Forum OSKKO - wątek

TEMAT: PRZENIESIENIE NAUCZYCIELA
strony: [ 1 ]
general11122-07-2003 07:40:26   [#01]
Witam!

Nauczyciel był zatrudniony w jednej szkole na dwoch umowach o pracę na czas nieokreślony. Biblioteka 15/30 i Inne zgodnie z kwalifikacjami 7/18.
Teraz chce się przenieść do innej szkoły, na 20g dydaktycznych. Jest to nauczyciel mianowany ( w tym roku) z 4 - letnim stażem pracy. Jak powinna być zawarta umowa w nowej szkole, czy będzie to przeniesienie, czy nowy stosunek pracy? Czy można zawrzeć stosunek pracy np. na czas określony,nieokreślony na w/w godziny czy należy od razu na podstawie mianowania?

Pozdrawiam

Jarek
Marek z Rzeszowa22-07-2003 11:32:02   [#02]

Nie można dokonać przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony:

KN

Art. 18.

1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko.

Marek Pleśniar22-07-2003 11:53:55   [#03]

mianowanie

5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,

6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nie określony.

6. W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nie określony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Co do przeniesienia

Zatrudnienie od nowa nie powoduje utraty żadnych praw nauczyciela przecież

general11122-07-2003 22:35:39   [#04]
I to wszystko się zgadza, ale:

1. Osoba ta ma umowę na czas nieokreślony, ale chce sie przeniesc poniewaz nie ma pełnego etatu
2. Proponuje się jej zatrudnienie w nowej szkole na czas określony na 1 rok szkolny, chociaz perspektywy zatrudnienia na stałe istnieją
3. Ma umowe jako kontraktowy a obroniła mianowanie
4. jezeli sie przeniesie, a po 1 roku ma byc zmiana dyrektora, to moze on jej nieprzedłużyć umowy i zostaje " na lodzie"
5. JAK POMÓC


Jarek
Ewa z Rz23-07-2003 07:44:12   [#05]

Nie można tej osoby zatrudnić na czas określony!

W nowej szkole ta osoba musi być zatrudniona na czas nieokreślony.
Pisałam już dużo na innych wątkach o zatrudnieniu n-la na czas określony - KN jest bardzo rygorystyczna i pozwala na takie zatrudnienie jedynie w ściśle w niej określonych sytuacjach.

Przenieść jej nie można, bo przeniesienie (z art 18, bo z 19 nie wchodzi w grę) dotyczy tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania - czyli w pełnym wymiarze zajęć.

Osoba ta, choć uzyskała stopień n-la mianowanego, nie jest i nie bedzie w obecnej szkole, zatrudniona na podstawie mianowania, bo nie ma pełnego etatu.

Natomiast w nowej szkole, z tego co piszesz, będzie to pełny etat i musi być czas nieokreślony - wobec czego musi to być zatrudnienie na podstawie mianowania.

Marek Pleśniar23-07-2003 08:05:29   [#06]
co więcej Twoja relacja "Proponuje się jej zatrudnienie w nowej szkole na czas określony na 1 rok szkolny, chociaz perspektywy zatrudnienia na stałe istnieją" wskazuje że nie zachodzi żadna z wspomnianych przez Ewę "ściśle określonych sytuacji", w których zatrudnienie czasowe byłoby możliwe.
general11123-07-2003 08:38:58   [#07]
Dzięki wszystkim serdeczne, i takie też jest moje zdanie

Pozdrawiam

Jarek
Ewa z Rz25-07-2003 08:01:42   [#08]

Jeszcze taka mała rada...

general, niech ta osoba nie kruszy kopii w nowej szkole... Nie szkodzi, gdy na umowie będzie napisane, że jest ona na czas określony do końca roku szkolengo - ona i tak de facto będzie umową na czas nieokreślony (na takim stanowisku zawsze stanie sąd pracy jakby co).

Ba... Jeśli będzie to umowa w pełnym wymiarze czasu pracy (na cały etat) to tak naprawdę, będzie to zatrudnienie na podstawie mianowania - nie jest istotne czy odpowiedni akt otrzyma. Ta forma zatrudnienia nie zależy od dyrka (wypisania aktu), a zależy od spełnienia określonych warunków, które w tym wypadku zostana spełnione.

asper0118-07-2005 13:34:23   [#09]

A czy można przenieść nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony z jednej szkoły do drugiej?? Jaka jest wtedy procedura? Nauczyciel musi w poprzedniej szkole rozwiązać umowę za porozumieniem stron??

Nauczycielka pracuje u nas na kilka godzin, a w szkole macierzystej ma pełen etat na czas nieokreślony. W tym roku możemy jej zapewnić pełen etat i jest to dla niej lepiej, gdyż ma bliżej miejsca zamieszkania. Jak to rozwiązać??

rzewa18-07-2005 16:23:38   [#10]

niestety przeniesienie

na podstawie art 18 KN jest jedynie możliwe w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.]

W przypadku n-lki (#09), jeśli macie dla niej cały etat, a ona go chce, to ją zatrudnijcie. Nie ważne dla was czy ona jeszcze gdzieś pracuje czy nie. Rezygnacja (lub nie) z tego drugiego zatrudnienia, to wyłącznie jej sprawa.

Macia09-05-2006 20:08:44   [#11]

podnoszę wątek

n-el po SWP mianowany  pełny etat w naucz. zint. od 25 lat
nie wiem czy ma potwierdzenie zatrudnienia przez mianowanie
nie ma kwalifikacji do pracy w szkole 
czy może byc przeniesiony z art. 18 do przedszkola?
rzewa09-05-2006 21:03:02   [#12]

oczywiście,

że może
Macia10-05-2006 10:32:31   [#13]

a co z dokumentami

czy w sytuacji przeniesienia z art.18 akta osobowe przechodzą do nowej placówki czy trzeba zakładać now2e?
violka10-05-2006 23:03:35   [#14]

można przekazać do nowej placówki - u siebie zakładasz teczkę archiwalną (jakiś ślad musi być, że u ciebie pracowała), do której wkładasz kopie najważniejszych dokumentów: kwalifikacje, umowę o pracę, angaże, nagrody dyr, urlopy szkoleniowe, świadectwo pracy

czyli to wszystko co kiedyś może być potrzebne do wystawienia np. duplikatu świadectwa pracy, zaświadczeń o stażu , wymiarze zatrudnienia itp. - czasem ludzie po kilkunastu latach przychodzą po jakiś papierek

tarek13-09-2018 08:45:51   [#15]

Czy nauczyciela można przenieść w trybie art. 18 Karty Nauczyciela na inne stanowisko w tej samej szkle na czas określony, np. 1 roku szkolnego? Czy też nie można przenieść na czas określony, czyli po roku należy ponownie zastosować art. 18 i ponownie dokonać przeniesienia na uprzednie stanowisko?

rzewa13-09-2018 11:05:43   [#16]

nie można na czas określony - po roku trzeba znowu zastosować przeniesienie w tym trybie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]