Forum OSKKO - wątek

TEMAT: KONSULTACJA - ramowy plan nauczania
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
Tara23-04-2008 22:30:51   [#201]
Leszku a może Ty?
malinka24-04-2008 21:45:12   [#202]
Mam już z innego źródła, ale tak czy inaczej bardzo Ci Jacku dziękuję za odp. :) Pozdrawiam
malinka24-04-2008 21:50:09   [#203]
A mój win zip bardziej wymagający niż Marka i nie lubi kropeczek ...........
Jersz28-04-2008 23:01:22   [#204]

No to jak jest z tymi kwalifikacjami do języka obcego w kształceniu zintegrowanym?

Kurator Zachodniopomorski jako jedyny w kraju (na innych stronach cisza na ten temat) pisze  rzecz następującą:

Decyzja w sprawie jaki język obcy nowożytny będzie nauczany w klasach I – III szkół podstawowych (niekoniecznie angielski) należy do Państwa i winna ona wynikać z możliwości kadrowych szkoły w tym zakresie oraz kontynuacji wprowadzonego już nauczania języka obcego nowożytnego w klasie I i II. W sytuacji, kiedy w szkole nie ma nauczyciela posiadającego kwalifikacje zarówno do pracy w klasach I – III, jak i do nauczania języka obcego nowożytnego zajęcia te należy aktualnie wpisać na wakat w przygotowywanym projekcie arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2008/09 i czynić starania o jego pozyskanie. Jeśli jednak okażą się one bezowocne, to pod koniec sierpnia, zgodnie z ustaloną w naszym urzędzie procedurą, będziecie Państwo zobligowani wystąpić do mnie o zgodę na zatrudnienie na rok szkolny 2008/09 nauczyciela bez pełnych kwalifikacji.

Nieznany z nazwiska urzędnik MEN poszący do Gazety Prawnej pisze, że:

Kwalifikacje do nauczania jezyka obcego w klasach I-III maja zarówno filolodzy, absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych jak i nauczyciele nauczania początkowego posiadający wymagane certyfikaty znajomości języka obcego i przygotowanie metodyczne do nauczania języka obcego.  Przesunięcie w  ramowych planach nauczania godzin z – pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły - do godzin przeznaczonych na nauczanie zintegrowane w celu realizacji obowiązkowej nauki języka obcego  w żadnym stopniu nie stanowi o ograniczeniu możliwości prowadzenia tych zajęć przez filologów i absolwentów NKJO. Podstawa programowa dopuszcza w kształceniu zintegrowanym prowadzenie zajęć zarówno przez nauczyciela jak i nauczycieli. Już obecnie część zajęć w kształceniu zintegrowanym np. z muzyki, wychowania fizycznego jest prowadzona przez  nauczycieli  muzyki i wf.  Podobnie może być realizowane nauczanie języka obcego. W żadnym przypadku nie można  stwierdzić, że  ograniczy to możliwości nauczania języka obcego tylko do nauczycieli edukacji zintegrowanej.

Dyskutowaliśmy to wprawdzie i dochodziliśmy do tego co KO w Szczecinie, ale wątpliwości czy literalne odczytywanie rozporządzenia jest właściwe pozostawały. Czy Ministerstwo wreszcie to ustali, czy np. filolog anglista z pp ale bez kwalifikacji do kształcenia zintegrowanego może prowadzić zajęcia z języka obcego w klasach I-III SP?

Jersz28-04-2008 23:15:13   [#205]

W artykule p. J. Góry w GP pt. Od września język obcy obowiązkowy od pierwszej klasy można przeczytać Janina Jakubowska z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty wyjaśnia, że języków będą mogli nauczać filologowie i absolwenci językowych kolegiów nauczycielskich, jeśli nauczyciele najmłodszych klas nie będą posiadali odpowiednich kwalifikacji.

No to jak to właściwie jest? Kuratorzy na swoich stronach z wyjątkiem Szczecina a także MEN milczy, a problem jest? Czy OSKKO może zapytać o to oficjalnie?

cynamonowa28-04-2008 23:18:25   [#206]
tylko czy ten "wyjątek ze Szczecina" jest logiczny......
Jersz28-04-2008 23:20:49   [#207]
Violo, ty chyba byłaś (czytałem na innym wątku) na spotkaniu z Panią Minister Hall. Czy mówiono coś na temat tych nieszczęsnych kwalifikacji jezykowców w klasach I-III SP?
cynamonowa28-04-2008 23:27:54   [#208]

nie.....

Mówiono o klasach z dwoma pomieszczeniami ( dywan+ druga z ławkami), o 130 tyś wejść w propozycję podstawy, o tym, że będą  przedszkola, o "profilowaniu" w gimnazjach, bezpieczeństwie, wyborze "dyscypliny " na wf.... o darmowych podręcznikach, o nowych pomocach dydaktycznych......

ja o przyziemnych sprawach nie słyszałam ( moze na innym panelu byłam)

beera29-04-2008 08:02:27   [#209]

Jersz - dostaniemy w odpowiedzi, to, co już wklejałam wyżej. Takie jest stanowisko MEN:


W związku z publikacją Gazety Prawnej  z 17 marca 2008 r.  „Wychowawcy klas I-III mają uczyć języka obcego” wyjaśniamy:

 

 

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli języków obcych określa § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 155, poz. 1288). Zgodnie z wymogami tego rozporządzenia kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej posiada osoba, która legitymuje się:

1) dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych ukończonych w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy i posiada przygotowanie pedagogiczne,

3) dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych:

a) na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego,

a ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

4) dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu albo

5) dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) i świadectwem państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II lub świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, a ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne lub

6) dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz:

a) świadectwem państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II lub

b) świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej zaawansowanym – wymienionym w załączniku do rozporządzenia i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

7) świadectwem dojrzałości i świadectwem państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II albo

8)dyplomem ukończenia:

a) studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych lub

b) studiów wyższych zawodowych:

-       na kierunku pedagogika w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych lub

-       w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych albo

c) zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych,

a ponadto świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

 

Możliwość, o której  mowa w pkt 8 została wprowadzona w przepisach kwalifikacyjnych w 2002 r. Stanowi ona dodatkową ścieżkę   uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języka obcego  w przedszkolach i klasach   I-III szkół podstawowych. Możliwość ta dotyczy wyłącznie  nauczycieli posiadających przygotowanie do pracy w przedszkolu i klasach I-III. Tym samym oprócz filologów i absolwentów kolegiów uprawnione do nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III są również osoby mające kwalifikacje  w zakresie nauczania początkowego lub wychowania przedszkolnego, pod warunkiem, że posiadają wymagane świadectwo znajomości języka obcego i ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego,

 

Kwalifikacje do nauczania jezyka obcego w klasach I-III maja zarówno filolodzy, absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych jak i nauczyciele nauczania początkowego posiadający wymagane certyfikaty znajomości języka obcego i przygotowanie metodyczne do nauczania języka obcego.  Przesunięcie w  ramowych planach nauczania godzin z – pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły - do godzin przeznaczonych na nauczanie zintegrowane w celu realizacji obowiązkowej nauki języka obcego  w żadnym stopniu nie stanowi o ograniczeniu możliwości prowadzenia tych zajęć przez filologów i absolwentów NKJO. Podstawa programowa dopuszcza w kształceniu zintegrowanym prowadzenie zajęć zarówno przez nauczyciela jak i nauczycieli. Już obecnie część zajęć w kształceniu zintegrowanym np. z muzyki, wychowania fizycznego jest prowadzona przez  nauczycieli  muzyki i wf.  Podobnie może być realizowane nauczanie języka obcego. W żadnym przypadku nie można  stwierdzić, że  ograniczy to możliwości nauczania języka obcego tylko do nauczycieli edukacji zintegrowanej.

 

beera29-04-2008 08:04:39   [#210]
Stanowisko przygotowała zastępca dyrektora DPKO: Anna Dakowicz-Nawrocka
beera29-04-2008 08:05:00   [#211]
Tekst otrzymałam od Jolanty Góry z Gazety Prawnej
rzewa29-04-2008 08:22:56   [#212]
wszystko fajnie, tylko... to wyjaśnienie ma się nijak do treści rozporządzenia o kwalifikacjach (czytanego w całości!)

czy nie jaśniej, prościej i praworządnej byłoby zmienić rozporządzenie o kwalifikacjach????
Jersz29-04-2008 08:27:13   [#213]
Jeśli ministerstwo oficjalnie na swojej stronie lub w liscie do Ko nie zaprezentuje tego stanowiska będziemy mieli w szkołach sytuację patową. Angliści nie będą chcieli uczyć za wynagrodzenie stażysty w klasach I-III, to bedą uczyli studenci, nauczyciele z jakimiś niższymi certyfikatami dla których dyrektorzy dostaną zgodę na zatrudnienie. Efekt ? tragedia. a arkusiki do jutra? :-(
rzewa29-04-2008 08:32:43   [#214]
Jersz, a co zmienia umieszczenie tego tekstu na stronie czy w liście do KO???

przecież to ani na jotę nie zmienia sytuacji prawnej
beera29-04-2008 08:33:53   [#215]

jak je zamieszczą, to - moim zdaniem, zaswiadczą o lekceważeniu prawa ( o tym rzewa), jak nie zamieszczą, to pat.

czyli tak, czy tak -  pat

Power429-04-2008 22:51:28   [#216]
eee tam zaraz -pat
ja planuję anglistów -rozporządzenie weszło już w życie?, KO zatwierdziło te kwalifikacje w projekcie lub na dniach zatwierdzi? prawo może działać wstecz? mają na dzień dzisiejszy kwalifikacje CI angliści?
to kto wymyślił te wakaty na język angielski?

nie będę się tym przejmować i kropka, jeszcze trochę to zbzikujemy od tego czytania projektów

widzę, że dużo zdrowsi są Ci , co się tym nie interesują albo nie przejmują

Nabieram innego nastawienia do tej problematyki(i wcale nie sklinam w myślach)
Jacek29-04-2008 22:54:36   [#217]

ale to nie ma być przejmowanie czy nie przejmowanie ale ma być jasno napisane w prawie by dyrek wiedział...

Jak by było jasne to nie byłoby tylu postów dotyczących tego tematu i sama zresztą używasz znaków zapytania :-)

Power429-04-2008 23:13:08   [#218]
oszywiście
mam dziś szampański humor
postanowiłam nie myśleć o tym projekcie
etaty połatane
są powody do radości


ale jutro jak zajrzę na ten wątek nie ręczę za siebie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]