Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zaświadczenie o niekaralności w 2 szkołach
strony: [ 1 ]
Gajka21-08-2008 15:12:57   [#01]

Nauczyciel podekmuje pracę w dwóch szkołach, czy w obydwu ma przedstawić oryginały

co = jest - 100 zł. z kieszeni, czy może być w jednej ze szkół przedstawiona kserokopia potwierdzona za zgodność z oryg.?

Jacek21-08-2008 15:43:43   [#02]
w obu ksero a oryginał niech se w domu trzyma
DYREK21-08-2008 15:45:15   [#03]
Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii. Jedyne oryginalne dokumenty w aktach to w zasadzie 1 egzemplarz umowy o pracę, badania lekarskie (są wystawiane przez lekarza w 2 egzemplarzach) i świadectwo pracy."

z : http://artelis.pl/art-6668,8,178-0,Ludzie_i_Spoleczenstwo,Akta_osobowe_pracownika.html

ulkowa21-08-2008 18:53:03   [#04]
W żadnym przypadku nie przechowujemy oryginałów świadectw pracy. Informacja o karalności tez jest osobistym dokumentem pracownika. Przynosi nam oryginał my robimy ksero, potwierdzamy za zgodność. I tak pracownik może się wszędzie okazywać się tym zaświadczeniem.
Z badań lekarskich uważam, ze przechowuje się oryginały bo to i tak jest na daną szkołę

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
(Dz. U. Nr 62, poz. 286, z 2002 r. Nr 214, poz. 1812, z 2003 r. Nr 230, poz. 2293 oraz z 2006 r. Nr 125, poz. 869)

3. Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]