodę i przepchnął do MEN

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]