Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Organizcja zajęć wychowania fizycznego w gimnazjum
strony: [ 1 ]
MAGDA2306-02-2008 09:43:33   [#01]
Od nowego roku szkolnego chcemy uniknąć podziału na grupy i poprowadzić lekcję chłopcy plus dziewczęta w gimnazjum. Moim zdaniem według rozporządzenia gimnajum jest szkołą podstawową. Co państwo na to?
Kropka06-02-2008 09:59:08   [#02]
Według rozporządzenia to gimnazjum nie ma...; my zinterpretowaliśmy to tak, że szkołą podstawową gimnazjum - z pewnością - nie jest, następny wybór to ponadpodstawowa i dzielimy sobie na grupy ale... łaczymy grupy dziewcząt i chłopców z równoległych klas.
bosia06-02-2008 10:05:47   [#03]

Ja dzielę tak jak Kropka, na poziomie równoległych klas.

A od innej strony, dla nastoletnich dziewczynek wf z chłopcami to stres. Mam dwie córki.

Chociazby z tego powodu szukałabym innych rozwiązań.

DYREK06-02-2008 11:15:48   [#04]
bbasia 07-06-2004 21:25:37   [#17]

Stanowisko MENiS-u

MENiS kilka miesięcy temu wyjasniło swoje stanowisko w sprawie podziałów na WF-ie.

Podział na grupy na zajęciach wychowania fizycznego bez zmian

    W związku z nieścisłymi informacjami, jakie pojawiły się ostatnio w jednej z gazet na temat podziału na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uprzejmie wyjaśnia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142) nie wprowadziło nowych zasad podziału na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, zrównując jedynie ich liczebność we wszystkich typach szkół do 12-26 uczniów w grupie (wcześniej w szkołach ponadpodstawowych obowiązywało tworzenie grup 15-30 uczniów). Zapis § 6.5 nowego rozporządzenia mówi, że: "Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym, że w szkołach ponadpodstawowych, trzyletnich liceach ogólnokształcących, trzyletnich liceach profilowanych, czteroletnich technikach i zasadniczych szkołach zawodowych - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (...)".

    Podobne zapisy co do zasady tworzenia grup były we wcześniejszych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 626); z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 14, poz. 131 ze zm.) oraz w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z 15 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 128 ze zm.). Z założeń reformy systemu edukacji wynikało bowiem, by o podziale na grupy na zajęciach wychowania fizycznego decydowano na poziomie szkoły. Obligatoryjny podział na grupy dziewcząt i chłopców zachowywano jedynie dla wygasających szkół ponadpodstawowych i tworzonych szkół ponadgimnazjalnych. Pisano o tym w zeszycie nr 26 z serii "Biblioteczki Reformy" - "MEN o wychowaniu fizycznym" z października 2000 r.

    Zapisy wymienionych aktów prawnych wnosiły więc obowiązek podziału na grupy na zajęciach wychowania fizycznego jedynie ze wskazaniem liczby uczniów, znosząc obowiązkowy podział ze względu na płeć w szkołach podstawowych i gimnazjach już od 1 września 1999 r. Brak zapisu o obowiązkowym podziale na grupy ze względu na płeć w szkołach podstawowych i gimnazjach nie oznacza, że nie można tego czynić. Decyzje w tej sprawie podejmowane są na poziomie szkoły, przy tworzeniu arkusza jej organizacji.

    Pragniemy zwrócić uwagę, że niektóre treści programowe, można, a nawet należałoby realizować w grupach mieszanych, jak np. ćwiczenia muzyczno-ruchowe, ćwiczenia terenowe, czy też zajęcia z zakresu sportów zimowych. Dopuszczenie takiej możliwości wynika ze zmiany koncepcji i celów wychowania fizycznego, które ma dzisiaj przede wszystkim przygotowywać do całożyciowego uczestnictwa w kulturze fizycznej, w sporcie rodzinnym, a nie być tylko preselekcją do treningu sportowego. W związku z tym może warto, by dziewczęta i chłopcy przygotowywali się do tego już na zajęciach szkolnych.

    Należy jednak przy tym uwzględniać także wskaźniki rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży oraz tradycje i przyzwyczajenia środowiskowe. Dlatego, zgodnie z rozporządzeniem, tworzenie grup na zajęciach wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach należy do kompetencji dyrektorów szkół, z zachowaniem jedynie wymogów co ich wielkości od 12 do 26 uczniów.

 

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=5902&p=301173#post301173
mamma06-02-2008 11:26:03   [#05]
też robię jak bosia i KRopka

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]