Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Plan nadzoru pedagogicznego
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
elrym29-09-2008 20:51:02   [#151]

u mnie tego nie ma ;-)

poza tym wyznaję zasadę, że priorytety Ko to sprawa KO :-)

swój plan umieściłam w wymianie

wahałam się dlugo, bo daleko mu do doskonałości, ale...

nie bić autora

;-)

AnJa29-09-2008 20:52:34   [#152]
szczelac można?

czy tylko do pianisty?
elrym29-09-2008 20:53:01   [#153]

:-)))

szczelaj

AnJa29-09-2008 21:14:13   [#154]
nie pamiętam czyje to było(Republika?) ale z lat 80.:

"nie strzelajcie do orkiestry

jeśli oni zginą - przyjdą lepsi"

władza nie kojarzyła podtekstów

ale ja dzisiaj już tak- więć sczelać nie bedę:-)
mim229-09-2008 21:17:42   [#155]
Priorytety MEN i KO mamy koniecznie umieścić w planie nadzoru - zalecenie wizytatora
AnJa29-09-2008 21:20:01   [#156]
akurat

niech pp poda - bo to z rozporządzenia to troszkę bełkotliwe jest
mim229-09-2008 21:40:23   [#157]
elrym - w wymianie go nie ma :(((

AnJa - zapytam o pp, albo jeszcze lepiej zapytam czy czyta forum OSKKO i polecę jako lekturę obowiązkową :)))
Bodzio30-09-2008 12:28:10   [#158]
Do elryma.
Jeżeli zgodnie z ustawą, politykę edukacyjną w tym kraju kreuje MEN, a politykę na terenie województwa KO (póki co).Polityka ta jest kreowana min. poprzez podawanie tzw.priorytetów czyli rzeczy najważniejszych dla oświaty na dany rok szkolny. Tak więc dyrektor szkoły/placówki, który póki co kieruje szkołą/placówką państwową NIE MOŻE POWIEDZIEĆ ,ŻE NIE BĘDZIE REALIZOWAŁ TEJ POLTYKI i priorytety MEN i KO go nie obchodzą.Nie chcesz realizować polityki edukacyjnej tego państwa to NIE MOZESZ BYĆ DYREKTOREM SZKOŁY PUBLICZNEJ.
AnJa30-09-2008 14:01:48   [#159]
to nie są priorytety polityki oświatowej

to są priorytety nadzoru

oczywiście nie wykluczam, że nadzór to polityka oświatowa, ani nawet tego, że cała polityka to nadzór- ale Twoje uogólnienie idzie chyba za daleko
elrym30-09-2008 14:09:28   [#160]

Bodzio, ależ ja je realizuję, a nawet w planie nadzoru umieściłam ;-)

chodzi mi wyłącznie o to, że nie rozpisuję działań do tych priorytetów, bo nie mogę

działania zaś określiłam do priorytetów własnych, gdyż te dzialania chcę wdrożyć, czemuś mi one służą

;-)

elrym30-09-2008 14:11:40   [#161]

mało tego...

nawet moi nauczyciele zawarli te priorytety w swoich planach wychowawczych

a polityk ze mnie to zawsze był słaby

;-)))

Adaa30-09-2008 16:17:25   [#162]

do postu 158

gdyby polityka oswiatowa państwa zawierała sie jednynie w priorytetach to nie mielibysmy, my dyrektorzy co robić:-)

Tak na marginesie, moim organem nadzoru jest KO ...i to jego priorytety mnie w zasadzie interesują

Priorytety Men sa dla organów nadzoru nad szkołami

Jestem ciekawa Bogdanie skąd czerpiesz wiedze, że MUSIMY realizowac te wszystkie priorytety ? Bo z rozporzadzenia o nadzorze to wcale nie wynika :

§ 6. 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, uwzględniając wyniki nadzoru z lat poprzednich, a w przypadku planu opracowywanego przez kuratora oświaty - także podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytyczne i polecenia, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy.

2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wykaz szkół i placówek, w których przewidywane są wizytacje lub badania, o których mowa w § 3 ust. 2;

2) zakres, szczegółową tematykę i organizację przewidywanych wizytacji i badań;

3) tematykę i terminy narad oraz szkoleń organizowanych dla dyrektorów szkół i placówek;

4) harmonogram opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, umożliwiający organom prowadzącym szkoły i placówki zatwierdzenie tych arkuszy w terminie ustalonym w odrębnych przepisach;

5) inne informacje, uznane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny za istotne.

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny przedstawia plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektorom nadzorowanych szkół i placówek oraz organom prowadzącym szkoły i placówki w terminie do dnia 15 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy plan.

§ 7. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny przedstawiony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich.

........................

a innego nie znam, chyba, ze mnie ktos oswieci:-)

krystyna27-11-2008 15:09:23   [#163]

wracam do tych nieszczęsnych ministerialnych priorytetów, bo przed chwilą przeczytałam zaproszenie z KO, w którym pojawiło się sformułowanie o ich obowiązkowym włączeniu do szkół:

Prawa człowieka w teorii i praktyce szkolnej
Konferencja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych ...

Panie/Panowie
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego

Zapraszam Państwa na konferencję pod hasłem "Prawa człowieka w teorii i praktyce szkolnej", która odbędzie się 16 grudnia 2008 r. o godz. 10:00 w auli Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 83. W konferencji m. in. udział wezmą przedstawiciele: MEN, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Uniwersytetu Rzeszowskiego, który jest współorganizatorem konferencji.

W związku z tym, że konferencja odbędzie się w ramach realizacji priorytetowego zadania MEN wymagającego przeniesienia omawianych treści na teren kierowanych przez Państwa szkół, proszę o obowiązkową na niej obecność.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas

Plik Program konferencji – plik MS Word

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]