Forum OSKKO - wątek

TEMAT: KONSULTACJA - ramowy plan nauczania
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
nn27-03-2008 07:29:18   [#151]
Witam zainteresowanych. Spojrzałem dziś w fusy po porannej kawie i ???. Zobaczyłem ciszę nad zagadnieniem trwającą do około 20 kwietnia, później zaś MEN stwierdza, że wobec braku zgody ponad podziałami, przedstawiony projekt nie wejdzie w życie z nowym rokiem szkolnym.
beera27-03-2008 07:34:02   [#152]
:))
Piotr Zieliński27-03-2008 08:41:28   [#153]

Witam

Niestety, rozporządzenie o zmianie podstaw programowych, dodające treści języka obcego, weszło chyba już w sierpniu zeszłego roku. By odwołać zmianę trzeba wydać kolejne rozporzadzenie. Obserwując tempo działań ministerstwa w dziedzinie zmian aktów prawnych termin jest nieprzewidywalny. A do arkusza trzeba się już zabierać.   

beera27-03-2008 14:36:09   [#154]

Piotrze - zaskoczę Cię - otzrymałam od Joli Góry dziennikarki z GP niniejszy tekst:

 W związku z publikacją Gazety Prawnej  z 17 marca 2008 r.  „Wychowawcy klas I-III mają uczyć języka obcego” wyjaśniamy:

 

 

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli języków obcych określa § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 155, poz. 1288). Zgodnie z wymogami tego rozporządzenia kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej posiada osoba, która legitymuje się:

1) dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych ukończonych w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy i posiada przygotowanie pedagogiczne,

3) dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych:

a) na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego,

a ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

4) dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu albo

5) dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) i świadectwem państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II lub świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, a ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne lub

6) dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz:

a) świadectwem państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II lub

b) świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej zaawansowanym – wymienionym w załączniku do rozporządzenia i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

7) świadectwem dojrzałości i świadectwem państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II albo

8)dyplomem ukończenia:

a) studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych lub

b) studiów wyższych zawodowych:

-       na kierunku pedagogika w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych lub

-       w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych albo

c) zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych,

a ponadto świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

 

Możliwość, o której  mowa w pkt 8 została wprowadzona w przepisach kwalifikacyjnych w 2002 r. Stanowi ona dodatkową ścieżkę   uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języka obcego  w przedszkolach i klasach   I-III szkół podstawowych. Możliwość ta dotyczy wyłącznie  nauczycieli posiadających przygotowanie do pracy w przedszkolu i klasach I-III. Tym samym oprócz filologów i absolwentów kolegiów uprawnione do nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III są również osoby mające kwalifikacje  w zakresie nauczania początkowego lub wychowania przedszkolnego, pod warunkiem, że posiadają wymagane świadectwo znajomości języka obcego i ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego,

 

Kwalifikacje do nauczania jezyka obcego w klasach I-III maja zarówno filolodzy, absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych jak i nauczyciele nauczania początkowego posiadający wymagane certyfikaty znajomości języka obcego i przygotowanie metodyczne do nauczania języka obcego.  Przesunięcie w  ramowych planach nauczania godzin z – pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły - do godzin przeznaczonych na nauczanie zintegrowane w celu realizacji obowiązkowej nauki języka obcego  w żadnym stopniu nie stanowi o ograniczeniu możliwości prowadzenia tych zajęć przez filologów i absolwentów NKJO. Podstawa programowa dopuszcza w kształceniu zintegrowanym prowadzenie zajęć zarówno przez nauczyciela jak i nauczycieli. Już obecnie część zajęć w kształceniu zintegrowanym np. z muzyki, wychowania fizycznego jest prowadzona przez  nauczycieli  muzyki i wf.  Podobnie może być realizowane nauczanie języka obcego. W żadnym przypadku nie można  stwierdzić, że  ograniczy to możliwości nauczania języka obcego tylko do nauczycieli edukacji zintegrowanej.

Ciekawa jestem Twojej opinii na temat wytłuszczonego przeze mnie fragmentu tego stanowiska.

Ja uważam, że nauczyciel języka obcego, muzyk, plastyk, w-fista, matematyk, itp nie ma kwalifikacji zgodnych z wymaganymi do prowadzenia zajęć z KZ

Można - ewentualnie, uznac ich kwalifikacje za zblizone do KZ.

Jednak  nauczanie w I-III nie jest nauczaniem przedmiotowym, więc nie można w nim wyodrębnić przedmiotów - muzyki, plastyki, w-fu, itp.

Co o tym sądzisz?


 

 


 

beera27-03-2008 15:33:00   [#155]

źle spytałam

Co o tym sądzicie?

ewa27-03-2008 15:38:18   [#156]
no to teraz mogę napisać ;-)
uważam jak Ty
AnJa27-03-2008 15:49:13   [#157]
nie wiem za wiele o nz - podstawówkę "skończyłem" w 1994 a wtedy jakos to dopiero chyba projektowano, wiec bardziej ogólnie:

co jakiś czas pojawiają się narzekania na zbyt rygorystyczne interpretowanie niektórych przepisów kwalifikacyjnych ot, 3 semestralna podyplomówka z fizyki daje prawa do jej nauczania,3 letni licencjat- nie, kwalifikcje opiekunów świetlic, edukacja wczesnoszkolna a przedszkole

wiec może ta interpretacja, bardzo przecież niedogmatyczna, to symbol zmian i odchodzenia od dogmatyzmu?
beera27-03-2008 15:54:49   [#158]

kwalifiakcje - ok

ale powrót do kształcenia przedmiotowego w I-III???

dzieci w wieku 6 lat  do szkoły - ja wielka zwolenniczka takiego pomysłu, staję się sceptykiem, wobec nierozwiązania tego właśnie problemu (nasze dzieci w najwcześniejszym wieku wkroczyłyby w kształcenie przedmiotowe), a tu się okazuje, że nie tylko w klasie IV (dla 9 latków)  MEN zakłada kształcenie przedmiotowe, ale nawet w klasie I????

 

 

AnJa27-03-2008 15:59:59   [#159]
nie wiem - nie rozumiem nz bo nie widziałem go od strony szkoły

jako rodzic widziałem- edukację matematyczna x godzin, edukację pryrodnicżą itp

dla mnie to sie niczym w 1998 nie rózniło od matematyki, przyrody itp

ot w klasie leżała wykładzina, wszyscy udawali, ze nie słyszą dzwonków i harmidru n korytarzach, były jakieś słoneczka zamiast ocen, no i te eukacje zmiast przedmiotów
beera27-03-2008 16:04:21   [#160]

no tak

ale to trochę tak, jak z oceną opisową

to, ze jeszcze nie wszyscy do niej dorosli, nie oznacza potrzeby powrotu do oceny sumatywnej, a potrzebę edukacji nauczycieli:)

AnJa27-03-2008 16:06:14   [#161]
a możliwe

jeśli kiedyś trafię znów do sp- rozejrze się jak to wygląda

moziwe, że od 1998 zmieniło się
Jersz27-03-2008 16:49:48   [#162]
Dobrze , że dyrektorzy swój rozum mają i przepisy też czytać potrafią.
Agnieszka z Krakowa27-03-2008 16:59:31   [#163]
O, to ja mogę przejąć po bądż co bądź filologii polskiej klasę na przykład I do spółki z koleżanką matematyczką? Bo tak mi logicznie wynika z założeń tej interpretacji ( w końcu: Podstawa programowa dopuszcza w kształceniu zintegrowanym prowadzenie zajęć zarówno przez nauczyciela jak i nauczycieli). Co to komu szkodzi, że liter nie będę umiała wprowadzić... ech, mam wrażenie, że to stanowisko, podobnie jak sam pomysł przesunięcia tych godzin języka obcego w ramy KZ, to na kolanie ktoś...
Jersz27-03-2008 17:01:03   [#164]
...zatrudnionego na Szucha z łapanki? ;-)
beera27-03-2008 18:10:23   [#165]

jest faktem, że w NI może uczyć kilku nauczycieli, ale z przepisów wynika, że mają to byc nauczyciele KZ, a nie nauczyciele przedmiotowcy

ale zgodnie z tą interpretacją, która wyżej, mogłoby tak być, jak piszesz Agnieszko.
W zasadzie w szkole podstawowej w ogóle mogłoby nie byc nauczycieli KZ, bo mogliby uczyć w klasach I-III przedmiotowcy z klas starszych;))

dysponuję nazwiskiem autorki tego dzieła, nie dawałam go jeszcze, bo mam nadzieję, że ktos tam ponownie przeczyta przepisy - ze zrozumieniem tym razem i zmieni zdanie.

rzewa27-03-2008 18:15:31   [#166]
podzielam wasze zdanie i wasze zdumienie...
Piotr Zieliński27-03-2008 21:59:26   [#167]

Witam

Moim zdaniem post 154 to bardzo swobodna interpretacja prawa.

"Kwalifikacje wymagane od nauczycieli języków obcych określa § 11 rozporządzenia"

Cytat mówi o nauczycielach języków obcych. Tymczasem projekt rozporzadzenia w sprawie ramowych planów wyraźnie mówi o 20 godzinach kształcenia zintegrowanego. Również rozporządzenie w sprawie podstaw programowych określa podstawę kształcenia zintegrowanego i dodanie do niej treści języka obcego w niczym nie zmienia sytuacji prawnej. Jest to moim zdaniem nadal tylko k.z. i każdy nauczyciel z uprawnieniami do k.z. może uczyć.

pozdrawiam

nn28-03-2008 09:31:59   [#168]
jeszcze do postu #154. Brak jest tam nadawcy tej interpretacji prawnej. Czy możesz to Asiu rozszerzyć?
beera28-03-2008 11:08:13   [#169]
mam nazwisko, ale czekam - może ktos przeczyta przepis jeszcze raz i napisze cos z większym sensem.
slos28-03-2008 13:49:29   [#170]
Chyba sami wpędzamy się w absurd tzw. kwalifikacji. Mgr AWF, Akademii Muzycznej i filologii obcej (jaka by nie była) mają uprawnienia. Co innego matematyk, polonista, nauczyciel j. obcego po kursach z certyfikatami... choć po prawdzie...  Eee.
beera28-03-2008 14:09:06   [#171]

nie w tym jest problem

brak kształcenia przedmiotowego w klasach I-III to był nasz sukces - warto przesledzic jak to wygląda w świecie.

Powrót do ksztalcenia przedmiotowego, to krok wstecz

===

co zaś do w-fu w polskiej szkole - proponuje poczytanie Przekroju. W artykule o szkole wśród wielu też, z którymi zgadzam się tak sobie padło niezłe sformułowanie o skaczeniu roli zajęć ruchowych w polskich szkołach i jaie mamy tego konsekwencje.

rzepek29-03-2008 19:48:11   [#172]

Pewnie Asia się rzuci na mnie i mnie zje :)), ale mam troche odmienne zdanie na temat nauczycieli w klasach I-III. Dawniej , w latach naszej młodości  dzieci były inne- zahukane, przestraszone, płaczące, prowadzone za rączkę do szkoły. "Pani" zastępowała mamusię, a czasami była nawet ważniejsza. Dzisiaj czasy sie zmieniły. Chłopaki w zerówce mają juz narzeczone, wszyscy "zabijają" się w grach komputerowych, oglądają "M-jak Miłość" i wiedzą co to seks. Różnorodność nauczycieli raczej ich nie szokuje. Przynajmniej u nas- wszyscy się znają- w klasie I uczy katecheta, pani od angielskiego, pani od zajęć ruchowych, nawet 2 panie  nauczania  zintegrowanego (mamy klasy łączone i tak wyszło). Nie jest to żadnym problemem:) Ale może się mylę:)

A muszę dodać, że chociaż uczę w klasach starszych, zrobiłam podyplomowe z nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego  -właśnie dlatego ,aby być bliżej problemów "maluchów" i pań nauczycielek:) Więc znam trochę sytuację z autopsji.


post został zmieniony: 29-03-2008 19:52:40
beera29-03-2008 20:27:10   [#173]

szkoda

bo u nas za normę się uważa to, co normą byc nie powinno i w związku z tym zamiast zmieniac, to co złe, uwazamy, że "o co chodzi"

Nigdzie na świecie nie wprowadza się nauczania przedmiotowego szybciej niż mniej wiecej w wieku 10 - 11 lat. Dzieci powinny miec przekazywana wiedzę całościowo - to wynika z psychologii po prostu. No i ze zwykłego zdrowo rozsadkowego oglądu świata.

(Byc może własnie na tym poslizną się "sześciolatki w szkołach", bo brak jest pomysłu na przyszłośc tych szesciolatków - zbyt wcześnie wkroczyłyby w świat przedmiotów)

Świetnie mówił o tym Grzesiek mazurkiewicz w Mietnem. Że on nie wyobraża sobie jak mozna mieć 45 minut polskiego, potem 45 minut przyrody, potem 45 minut matematyki i potem 45 minut muzyki i jeszcze czegoś sie na kazdym z tych przedmiotów odrebnie uczyć.
My jako dorośli z trudem bysmy to znieśli.
Takie "od sasa do lasa" dzialanie. Ale dzieciom to spokojnie chcemy zaaplikować.

Moim zdaniem to, że chcemy wprowadzac przedmioty w klasach I-III to stawianie sprawy na głowie.
I że powinno byc dokladnie odwrotnie - powinnismy w szkole podstawowej unikać rozkawałkowywania wiedzy w klasach nawet starszych. Niech polonista uczy historii, a matematyk informatyki. Niech plastyk uczy muzyki, a muzyk plastyki.

 

rzepek29-03-2008 21:25:14   [#174]
Zgadzam się. Tylko nie chodzi mi o wprowadzanie przedmiotów w kl. I-III ale o to, żeby  w razie potrzeby dopuścic możliwość prowadzenia zajęć (nawet zintegrowanych)  przez więcej niż 1 nauczyciela.
beera29-03-2008 21:29:37   [#175]
 przecież temu nikt tu nie stawia tu żadnych tam
jerzyk06-04-2008 11:30:51   [#176]
nowa wersja rozporządzenia- stan na 31 marca
Jacek06-04-2008 15:32:50   [#177]

nowe ujednolicenie tu

Data Autor Opis
06.04.2008 Jacek Rudnik Ujednolicone rozporządzenie o ramowych planach nauczania z uwzględnieniem projektu z dnia 31 marca 2008 r. (dodane zapisy na czerwono, zwrócić uwagę na komentarze do §6 ust 1 pkt 1)
Pobierz: Ramowe plany nauczania projekt z dnia 31 marca 2008 r..zip* (66 KB)

elrym06-04-2008 15:40:52   [#178]
Pracowity Jacku, dzięki :-)))
Jacek06-04-2008 15:48:15   [#179]
zwrócic uwage na §6 ust 1 pkt 1 bo tylko ten puknt wchodzi od 1 wrzesnia 2009 a zaznaczyłem tam cały §6 ust 1... czytac uwaznie i ze zrozumieniem :-)
cynamonowa06-04-2008 16:00:13   [#180]

też dziekuję za ujednolicenie....

Dopytam jednak, bo czytam, czytam....i dalej....

1. Komu więc mogę przydzielić język obcy w klasach I-III?

2. Czy musi to być tylko język angielski?

3. Czy mogę dać 1 godzinę angielskiego, 1 niemieckiego?

4. Czy informatykę wg liczby stanowisk....dzielę już teraz, w arkuszu kwietniowym?

 

Jacek06-04-2008 16:04:00   [#181]
ad 4 NIE ten przepis ma wejść od 1 wrzesnia 2009 r.
cynamonowa06-04-2008 16:12:37   [#182]
Jacku a co z pytaniami 1-3?:)
post został zmieniony: 06-04-2008 16:13:00
Konto zapomniane07-04-2008 12:51:56   [#183]
Dodatkowy jezyk obcy w gimnazjum.
Organ prowadzący dodaje mi po 2 godziny dla kazdej klasy na prowadzenie dodatkowego języka obcego.
Czy te godziny mogę uznać jako zajecia dodatkowe, chcą w nich uczestniczyć wszyscy uczniowie/ bedzie to ponad 31 godzin, dokładnie 31+ 2 dodatkowy język obcy/
malmar1507-04-2008 19:26:49   [#184]
Przeczytałam Jackowe ujednolicenie i....


wróciłam do projektu, bo zaniepokoiła mnie tzw. sztuka

wychodzi mi na to, że w projekcie rozporządzenia nie wspomina się już o możliwości łączenia przedmiotów plastyka- muzyka w blok "sztuka" (załącznik nr 1)

odnośnik "b" dotyczy tylko wychowania fizycznego

i znowu będzie zawirowanie kwalifikacyjne
Jacek07-04-2008 20:27:40   [#185]
nie tylko w podstawówkach.. w gimnazjach punkt "c" pod tabelą został uchylony wobec tego zajęć tych również w gimnazjum nie będzie można łączyć w blok przedmiotowy
post został zmieniony: 07-04-2008 20:28:07
jerzyk12-04-2008 20:25:30   [#186]
efekty:
 
 
z uzasadnienia:

II. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zwróciło uwagę na sprzeczność proponowanego w projekcie rozporządzenia nowego brzmienie przepisu § 2 ust. 6 z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 23, poz. 193).

Podwyższa uwaga nie została uwzględniona. Zmiana obecnego § 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, polegająca na dodaniu zapisu, że udział uczniów w dodatkowych zajęciach edukacyjnych wprowadzonych do szkolnego planu nauczania jest obowiązkowy, ma jedynie charakter doprecyzowujący. Regulacja ta dotyczy dodatkowych zajęć edukacyjnych, natomiast w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży mówi się o obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty postulowało również wprowadzenie okresu przejściowego dla przepisu przewidującego zmiany w zakresie organizacji nauczania informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej (nowe brzmienie § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).

Postulat został uwzględniony. Zmieniony przepis § 6 ust. 1 pkt 1 będzie obowiązywał od dnia 1 września 2009 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty uważa również, Że w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej w I etapie edukacyjnym (klasy IIII) w zakresie kształcenia zintegrowanego należy wydzielić nauczanie języka obcego nowożytnego, a więc wpisać język obcy nowożytny jako odrębny przedmiot.

ączenie nauki języka obcego nowożytnego w kształcenie zintegrowane jest, zdaniem OSKKO, nierealne, gdyż wymagałoby od nauczycieli podwójnych kwalifikacji – w zakresie kształcenia zintegrowanego i w zakresie języka obcego.

Uwaga nie została uwzględniona. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.), w załączniku nr 2 dotyczącym podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, przewiduje, Że nauka języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej w I etapie edukacyjnym (klasy IIII) odbywa się w ramach kształcenia zintegrowanego (nie przewiduje się odrębnego przedmiotu – język obcy nowożytnym). Ponadto, podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej stanowi, Że zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zintegrowanego prowadzi nauczyciel (nauczyciele). Zatem zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zintegrowanego morze prowadzić więcej njeden nauczyciel.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty postulowało także, by zapisy rozporządzenia odnośnie podziału na grupy na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego realizowanego na podstawie programów o strukturze przedmiotowej uwzględniały wymogi określone w programach, tak jak zapisano to dla realizacji kształcenia zawodowego na podstawie programów modułowych (§ 6 ust. 1). Zdaniem OSKKO zapis o podziale na grupy w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów powinien dotyczyć tylko tych przypadków, gdy program nauczania nie zakłada prowadzenia zajęć w mniejszych grupach.

Powyższa uwaga nie została uwzględniona. W obecnym stanie prawnym, organ prowadzący szkołę może, na wniosek dyrektora szkoły, wyrazić zgodę na podział

mniej n30-osobowego oddziału na grupy na zajęciach edukacyjnych, w szczególności, gdy są to zajęcia praktycznej nauki zawodu, a więc m. in. Zajęcia praktyczne realizowane w systemie klasowo – lekcyjnym, które powinny przebiegać z zachowaniem przepisu ujętego w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988, z późn. zm.). Wprowadzenie obligatoryjnego podziału na grupy na wszystkich zajęciach z zakresu kształcenia zawodowego, innych nteoretyczne, skutkowałoby koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Edukacji Narodowej. Obecnie w budżecie tym nie ma środków, które mogłyby być przeznaczone na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania szkół zawodowych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zgłosiło również uwagę do zmiany dotyczącej przypisu c pod tabelą zawartego w załączniku nr 13. OSSKO zwróciło uwagę, Że realizacja teoretycznego kształcenia zawodowego w formie czterotygodniowych kursów, najczęściej odbywających się poza okresem ferii, skraca dla uczniów – młodocianych pracowników wymiar godzin kształcenia ogólnego o ponad 10%. Z tego względu wydaje się wskazane odpowiednie zwiększenie w ramowym planie nauczania dla oddziałów wielozawodowych liczby godzin kształcenia ogólnego.

Podwyższa uwaga nie została uwzględniona. W resorcie oświaty rozpoczęły się prace nad zmianami organizacyjno – programowymi w szkołach ponadgimnazjalnych.

Efektem końcowym tych prac będzie konieczność znowelizowania niektórych przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Ze szczególną uwagą rozważana będzie organizacja kształcenia w oddziałach wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży, gdyż uczęszczający do nich uczniowie – młodociani pracownicy stanowią ok. 50% ogółu uczniów w tym typie szkoły.

 
haltanek12-04-2008 20:46:51   [#187]
czy mi się wydaje, że ktoś tam "na górze" wyweszył interes.. bo, ponieważ gdyż.. jeśli język obcy w KZ, to zaraz ruszy raban, że trzeba podreczniki nowe drukować tak, żeby było tam i czytanie i pisanie i liczenie i język - razem

pees. skoro jezyk w KZ to teoretycznie etat nauczyciela się zwiększa? zamiast 18/18 20/20? pytam zupełnie teoretycznie - czy moze 20/18 i ten jezyk traktowany jako ponadwymiarowe - skoro teoretycznie jeden nauczyciel od języka i KZ miałby być
Jacek23-04-2008 10:01:34   [#188]

ujednolicenie tu

23.04.2008 Jacek Rudnik Ujednolicone rozporządzenie o ramowych planach nauczania z uwzględnieniem projektu z dnia 18 kwietnia 2008 r. w wersji skierowanej do publikacji.
Pobierz: Ramowe plany nauczania 2008r..zip* (68 KB)

Jacek23-04-2008 10:23:39   [#189]

poprawcie jeszcze sobie § 6 bo jest drobna pomyłka jesli chodzi o ust. 4

bo powinno być tak

4. W szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 oraz w ust. 2, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.

a ja dodałem ten ustęp jako punkt 4) po ust. 1

izagim23-04-2008 19:41:32   [#190]
to po ile godzin na plastykę i na muzykę w gimnazjum? w ujednoliceniu Jacka nie wyświetlają mi się cyferki, policzyłam na piechotkę to chyba po 3 godz. na każdy przedmiot - tak?
cynamonowa23-04-2008 19:55:29   [#191]
3 na plastykę i muzykę....( nie na kazdy)
malinka23-04-2008 21:01:12   [#192]
Jacku, proszę zapisz rozp. -ramówkę jako plik word :)
Jacek23-04-2008 21:15:20   [#193]
no przecie w wymianie jest w Wordzie tylko spakowana zip-em .. nie rozpakujesz???
malinka23-04-2008 21:56:25   [#194]
Po zainstalowaniu win-zipa (którego na co dzień nie używam, tylko win rara) też się nie otwiera :(
Czemu w Twoim linku są 2 kropki?
Jacek23-04-2008 22:09:22   [#195]

no bo się kończy 2008. i dalej .zip :-)

a napisz do mnie na priv i daj maila to w Wordzie podeślę :-)

Marek Pleśniar23-04-2008 22:14:28   [#196]

kropka oraz polskie literki ąęć itp są niedozwolone dla RARA

ale jakoś mój otworzył się i tak;-)

Marek Pleśniar23-04-2008 22:14:51   [#197]

kropka oraz polskie literki ąęć itp są niedozwolone dla RARA

ale jakoś mój otworzył się i tak;-)

Jacek23-04-2008 22:18:35   [#198]

bo masz może nowszy model :-)

total commander otworzy wsio i nie trza żadnych winzipów, winrarów i innych takich tam

cynamonowa23-04-2008 22:20:27   [#199]
Ja już to co wkleił nam Jacek ( za co serdecznie dziękuję) tez już dawno otworzyłam ( komp mam nowy hihi) ale i tak nie wiem jak podzielić godziny w NZ:)
Jacek23-04-2008 22:22:29   [#200]
no ja gimnazjum i mnie SP mniej interesuje więc nie wkleję :-)
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]