Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Niekaralność - kopia czy oryginał?
strony: [ 1 ]
jolakam20-08-2008 12:56:14   [#01]
Poświadczenie niekaralności - zostawiamy w katach osobowych poświadczoną kopię czy oryginał?
AnJa20-08-2008 12:57:19   [#02]
moim zdaniem- kopię
DYREK20-08-2008 16:17:36   [#03]

"Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii. Jedyne oryginalne dokumenty w aktach to w zasadzie 1 egzemplarz umowy o pracę, badania lekarskie (są wystawiane przez lekarza w 2 egzemplarzach) i świadectwo pracy."

z : http://artelis.pl/art-6668,8,178-0,Ludzie_i_Spoleczenstwo,Akta_osobowe_pracownika.html

terdab20-08-2008 18:00:30   [#04]
Jeżeli zarudniam n-la j. niemieckiego na 3 godziny, a jest on na czas nieokreślony zatrudniony w innej szkole od 5 lat, to czy ja też wymagam od niego poświadczenie niekaralnośći z KRK?
dyrlo20-08-2008 20:01:53   [#05]
Moim zdaniem tak.
jolakam20-08-2008 20:11:11   [#06]
Dyrek dziękuję za rozwianie wątpliwości.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]