Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Plan nauczania dla sp
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
jxg29-03-2008 10:21:57   [#01]
Czy możecie podzielić się doświadczeniem jaki macie plan nauczania dla kl. IV-VI?

Żongluję tymi liczbami na poszczególne lata i albo przekracza mi 28
albo jest bez sensu.

Jak radzicie sobie z podziałem muzyki, plastyki, informatyki i techniki?
No i czy wdżwr można wpisać jako 0,5g w skali roku?

Zawsze robiłam dla gimnazjum i tam jakoś sensowniej mi to wychodzi:-(
DYREK29-03-2008 14:08:31   [#02]

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

KL. 4

KL. 5

KL. 6

Tygodni0wa ilość godzin                                 w  trzyletnim okresie nauczania

Język polski

5+1*

5+1*

6

16+2*

Historia i społeczeństwo

1+1*

2

1+1*

4+2*

Język angielski                       **

3

3

2

8

Matematyka 

4

4+1*

4+1*

12+2*

Przyroda

3

3

3

9

Muzyka

1

0,5

0,5

2

Plastyka

1

0,5

0,5

2

Technika

1

-

1

2

Informatyka                            **

-

1

1

2

Wychowanie fizyczne            **

3+1

3+1

3+1

12

Religia / Etyka

2

2

2

6

Godziny z wychowawcą

1

1

1

3

Obowiązkowa liczba zajęć

28

28

28

84

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze                                   

Wychowanie do życia w rodzinie

( wymiar roczny ucznia 14 godzin )

1*

 0,63*

 

 

0,37*

0,63*

 

 

0,37*

 

3*

                                      Razem

29

29

29

87

*     Z godzin do dyspozycji dyrektora

**  Podział na grupy

 

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii/etyki nie może przekroczyć łącznie  w klasach IV-VI szkoły podstawowej - 28 godzin,

w klasach V i VI: 28 godzin + 0,63zdw + 0,37 wdżwr = 28 + 1

wdżwr dla jednej klasy:

9 godzin = 0,24 godziny nauczycielskiej

5 godzin (chł.) = 0,13 godziny nauczycielskiej

5 godzin (dz.) = 0,13 godziny nauczycielskiej

Nauczyciel w jednej klasie ma 0,5 godziny wdżr, a uczeń 0,37

Godzin nauczycielskich jest więcej niż uczniowskich.

 


post został zmieniony: 29-03-2008 14:20:25
Tara29-03-2008 17:18:10   [#03]
Dyrku a dlaczego do WFu dodajesz z godzin dyrektorskich?Bo dla mnie choć to nie wynika z Twojej legendy tam gdzie jest +1 to dyrektorskie.
rzewa29-03-2008 17:32:06   [#04]
tam gdzie * to dyrektorskie

a wf jest właśnie w takim wymiarze nauczany: 3 godz tyg wf + 1 godz zajęć ruchowych
Tara29-03-2008 19:40:52   [#05]
Ale w rozporządzeniu te zajęcia ruchowe mogą być prowadzone jako 4 godzina WF to po co rozbijać?Ja pisze 4 i ani KO ani OP jeszcze nie zwróciły mi na to uwagi.
DYREK29-03-2008 20:15:26   [#06]
Czwarta godzina obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin może być realizowana w formie:
  1)   zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  2)   gier i zabaw ruchowych;
  3)   zajęć korekcyjno-wyrównawczych;
  4)   aktywnych form turystyki;
  5)   imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych;
  6)   udziału w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych;
  7)   uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych.

Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa wyżej, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.
 
Nie zawsze te zajęcia pokrywają się z podziałem na grupy obowiązującym na zajęciach wychowania fizycznego. Część uczniów klasy może wybrać zajęcia judo, inna koszykówkę, jeszcze inna basen.
U nas 4g w-f głównie jest realizowana w formie zajęć pozalekcyjnych.
 
Oczywiście w innej szkole można zorganizować to inaczej.
 
 
 

post został zmieniony: 29-03-2008 20:16:38
jxg29-03-2008 20:20:29   [#07]
Dziękuję,

a co z nowym rozporządzeniem - wejdzie - nie wejdzie?
znowu mamy wróżyć z fusów? czy robić dwie wersje?
DYREK29-03-2008 20:23:01   [#08]
nie spieszyć się:-)
jxg29-03-2008 20:32:10   [#09]
łatwo powiedzieć!
11. kwietnia mam oddać do OP:-(
Tara29-03-2008 21:00:47   [#10]
Dlatego właśnie pytałam, ja mam czwarta godzinę WFu więc jej nie rozbijam na 3+1.
Ala29-03-2008 21:56:49   [#11]
do OP trzeba zgodnie z przepisami oddać do 30 kwietnia - uważam, że takie skracanie terminów przez OP jest nadużyciem!
Tara29-03-2008 22:27:29   [#12]
Alu a czyz OP po raz pierwszy nas tak traktuje?
jxg29-03-2008 22:31:10   [#13]
przecież oni też muszą mieć czas na analizę arkusza i tych wszystkich załączników;-)
Power430-03-2008 08:37:32   [#14]
Mają cały miesiąc.
U nas nie skracają terminów.
teka5731-03-2008 00:00:13   [#15]
czy ścieżki ,oprócz wdż( ekologiczną+ edukacje regionalną)mogę mieć jako zajęcia dodatkowe- powyżej 28 czy też w ramach tych godzin?
teka5731-03-2008 20:33:28   [#16]
jeszcze raz ponawiam pytanie j.wyżej-może ktoś zechce mi podzielić się swoją wiedzą,bo jest to dla mnie-a raczej nauczyciela, dla którego przydzielę-bardzo ważne-(pensum)
gosia 601-04-2008 11:01:49   [#17]
Gdzie znajdę projekt nowego rozporządzenia odnośnie ramowych planach nauczania w sp
DYREK01-04-2008 11:27:27   [#18]
http://bip.men.gov.pl/akty_projekty/projekt_rozporzadzenia_20080128.pdf
gosia 601-04-2008 11:47:29   [#19]
Bardzo dziękuję!
miro01-04-2008 23:38:58   [#20]
A co z językiem obcym w klasie pierwszej? Dalej język angielski płatny przez MEN?
DYREK02-04-2008 10:07:19   [#21]
zobacz projekt rozporządzenia
jaga1106-04-2008 19:20:51   [#22]
Dyrku. Jak rozwiazujesz zajęcia wyrównawczo dydaktyczne w klasach IV-VI bo przydzieliłeś po jednej godzinie . Komu Przydzielasz poloniście, matematykowi czy ogólnoe w zależności od potrzeb i jak to rozliczac potem. Może głupie pytanie, ale uczę sie dopiero i nie chciałabym popelnic jakiegoś błedu. Dziekuję.
zico06-04-2008 19:29:11   [#23]
U mnie w gimnazjum zachodzi potrzeba zmiany ramowego planu nauczania. Oczywiście dla klas, które przyjdą. Robicie to w formie uchwały? Czy opinii RP? Wydaje mi się, że powinna byc uchwała. 
DYREK06-04-2008 20:09:47   [#24]

jaga11

Przede wszystkim poloniści i matematycy.

W klasie IV - 1 godzina.

w V - 0,63 - pierwsze półrocze

w VI - 0,63 - drugie półrocze (sprawdzian po VI klasie)

 

Czasami przydzielam z innych przyczyn - brak godziny do etatu;-)

ankate06-04-2008 20:15:41   [#25]
Ja mam po jednej godzinie w klasie IV,  V i VI, a w realizacji wygląda to tak, że co drugi tydzień: j. polski na przemian z matematyką,
Leszek07-04-2008 09:51:01   [#26]
Zico, a jak wprowadzaliście plan nauczania w waszej szkole?
uchwałą RP? to tak samo zmieniajcie
pozdrawiam
Konto zapomniane07-04-2008 20:48:49   [#27]
Dyrku do Ciebie pytanie ,Chciałabym zapytać o ocene na koniec roku szkolnego z plastyki i muzyki w przypadku gdy realizowany przedmiot( wg Twej ramówki) jest tylko w wymiarze o,5 rozumiem ze przez I lub II półrocze, czy tez co drugi tydzien naprzemiennie .Proszę wytłumacz mi i czy nadzór tego nie kwestionuje. Z góry dzięki
DYREK08-04-2008 09:25:26   [#28]

Nauczyciel ma uprawnienia do nauczania plastyki (studia) i kurs kwalifikacyjny do muzyki. Prowadzi zajęcia co drugi tydzień.

Obecnie istnieje też możliwość nauczania plastyki/muzyki w bloku sztuka i wtedy należy wystawić oddzielne oceny z plastyki i muzyki w czerwcu.

I wtedy jest tak:

Kl. IV : plastyka - 1, muzyka - 1

kl. V: sztuka - 1

kl. VI: sztuka - 1

Przy nauczaniu w bloku sztuka konieczne są kwalifikacje nauczyciela (np. kurs kwalifikacyjny do nauczania sztuki).

W projekcie nowej siatki godzin chyba już nie ma możliwości nauczania w bloku sztuka (?).

wbek9911-04-2008 15:38:39   [#29]
Mam pytanie do Dyrka -Jak wygląda realizacja ZDW w wymiarze 0,63 w tygodniu na klasę i nauczyciela?
zgredek11-04-2008 15:40:36   [#30]

0,63x38 to około 24 godziny

czyli realizują w ciągu roku 24 godziny

DYREK11-04-2008 15:57:27   [#31]

np.

od 1 września zajęcia prowadzi nauczyciel wdżwr (nie ma zdw)

po zrealizowaniu 19 godzin (19 tyg.) przez nauczyciela wdżwr w jego miejsce wchodzi nauczyciel zdw

i prowadzi zajęcia (1 godzina tygodniowo) do dnia zakończenia zajęć szkolnych (np. 21 czerwca)

 

jxg11-04-2008 16:22:23   [#32]
jak rozumiecie ten zapis z projektu rozporządzenia?

§ 2. Dla uczniów szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej,
którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są uczniami klasy II albo
klasy III, dotychczasowa liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania,
określona w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia, wymienionego w § 1 niniejszego
rozporządzenia, dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia
zintegrowanego, zwiększa się:

1) w przypadku uczniów klasy II - o 4 godziny, w tym 2 godziny w klasie II
i 2 godziny w klasie III, z przeznaczeniem na naukę języka obcego nowożytnego;

2) w przypadku uczniów klasy III - o 2 godziny, z przeznaczeniem na naukę
języka obcego nowożytnego.
Chowański Krzysztof11-04-2008 18:23:23   [#33]
patrząc na ten zapis to w kl. II i III obowiązywać ma dotychczasowy plan, a liczba godzin zwiększona o 2 w kl. II i III na język obcy. Czyli to co było dotychczas jako godziny z programu rządowego.
DYREK11-04-2008 18:33:49   [#34]
http://bip.men.gov.pl/akty_projekty/projekt_rozporzadzenia_20080331.pdf
jxg11-04-2008 21:32:55   [#35]

według mojego rozumienia projektu rozporządzenia, które wg telefonicznych informacji ministerstwa ma być podpisane do 15. 04 plan nauczania w I - III może wyglądać tak:

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - I ETAP EDUKACYJNY

 

 

 

Zajęcia edukacyjne

 

KLASA I

 

 

KLASA II

 

 

KLASA III

rok szk.

2008/09

rok szk.

2009/10

rok szk.

2010/11

 

 Razem

rok szk.

2007/08

rok szk.

2008/09

rok szk.

2009/10

 

 Razem

rok szk.

2006/07

rok szk.

2007/08

rok szk.

2008/09

 

Razem

 

Kształcenie zintegrowane

20

20

20

60

18

18+2

18+2

54+4

18

18

18+2

54+2

 

Religia/Etyka

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

Godziny do

dyspozycji

dyrektora

2

2

2

6

4

4

4

12

4

4

4

12

Razem godzin zajęć edukacyjnych

  24

24

24

72

24

24+2*

24+2*

72+4*

24

24

24+2*

72+2*

 

 

* - zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin, o którym mowa w paragrafie 2 projektu rozporządzenia

 

 

Tylko nie wiem, czy ja dobrze te zapisy zrozumiałam?

 

elnik11-04-2008 21:37:26   [#36]

Czy par.2 projektu rozp. o ramowych planach, który cytuje jxg należy rozumieć tak:

kl. I kz 20godz.(w tym j. angielski)+2 religie +2dyrektorskie(np gimnastyka, zaj. teatralne)

kl. II kz 20 godz. +2 religie +2 dyrektorskie +2 ANG! =26

i w kl. III analogicznie tj 26

Pisze wyraźnie - ZWIĘKSZA SIĘ LICZBE GODZIN.

elnik11-04-2008 21:39:29   [#37]
Chyba myślimy tak samo. Może jeszcze ktoś nas utwierdzi wtym myśleniu
jxg11-04-2008 21:47:55   [#38]

mam nadzieję, że tak

a najlepiej, gdyby ten ktoś (oprócz naszych tu) był z MENu ;-)

Tara11-04-2008 22:01:42   [#39]
Skąd wiesz że 15 tego ma byc podpisane.Jeśli tak to poczekam z projektem bo my musimy oddac do 15 tego wlasnie.
agata38111-04-2008 22:06:02   [#40]
A dlaczego klasa I ma tylko 2 godziny dyrektorskie? Nie licze angielskiego.
agata38111-04-2008 22:11:28   [#41]
Wydaje mi się,że powinny być 4.
agata38111-04-2008 22:15:47   [#42]
W klasie II powinno być : 18 kz+2 ang.+2 rel.+4ddd.W klasie III tak samo.A może ja już źle myślę.
agata38111-04-2008 22:20:35   [#43]
A jednak źle myślę.Już wiem  o co chodzi.Są przecież 4 godz. ddd na cykl trzyletni.2 zabieramy na ang. to zostają 2.
Chowański Krzysztof11-04-2008 22:26:28   [#44]

 

" dotychczasowa liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania,
określona w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia, wymienionego w § 1 niniejszego
rozporządzenia"  - rozporządzeniem wymienionym w § 1 niniejszego
rozporządzenia jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

Chowański Krzysztof11-04-2008 22:28:33   [#45]

z 2002r. a tam wymiar KZ jest 54.

W przyszłym roku kl. I leci nową ramówką (KZ+JA=20) zaś kl. II i III starą ze zwiększoną liczbą o 2 w każdej klasie zamiast 2 ang. z programu rządowego. (18KZ + 2 JA)

agata38111-04-2008 22:39:58   [#46]
Ale ten angielski jest z dyrektorskich tak? Czyli zostaja nam 2.
agata38111-04-2008 22:41:37   [#47]
Wybaczcie ale ja arkusz robie pierwszy raz i stad tyle wątpliwości.Miejcie do mnie cierpliwosć,proszę.:-))
jxg11-04-2008 22:47:59   [#48]

no właśnie w tym problem - ja rozumiem, że dla kl. II i III (czyli obecnych I i II) nie z dyrektorskich,

tylko ma być zwiększona dotychczasowa liczba godzin,

a o dacie podpisania rozp. (do 15. 04) zostało poinformowane nasze KO telefonicznie

(tak mówili nasi wizytatorzy na spotkaniu w dniu dzisiejszym),

ale "na piśmie" tego nie mamy

 


post został zmieniony: 11-04-2008 22:49:27
Chowański Krzysztof11-04-2008 23:18:49   [#49]
Nie w kl. II i III zostaje nam tak jak teraz po 4 ddd. Angielski jest teraz z programu rządowego. Skoro programu nie będzie do MEN dorzuci w to miejsce po tyle samo (women).
Chowański Krzysztof11-04-2008 23:20:12   [#50]

po Nie winien być przecinek. Więc Nie oznacza Tak. Tak jak jxg.

Pozdrawiam.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]