Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Duplikat świadectwa
strony: [ 1 ]
Amanda21-07-2008 16:21:56   [#01]
Proszę o pomoc osoby bardziej doświadczone niż ja. Muszę wystawić duplikat świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z 1988 r. W rozporządzeniu jest napisane: "duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wystawienia oryginału świadectwa, a jeżeli jest brak takiego druku, duplikat wystawia się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa." Gdzie taki oryginał świadectwa z tamtego okresu znaleźć, albo jak taki formularz ma wyglądać?
Leszek21-07-2008 19:03:11   [#02]

Wszystkie wzory powinny mieć KO, albo co najmniej wskazać obowiązujące wtedy rozporządzenie (Dziennik Ustaw), w którym będzie wzór.

pozdrawiam

dyrlo21-07-2008 19:31:37   [#03]

Najlepiej poszukać wśród znajomych kogoś, kto kończył szkołę podstawową w 1988. Można poprosić również osobę ubiegającą sie o ten duplikat, żeby od jakiejś koleżanki czy kolegi wypożyczyła.

Może przecież skserować zamazując (zasłaniając) nazwisko i imię. My często tak właśnie wystawiamy duplikat swiadectwa z dawnych lat. Mamy już dość pokaźny zbiór takich skserowanych na przyszłość. Ale ja LO.

Amanda22-07-2008 09:58:13   [#04]
Dziekuję za pomoc. Mam pytanie do dyrlo: czy kseruje się tylko pierwszą stronę takiego świadectwa i czy pieczęć dyrektora z moim podpisem umieszczam oczywiście oprócz adnotacji kto podpisał na oryginale?
dyrlo22-07-2008 11:34:54   [#05]

Amando, my kserujemy żeby mieć wzór - potem sobie według tego ksero na komputerze robimy wzór, który sekretarka (sekretarz szkoły u mnie rcynie wypisuje.

pryeprasyam ale cos mi si y klawiatura pokikao,

dyrlo22-07-2008 11:51:30   [#06]

Musiałam wyłączyć komputer, żeby klawiatura zaczęła działać... ale ze mnie informatyk :(

Amando - kserujemy całe świadectwo, wszystkie strony i zapisujemy sobie jeszcze jaki format ma. Ludzie po latach wcale nie wstydzą się wypożyczyć swojego. A jak już skserujemy to zamazujemy imię nazwisko i inne dane i kserujemy jeszcze raz a pierwowzór niszczymy. Robimy tak dlatego, żeby właściciel wiedział, że ani pod światło, ani żadnym środkiem chemicznym nikt nie jest wstanie rozszyfrować jego danych.

Kiedy już sekretarka wypisze takie świadectwo (ten komputerowy wzór) to oczywiście piszemy duplikat, kto podpisał świadectwo (albo, że podpis nieczytelny)... u nas jeszcze członków komisji maturalnej (a to najczęściej bardzo nieczytelne w arkuszach jest)... i potem pieczęć szkoły, za zgodność z oryginałem+data i moja pieczątka z podpisem :-)))

Amanda22-07-2008 12:14:51   [#07]
Dziękuję bardzo. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Pozdrawiam
dyrlo23-07-2008 09:44:59   [#08]
:-)
Zenon7517-12-2008 14:05:45   [#09]

wystawiam duplikat świadectwa . Czy ja jako obecny dyrektor też się na nim podpisuję?

Z rozporządzenia wynika mi ,że tylko informację kto podpisał oryginał (lub stwierdzić nieczytelność) oraz przystawić aktualną pieczęć szkoły(urzędową)

rzewa17-12-2008 18:08:03   [#10]
tak, poświadczasz zgodność z oryginałem
Jacek17-12-2008 19:48:13   [#11]

a znalazłem takie coś

Pytanie

Kto ma podpisać duplikat świadectwa, jeżeli zmienił się dyrektor i nie ma już wychowawcy?

Odpowiedź

 

Duplikat świadectwa podpisuje ten, kto go wystawił, czyli dyrektor szkoły.

W miejscach podpisu oryginalnego wstawia się symbol "/-/" i wpisuje nazwisko wychowawcy lub (ówczesnego) dyrektora szkoły.

Świadectwo wystawia się na oryginalnym druku (według wzoru obowiązującego w dacie wystawienie oryginału). Na świadectwie u góry umieszcza się wyraz "duplikat", a pod tekstem dodaje wyrazy "oryginał podpisali", wymienia nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdza nieczytelność podpisu.

Świadectwo opatruje się pieczęcią urzędową szkoły i wstawia aktualną datę.

Z niżej przedstawionej procedury nie wynika konieczność podpisania duplikatu świadectwa przez dyrektora szkoły.

Przez stwierdzenie, że świadectwo "sporządza szkoła'' należy rozumieć bezpośrednio osobę, która posiada uprawnienia do dysponowania pieczęcią urzędowa szkoły.

Dokładna procedura postępowania - według przepisów § 11 wymienionego obok rozporządzenia - obowiązująca przy wydawaniu duplikatu świadectwa przedstawia się następująco:

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do szkoły, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.
 
2. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania.
 
3. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa, z zastrzeżeniem pkt 4. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz 'Duplikat", a pod tekstem dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową, z zastrzeżeniem pkt 5. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.
 
4. Jeżeli szkoła lub komisja okręgowa posiada dokumentację przebiegu nauczania, a brak jest druku świadectwa, według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na przygotowanym przez formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
 
5. Duplikaty świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej.

Uzasadnienie

  • przepisy § 11 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.).

Krzysztof Gawroński

czyli podpis dyrektora i jego pieczęć imienną dyrektora należy postawić na końcu tekstu obok daty wystawienia duplikatu oraz dać też gdzieś obok pieczęć urzędową szkoły

Misza09-03-2009 13:51:34   [#12]
Nie macie czasem wzoru świadectwa ze szkoły podstawowej z  1998r.? Symbol tego śwaidectwa  też by mnie poratował.
nina09-03-2009 14:47:07   [#13]
podaj nr faxu to Ci wyśle mam w archiwum nie odebrane świadectwa od 1950 roku
Misza09-03-2009 15:13:58   [#14]
Już mi chyba kiedyś wysyłałaś, dzięki za pomoc. Nie wszystkim się chce grzebać i przekopywać te fury papierów. Mój numer 032 3512078.
nina09-03-2009 18:31:11   [#15]
ok, rano. Nie ma problemu mam ułożone w segregatorze alfabetycznie i rocznikami ukończenia. Jeszcze ludzie przychodzą i odbierają......
elnik13-09-2010 15:56:08   [#16]
Wracam do wątku sprzed dwóch lat, bo mam problem.Absolwentka szkoły podstawowej z 1964 !! roku zwróciła się do mnie z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Niestety- nie znalazłam z tych lat arkuszy ocen. W archiwum jest tylko dziennik z tego roku. Co robić,na jakiej podstawie mogę czy nie mogę wydać jej duplikat.
Lidia113-09-2010 17:19:26   [#17]
odpwiedź masz wyżej - post 11, pkt2; dziennik należy do dokumentacji nauczania
elnik13-09-2010 18:33:09   [#18]
Mam wątpliwości bo dziennik nie zawiera wszystkich danych  wymaganych na świadectwie np.daty uchwały RP
Lidia113-09-2010 18:45:44   [#19]
a protokoły RP?
elnik13-09-2010 19:54:47   [#20]
Też nie ma.Dlatego zastanawiam się czy nie poprosić świadectwa od koleżanki tej Pani
rzewa13-09-2010 23:08:32   [#21]
arkusze ocen być muszą - może są oddane do archiwum państwowego?
alis04-01-2011 22:57:55   [#22]

Dzisiaj otrzymałam tel z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa z 1992r, przeglądając dokumentację wydanych duplikatów prowadzoną przez mojego poprzednika, zauważyłam, że ta osoba od której dzisiaj otrzymałam tel,  duplikat świadectwa otrzymała kilka lat temu. Zapytam, może pytanie z kategorii 'głupich' ale wolę mieć pewność, czy duplikat świadectwa to można wydawać tyle razy ile sobie ktoś tam zażyczy??? 


Jacek04-01-2011 23:06:38   [#23]

tak.. rozporządzenie o drukach

§ 13. 8. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

alis05-01-2011 10:25:47   [#24]
Dziękuję Jacku:)
MaKar23-10-2012 13:43:09   [#25]

Ja przygotowałem coś takiego, wzorując się na znalezionym wzorze z 1984 roku. Zamieszczę plik .doc w wymianie.

 

DUPLIKAT

 

 

 

 

 

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX

(imię i nazwisko)

 

urodzony XX sierpnia 1968 r. w XXXX

woj. XXXX ukończył

Szkołę Podstawową nr XXX

im. XXX

w XXX woj. XXX

 

Świadectwo niniejsze wydano na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej

z dnia 7 czerwca 1984 r.

 

 

XXX, dnia 15 czerwca 1984 r.

 

Nr XX

 

Dyrektor szkoły

/-/XXXX

 

 

MOiW-03-14-II/10/4

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(imię i nazwisko)

 

w wyniku końcowej klasyfikacji w klasie ósmej otrzymał

następujące oceny:

 

zachowanie ..............................       poprawne

język polski...............................      dostateczny

język rosyjski............................       dostateczny

historia......................................      dostateczny

wiedza obywatelska.................        dostateczny

biologia z higieną.....................        dostateczny

geografia...................................       dostateczny

fizyka........................................       dostateczny

matematyka...............................      dostateczny

chemia.......................................      dostateczny

plastyka.....................................      dostateczny

muzyka.....................................       dobry

praca-technika..........................       dobry

kultura fizyczna........................       dobry

przysposobienie obronne       ......... dostateczny

 

Przedmioty nadobowiązkowe:

……………. (brak wpisu)…………

 

Szczególne osiągnięcia

…………….(brak wpisu)…………

 

 

Wychowawca klasy:

/-/XXXXXXXXXX

 

Skala ocen :    a) z przedmiotów nauczania: bardzo dobry, dobry, dostateczny ,niedostateczny

                        b) z zachowania :wzorowe, wyróżniające, poprawne ,nieodpowiednie, naganne

 

Oryginał podpisali:

XXXXXXXXXX

 

Osoba wystawiając duplikat :


post został zmieniony: 23-10-2012 13:50:34
marpa01-12-2014 21:13:29   [#26]

Odświeżam wątek, bardzo potrzebuję druku świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czerwca 1993 r. wzór  MEN-03-14-II/10 

an14-09-2017 14:42:28   [#27]

A co w przypadku gdy szkoła nie ma już pieczęci urzędowej ale dokumenty nie zostały przekazane do archiwum kuratorium?

rzewa15-09-2017 07:19:52   [#28]

cóż... taka sytuacja nie powinna mieć miejsca...

jak najszybciej przekazać wszystko do KO

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]