Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Praca szkoły podczas wakacji
strony: [ 1 ]
mellaa24-06-2008 19:23:09   [#01]
Zarządzenie burmistrza:

- Zobowiązuję dyrektorów do opracowania planu pracy szkoły w okresie ferii letnich i zimowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku, w celu umożliwienia rodzicom i uczniom stałego kontaktu ze szkołą.

Czy również jesteście zobowiązani do takich działań?

Jak wykonać zarządzenie jeśli dyrektor nie zatrudnia sekretarki i księgowej i mieszka 10 km od szkoły/ no i jest na urlopie/ nauczycieli nie biore pod uwagę.
Jako dyrektor i tak w czasie trwania urlopu wykonuję niezbędne czynności/ dostarczanie i opisywanie faktur do OP, podpisywanie płac, nadzorowanie malowania itp./
Czy urlop przesunąć i siedzieć w szkole?/ A może sprzątaczka powinna przyjmować rodziców?
AnJa24-06-2008 19:29:53   [#02]
no to jak i tak musisz w określone dni w szkole byc (a fakt, ze musisz, bez względu na zapisy prawne)to napisz to formalnie, że jesteś w te dni w szkole, wywieś to na dzwiach w szkole czy sklepie i prześlij burmistrzowi harmonogram
arabrab24-06-2008 19:41:23   [#03]
JA TEŻ MUSIAŁAM ZROBIĆ TAKI HARMONOGRAM. PORADZISZ SOBIE. PRZECIEŻ NIE JESTEŚ W SZKOLE SAMA. TOBIE TEŻ NALEŻY SIĘ URLOP. JEŻELI GO NIE WYKORZYSTUJESZ NAPISZ DO ORGANU PROWADZĄCEGO PISMO. WTEDY BĘDZIESZ MOGŁA SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO URLOPU W INNYM TERMINIE. NIE MUSZA TO BYC WAKACJE...
ewagie24-06-2008 21:30:09   [#04]
Jak się nie upomnisz o urlop to pewnie go nie dostaniesz- arabrab dobrze radzi. Pracownik każdy (a więc i dyrektor) przemęczony i sfrustrowany jest mało efektywny. Musisz odpocząć od durnych zarządzeń burmistrza też. Podaj nr komórki pod którym jest dostępny w sprawach pilnych (trzęsienie ziemi, tsunami i inne) pracownik szkoły. Kontakt umożliwisz, przecież nie ma że osobisty. A oczyma wyobraźni juz widze te napierające tłumy rodziców i dzieci...
AnJa24-06-2008 21:35:34   [#05]
w ponadgimnazjalnych naprawdę mamy ruch - 5-10 osób dziennie to norma, na początku i pod koniec wakacji kilkakrotnie więcej
mamma24-06-2008 21:55:05   [#06]
u mnie w gimnazjum podobnie.
ewagie25-06-2008 07:43:41   [#07]
zgadza się, ale na początku lipca i w drugiej połowie sierpnia- tyle że w ponadgimnazjalnych jest przynajmniej 1 pracownik administracji, który może drobne sprawy załatwić
mbyks6125-06-2008 07:57:15   [#08]
dyrektor jest również nauczycielem i jako takiemu zgodnie z KN. przysługuje mu sześć tygodni ciągłego urlopu i koniec
DYREK25-06-2008 08:00:57   [#09]

zgodnie z art. 64 Karty nauczyciela

dyrektorowi przysługuje

urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania

dyrektor ma prawo

do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. :-)

beera25-06-2008 08:03:38   [#10]

a zobacz jaki to dziwny zapis

z jednej strony ma urlop w okresie ferii i wakacji

z drugiej ma prawo do nieprzerwanego czterotygodniowego urlopu - to w przypadku jakiegoś uzupełniajacego urlopu, czy jak?

Dlaczego taki zapis?

DYREK25-06-2008 08:22:34   [#11]

raczej związany z art. 64.2 (7 dni)

bez tego zapisu nauczyciela co tydzień lub co 2 tydzień można zobowiązywać  do wykonywania w czasie ferii czynności określonych w art.64.2

beera25-06-2008 08:25:52   [#12]

aaaaaaaa

rzeczywiscie!

beera25-06-2008 08:26:09   [#13]
(czy dobrze rozumiem z tego tez nic nie wynika;)
DYREK25-06-2008 08:42:23   [#14]

Nic:-)

ale warto ustalić pewne zasady (dżentelmeńska umowa niezgodna z KN) korzystania z urlopu przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkole:

1. urlop w wymiarze całych wakacji (10 tyg.) jest niemożliwy (pomijam bzdurny w odniesieniu do tych osób zapis w KN)

2. możliwy jest nieprzerwany co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowy (zero kontaktu, "świety spokój") i to warto  odpowiednio zaplanować.

np. można tak zaplanować (szkoła podstawowa):

- 4 tyg. "święty spokój"

- 4  tyg. możliwość kontaktu z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze

-  2  tyg. konieczna obecność w szkole (sprawy związane z zakończeniem i rozpoczęciem roku).

Oczywiście inaczej to będzie w szkole ponadgimnazjalnej - rekrutacja.

Zapis o 4tyg. to dobry argument dla OP :-)

Marek Pleśniar25-06-2008 08:49:21   [#15]
"dżentelmeńska umowa niezgodna z KN" to trafny opis "rzeczywistosci szkolnej" dla dyrekcji
DYREK25-06-2008 09:04:23   [#16]

Obecnie przepisy KN dotyczące urlopu dla dyrektora, a praktyka szkolna to dwie różne rzeczy.

W/g mnie powinna nastąpić zmiana w Karcie nauczyciela idąca w tym kierunku :

Dyrektor szkoły oraz innny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkołach , w której  są przewidziane ferie szkolne ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

ewagie25-06-2008 09:39:46   [#17]
rozważania znowu dotyczą spraw ogólnych, a ja chciałabym wrócić do tego, co pisała autorka (póki co funkcjonujemy w klimacie obowiązujących przepisów). Zrób grafik, zachowaj pismo burmistrza- jak odejdziesz z funkcji (obojętnie z jakich przyczyn) zgłosisz się do sądu pracy o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop do trzech lat wstecz (bo tyle lat wstecz można dochodzić swoich praw pracowniczych). Możesz też czekać aż urzędnicy burmistrza postawią ci pomnik "Stasi Bozowskiej XXI wieku", ale mnie pierwsze rozwiązanie wydaje się pewniejsze.
post został zmieniony: 25-06-2008 09:41:01
DYREK25-06-2008 09:50:57   [#18]

pozwanym będzie szkoła (nie OP);-(

 

ReniaB25-06-2008 11:31:53   [#19]
ale to Op daje kasę
DYREK25-06-2008 13:54:17   [#20]

Czas pracy dyrektora szkoły podczas wakacji i ferii

Pytanie: Czy dyrektor szkoły musi być dyspozycyjny w czasie ferii? Jakie zadania powinien wykonywać w tym okresie?

Odpowiedź: Karta Nauczyciela nie różnicuje wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela oraz nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze. Musisz jednak pamiętać, że pełnienie funkcji dyrektora szkoły wymaga dyspozycyjności.

Za tę dyspozycyjność otrzymujesz dodatek funkcyjny. Zasady wypłacania oraz stawki tego dodatku określa w każdym roku organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Jego wysokość uzależniona jest od złożoności zadań, na którą ma wpływ liczba oddziałów, typ szkoły oraz ocena Twojej pracy przez organ prowadzący.
Dodatek funkcyjny wypłacany jest także za okres ferii. Kierowanie szkołą wymaga podejmowania również w tym czasie czynności związanych z realizacją jej zadań statutowych. Niejednokrotnie zachodzi konieczność podejmowania także innych zadań np. przeprowadzenia remontu.

Uwaga!
Od Twojej sprawności organizacyjnej zależy, ile czasu w okresie ferii pochłoną czynności związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego, a ile pozostanie Ci na wypoczynek. Od Ciebie zatem zależy, ile czasu w okresie ferii wygospodarujesz na własny wypoczynek. Pamiętaj jednak, że w czasie ferii letnich powinieneś korzystać z urlopu w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 4 tygodni.

Prace w czasie ferii
Zarówno podczas roku szkolnego, jak i ferii zobowiązany jesteś do podejmowania działań, które zapewnią realizację przez szkołę, którą kierujesz, jej statutowych zadań.
W okresie ferii należą do nich w szczególności:

  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
  • udział w komisjach egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na poszczególne stopień awansu zawodowego nauczycieli,
  • przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego, w tym opracowanie planu pracy szkoły oraz tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • prace związane z zakończeniem roku szkolnego.

Do wykonania powyższych czynności możesz także zobowiązać swoich nauczycieli, ponieważ pozwalają Ci na to przepisy Karty Nauczyciela Jednak nie mogą one zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.
W czasie ferii szkolnych możesz wykonywać również prace przekraczające ramy dyspozycyjności ( tylko w sytuacji z art. 66 ust. 1 KN).
W czasie ferii szkolnych możesz pracować wyłącznie na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego, jeżeli

  • wykonujesz zadania zlecone przez ten organ, albo
  • prowadzisz w szkole inwestycje lub remonty.

Zgoda organu prowadzącego na pracę w ferie
Jeżeli uważasz za konieczną swoją obecność w szkole w czasie ferii np. z powodu trwającego remontu, musisz przed rozpoczęciem ferii wystąpić na piśmie do organu prowadzącego szkołę z umotywowanym wnioskiem o wyrażenie zgody na niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w określonym terminie i wymiarze. Zgoda organu prowadzącego jest konieczna, abyś mógł pracować w czasie ferii. Nie możesz sam podejmować decyzji w tej sprawie. Jeżeli organ prowadzący wyda Ci pisemne polecenie wykonania w czasie ferii szkolnych pewnych zadań, jesteś zobowiązany je wykonać.

z: http://www.elettery.pl/kebyzrg/12All/view.php?id=55&v=n

DYREK25-06-2008 14:00:55   [#21]

Interwencja OSKKO - do Rzecznika Praw Obywatelskich - w sprawie urlopu dyrektora

http://www.oskko.edu.pl/oskko/doRPO-urlopdyrektora.html

beera25-06-2008 16:00:31   [#22]

może czas jeszcze raz?

Odpowiedź rzecznika wówczas to było swoiste kuriozum:(

ewa25-06-2008 16:05:53   [#23]
czas :-)
ewagie25-06-2008 16:06:23   [#24]
Przecież w czasie urlopu dyrektor dostaje się średnią urlopową (faktycznie w jej skład wchodzi dodatek funkcyjny), z interpretacji rzecznika rzeczywiście ktoś mógłby wysnuć wniosek- że dyrektor powinien być do dyspozycji całą dobę (stąd może te pomysły różnych OKE z przywożeniem materiałów o godz.4-5, wszak w innych firmach o tej porze to się dostaje dodatek za prace w godzinach nocnych)
beera25-06-2008 20:17:10   [#25]

Ja nie wyrabiam się, ale wiem, że czas

Trzeba zmienić uzasadnienie, bo sie podstawy prawne zmieniły

ktos ma czas, wolę, ochotę?

otworzę nowy wątek

może DYREK? ewa?

 

Sprawa: Interwencja w sprawie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich ( RPO-509910-VIII/05/EG) dotyczące  zgodności zapisów w Karcie Nauczyciela oraz wskazanych przez OSKKO  rozporządzeń z art.66 ust.II Konstytucji RP.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty wnosi o ponowne rozpatrzenie kwestii zgodności  z prawem, w tym zgodności z zapisami zwartymi w USTAWIE z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71) zwłaszcza Artykułu 64 ust.1 przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. Uz 2004 r. Nr 29, poz. 323) w części dotyczącej przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminu maturalnego oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Rozporządzeń z Art.

 

Rzecznik Praw  Obywatelskich w odpowiedzi na pismo OSKKO oparł się o opinię MENIS ( pismo o sygnaturze RPO-509910/05),  która to nie zawiera żadnego argumentu przeczącego tezie postawionej przez Stowarzyszenie, ze akty prawne tworzone przez Ministra Edukacji Nauki i Sportu stoją w sprzeczności z Art. 64 KN, informując tylko o prawach dyrektora do dodatków, czy obniżenia pensum, które to uwagi nie wnoszą do sprawy żadnych istotnych znaczeń.

Jednocześnie w piśmie MENIS wskazuje się na prawo dyrektora do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wymiarze wynikającym z Art. 64 KN, nie odnosząc w żaden sposób się do kwestii uniemożliwiania tej realizacji w związku z koniecznością realizowania zapisów Rozporządzeń przytoczonych przez OSKKO, a jedynie wskazuje się na tryb postępowania w sytuacji zlecania prac przez Organ Prowadzący, który to problem  nie jest istotny w sprawie.

MENiS w odpowiedzi nie odniósł się do kwestii najistotniejszej- zgodności przytaczanych zapisów Rozporządzeń z Ustawą KN.


Rzecznik Praw Obywatelskich podzielając stanowisko MENiS w kwestii odrzucenia zarzutów OSKKO, dodaje uwagę na temat konieczności bycia w dyspozycji każdej osoby  zatrudnionej na podstawie Kodeksu pracy będącej kierownikiem zakładu pracy , zapominając, ze dyrektorzy polskich szkół nie są zatrudnieni z Kodeksu pracy, lecz z Karty Nauczyciela


Istotną uwagą przdstawianą przez p.o. Dyrektora Departamentu Panią Dorotą Igielską, z którą Stowarzyszeni zgadzają się jest cyt: Trzeba podzielić stanowisko, iż obecnie obowiązująca regulacja odnośnie czasu pracy dyrektorów szkół wymaga urealnienia i powinna uwzględniać możliwość realizacji wszystkich nałożonych na nich zadań. W praktyce może to oznaczać tylko skrócenie urlopów wypoczynkowych dla dyrektorów szkół. Kwestia praw i obowiązków nauczycieli, w tym dyrektorów szkół, wynikających ze stosunku pracy musi być jednak przedmiotem szerokiej debaty społecznej, co będzie możliwe w ramach realizacji zaakceptowanej przez Radę Ministrów w dniu 2 sierpnia 2005 r, Strategu Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013.

 

OSKKO, podejmując interwencję w sprawie Urlopu dyrektora ma intencje działania na rzecz zaprzestania łamania prawa w majestacie prawa.

Wydaje się, ze obecnie mamy do czynienia z syndromem „przymkniętych oczu” na tę i wiele innych kwestii dotyczących zarządzania szkołami i placówkami.

 

Chcielibyśmy, by  rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej urlopu dyrektora stało się pierwszym krokiem w kierunku ustalenia statusu dyrektorów polskich szkół i placówek i być może rozpoczęło debatę na ten temat.

 

W związku z tym Działając na podstawie art. 9 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147), wnosimy o podjęcie czynności w sprawie ponownie wnosimy o rozpatrzenie

 stwierdzenia zgodności z prawem, w tym zgodności z zapisami zwartymi w USTAWIE

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71) zwłaszcza Artykułu 64 ust.1
przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. Uz 2004 r. Nr 29, poz. 323) w części dotyczącej przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminu maturalnego oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 

Uzasadnienie

 

 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 

Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

1) przeprowadzania egzaminów;

2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

 

 

Awans zawodowy

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
§ 5. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela

Nauczyciel najczęściej kończy swój staż 30 maja. Zapis rozporządzenia mówi, ze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju składa się dyrektorowi do 30 czerwca,  

a od dnia zakończenia roku szkolnego dyrektor jest już na urlopie- zgodnie z KN

 

KN Art. 9c
6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły.

1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

 

Z zapisu, ze n-l sklada sprawozdanie dyrektorowi z odbytego stażu w terminie do 30 czerwca, jasno wynika, ze czynności związane z oceną dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor musi podejmować podczas trwania ferii.
Ustawodawca dopuszcza rozwiązanie, że te czynności mogą trwać nawet do 21 lipca.

 

AWANS ZAWODOWY- KOMISJE

 

KNArt. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:

1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;
2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;
3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.
2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4.

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

Komisje awansowe odbywają się podczas urlopu dyrektora, wyznaczonego KN.

 

Dyrektorzy zgłaszają także zastrzeżenia, co do braku trybu powiadamiania ich o posiedzeniach komisji przez OP i KO.

W przypadku organizowania komisji dla n-la stażysty, dyrektorzy są zobowiązani do zachowania 14 dni od momentu zawiadomienia organów do momentu posiedzenia komisji. Takiego samego trybu postępowania oczekują dyrektorzy
w stosunku do nich w sytuacji gdy terminy prac komisji są wyznaczane przez inne organy.

 

  

 

 

 

KN:
Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:
1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;
2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4.
3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Komisje dla n-li stażystów odbywają się podczas trwania urlopu wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. 

 Z przepisu rozporządzenie wynika jednak, że dyrektorzy muszą organizować  prace komisji podczas własnego urlopu, i  muszą zobowiązywać do pracy nauczycieli- członków komisji, będących także na wyznaczonym przez KN urlopie wypoczynkowym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 11. 1. Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9.

2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.

Jeśli wniosek n-la spłynie w terminie  do 30 czerwca dyrektor dokonuje szczegółowej analizy, wskazuje braki i wyznacza termin uzupełnienia

Ponownie podczas  swojego urlopu- wyznaczonego KN

OCENIANIE

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
§ 17.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Zastrzeżenie, o którym mowa w §17 rozporządzenia, wnoszone w dopuszczalnym terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych jest zastrzeżeniem wnoszonym podczas urlopu dyrektora i nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

§17.2 W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,

Komisja, o której mowa w §17.2 Rozporządzenia jest powoływana i pracuje podczas urlopu dyrektora i nauczycieli

 

ewa25-06-2008 20:23:11   [#26]
spokojnie :-)))
zapytałaś, to odpowiedziałam, ale to nie oznacza, że natentychmiast :-)
teraz mam podobnie jak Ty do 10 lipca, potem mogę, jak się nikt inny chętny nie znajdzie do tego czasu
:-)
beera25-06-2008 20:35:54   [#27]

moze znajdzie się

konieczna jest zmiana  uzasadnienia

reszta OK jest

;))

olaszyma21-06-2018 14:23:42   [#28]

Odkurzyłam stary wątek ale dalej jest tak, że  nauczyciel może świadczyć pracę maksymalnie 7 dni w czasie wakacji? Chyba  ę coś mi umknęło? Bo są szkoły w której nauczyciele mają chodzić tydzień po zakończeniu zajęć i tydzień przed rozpoczęciem.To chyba tak nie działa?

AnJa21-06-2018 14:41:51   [#29]

Jeśli mają przychodzić i przychodzą- to znaczy, ze działa.

Stan prawny nie zmienił się od najmniej 30 lat.

olaszyma21-06-2018 14:46:07   [#30]

Ale dwa tygodnie to 10 dni a ni 7? Tu może być zagwozdka. AnJa

AnJa21-06-2018 15:02:49   [#31]

Nigdy jej nie było- 7 dni to 7 dni.

Przy rekrutacji w dawnym liceum bywały w tym dla niektórych członków komisji także soboty.

olaszyma21-06-2018 15:06:49   [#32]

No właśnie.7 to nie 10 więc zastanawiam się kiedy ktoś się zbuntuje spośród nauczycieli w szkole w której obecnie pracuję.

rzepek21-06-2018 15:47:55   [#33]

A co bedzie, jeżeli w czasie nieprzerwaego 4-tygodniowego urlopu przyjdzie faktura  z terminem płatnosci 14 dni? Zaplacić muszę (dyscyplina budżetowa).Jeśli w czasie drogi do ksiegowości zdarzy mi sie wypadek -to co? Jestem w pracy czy nie jestem?

AnJa21-06-2018 16:25:07   [#34]

Zapytaj w MEN i ZUS

elrym21-06-2018 17:33:20   [#35]

i podziel się odpowiedzią :-))

alis24-06-2018 11:53:46   [#36]

Bardzo proszę o pomoc w kwestii pracy szkoły w okresie wakacyjnym w sytuacji, kiedy dyrektor nie ma zastępcy, sekretarki i planuje urlop od polowy lipca. 

Woźna zatrudniona w szkole (tylko 1) prosi o urlop od 2 do 27 lipca.

Moje pytanie dotyczy tego, czy przez te dwa tygodnie szkoła może być całkowicie zamknięta? 

 

 

noe1924-06-2018 13:07:53   [#37]

sama sobie odpowiedziałaś, kiedyś musisz być na urlopie. A lepiej żeby to były wakacje niż normalny rok szkolny.

Nie da się zjeść ciastka i mieć ciastko :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]