Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nienormowany czas pracy dyrektora???
strony: [ 1 ]
betik19-05-2008 18:48:47   [#01]

Czy dyrektor pracujacy w sobotę i niedziele może odebrac wolne w inny dzień?Jaka pp mówi,że czas pracy dyrektora jest nienormowany???

DYREK19-05-2008 20:08:44   [#02]

 nienormowany czas pracy - nie ma takiej pp

pojęcie "nienormowanego czasu pracy "

Przepisy prawa pracy nie przewidują ani nie mogą przewidywać „nienormowanego czasu pracy” rozumianego dosłownie, czyli jako czasu pracy bez jakichkolwiek norm. Istotą regulacji czasu pracy jest bowiem ustanowienie norm ograniczających pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy i przez to zapewnienie mu realizacji  prawa do wypoczynku.Dosłowne rozumienie pojęcia „nienormowany czas pracy” sugeruje jakoby czas pracy określonej kategorii pracowników nie podlegał żadnej regulacji, co nie odpowiada obowiązującemu prawu. Używane w praktyce gospodarczej, jak i w niektórych opracowaniach pojęcie „nienormowany czas pracy” nie jest na ogół rozumiane jako czas pracy bez jakiejkolwiek normy, bez jakichkolwiek ograniczeń, ale czas pracy charakteryzujący się pewną swobodą wykonawców co do kształtowania rozkładu czas pracy czy modyfikacjami podstawowej normy czasu pracy (tj. z możliwymi odchyleniami, których się nie rozlicza, zwłaszcza ze względu na dodatkowe wynagrodzenie).


post został zmieniony: 19-05-2008 20:10:34
ewagie19-05-2008 21:05:58   [#03]
Moim zdaniem, raca dyrektora poza "normalnym wymiarem" powinna być traktowana jako jego dodatkowy wkład w rozwój placówki, powinna być doceniania i nagradzana a nie uważana za tzw. "psi obowiązek"- w związku z tym dyrektorzy powinni częściej przypominać OP że nie są herbatką Tetley i nie mogą pracować na okrągło i egzekwować swoje prawo do wypoczynku.
Adaa19-05-2008 21:18:16   [#04]

hm...

czas pracy dyrektora szkoły reguluje KN i nie ma tu innej pp niż art.42

oczywiście z uwagi na złozonośc zadań dyrektora szkoły OP obniżamu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pensum w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy

i tu także ma zastosowanie art.42 KN 

to czy dyrektor w pełni wywiazuje sie z powierzonych mu zadań w ramch obnizonego pensum podlega ocenie OP

obawiam sie,ze w sytuacji kiedy dyrektor zwróci sie do OP o dzień wolny z tytułu pracy wykonywanej w sobote i niedzielę , OP moze uznać, ze źle organizuje sobie czas pracy (oczywiscie jesli nie sa to zadania zalezne od dyrektora - np. awaria, budowa itp.)

 

betik19-05-2008 21:19:24   [#05]
a ja nadal nie wiem czy moge formalnie odebrać te dodatkow przepracowane dni
Adaa19-05-2008 21:23:56   [#06]

moim zdaniem nie mozesz o ile nie była to praca zlecona przez OP lub wynikajaca z jakiejs szczególnej sytuacji

 

Adaa19-05-2008 21:31:12   [#07]

a!...ciekawy wyrok sadu istnieje :

Kierownicy nie mogą być pozbawieni dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, jeżeli wskutek niezależnej od nich wadliwej organizacji pracy są zmuszeni do systematycznego przekraczania norm czasu pracy.

Wyrok SN z 8 czerwca 2004 r., III PK 22/04

ciekawe jakby to było gdybym wystapiła do OP o nadgodziny, bo na skutek wadliwej oragnizacji pracy (za wysokie pensum - to jest niezalezne ode mnie) zmusza sie mnie do przekraczania norm pracy?

;-)

Marek Pleśniar19-05-2008 21:42:42   [#08]

nienormowany czas polega na praktycznym usankcjonowaniu Metody Kowalskiego.

Kto jej nie wdrozył - nie pracuje w nienormowanym czasie a w kazdym razie nie umie:-)

link12319-05-2008 22:32:15   [#10]
kiedyś napisano na forum, że jeżeli przeliczymy rzeczywisty czas pracy dyrektora w szkole - okaże się, że dyrektor to najtańszy pracownik - pracuje za najniższą stawkę godzinową....
Marek Pleśniar19-05-2008 22:50:19   [#11]

niedobrze

powinien być drogi i dobry

AnJa19-05-2008 23:00:46   [#12]
w połowie spełniam powyższe warunki
DYREK20-05-2008 08:49:54   [#13]

też w połowie spełniam

zawsze do mnie mówili:

drogi dyrektorze, to trzeba zrobić;-)))

 

 

AnJa20-05-2008 09:14:27   [#14]
do mnie mówią: Kochanie

i dodają: bo jak Ci przyp...
JarTul20-05-2008 10:44:36   [#15]
artykuł Antoniego Jeżowskiego - DYREKTOR SZKOŁY JAKO PRACOWNIK – NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA PRAWNE - #86
ewagie20-05-2008 10:55:01   [#16]

Wiem, że dopóki się pracuję, to trudno zrobić, ale dlaczego żaden odchodzący (np. na emeryturę lub do innej pracy) dyrektor nie zgłosił się do sądu pracy o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop/przepracowane nadgodziny, itp.? Na dochodzenie roszczeń jest 3 lata- to jakby zebrał "należne" z ostatniej trzylatki wyszłaby niezła sumka :-))

A może wtedy OP i inne instytucje trochę inaczej zaczęłyby traktować sprawę czasu pracy dyrektora.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]